Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venezuelan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Venezuelaan (VE) 2021 tammi-marraskuu

2021 1-11
milj. $
2020 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet490,8 264,4 85,6
00. Elävät eläimet0,1 0,2 -45,1
01. Liha ja lihatuotteet1,0 1,9 -47,4
02. Maitotaloustuotteet ja munat2,3 1,9 25,1
03. Kala- ja kalavalmisteet2,9 1,7 73,7
04. Vilja ja viljatuotteet278,1 171,7 61,9
05. Hedelmät ja kasvikset8,7 5,3 64,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1,4 0,9 58,7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2,9 3,1 -7,7
08. Rehuaineet132,3 38,3 245,3
09. Erinäiset elintarvikkeet61,1 39,4 55,1
1. Juomat ja tupakka14,2 10,1 40,9
11. Juomat6,5 6,2 4,6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet7,6 3,8 100,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat41,6 49,8 -16,5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet23,2 35,6 -34,8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi1,3 0,2 666,4
24. Puutavara ja korkki0,1 0,2 -57,9
25. Paperimassa2,9 8,1 -64,3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet8,5 2,9 189,8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1,6 0,7 128,2
28. Malmit ja metalliromu0,3 0,3 5,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet3,7 1,8 101,6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta72,5 25,2 187,7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0,0 0..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet72,3 25,1 187,7
34. Kaasut0,2 0,1 139,7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat56,3 43,3 30,1
41. Eläinöljyt ja -rasvat0,0 0,0 -23,6
42. Kasviöljyt ja -rasvat56,3 43,2 30,1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,0 0,0 33,7
5. Kemian teollisuuden tuotteet145,4 87,5 66,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet16,5 5,6 193,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet9,3 3,0 207,2
53. Väri- ja parkitusaineet3,2 2,1 50,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet8,5 5,7 48,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet20,7 14,7 40,4
56. Lannoitteet, valmistetut0,3 0,1 484,3
57. Muovit, valmistamattomat74,5 43,7 70,5
58. Muovit, valmistetut2,3 2,9 -20,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet10,1 9,5 5,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan59,5 39,1 52,3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,1 0,0 735,7
62. Kumituotteet15,8 10,0 58,0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0,5 0,4 37,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä13,3 10,7 25,0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet4,0 3,7 8,2
66. Kivennäisainetuotteet6,5 3,9 63,7
67. Rauta ja teräs1,9 1,0 87,7
68. Muut metallit3,1 1,0 216,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista14,2 8,3 70,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet486,2 389,2 24,9
71. Voimakoneet ja moottorit12,4 15,9 -22,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet14,0 25,4 -44,8
73. Metalliteollisuuskoneet0,9 1,1 -16,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet34,4 37,9 -9,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet58,8 32,5 81,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet237,7 155,3 53,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet68,3 37,0 84,7
78. Moottoriajoneuvot48,7 76,9 -36,7
79. Muut kuljetusvälineet11,0 7,3 51,2
8. Erinäiset valmiit tavarat80,7 58,9 37,0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1,1 0,8 34,3
82. Huonekalut10,4 9,2 13,2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,4 0,3 58,3
84. Vaatteet15,1 9,3 62,2
85. Jalkineet4,5 2,4 85,2
87. Kojeet,mittarit yms.11,1 12,3 -9,9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot4,6 4,3 6,7
89. Muut valmiit tavarat33,5 20,3 65,2
9. Muut tavarat72,8 29,8 144,3
93. Erittelemätön43,0 10,3 318,2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain29,8 19,5 52,8
Kaikki ryhmät yhteensä1.520,1 997,2 52,4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venezuelasta (VE) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-marraskuu

2021 1-11
milj. $
2020 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet129,4 87,1 48,5
00. Elävät eläimet0,1 0,1 146,1
03. Kala- ja kalavalmisteet104,2 79,8 30,6
04. Vilja ja viljatuotteet3,4 2,5 35,5
05. Hedelmät ja kasvikset0,7 0,8 -11,5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja8,1 0,0 ..
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä12,0 3,4 255,9
09. Erinäiset elintarvikkeet0,8 0,5 61,8
1. Juomat ja tupakka15,9 11,2 42,0
11. Juomat15,9 11,2 42,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat12,5 8,0 55,0
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0,1 0..
24. Puutavara ja korkki1,6 1,0 62,8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet00,0 ..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0,8 0..
28. Malmit ja metalliromu4,8 1,6 198,4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet5,2 5,5 -4,8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0,7 15,0 -95,5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0,7 15,0 -95,5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0,0 0,0 -24,3
42. Kasviöljyt ja -rasvat00,0 ..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,0 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet36,0 0,9 ..
51. Orgaaniset kemialliset aineet33,2 0..
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet1,5 0,3 405,3
53. Väri- ja parkitusaineet00,0 ..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0,1 0,0 235,4
57. Muovit, valmistamattomat0,7 0,3 97,1
58. Muovit, valmistetut0,4 0,2 105,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet00,0 ..
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan5,5 2,5 116,8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,0 0,0 100,8
62. Kumituotteet0,1 0,1 6,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0,0 0,2 -74,6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0,1 0,1 -23,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0,0 0,1 -87,4
66. Kivennäisainetuotteet1,3 0,6 126,2
67. Rauta ja teräs0,3 0..
68. Muut metallit0,3 0,9 -65,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista3,4 0,6 499,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet38,0 16,7 128,1
71. Voimakoneet ja moottorit0,4 0,0 ..
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0,3 0,1 305,7
73. Metalliteollisuuskoneet0,0 0,0 -77,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0,6 0,6 1,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0,0 0,0 -8,8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0,3 0,0 543,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet35,3 15,2 131,9
78. Moottoriajoneuvot0,3 0,2 71,9
79. Muut kuljetusvälineet0,7 0,5 58,3
8. Erinäiset valmiit tavarat4,3 4,5 -4,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0,0 0,2 -96,3
82. Huonekalut0,0 0,1 -68,8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,0 0,0 -70,4
84. Vaatteet0,1 0,0 198,6
85. Jalkineet0,0 0..
87. Kojeet,mittarit yms.0,1 0,0 580,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0,0 0,1 -55,6
89. Muut valmiit tavarat3,9 4,1 -2,7
9. Muut tavarat22,8 8,9 156,9
93. Erittelemätön6,3 3,9 62,0
97. Kulta, ei monetaarinen15,5 4,0 283,6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta1,0 0,9 5,5
Kaikki ryhmät yhteensä264,9 154,9 71,1

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu