Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Liettuan ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti tammikuussa 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

Liettua

Liettua

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Liettuaan (LT) tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 4.0356,7 3.08031,0
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 7881,3 53746,8
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 340,1 10255,8
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 7541,3 52742,9
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 3.2475,4 2.54327,7
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 2020,3 17813,5
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 3.0455,1 2.36528,7
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 29.53349,2 19.51751,3
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 2.2213,7 3.082-27,9
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 27.31245,5 16.43566,2
3. Poltto- ja voiteluaineet 7.59512,6 13.743-44,7
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 40,0 4-3,0
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 7.59112,6 13.739-44,7
321. Moottoripolttoaineet 3.7836,3 1.502151,8
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 3.8096,3 12.237-68,9
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 8.66014,4 11.445-24,3
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 6.31710,5 8.286-23,8
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 2.3433,9 3.159-25,8
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 6.96611,6 10.884-36,0
51. Henkilöautot 3.2725,4 6.486-49,6
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 2.3633,9 2.831-16,5
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 2.1603,6 2.624-17,7
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 2020,3 207-2,0
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 1.3312,2 1.567-15,1
6. Kulutustavarat 3.1895,3 3.459-7,8
61. Kestokulutustavarat 9051,5 79813,4
62. Puolikestokulutustavarat 1.1752,0 1.528-23,1
63. Kertakulutustavarat 1.1091,8 1.133-2,1
7. Muut tavarat 870,1 94-7,3
Kaikki ryhmät 60.065100,0 62.222-3,5

Lähde: Tulli

Liettua

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Liettuasta (LT) Suomeen tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 4.4629,8 5.690-21,6
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 4190,9 2.139-80,4
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 390,1 1.875-97,9
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 3800,8 26443,9
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 4.0438,9 3.55113,8
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 1.0682,3 1.323-19,3
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 2.9756,5 2.22833,5
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 19.70543,3 33.568-41,3
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 3.9428,7 7.407-46,8
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 15.76434,7 26.162-39,7
3. Poltto- ja voiteluaineet 2.4145,3 553336,2
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 100,0 0..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 2.4045,3 553334,8
321. Moottoripolttoaineet 00 11..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 2.4045,3 542343,5
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 8.08317,8 10.119-20,1
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 5.12811,3 4.9573,4
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 2.9556,5 5.162-42,7
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 1.6023,5 1.4748,7
51. Henkilöautot 2950,6 116155,1
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 7071,6 1.062-33,4
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 4240,9 938-54,8
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 2830,6 123128,8
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 6011,3 297102,2
6. Kulutustavarat 9.06919,9 10.727-15,5
61. Kestokulutustavarat 3.1707,0 5.419-41,5
62. Puolikestokulutustavarat 2.2184,9 2.759-19,6
63. Kertakulutustavarat 3.6808,1 2.54944,4
7. Muut tavarat 1360,3 15779,7
Kaikki ryhmät 45.471100,0 62.148-26,8

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Liettuasta Suomeen ja Suomen vientiä Liettuaan
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot