Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)

Caribbian Community maat: Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Dominikaaninen tasavalta, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, Montserrat, St. Vincent ja Grenadiinit, St. Kitts ja Nevis, St. Lucia, St. Vincent ja Grenadiinit, Surinam, Trinidad ja Tobago
in English

Caribbian Community maiden ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti vuosina 2019 - 2023

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Caribbian Community maat

Caribbian Community maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Caribbian Community maihin vuosina 2019 - 2023

20192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
1. Elintarvikkeet ja juomat5360,7 2860,3 2430,4 1700,3 2420,3
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 5360,7 2860,3 2430,4 1700,3 2420,3
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön5360,7 2860,3 2430,4 1700,3 2410,3
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty15.80219,8 7.9209,1 12.55118,3 9.86119,1 10.00313,6
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty790,1 1350,2 340,0 740,1 630,1
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty15.72219,7 7.7859,0 12.51718,2 9.78718,9 9.94013,5
3. Poltto- ja voiteluaineet18.24922,9 220,0 24.92236,2 370,1 29.87240,7
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 370,0 190,0 500,1 290,1 440,1
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 18.21222,8 30,0 24.87236,2 80,0 29.82840,6
321. Moottoripolttoaineet18.20722,8 20,0 24.87136,2 29.80440,6
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet50,0 10,0 10,0 80,0 240,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet41.65252,2 76.73988,6 24.39035,5 39.69376,8 32.98944,9
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)15.89119,9 33.33738,5 15.15222,0 26.21250,7 18.37925,0
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)25.76232,3 43.40850,1 9.23713,4 13.48126,1 14.61019,9
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet7651,0 2200,3 2.3813,5 3370,7 730,1
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot70,0 1.9252,8 2930,6 90,0
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö10,0 2930,6 90,0
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö60,0 1.9252,8
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet7580,9 2200,3 4570,7 440,1 640,1
6. Kulutustavarat1.5081,9 3450,4 9881,4 4000,8 3140,4
61. Kestokulutustavarat1.0601,3 100,0 8661,3 1590,3 370,1
62. Puolikestokulutustavarat3440,4 1300,1 990,1 2140,4 2450,3
63. Kertakulutustavarat1040,1 2060,2 700,1 270,1 320,0
7. Muut tavarat1.2701,6 1.0421,2 3.2864,8 1.2182,4
Kaikki ryhmät79.781100,0 86.574100,0 68.761100,0 51.661100,0 73.471100,0

Lähde: Tulli

Caribbian Community maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Caribbian Community maista (G-CARICOM) vuosina 2019 - 2023

20192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
1. Elintarvikkeet ja juomat 2.8695,6 2.83617,3 3.3824,8 3.8047,0 3.4811,7
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 3140,6 4252,6 3800,5 1690,3 1480,1
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 160,0 220,1 150,0 350,1 280,0
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 2970,6 4032,5 3650,5 1340,2 1200,1
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 2.5555,0 2.41114,7 3.0014,3 3.6356,7 3.3321,6
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 190,0 120,1 210,0 250,0 430,0
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 2.5364,9 2.39914,6 2.9814,3 3.6106,6 3.2891,6
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 43.33084,0 9.30756,7 62.60089,4 45.71383,8 146.28672,3
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 10,0 50,0 210,0
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 43.32984,0 9.30656,7 62.60089,4 45.70783,8 146.26572,3
3. Poltto- ja voiteluaineet 47.54423,5
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 47.54323,5
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 2.7095,3 2.51415,3 2.1683,1 2.8405,2 2.7181,3
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 1.7183,3 1.87411,4 1.7882,6 2.2734,2 2.3201,1
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 9901,9 6403,9 3790,5 5681,0 3980,2
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 130,0 70,0 170,0 200,0 110,0
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 10,0
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 10,0
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 120,0 70,0 170,0 200,0 110,0
6. Kulutustavarat 2.6165,1 1.63910,0 1.7942,6 2.1183,9 2.3181,1
61. Kestokulutustavarat 510,1 10,0 60,0 410,1 640,0
62. Puolikestokulutustavarat 2.4924,8 1.5809,6 1.5612,2 1.8953,5 2.0831,0
63. Kertakulutustavarat 740,1 580,4 2270,3 1810,3 1700,1
7. Muut tavarat 1460,3 1200,7 2010,3 470,1 40,0
Kaikki ryhmät 51.570100,0 16.421100,0 70.030100,0 54.538100,0 202.360100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Caribbian Community maista Suomeen ja Suomen vientiä Caribbian Community maihin
Maaryhmien vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot