Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Bahrainista ja Suomen vienti Bahrainiin toimialoittain (NACE*)) vuosina 2019 - 2022


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2019202020212022
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS240,3 40,0 20,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu2442
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta
C TEOLLISUUS1.05952,8 8.70792,8 95760,9 6.88893,9 3.16778,9 6.28282,2 9.85391,1 4.73695,8
C 10 Elintarvikkeiden valmistus1.2721.2771.212797
C 11 Juomien valmistus33
C 13 Tekstiilien valmistus24101901,8 8
C 14 Vaatteiden valmistus
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)518215308152
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus562,8 1.587372,4 1.665691,7 1.118670,6 262
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen17
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus673662113
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus741,9 3963,7
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus28315189022,2 2401.48313,7 264
C 24 Metallien jalostus92546,1 1.66988856,5 1082.10452,4 3.19529,5 115
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)30432702
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus311,5 396241,5 652180,4 83620,0 622
C 27 Sähkölaitteiden valmistus30,1 1.23020,1 8481.1611.88517,4 1.156
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus311,5 1.63110,1 1.865120,3 88770,1 1.149
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
C 31 Huonekalujen valmistus101930
C 32 Muu valmistus1738866
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus48
F RAKENTAMINEN170,2 20,0 10,0
F 41 Talonrakentaminen
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta1710,0 10,0
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS93646,6 3203,4 60538,5 1682,3 82420,5 480,6 9448,7 370,8
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus20,1 281,8 190,5 970,9
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)93246,4 4857636,6 15079819,9 408457,8 15
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)20,1 27210,1 1860,2 820,0 22
H KULJETUS JA VARASTOINTI10,0 20,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta10,0 120,0
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ560,6 30,0 50,1 1.21915,9 30,0 661,3
J 58 Kustannustoiminta2
J 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen
J 61 Televiestintä
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta56350,1 1.20730,0 63
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA40,1
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)4
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA680,7 300,4 270,3 180,4
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi619713
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi5811154
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen34
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA20,1
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut20,1
P KOULUTUS
P 85 Koulutus
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
Q 86 Terveyspalvelut
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut
S MUU PALVELUTOIMINTA
X Toimiala tuntematon110,5 1882,0 70,5 2353,2 160,4 620,8 150,1 861,7
A-X KAIKKI RYHMÄT 2.006100,0 9.380 1.572100,0 7.335 4.014100,0 7.641 10.819100,0 4.943

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Bahrainista Suomeen ja Suomen vientiä Bahrainiin
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot