Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Australian ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti joulukuussa 2023

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

Australia

Australia

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Australiaan (AU) joulukuu 2023

12 / 202312 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 1.1702,1 1.229-4,8
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 10,0 0147,4
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 10,0 0..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 00,0 0-38,8
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 1.1692,1 1.229-4,9
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 20,0 222-99,3
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1.1682,1 1.00716,0
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 13.06023,1 15.720-16,9
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 6731,2 44451,4
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 12.38721,9 15.276-18,9
3. Poltto- ja voiteluaineet 180,0 33-45,3
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 00 0..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 180,0 33-45,2
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 180,0 33-45,2
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 35.52662,8 32.22410,2
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 27.10147,9 25.0428,2
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 8.42514,9 7.18217,3
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 4.7838,5 6.265-23,7
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 4.0477,2 5.644-28,3
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 3.8646,8 5.271-26,7
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 1840,3 372-50,7
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 7361,3 62118,4
6. Kulutustavarat 1.3622,4 2.930-53,5
61. Kestokulutustavarat 590,1 448-86,8
62. Puolikestokulutustavarat 6781,2 745-8,9
63. Kertakulutustavarat 6241,1 1.738-64,1
7. Muut tavarat 6821,2 1..
Kaikki ryhmät 56.600100,0 58.403-3,1

Lähde: Tulli

Australia

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Australiasta (AU) Suomeen joulukuu 2023

12 / 202312 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 9232,9 924-0,1
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 30,0 15-78,5
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 00 0..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 30,0 14-78,1
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 9192,9 9091,1
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 9192,9 9091,1
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 3.15410,0 21.518-85,3
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 240,1 20.790-99,9
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 3.1309,9 728329,8
3. Poltto- ja voiteluaineet 24.60877,7 37.418-34,2
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 24.60777,7 37.417-34,2
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 00,0 1-59,8
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 00,0 1-59,8
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 2.1626,8 2.575-16,0
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 1.6235,1 1.912-15,1
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 5391,7 663-18,8
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 960,3 114-16,0
51. Henkilöautot 00 18..
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 00 0..
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 00 0..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 960,3 96-0,1
6. Kulutustavarat 2780,9 325-14,3
61. Kestokulutustavarat 580,2 4528,1
62. Puolikestokulutustavarat 670,2 6011,2
63. Kertakulutustavarat 1540,5 219-30,0
7. Muut tavarat 4591,4 81463,9
Kaikki ryhmät 31.679100,0 62.955-49,7

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Australiasta Suomeen ja Suomen vientiä Australiaan
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot