Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Tansaniasta ja Suomen vienti Tansaniaan tuoteryhmittäin (CPA)*)


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET1.0287,2 94411,6 6022,7 2547,3
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut1.0277,2 94411,6 6022,7 2547,3
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA13.29992,7 7.18688,1 21.32697,2 90,0 3.19992,1
B 07 Metallimalmit13.29992,7 7.18688,1 21.32697,2 3.19992,1
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet9
C TEOLLISUUSTUOTTEET20,0 10.11099,9 250,3 6.599100,0 20,0 23.08799,9 180,5 5.323100,0
C 10 Elintarvikkeet10,0 220,3
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet20,0 28
C 17 Paperi ja paperituotteet385424232225
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet6.46117221.7381.698
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet1.43083814
C 22 Kumi- ja muovituotteet6920,0 6
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet7160,4 31
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet172.554326
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet791.089611847
C 27 Sähkölaitteet350746156157
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat1.3731.4232501.143
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut1531128
C 30 Muut kulkuneuvot344
C 31 Huonekalut1
C 32 Muut tehdasvalmisteet10,0 96910,0 1
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT110,1 30,0 50,0 20,0
J 58 Kustannuspalvelut4242
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut711
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT180,1
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut180,1
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ14.34710010.1221008.1571006.60210021.93110023.1011003.4731005.325100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Tansaniasta Suomeen ja Suomen vientiä Tansaniaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot