Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)

NIC-maat: Brasilia, Etelä-Afrikka, Filippiinit, Indonesia, Intia, Kiina, Malesia, Meksiko, Thaimaa, Turkki
in English

NIC-maiden ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti tammikuussa 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

NIC-maat

NIC-maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti NIC-maihin tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 13.2622,1 17.289-23,3
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 4840,1 864-44,0
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 00 0..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 4840,1 864-44,0
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 12.7782,0 16.424-22,2
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 10.3131,6 12.627-18,3
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 2.4650,4 3.797-35,1
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 352.71955,5 416.459-15,3
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 24.3073,8 22.07110,1
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 328.41251,6 394.388-16,7
3. Poltto- ja voiteluaineet 2390,0 971-75,4
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 2180,0 448-51,3
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 210,0 523-96,0
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 210,0 523-96,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 239.62737,7 309.330-22,5
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 157.70624,8 219.764-28,2
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 81.92012,9 89.566-8,5
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 15.3102,4 16.575-7,6
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 2.7020,4 11.638-76,8
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 2.7020,4 11.614-76,7
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 00 23..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 12.6082,0 4.938155,3
6. Kulutustavarat 14.1622,2 6.645113,1
61. Kestokulutustavarat 1.3030,2 1.00429,8
62. Puolikestokulutustavarat 4.2740,7 3.02541,3
63. Kertakulutustavarat 8.5851,3 2.617228,1
7. Muut tavarat 6390,1 3..
Kaikki ryhmät 635.957100,0 767.272-17,1

Lähde: Tulli

NIC-maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti NIC-maista (G-NICS) Suomeen tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 26.1433,4 25.4982,5
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 12.6731,6 10.93915,8
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 7.0480,9 5.22135,0
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 5.6250,7 5.719-1,6
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 13.4701,7 14.559-7,5
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 4360,1 84422,0
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 13.0331,7 14.476-10,0
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 192.77224,9 263.341-26,8
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 54.5307,0 58.182-6,3
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 138.24217,8 205.160-32,6
3. Poltto- ja voiteluaineet 1320,0 85.094-99,8
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 00 24.526..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 1320,0 60.568-99,8
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 1320,0 60.568-99,8
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 325.05341,9 369.218-12,0
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 251.10832,4 266.178-5,7
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 73.9459,5 103.040-28,2
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 81.68510,5 97.713-16,4
51. Henkilöautot 21.5442,8 14.49848,6
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 11.3771,5 23.131-50,8
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 9.4151,2 9.692-2,9
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 1.9620,3 13.439-85,4
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 48.7646,3 60.084-18,8
6. Kulutustavarat 139.39418,0 166.540-16,3
61. Kestokulutustavarat 33.0604,3 33.944-2,6
62. Puolikestokulutustavarat 79.49410,3 103.336-23,1
63. Kertakulutustavarat 26.8393,5 29.260-8,3
7. Muut tavarat 10.2761,3 1.319679,2
Kaikki ryhmät 775.454100,0 1.008.723-23,1

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia NIC-maista Suomeen ja Suomen vientiä NIC-maihin
Maaryhmien kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot