Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)

NIC-maat: Brasilia, Etelä-Afrikka, Filippiinit, Indonesia, Intia, Kiina, Malesia, Meksiko, Thaimaa, Turkki
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: NIC-maat (G-NICS) 2023 neljäs vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

NIC-maat

NIC-maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti NIC-maihin

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 25.6941,3 50.729
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 2.4310,1 3.640-33,2
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 10,0 1-6,3
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 2.4310,1 3.639-33,2
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 23.2631,2 47.088-50,6
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 14.5980,8 32.689-55,3
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 8.6650,5 14.400-39,8
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 937.30149,0 1.284.941
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 92.2424,8 172.960-46,7
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 845.05944,2 1.111.981-24,0
3. Poltto- ja voiteluaineet 1.1290,1 3.358
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 1.0790,1 94014,8
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 500,0 2.419-97,9
321. Moottoripolttoaineet 00 0..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 500,0 2.419-97,9
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 830.24843,4 1.089.615
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 528.05127,6 781.221-32,4
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 302.19715,8 308.394-2,0
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 65.7153,4 52.346
51. Henkilöautot 3860,0 34..
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 32.1941,7 32.446-0,8
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 29.1241,5 31.217-6,7
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 3.0710,2 1.229149,9
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 33.1351,7 19.86666,8
6. Kulutustavarat 51.0302,7 43.194
61. Kestokulutustavarat 5.8530,3 4.02745,4
62. Puolikestokulutustavarat 10.7060,6 11.740-8,8
63. Kertakulutustavarat 34.4711,8 27.42725,7
7. Muut tavarat 8080,0 886
Kaikki ryhmät 1.911.926100,0 2.525.070-24,3

Lähde: Tulli

NIC-maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti NIC-maista (G-NICS)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 95.1243,4 124.642
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 49.3061,7 51.704-4,6
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 29.7031,1 35.462-16,2
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 19.6030,7 16.24220,7
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 45.8171,6 72.938-37,2
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 7.1900,3 25.796-72,1
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 38.6271,4 47.141-18,1
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 537.45819,0 750.396
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 119.7674,2 142.424-15,9
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 417.69014,8 607.972-31,3
3. Poltto- ja voiteluaineet 100.0243,5 177.846
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 44.5921,6 70.327-36,6
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 55.4322,0 107.520-48,4
321. Moottoripolttoaineet 00,0 0..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 55.4322,0 107.520-48,4
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 1.045.12937,0 1.301.942
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 834.40429,5 928.488-10,1
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 210.7257,5 373.454-43,6
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 563.98620,0 269.727
51. Henkilöautot 73.4012,6 30.712139,0
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 244.1128,6 60.722302,0
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 241.1238,5 32.920632,5
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 2.9890,1 27.802-89,3
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 246.4738,7 178.29338,2
6. Kulutustavarat 462.29016,4 606.662
61. Kestokulutustavarat 114.9474,1 118.279-2,8
62. Puolikestokulutustavarat 259.1699,2 375.165-30,9
63. Kertakulutustavarat 88.1743,1 113.217-22,1
7. Muut tavarat 20.2140,7 4.564
Kaikki ryhmät 2.824.224100,0 3.235.778-12,7

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia NIC-maista Suomeen ja Suomen vientiä NIC-maihin
Ryhmien neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot