Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) alue: Brunei, Filippiinit, Indonesia, Kambodza, Kiina, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thaimaa, Vietnam
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) alue (G-ACFTA) 2023 neljäs vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) alue

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) alue

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) alueelle

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 25.3502,0 49.947
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 1.8530,1 3.128-40,8
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 00,0 018,7
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1.8530,1 3.128-40,8
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 23.4971,9 46.819-49,8
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 14.2871,1 32.207-55,6
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 9.2100,7 14.612-37,0
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 603.21347,9 869.088
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 44.6993,6 132.007-66,1
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 558.51444,4 737.081-24,2
3. Poltto- ja voiteluaineet 1320,0 153
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 660,0 17294,7
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 660,0 136-51,5
321. Moottoripolttoaineet 00,0 0400,0
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 660,0 136-51,5
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 553.35844,0 616.369
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 327.08426,0 463.670-29,5
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 226.27418,0 152.69948,2
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 29.8662,4 9.984
51. Henkilöautot 840,0 34146,7
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 10.1720,8 1.789468,7
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 9.7240,8 1.613502,9
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 4480,0 176155,1
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 19.6101,6 8.161140,3
6. Kulutustavarat 46.5243,7 32.173
61. Kestokulutustavarat 4.8140,4 2.66980,4
62. Puolikestokulutustavarat 9.4420,8 8.8636,5
63. Kertakulutustavarat 32.2692,6 20.64156,3
7. Muut tavarat 240,0 58
Kaikki ryhmät 1.258.468100,0 1.577.773-20,2

Lähde: Tulli

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) alue

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) alueelta (G-ACFTA)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 31.3601,2 39.405
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 4.7420,2 4.5833,5
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 3530,0 360-2,1
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 4.3890,2 4.2224,0
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 26.6181,1 34.823-23,6
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 1250,0 511-75,5
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 26.4921,0 34.311-22,8
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 287.25811,3 457.490
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 9.7490,4 14.334-32,0
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 277.50911,0 443.156-37,4
3. Poltto- ja voiteluaineet 64.8772,6 129.687
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 10,0 5.980-100,0
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 64.8772,6 123.707-47,6
321. Moottoripolttoaineet 00,0 0..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 64.8762,6 123.707-47,6
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 994.87939,3 1.284.331
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 829.42632,8 972.883-14,7
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 165.4536,5 311.449-46,9
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 704.80027,8 169.728
51. Henkilöautot 45.9491,8 3.938..
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 429.61617,0 13.129..
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 426.23516,8 6.092..
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 3.3810,1 7.037-52,0
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 229.2359,1 152.66150,2
6. Kulutustavarat 429.06216,9 589.790
61. Kestokulutustavarat 97.1013,8 101.709-4,5
62. Puolikestokulutustavarat 269.56110,6 398.595-32,4
63. Kertakulutustavarat 62.4002,5 89.486-30,3
7. Muut tavarat 20.0680,8 3.889
Kaikki ryhmät 2.532.304100,0 2.674.301-5,3

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) alueelta Suomeen ja Suomen vientiä ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) alueelle
Ryhmien neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot