Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venezuelan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-heinäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Venezuelaan (VE) 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet311,9 156,0 99.9
00. Elävät eläimet00,1 ..
01. Liha ja lihatuotteet0,7 1,4 -50.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat1,0 1,1 -10.5
03. Kala- ja kalavalmisteet1,8 1,1 77.9
04. Vilja ja viljatuotteet169,5 114,6 47.9
05. Hedelmät ja kasvikset4,4 2,5 80.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0,10 0,7 44.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2,0 1,7 22.5
08. Rehuaineet94,9 14,7 549.2
09. Erinäiset elintarvikkeet36,9 18,7 97.4
1. Juomat ja tupakka8,8 4,1 115.2
11. Juomat3,4 2,8 22.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet5,5 1,4 304.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat24,8 41,4 -40.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet15,10 31,6 -49.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,3 0,2 70.3
24. Puutavara ja korkki0,1 0,1 13.5
25. Paperimassa2,3 7,6 -70.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet3,9 0,8 420.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0,7 0,4 58.1
28. Malmit ja metalliromu0,1 0,2 -44.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1,8 0,8 139.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta52,8 18,2 190.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0,1 0..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet52,7 18,2 190.3
34. Kaasut0,2 0,1 140.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat40,9 24,6 66.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat0,1 0..
42. Kasviöljyt ja -rasvat40,9 24,6 66.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,1 0,1 -39.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet86,2 50,6 70.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet10,4 3,5 201.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet6,5 1,4 388.1
53. Väri- ja parkitusaineet1,6 1,1 47.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet5,2 2,5 114.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet12,3 6,5 91.3
56. Lannoitteet, valmistetut0,4 0,1 ..
57. Muovit, valmistamattomat42,7 26,3 62.4
58. Muovit, valmistetut1,5 2,1 -29.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet6,1 7,7 -20.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan33,6 22,7 47.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,2 0,1 691.9
62. Kumituotteet9,1 4,2 121.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0,4 0,2 121.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä8,9 7,1 24.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet2,5 2,1 20.5
66. Kivennäisainetuotteet3,5 2,3 54.4
67. Rauta ja teräs0,9 0,9 -4.3
68. Muut metallit1,2 0,8 42.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista7,4 5,4 36.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet297,1 220,9 34.5
71. Voimakoneet ja moottorit6,5 10,7 -39.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet7,3 17,7 -58.6
73. Metalliteollisuuskoneet0,7 0,5 31.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet19,3 26,4 -27.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet36,8 17,3 113.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet151,7 77,4 96.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet39,5 16,9 134.3
78. Moottoriajoneuvot29,2 48,2 -39.5
79. Muut kuljetusvälineet6,7 6,3 6.4
8. Erinäiset valmiit tavarat42,3 27,0 56.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0,8 0,5 61.3
82. Huonekalut6,9 5,7 21.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,3 0,2 35.3
84. Vaatteet7,8 5,1 53.7
85. Jalkineet2,8 0,10 188.6
87. Kojeet,mittarit yms.6,3 3,5 80.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2,7 2,7 0.0
89. Muut valmiit tavarat15,1 8,7 75.2
9. Muut tavarat54,3 17,3 214.8
93. Erittelemätön35,6 5,9 507.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain18,8 11,4 64.4
Kaikki ryhmät yhteensä952,3 582,4 63.5

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venezuelasta (VE) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet75,4 54,9 37.5
00. Elävät eläimet0,1 0,1 216.6
03. Kala- ja kalavalmisteet65,3 50,3 30.0
04. Vilja ja viljatuotteet2,3 1,5 53.9
05. Hedelmät ja kasvikset0,5 0,6 -11.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja00,1 ..
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä6,9 2,5 179.5
09. Erinäiset elintarvikkeet0,6 0,2 209.0
1. Juomat ja tupakka9,5 5,8 63.4
11. Juomat9,5 5,8 63.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat6,4 5,8 10.2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0,1 0..
24. Puutavara ja korkki1,1 0,5 139.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0,1 0..
28. Malmit ja metalliromu1,9 1,1 68.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet3,4 4,3 -20.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0,4 15,1 -97.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0,4 15,1 -97.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet1,5 0,6 166.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet1,2 0,1 ..
53. Väri- ja parkitusaineet00,1 ..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0,1 0,1 79.5
57. Muovit, valmistamattomat0,2 0,3 -26.1
58. Muovit, valmistetut0,1 0,2 -65.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet00,1 ..
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan2,9 0,9 224.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,1 0..
62. Kumituotteet0,1 0,1 -82.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0,1 0,2 -87.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0,1 0,1 -12.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0,1 0,2 -86.2
66. Kivennäisainetuotteet0,9 0,3 273.2
68. Muut metallit0,2 0,3 -18.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista1,8 0,1 ..
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet19,4 8,2 138.6
71. Voimakoneet ja moottorit0,4 0,1 ..
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0,3 0,1 733.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0,4 0,3 43.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet00,1 ..
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0,3 0,1 950.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet17,7 7,4 140.3
78. Moottoriajoneuvot0,1 0,2 -23.3
79. Muut kuljetusvälineet0,5 0,4 28.4
8. Erinäiset valmiit tavarat2,4 2,2 8.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0,1 0,2 -97.2
82. Huonekalut0,1 0,1 -57.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,1 0,1 -94.2
84. Vaatteet0,1 0,1 ..
85. Jalkineet0,1 0..
87. Kojeet,mittarit yms.0,1 0,1 281.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0,1 0..
89. Muut valmiit tavarat2,1 1,9 9.1
9. Muut tavarat10,7 4,9 117.9
93. Erittelemätön1,1 0,8 49.9
97. Kulta, ei monetaarinen8,10 3,7 146.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta0,6 0,6 13.8
Kaikki ryhmät yhteensä128,2 97,10 30.9

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu