Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) alue: Brunei, Filippiinit, Indonesia, Kambodza, Kiina, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thaimaa, Vietnam
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) alueelta ja Suomen vienti ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) alueelle tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2021 - 2023


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) alue: Brunei, Filippiinit, Indonesia, Kambodza, Kiina, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thaimaa, Vietnam
202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET29.5200,3 279.1875,7 73.4760,7 155.8322,8 22.6580,3 253.3094,8
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut28.8480,3 279.16372.6450,7 155.72221.8390,2 253.191
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet890,0 242240,0 87870,0 118
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut5820,0 6070,0 237310,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA21.7380,3 195.8834,0 31.0100,3 277.8575,0 16.3920,2 98.5131,8
B 05 Kivihiili ja ruskohiili18.3710,2
B 06 Raakaöljy ja maakaasu
B 07 Metallimalmit15.8940,2 192.70110,0 272.4941.4510,0 92.167
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet5.8440,1 3.18212.6380,1 5.36314.9410,2 6.346
C TEOLLISUUSTUOTTEET8.404.54797,7 4.436.72689,9 10.736.90898,0 5.133.40191,8 8.963.05499,0 4.955.40893,0
C 10 Elintarvikkeet117.3321,4 176.933172.7111,6 202.773147.6231,6 145.001
C 11 Juomat9900,0 1.8838770,0 2.1458670,0 1.627
C 12 Tupakkatuotteet
C 13 Tekstiilit183.6652,1 25.422161.7801,5 28.059106.7191,2 29.425
C 14 Vaatteet552.2986,4 1.955734.6786,7 4.380559.3206,2 5.245
C 15 Nahka ja nahkatuotteet239.9962,8 3.444322.9662,9 3.989274.2693,0 4.000
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet24.2420,3 231.16730.3660,3 262.92721.4110,2 177.259
C 17 Paperi ja paperituotteet21.2620,2 1.347.62333.9650,3 1.303.75426.1940,3 1.410.590
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut90,0 750,0 5330,0
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus139.0551,6 65435.3084,0 65325.8293,6 80
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet202.3972,4 328.113385.0483,5 460.933332.6633,7 399.717
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet38.7780,5 84.66544.3420,4 121.98632.6310,4 140.340
C 22 Kumi- ja muovituotteet440.3405,1 48.724354.0303,2 40.251255.6302,8 30.537
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet115.7851,3 25.263139.9841,3 17.40786.7791,0 13.593
C 24 Perusmetallit75.6160,9 175.590162.5461,5 347.526135.2221,5 208.225
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet555.0186,4 70.748722.8406,6 124.449458.5065,1 175.490
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet2.957.56134,4 581.7653.164.34028,9 833.0152.777.09530,7 568.740
C 27 Sähkölaitteet1.011.29211,8 354.8921.577.39414,4 275.5641.381.92815,3 415.240
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat674.8437,8 823.4651.124.30210,3 960.123669.3227,4 1.108.830
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut158.4471,8 31.729138.8851,3 19.250255.5632,8 14.927
C 30 Muut kulkuneuvot311.5593,6 3.650342.6073,1 14.070660.0787,3 38.640
C 31 Huonekalut150.4391,7 7.820171.2631,6 11.415109.6821,2 8.785
C 32 Muut tehdasvalmisteet433.6235,0 111.810516.8384,7 102.853345.1893,8 59.117
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT700,0 11.8810,2 2370,0 8.7830,2 1.2390,0 10.1690,2
E 37 Viemäröintipalvelut; jätevesiliete
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut700,0 11.8812370,0 8.7831.2390,0 10.169
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT11.0530,1 11.6750,2 13.4760,1 11.7190,2 11.1340,1 13.7850,3
J 58 Kustannuspalvelut9.1480,1 2.44510.1660,1 4.0757.6640,1 2.633
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut1.9040,0 9.2313.3110,0 7.6453.4710,0 11.151
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT290,0 120,0 500,0 10,0 450,0 80,0
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut1210,0 18
M 74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut290,0 480,0 450,0
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT1.8230,0 310,0 2040,0 450,0 850,0 510,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut3670,0 281970,0 44770,0 47
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut1.4550,0 370,0 180,0 4
S MUUT PALVELUT10,0 10,0 20,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut10,0 10,0 20,0
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ8.605.8791004.935.39510010.960.5191005.591.1721009.051.0981005.331.243100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) alueelta Suomeen ja Suomen vientiä ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) alueelle
Maaryhmien vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot