Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)

Caribbian Community maat: Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Dominikaaninen tasavalta, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, Montserrat, St. Vincent ja Grenadiinit, St. Kitts ja Nevis, St. Lucia, St. Vincent ja Grenadiinit, Surinam, Trinidad ja Tobago
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: Caribbian Community maat (G-CARICOM) 2023 neljäs vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Caribbian Community maat

Caribbian Community maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Caribbian Community maihin

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 280,3 0
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 280,3 0..
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 00,0 0-75,0
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 280,3 0..
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 3.30530,7 1.744
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 130,1 38-65,8
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 3.29230,5 1.70693,0
3. Poltto- ja voiteluaineet 300,3 4
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 210,2 0..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 90,1 4101,4
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 90,1 4101,4
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 7.25667,3 8.924
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 3.67334,1 3.04320,7
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 3.58333,2 5.882-39,1
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 280,3 11
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 280,3 11156,6
6. Kulutustavarat 1301,2 84
61. Kestokulutustavarat 150,1 2704,4
62. Puolikestokulutustavarat 1041,0 6462,0
63. Kertakulutustavarat 110,1 17-35,9
Kaikki ryhmät 10.778100,0 10.7680,1

Lähde: Tulli

Caribbian Community maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Caribbian Community maista (G-CARICOM)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 1.1423,5 1.037
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 400,1 49-19,0
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 50,0 7-31,0
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 350,1 42-16,8
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 1.1033,4 98811,6
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 190,1 6190,4
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1.0843,3 98110,4
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 30.21992,6 20.097
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 00 3..
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 30.21992,6 20.09450,4
3. Poltto- ja voiteluaineet 00,0 0
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 00,0 0..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 00,0 0..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 6852,1 764
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 5701,7 591-3,5
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 1150,4 174-33,7
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 70,0 8
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 70,0 8-18,9
6. Kulutustavarat 5741,8 571
61. Kestokulutustavarat 160,0 897,0
62. Puolikestokulutustavarat 5141,6 536-4,1
63. Kertakulutustavarat 440,1 2762,0
7. Muut tavarat 10,0 3
Kaikki ryhmät 32.628100,0 22.47845,2

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Caribbian Community maista Suomeen ja Suomen vientiä Caribbian Community maihin
Ryhmien neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot