Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Venezuelan (VE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Venezuelaan (VE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1,3 1,3 0.8
02 Elämäntieteet (Life Science)3,6 3,1 15.4
04 Tietoviestintä129,4 104,2 24.2
05 Elektroniikka1,6 1,0 63.4
07 Edistyneet materiaalit0,7 0,7 1.6
08 Ilmailu6,0 5,0 19.8
Yhteensä142,8 115,8 23.3

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Venezuelan (VE) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,3 0,0 452.3

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu