Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Liettuasta ja Suomen vienti Liettuaan tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2021 - 2023


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET51.9388,8 28.3243,6 71.2189,6 39.5054,1 68.90210,1 30.0293,6
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut49.1238,3 3.61164.9798,8 8.36457.0138,4 8.703
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet2.8150,5 6.2390,8 411.8891,7 1.623
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut24.71331.13619.704
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA28.1334,7 2.4530,3 6.2430,8 2.5540,3 4.1880,6 3.0870,4
B 05 Kivihiili ja ruskohiili11
B 06 Raakaöljy ja maakaasu28.1154,7 6.1950,8 3.9860,6
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet170,0 2.453470,0 2.5542020,0 3.086
C TEOLLISUUSTUOTTEET399.48667,3 686.70187,9 578.85478,2 866.87989,5 572.33584,1 786.47393,5
C 10 Elintarvikkeet54.8249,2 21.33277.29710,4 35.48593.22113,7 36.958
C 11 Juomat8300,1 5.1151.2960,2 7.3251.9630,3 7.107
C 12 Tupakkatuotteet10.3811,7 36.5774,9 20.2723,0
C 13 Tekstiilit9.4181,6 6.62211.9261,6 6.84712.0001,8 6.955
C 14 Vaatteet15.7132,6 4.11416.6282,2 5.36316.1652,4 6.656
C 15 Nahka ja nahkatuotteet720,0 7501110,0 1.0099680,1 1.058
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet14.3582,4 21.41027.1033,7 31.32124.7663,6 30.438
C 17 Paperi ja paperituotteet9.6351,6 62.07215.3532,1 78.71419.9762,9 57.272
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut968420,0 243250,0 120
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus7.8601,3 122.8374.9840,7 127.37110.9831,6 153.393
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet22.4113,8 116.64437.5115,1 194.75929.4404,3 89.705
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet900,0 6.9364120,1 10.0211890,0 11.455
C 22 Kumi- ja muovituotteet45.4227,7 18.43862.8518,5 21.66459.5628,8 25.253
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet12.5312,1 12.42912.4861,7 15.33321.6383,2 16.317
C 24 Perusmetallit20.7563,5 31.49455.4997,5 36.12736.1345,3 33.788
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet47.0707,9 30.83147.4096,4 30.45947.4817,0 32.879
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet17.7933,0 23.85331.6064,3 35.26634.6105,1 49.206
C 27 Sähkölaitteet19.7383,3 24.18623.3073,2 37.78827.1124,0 40.907
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat22.5163,8 80.98337.7665,1 73.61738.6305,7 70.544
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut8.0811,4 83.90910.9461,5 105.52410.7051,6 97.454
C 30 Muut kulkuneuvot9620,2 3.5711.9920,3 5.5143.0520,4 8.553
C 31 Huonekalut56.3359,5 2.79661.8418,4 3.04459.7418,8 2.968
C 32 Muut tehdasvalmisteet2.6910,5 5.4133.9940,5 6.3703.7030,5 7.488
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT43.4907,3 28.9573,7 32.1534,3 29.9223,1 31.3494,6 18.6332,2
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut43.4907,3 28.95732.1534,3 29.92231.3494,6 18.633
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT1.8030,3 1.3130,2 2.4490,3 1.2950,1 1.9620,3 2.2290,3
J 58 Kustannuspalvelut1.8030,3 602.4390,3 1341.9400,3 233
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut1.252100,0 1.162220,0 1.997
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT30,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut3
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ593.403100780.936100739.845100968.166100680.355100840.892100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Liettuasta Suomeen ja Suomen vientiä Liettuaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot