Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Marokosta ja Suomen vienti Marokkoon tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2021 - 2023


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET4.64611,9 4.2837,3 5.2619,9
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut4.64611,9 4.2837,2 5.2619,9
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet10,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA6.11415,7 3190,3 22.64538,3 5670,4 26.64650,3 5930,4
B 07 Metallimalmit6.11315,7 15.11625,6 26.64550,3
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet10,0 3197.53012,7 56710,0 593
C TEOLLISUUSTUOTTEET27.54970,8 116.52499,7 31.16352,8 140.56799,6 21.07539,8 140.19197,9
C 10 Elintarvikkeet1.9254,9 1456731,1 1691.2652,4 82
C 11 Juomat20,0 88
C 13 Tekstiilit2590,7 852130,4 901640,3 150
C 14 Vaatteet10.56727,2 2212.32420,9 1512.63523,8
C 15 Nahka ja nahkatuotteet2030,5 2240,4 2530,5
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet120,0 47.56870,0 44.670270,1 39.557
C 17 Paperi ja paperituotteet20,0 37.95850,0 64.20220,0 45.168
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus31.219
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet5.92615,2 11.2215.5449,4 13.3483460,7 7.209
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet222269162
C 22 Kumi- ja muovituotteet710,2 6036311,1 4773400,6 1.079
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet340,1 137320,1 135450,1 33
C 24 Perusmetallit10,0 2.4354.3122.496
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet100,0 143230,0 502540,1 58
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet4211,1 2.8825991,0 2.4864210,8 2.677
C 27 Sähkölaitteet1.1903,1 3.4801.1792,0 4.3159291,8 3.946
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat2740,7 9.4982510,4 4.6493310,6 5.902
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut6.48416,7 79.34715,8 43.9557,5 15
C 30 Muut kulkuneuvot460,0 1160,0 7
C 31 Huonekalut410,1 130,0 525150,0 31
C 32 Muut tehdasvalmisteet1300,3 114910,2 3992760,5 310
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT2.3771,7
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut2.377
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT150,0 30,0 20,0 20,0 80,0
J 58 Kustannuspalvelut130,0 120,0 1
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut1427
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT30,0 10,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut3
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut10,0
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ38.912100116.86010059.076100141.13610053.005100143.168100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Marokosta Suomeen ja Suomen vientiä Marokkoon
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot