Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: Mongolia (MN) 2023 neljäs vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Mongolia

Mongolia

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Mongoliaan (MN)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 790,6 291
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 00 21..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 00 21..
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 790,6 270-70,7
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 790,6 270-70,7
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1.3629,7 976
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1110,8 0..
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1.2518,9 97628,1
3. Poltto- ja voiteluaineet 260,2 0
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 260,2 0..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 260,2 0..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 9.89570,5 3.692
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 9.28866,2 2.819229,5
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 6074,3 873-30,4
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 2.53518,1 27
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 2.50717,9 4..
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 2.50717,9 4..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 280,2 2323,7
6. Kulutustavarat 1431,0 78
61. Kestokulutustavarat 970,7 5381,1
62. Puolikestokulutustavarat 40,0 7-48,7
63. Kertakulutustavarat 430,3 17144,2
7. Muut tavarat 00 31
Kaikki ryhmät 14.040100,0 5.095175,5

Lähde: Tulli

Mongolia

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Mongoliasta (MN)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 00,0 0
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 00,0 0..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 00,0 0..
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 00,0 0..
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 00,0 0..
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1.98899,7 11.431
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1.98899,7 11.416-82,6
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 00 15..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 00,0 0
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 00,0 0-59,6
6. Kulutustavarat 50,3 4
61. Kestokulutustavarat 00 1..
62. Puolikestokulutustavarat 50,2 339,9
63. Kertakulutustavarat 00,0 0..
7. Muut tavarat 00,0 0
Kaikki ryhmät 1.993100,0 11.436-82,6

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Mongoliasta Suomeen ja Suomen vientiä Mongoliaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot