Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Marokon ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti tammikuussa 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

Marokko

Marokko

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Marokkoon (MA) tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 00 0..
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 00 0..
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 00 0..
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 8.97589,3 11.571-22,4
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 440,4 432,0
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 8.93188,9 11.528-22,5
3. Poltto- ja voiteluaineet 00,0 0..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 00,0 0..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 00,0 0..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 9139,1 390134,1
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 6736,7 295128,0
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 2402,4 95153,2
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 00 0..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 00 0..
6. Kulutustavarat 1571,6 22601,8
62. Puolikestokulutustavarat 30,0 21-87,9
63. Kertakulutustavarat 1541,5 1..
Kaikki ryhmät 10.045100,0 11.984-16,2

Lähde: Tulli

Marokko

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Marokosta (MA) Suomeen tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 80725,5 7566,7
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 74023,4 7183,1
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 74023,4 7183,1
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 662,1 3875,4
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 20,1 0..
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 642,0 3870,4
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 99231,4 8.981-89,0
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 94629,9 8.888-89,4
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 461,5 93-50,8
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 1514,8 181-16,2
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 712,2 34110,2
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 802,5 147-45,3
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 1364,3 957-85,8
51. Henkilöautot 270,8 636-95,8
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 00 228..
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 00 228..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 1093,5 9317,5
6. Kulutustavarat 1.07534,0 1.122-4,2
61. Kestokulutustavarat 70,2 465,2
62. Puolikestokulutustavarat 69722,0 57521,1
63. Kertakulutustavarat 37111,7 542-31,6
7. Muut tavarat 20,1 3-50,1
Kaikki ryhmät 3.162100,0 12.000-73,6

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Marokosta Suomeen ja Suomen vientiä Marokkoon
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot