Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Venezuelan (VE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Venezuelaan (VE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1,3 1,1 25.5
02 Elämäntieteet (Life Science)3,6 2,1 71.4
04 Tietoviestintä129,5 71,2 82.0
05 Elektroniikka1,6 0,8 121.2
07 Edistyneet materiaalit0,8 0,5 55.7
08 Ilmailu6,1 4,9 25.9
Yhteensä142,9 80,6 77.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Venezuelan (VE) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,3 0,1 495.6

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu