Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Venäjältä ja Suomen vienti Venäjälle tuoteryhmittäin (CPA)*)


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET4040,1 6030,3 2630,1 4250,3 720,0 4540,3 850,0 8390,5
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut4040,1 6032630,1 425490,0 454610,0 839
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet230,0 230,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA16.9053,6 3740,2 6.7073,0 3160,2 16.7374,0 1440,1 17.0025,1 960,1
B 05 Kivihiili ja ruskohiili4.1100,9
B 06 Raakaöljy ja maakaasu16.9053,6 6.7053,0 16.7364,0 17.0025,1
B 07 Metallimalmit7533356
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet29820,0 28310990
C TEOLLISUUSTUOTTEET458.73696,3 193.73599,1 213.69296,8 129.51599,4 398.16895,9 161.00299,6 318.45194,9 178.93899,4
C 10 Elintarvikkeet1.1740,2 15.7792.4271,1 8.9561.5840,4 7.4945740,2 6.882
C 11 Juomat1.16883596310,0 417
C 12 Tupakkatuotteet47543938
C 13 Tekstiilit130,0 1.785250,0 1.098120,0 907230,0 793
C 14 Vaatteet50,0 1.62630,0 1.77340,0 1.52350,0 1.071
C 15 Nahka ja nahkatuotteet1.01140,0 489772379
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet350,0 42110,0 42010,0 548354
C 17 Paperi ja paperituotteet50,0 516520,0 497160,0 439130,0 170
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut1852
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus15.6423,3 1.0812.5310,6 51.1090,3
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet8.0571,7 8.44610.6324,8 12.87946.43211,2 11.62440.62112,1 11.631
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet1.3830,3 9.6481.6550,7 4.0381.5260,4 3.5261.4540,4 3.211
C 22 Kumi- ja muovituotteet4900,1 5.4802850,1 4.3419960,2 3.3223030,1 3.258
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet350,0 1.578120,0 1.920390,0 85290,0 566
C 24 Perusmetallit429.95890,3 60.711182.83682,8 51.166344.27282,9 90.894273.78481,6 117.668
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet1730,0 4.338250,0 8.27210,0 7.79810,0 7.181
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet1020,0 10.0641530,1 4.634720,0 3.773260,0 3.091
C 27 Sähkölaitteet1950,0 7.549890,0 2.535270,0 2.454110,0 2.916
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat1850,0 51.119460,0 16.455120,0 16.226240,0 11.917
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut7120,1 6.0145640,3 3.6634290,1 1.9243450,1 908
C 30 Muut kulkuneuvot290,0 9414.6936,7 135790,0 91230,0 1
C 31 Huonekalut1090,0 55770,0 633120,0 18180,0 86
C 32 Muut tehdasvalmisteet4350,1 4.6851820,1 4.7201240,0 5.6431190,0 6.400
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT300,0 120,0 30,0
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut300,0 1230,0
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT1040,0 6820,3 900,0 930,1 1100,0 300,0 1700,1 560,0
J 58 Kustannuspalvelut880,0 157790,0 45970,0 61370,0 44
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut160,0 525110,0 48130,0 23330,0 12
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT10,0 20,0 90,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut20,0
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut10,0 9
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ476.185100195.405100220.757100130.350100415.090100161.639100335.713100179.929100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Venäjältä Suomeen ja Suomen vientiä Venäjälle
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot