Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: Viro (EE) 2023 neljäs vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Viro

Viro

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Viroon (EE)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 53.7448,1 55.201
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 12.2791,9 9.67426,9
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 1.5460,2 1.4903,8
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 10.7331,6 8.18431,2
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 41.4656,3 45.527-8,9
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 2.9560,4 3.656-19,2
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 38.5095,8 41.871-8,0
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 206.61931,3 222.092
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 26.4544,0 15.96065,8
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 180.16527,3 206.132-12,6
3. Poltto- ja voiteluaineet 183.03627,7 302.770
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 15.3392,3 10..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 167.69825,4 302.760-44,6
321. Moottoripolttoaineet 9.7521,5 21.652-55,0
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 157.94623,9 281.108-43,8
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 119.10418,0 130.511
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 73.92311,2 80.576-8,3
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 45.1806,8 49.935-9,5
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 37.4975,7 276.460
51. Henkilöautot 10.2421,6 8.63018,7
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 15.2622,3 252.294-94,0
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 13.2372,0 250.985-94,7
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 2.0250,3 1.31054,6
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 11.9941,8 15.536-22,8
6. Kulutustavarat 59.3389,0 62.241
61. Kestokulutustavarat 8.0041,2 8.841-9,5
62. Puolikestokulutustavarat 34.3915,2 35.923-4,3
63. Kertakulutustavarat 16.9432,6 17.477-3,1
7. Muut tavarat 6660,1 1.696
Kaikki ryhmät 660.004100,0 1.050.971-37,2

Lähde: Tulli

Viro

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Virosta (EE)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 56.3619,6 60.309
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 8.5641,5 11.710-26,9
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 3.1680,5 6.202-48,9
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 5.3960,9 5.508-2,0
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 47.7978,1 48.599-1,7
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 4.3490,7 3.72816,7
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 43.4477,4 44.871-3,2
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 235.98440,2 278.112
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 63.08210,8 55.73013,2
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 172.90229,5 222.382-22,2
3. Poltto- ja voiteluaineet 5.0070,9 309.813
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 1.6170,3 276.863-99,4
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 3.3900,6 32.950-89,7
321. Moottoripolttoaineet 1320,0 6795,9
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 3.2580,6 32.883-90,1
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 178.21430,4 216.380
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 67.96511,6 76.058-10,6
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 110.24918,8 140.322-21,4
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 37.5896,4 35.648
51. Henkilöautot 5.7911,0 4.35333,1
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 10.6211,8 11.358-6,5
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 10.6111,8 11.208-5,3
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 100,0 151-93,6
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 21.1783,6 19.9376,2
6. Kulutustavarat 69.41211,8 76.845
61. Kestokulutustavarat 23.7934,1 27.336-13,0
62. Puolikestokulutustavarat 31.8975,4 34.650-7,9
63. Kertakulutustavarat 13.7212,3 14.859-7,7
7. Muut tavarat 3.9170,7 948
Kaikki ryhmät 586.483100,0 978.056-40,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Virosta Suomeen ja Suomen vientiä Viroon
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot