Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Australiasta ja Suomen vienti Australiaan toimialoittain (NACE*)) 2023 tammi-lokakuu


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS240,0 1280,0 60,0 90,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut240,0 60,0 8
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu5
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA6780,2 10.2871,6 6970,2 7550,1
B 07 Metallimalmien louhinta10.1876260,1 1
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta10,0 40,0 698
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta660,0 55
C TEOLLISUUS129.14140,5 606.79392,1 208.18247,2 675.00796,3
C 10 Elintarvikkeiden valmistus1150,0 1.013550,0 1.027
C 11 Juomien valmistus5.2991,7 75.5111,3
C 13 Tekstiilien valmistus10,0 64110,0 1.560
C 14 Vaatteiden valmistus580,0 2.4871520,0 2.922
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus3629
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)20,0 15.98637.086
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus310,0 49.5404.0860,9 80.246
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen46
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus1.0410,3 17.0827230,2 9.218
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus420,0 4.2452370,1 4.452
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus230,0 1.944430,0 1.034
C 24 Metallien jalostus105.00032,9 21.993184.55241,9 45.053
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)2940,1 16.6773400,1 18.174
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus3800,1 27.3134510,1 29.077
C 27 Sähkölaitteiden valmistus3800,1 53.1291660,0 33.526
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus7.0552,2 356.1369.0032,0 384.153
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus2280,1 3.168320,0 1.406
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus7.8022,4 7.0631.8190,4 958
C 31 Huonekalujen valmistus3410,1 2.6303.057
C 32 Muu valmistus900,0 3.705240,0 1.976
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus1950,1 1.9676100,1 1.195
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO19.7846,2 31.9947,3
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto19.7846,2 31.9947,3
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO160,0 70,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys160,0 70,0
F RAKENTAMINEN3130,1 10.9961,7 220,0 3960,1
F 41 Talonrakentaminen18
F 42 Maa- ja vesirakentaminen1.405
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta30,0 10.911150,0 4
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS119.92437,6 11.8101,8 195.10944,3 8.2211,2
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus5400,2 628330,2 45
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)117.24136,7 9.967191.87743,5 6.475
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)2.1430,7 1.7812.3990,5 1.700
H KULJETUS JA VARASTOINTI5750,2 4110,1 3790,1
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus90,0 10,0
H 51 Ilmaliikenne10,0 40,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta5640,2 4093740,1 3
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta2
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA180,0 270,0 110,0 30,0
I 55 Majoitus11
I 56 Ravitsemistoiminta180,0 26110,0 2
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ1210,0 2.4360,4 2960,1 2.1660,3
J 58 Kustannustoiminta190,0 768661
J 61 Televiestintä70,0 460,0 10
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta360,0 1.496160,0 1.329
J 63 Tietopalvelutoiminta160,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA160,0 20,0 430,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)160,0 430,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA30,0 30,0 140,0 10,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta30,0 3140,0 1
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA6250,2 3.6180,5 8380,2 5.3630,8
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi560,0 105260,0 297
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi3250,1 2.0394760,1 1.711
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen2360,1 1.4273310,1 3.134
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus11
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle60,0 4650,0 218
M 75 Eläinlääkintäpalvelut20,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA6670,2 3440,1 6000,1 1240,0
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta580,0 411
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut10,0 19
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut6080,2 15550,1 1
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito10,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle440,0
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS150,0 30,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus150,0 3
P KOULUTUS290,0 20,0 460,0 50,0
P 85 Koulutus290,0 2460,0 5
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT620,0 480,0 3540,1 500,0
Q 86 Terveyspalvelut500,0 483480,1 50
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut120,0 160,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS5700,2 3650,1 6210,1 4420,1
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta30,0 3423
R 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut5660,2 6110,1
S MUU PALVELUTOIMINTA340,0 410,0 100,0
S 94 Järjestöjen toiminta20,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus6
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut340,0 390,0
X Toimiala tuntematon46.37614,5 11.4971,7 1.5740,4 8.6971,2
*A-X KAIKKI RYHMÄT319.256100,0 658.781440.850100,0 701.274

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Australiasta Suomeen ja Suomen vientiä Australiaan
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot