Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Pohjois-Makedoniasta ja Suomen vienti Pohjois-Makedoniaan tuoteryhmittäin (CPA)*) ajanjaksolla 2023/9 -2024/1


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023/92023/102023/112023/122024/1
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET20,1 10,0 20,1
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut20,1 10,0 20,1
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA110,4 81,8
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet110,4 8
C TEOLLISUUSTUOTTEET2.89199,6 43298,1 3.280100,0 176100,0 3.59899,9 2.26299,1 3.08399,9 1.592100,0 2.66899,9 69697,1
C 10 Elintarvikkeet1284,4 501,5 111243,4 2862,8 1927,2 11
C 11 Juomat40,1 90,3 391,5 15
C 13 Tekstiilit50,2 200,7
C 14 Vaatteet1264,3 1063,2 2832,3 561,8 4823,1
C 15 Nahka ja nahkatuotteet130,4 2136,5 80,2 100,3 420,1
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet63
C 17 Paperi ja paperituotteet39203571
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet633430,1 8030,1
C 22 Kumi- ja muovituotteet20,1 3230,1 2530,1 3810,0 64
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet20,1 9631
C 24 Perusmetallit1565,4 2591403,9 3902,9 381,4
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet80,3 320,1 4950,1 10020,1 3210,0 10
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet2.38282,1 2462.85086,9 173.17288,1 652.75389,2 1642.24484,0 80
C 27 Sähkölaitteet421,5 17451,4 3441,2 45461,5 169491,8 20
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat100,4 2060,2 3200,6 1.94330,1 963110,4 305
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut40,1 550,2 10,0 830,1 4150,2 23
C 30 Muut kulkuneuvot1
C 31 Huonekalut70,2 10,0
C 32 Muut tehdasvalmisteet411323
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT210,9 212,9
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut2121
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ2.9021004401003.2811001761003.6011002.2831003.0851001.5921002.671100717100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Pohjois-Makedoniasta Suomeen ja Suomen vientiä Pohjois-Makedoniaan
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot