Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Venezuela

General Advanced Technology Product Definitions
(1) Biotechnology (2) Life Sience (3) Opto-Electronics (4) Information & Communications (5) Electronics (6) Flexible Manufacturing (7) Advanced Materials (8) Aerospace (9) Weapons (10) Nuclear Technology

Kehittyneen teknologian tuotteiden osuus Yhdysvaltain2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
Viennistä Venezuelaan22,7 15,3 11,2 00
Tuonnista Venezuelasta0,1 00,1 00
Tavaroiden ulkomaankaupasta Venezuelan kanssa19,8 12,7 10,1 00

Taulukko: Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Venezuelaan (VE) jaksolla 5/2021 - 9/2021

2021/52021/62021/72021/82021/9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 00,0 00,9 00,9
02. Elämäntieteet (Life Science) 11,7 01,8 13,6
03. Optoelektroniikka 00,0 00,1 00,1
04. Tietoviestintä 3195,9 1694,5 1575,7
05. Elektroniikka 00,5 01,7 01,0
06. Joustava valmistus 00,0 00,0 00
07. Edistyneet materiaalit 00,1 00,2 00,5
08. Ilmailu 11,7 00,8 418,2
Yhteensä 33 100 17 100 20 100

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kehittyneen teknologian tuotteiden tuonti Venezuelasta (VE) jaksolla 5/2021 - 9/2021

2021/52021/62021/72021/82021/9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
04. Tietoviestintä 0100,0 076,8
08. Ilmailu 00 023,2
Yhteensä 0 100 0 100

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-syyskuun summa (ATP)


Vuositason tiedot (Sitc)

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu