Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venezuelan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/5 - 2023/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/5
%
2023/6
%
2023/7
%
2023/8
%
2023/9
%
Viennistä0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tuonnista0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Venezuelan kanssa, vienti Venezuelaan ja tuonti Venezuelasta vuoden 2023 syyskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama.

Syyskuussa Venezuela oli Yhdysvaltain 58. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 551 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 189,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Syyskuussa kauppatase Venezuelan kanssa oli Yhdysvalloille 181 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Venezuelasta oli 934,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa, ollen suuruudeltaan 366 miljoonaa dollaria. Pääosa tuonnin arvosta tuli 333 (Sitc raakaöljy) tuonnista, tämän edustaessa 93,8 prosentin osuutta kokonaistuonnista.

Viennin arvo Venezuelaan oli 19,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa, ollen suuruudeltaan 185 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc081 (rehuaineet), mikä edusti 16,7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 13,1 % sekä Sitc772 (sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet) 9,9 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2023 tammi-syyskuun aikana

Alkuvuoden tammi-syyskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-syyskuussa. Kasvua oli peräti 120,3 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 4,2 miljardiin dollariin. Tammi-syyskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2,4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1,7 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 667,5 prosentilla ja viennin arvo 10,3 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 2,2 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 289 miljoonaa dollaria. Maiden välinen edellisen vuoden tammi-syyskuun tavaroiden kauppatase oli ollut ylijäämäinen, kun se kuluvan vuoden vastaavalla jaksolla oli alijäämäinen. Vajetta kertyi 696 miljoonan dollarin.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venezuelaan (VE) jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 65,8 37,5 44,5 27,3 34,8 24,9 52,5 25,5 40,3 21,7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,4 0,2 0,3 0,2 0,8 0,5 0,4 0,2 1,3 0,7
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,2 0,1 0,9 0,6 0,0 0,0 0,8 0,4 0,2 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 33,3 19,0 13,8 8,4 19,5 13,9 19,6 9,5 1,5 0,8
05. Hedelmät ja kasvikset 0,5 0,3 0,5 0,3 0,8 0,6 0,8 0,4 0,8 0,5
08. Rehuaineet 27,5 15,7 25,0 15,3 10,5 7,5 26,1 12,7 31,0 16,7
09. Erinäiset elintarvikkeet 3,4 1,9 3,4 2,1 2,7 1,9 3,8 1,9 4,8 2,6
1. Juomat ja tupakka 0,4 0,2 0,5 0,3 0,6 0,4 0,5 0,2 0,9 0,5
11. Juomat 0,1 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,5 0,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 14,5 8,3 3,7 2,3 0,9 0,7 15,8 7,7 2,6 1,4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 10,6 6,1 0,0 0,0 00 14,1 6,8 1,6 0,9
25. Paperimassa 2,4 1,4 1,5 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,7 0,4 1,1 0,7 0,7 0,5 0,7 0,3 0,7 0,4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,4 0,2 0,5 0,3 0,1 0,1 0,8 0,4 0,1 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 5,3 3,0 22,9 14,0 4,1 3,0 40,6 19,7 5,0 2,7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 5,3 3,0 22,9 14,0 4,1 3,0 40,6 19,7 5,0 2,7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 9,0 5,1 10,2 6,2 12,1 8,7 11,7 5,7 13,4 7,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,2 0,1 0,1 0,0 1,7 1,2 0,3 0,1 0,3 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,2 0,7 0,9 0,6 0,6 0,5 1,0 0,5 1,2 0,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2,0 1,1 2,5 1,5 2,4 1,7 2,6 1,2 3,1 1,7
57. Muovit, valmistamattomat 3,4 1,9 4,0 2,4 4,5 3,2 5,0 2,5 6,4 3,5
58. Muovit, valmistetut 0,3 0,2 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,1 0,6 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,3 0,8 1,9 1,1 1,9 1,3 2,0 0,9 1,0 0,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4,8 2,7 5,4 3,3 5,6 4,0 5,1 2,5 5,2 2,8
62. Kumituotteet 2,0 1,1 1,9 1,1 1,4 1,0 1,1 0,5 1,3 0,7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,0 0,6 1,0 0,6 1,3 0,9 1,2 0,6 0,8 0,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,3 0,2 1,0 0,6 0,9 0,7 1,0 0,5 0,3 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 0,5 0,3 0,6 0,4 0,3 0,2 0,5 0,3 0,4 0,2
68. Muut metallit 00 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,7 0,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,8 0,4 0,8 0,5 1,5 1,0 1,0 0,5 1,4 0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 64,1 36,6 63,9 39,2 70,1 50,1 65,8 31,9 101,0 54,5
71. Voimakoneet ja moottorit 2,0 1,1 1,6 1,0 1,5 1,1 1,1 0,5 7,7 4,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2,4 1,4 1,1 0,7 1,7 1,2 2,0 1,0 2,0 1,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5,6 3,2 4,9 3,0 4,4 3,2 4,7 2,3 7,0 3,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5,9 3,4 6,8 4,1 6,2 4,4 8,9 4,3 19,9 10,8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 24,9 14,2 23,1 14,1 27,6 19,8 22,9 11,1 25,0 13,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 11,4 6,5 12,0 7,3 18,9 13,5 14,3 7,0 24,7 13,3
78. Moottoriajoneuvot 11,1 6,3 13,5 8,3 9,1 6,5 10,9 5,3 11,9 6,4
79. Muut kuljetusvälineet 0,7 0,4 1,1 0,7 0,7 0,5 0,9 0,4 2,7 1,5
8. Erinäiset valmiit tavarat 7,6 4,4 8,3 5,1 8,4 6,0 9,0 4,4 12,9 7,0
82. Huonekalut 1,1 0,6 0,8 0,5 0,3 0,2 1,4 0,7 1,2 0,7
84. Vaatteet 2,0 1,1 2,2 1,4 2,2 1,5 1,9 0,9 2,2 1,2
85. Jalkineet 0,4 0,3 0,5 0,3 0,6 0,4 0,5 0,2 0,5 0,2
87. Kojeet,mittarit yms. 0,9 0,5 1,8 1,1 2,2 1,6 1,5 0,7 1,6 0,8
89. Muut valmiit tavarat 2,8 1,6 2,5 1,5 2,8 2,0 3,4 1,6 6,7 3,6
9. Muut tavarat 3,8 2,2 3,8 2,3 3,1 2,2 4,8 2,4 4,1 2,2
93. Erittelemätön 0,3 0,1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,7 0,4 0,5 0,3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 3,5 2,0 3,2 2,0 2,8 2,0 4,1 2,0 3,6 1,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 175,3 100,0 163,1 100,0 139,8 100,0 206,0 100,0 185,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venezuelasta (VE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 13,7 3,9 13,0 5,1 12,0 3,6 9,4 2,7 8,0 2,2
03. Kala- ja kalavalmisteet 12,4 3,5 11,5 4,5 10,6 3,2 8,1 2,3 6,9 1,9
04. Vilja ja viljatuotteet 0,3 0,1 0,6 0,2 0,4 0,1 0,5 0,2 0,3 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,4 0,1 0,6 0,2 0,6 0,2 0,4 0,1 0,3 0,1
1. Juomat ja tupakka 0,6 0,2 0,5 0,2 0,6 0,2 0,5 0,1 0,5 0,1
11. Juomat 0,6 0,2 0,5 0,2 0,6 0,2 0,5 0,1 0,5 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,8 0,2 0,2 0,1 0,6 0,2 0,8 0,2 0,5 0,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,5 0,1 00 00 0,5 0,1 0,3 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 316,2 89,7 222,6 87,8 296,9 90,0 323,0 92,6 343,3 93,8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 316,2 89,7 222,6 87,8 296,9 90,0 323,0 92,6 343,3 93,8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7,2 2,0 7,0 2,8 6,3 1,9 5,7 1,6 4,3 1,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3,9 1,1 3,8 1,5 3,4 1,0 3,2 0,9 1,6 0,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,5 0,1 1,3 0,5 0,4 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0
58. Muovit, valmistetut 2,8 0,8 1,8 0,7 2,5 0,7 2,0 0,6 2,6 0,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,9 0,5 1,4 0,5 1,8 0,6 2,0 0,6 1,5 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 0,6 0,2 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1
68. Muut metallit 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 0,1 0,9 0,3 0,6 0,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,2 0,3 1,1 0,4 1,0 0,3 0,7 0,2 0,6 0,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 9,8 2,8 6,3 2,5 9,1 2,8 2,5 0,7 5,3 1,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9,7 2,7 6,2 2,4 9,0 2,7 2,4 0,7 5,1 1,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 0,7 0,2 0,7 0,3 0,2 0,1 1,1 0,3 0,6 0,2
89. Muut valmiit tavarat 0,7 0,2 0,6 0,3 0,2 0,1 1,0 0,3 0,5 0,1
9. Muut tavarat 1,7 0,5 1,8 0,7 2,4 0,7 3,7 1,1 1,9 0,5
93. Erittelemätön 0,2 0,1 0,6 0,3 0,3 0,1 1,4 0,4 0,6 0,2
97. Kulta, ei monetaarinen 1,3 0,4 1,0 0,4 2,0 0,6 2,1 0,6 1,3 0,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 352,7 100,0 253,5 100,0 330,0 100,0 348,7 100,0 366,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2023 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu