Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Uudesta-Seelannista ja Suomen vienti Uuteen-Seelantiin tuoteryhmittäin (CPA)*)


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET1231,3 5695,8 79219,8 3789,5
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut1181,2 5655,7 78719,7 3789,5
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut50,0 40,0 50,1
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA10,0 20,0
B 07 Metallimalmit10,0 20,0
C TEOLLISUUSTUOTTEET9.57598,5 28.50499,9 9.23593,8 23.03599,8 3.18179,5 17.58299,9 3.54889,6 16.92699,9
C 10 Elintarvikkeet6.35865,4 3.4301.79718,3 1.7431.12428,1 3.0251.42436,0 3.325
C 11 Juomat5335,5 2647007,1 1233418,5 72842910,8
C 13 Tekstiilit200,2 29850,9 5260,2 13210,0 43
C 14 Vaatteet40,0 3620,0 17230,6 15220,6 23
C 15 Nahka ja nahkatuotteet3710,0 5010,0 37210,5 55
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet2012,1 1103313,4 1933839,6 314691,7 74
C 17 Paperi ja paperituotteet2.1992.23610,0 1.3701.410
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet1101,1 5.480310,3 3.4491203,0 6421704,3 478
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet650,7 528800,8 424370,9 401,0 425
C 22 Kumi- ja muovituotteet380,4 42190,2 1.2301072,7 537381,0 363
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet590,6 403.60536,6 275930,1 29
C 24 Perusmetallit70,1 526200,2 747612716
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet370,4 1.246580,6 469210,5 91430,1 857
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet1611,7 1.6785185,3 8691644,1 2.0173378,5 1.587
C 27 Sähkölaitteet810,8 1.3171011,0 1.6051042,6 1.0011042,6 1.875
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat6346,5 7.7055445,5 8.398842,1 4.59482320,8 3.791
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut40,0 68240,0 185170,4 120350,9 185
C 30 Muut kulkuneuvot60,1 2.740240,2 8780,2 687100,3 56
C 31 Huonekalut2621917410,0 337
C 32 Muut tehdasvalmisteet1.25712,9 1511.31413,3 93964116,0 703170,4 1.298
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT90,1
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut90,1
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT20,0 210,1 10,0 360,2 20,0 130,1 20,0 110,1
J 58 Kustannuspalvelut10,0 610,0 1620,0 1120,0 8
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut10,0 161923
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT10,0
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut1
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ9.72510028.5261009.84310023.0711004.00110017.5941003.95810016.937100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Uudesta-Seelannista Suomeen ja Suomen vientiä Uuteen-Seelantiin
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot