Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Irakista ja Suomen vienti Irakiin toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS2421,7 90,2 810,2 240,1
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu239
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA620,4 120,0
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta6212
C TEOLLISUUS8692,4 12.03086,1 728,9 4.45774,4 1350,5 31.01592,7 511,0 14.78474,9
C 10 Elintarvikkeiden valmistus
C 11 Juomien valmistus6570,2 343374532710
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)761.257845
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus3.1306144242.276
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen12157
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus2091911741.113
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus14
C 24 Metallien jalostus20
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)75946278
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus77,5 1.316728,2 1.2211243,5 2.22823,8 2.397
C 27 Sähkölaitteiden valmistus77,1 48570612,2 1.33413,5 711
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus77,6 5.65847014,8 25.02623,7 6.407
C 32 Muu valmistus79714357
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus501033
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys
F RAKENTAMINEN900,6 300,5 1370,4 1500,8
F 41 Talonrakentaminen173
F 42 Maa- ja vesirakentaminen7277
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta182985
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS22,1 1.0137,3 1142,8 1.19820,0 1.3073,9 3275,2 2.62113,3
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus204234393201
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)7651039,7 8729092.401
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)22,0 4413,2 9253275,2 20
H KULJETUS JA VARASTOINTI1110,8 650,3
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus111266565
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA150,1 150,3 370,1 290,1
I 56 Ravitsemistoiminta15153729
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ70,1 90,0 110,1
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta22
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA290,2 220,4 13,4 920,3 1.5457,8
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut45
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi9221.459
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen202113,4 7040
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA580,3
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta32
N 78 Työllistämistoiminta26
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito
P KOULUTUS
P 85 Koulutus
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
Q 86 Terveyspalvelut
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS1350,4
S MUU PALVELUTOIMINTA
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut
X Toimiala tuntematon55,5 3682,6 727,7 1963,3 1245,2 5811,7 512,3 4352,2
A-X KAIKKI RYHMÄT 93100,0 13.968 25100,0 5.986 26100,0 33.470 42100,0 19.730

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Irakista Suomeen ja Suomen vientiä Irakiin
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot