Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venezuelan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Venezuelan kanssa, vienti Venezuelaan ja tuonti Venezuelasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Venezuela oli Yhdysvaltain 81. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Venezuelaan. Kuukauden suuruudeltaan 164 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 120.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Venezuelan kanssa oli 117 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Venezuelasta oli 163.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 23 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Venezuelasta olivat Sitc037 (kala-,äyriäis- yms. valmisteet), joka edusti 40.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc034 (kala,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty) 17.4 % sekä Sitc773 (eristetty sähkölanka,kaapeli,eristimet yms.) 10.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Venezuelaan yli kaksinkertaistui edellisen vuoden huhtikuusta. Viennin arvo oli 141 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc081 (rehuaineet), mikä edusti 17.0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc042 (riisi) 13.3 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 10.6 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Venezuelan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 55.5 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 586 miljoonaan dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 65 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 521 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 29.1 prosentilla ja viennin arvo 59.5943383293118. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc037 (kala-,äyriäis- yms. valmisteet), arvon ollessa 21 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc081 (rehuaineet), arvon ollessa 66 miljoonaa dollaria. Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Venezuelan välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 456 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venezuelaan (VE) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 64.2 48.2 43.2 33.9 32.4 32.2 43.8 28.6 57.2 40.7
04. Vilja ja viljatuotteet 31.6 23.7 14.5 11.4 26.4 26.3 17.3 11.3 26.1 18.6
05. Hedelmät ja kasvikset 0.7 0.5 0.8 0.6 1.1 1.0 0.4 0.2 0.5 0.3
08. Rehuaineet 29.3 22.0 22.0 17.3 0.4 0.4 20.1 13.1 23.9 17.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.3 1.7 5.4 4.2 3.10 3.9 5.1 3.3 5.9 4.2
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.3 1.7 1.3 1.2 1.1 0.9 0.5 1.5 1.0
11. Juomat 0.4 0.3 0.9 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.6 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 0.9 0.7 0.7 0.7 0.5 0.3 1.0 0.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 6.2 4.6 1.2 0.9 5.0 5.0 0.8 0.5 9.6 6.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 3.8 2.8 0 0.0 4.4 4.3 0 0.0 7.6 5.3
25. Paperimassa 0.1 0.0 0.2 0.1 0 0.0 0 0.0 0.10 0.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.4 1.7 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.8 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.2 0.9 1.3 1.0 2.2 2.1 34.2 22.3 5.1 3.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.2 0.9 1.3 1.0 2.2 2.1 34.1 22.3 5.1 3.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 11.1 8.3 7.9 6.1 0 0.0 13.4 8.7 0.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 11.1 8.3 7.9 6.1 0 0.0 13.4 8.7 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6.6 4.9 9.3 7.3 8.5 8.4 11.1 7.2 16.2 11.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.5 0.3 0.4 0.2 0.5 0.5 0.6 0.3 4.1 2.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.5 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 1.5 0.9 0.4 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.6 0.4 1.1 0.8 0.7 0.7 0.3 0.2 0.8 0.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.10 0.7 2.7 2.1 1.8 1.7 1.1 0.7 1.8 1.3
57. Muovit, valmistamattomat 3.2 2.4 4.5 3.5 4.7 4.7 6.10 4.5 6.9 4.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.6 0.4 0.2 0.1 0.4 0.3 0.6 0.3 1.5 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.4 2.5 5.6 4.3 3.7 3.6 3.6 2.3 5.4 3.8
62. Kumituotteet 1.3 1.0 1.5 1.1 1.0 1.0 1.0 0.6 1.7 1.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.7 0.5 1.7 1.3 1.3 1.2 0.8 0.5 1.2 0.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.2 0.1 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.7 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.4 0.4 0.2 0.6 0.5 0.7 0.4 0.4 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.6 0.4 1.4 1.1 0.6 0.6 0.7 0.4 1.2 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 29.6 22.2 49.1 38.5 32.7 32.6 36.0 23.5 36.6 26.0
71. Voimakoneet ja moottorit 1.1 0.8 0.8 0.6 1.3 1.2 0.7 0.4 0.9 0.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.8 0.6 0.10 0.7 0.10 0.9 1.2 0.7 1.5 1.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.2 1.6 2.4 1.8 3.1 3.1 2.2 1.4 2.6 1.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.7 2.0 4.5 3.5 3.5 3.4 10.5 6.8 5.6 3.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 13.6 10.1 26.9 21.1 15.6 15.6 13.3 8.6 15.6 11.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5.7 4.3 9.1 7.1 3.5 3.4 3.9 2.5 5.8 4.1
78. Moottoriajoneuvot 2.9 2.2 4.1 3.2 4.7 4.6 4.2 2.7 4.2 3.0
79. Muut kuljetusvälineet 0.9 0.6 0.6 0.4 0.4 0.3 0.6 0.3 0.7 0.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 5.2 3.9 5.6 4.3 6.1 6.1 4.8 3.1 6.2 4.4
82. Huonekalut 0.6 0.4 0.8 0.6 0.9 0.9 0.6 0.3 1.3 0.9
84. Vaatteet 1.4 1.0 1.2 0.9 0.10 0.9 0.7 0.4 1.3 0.9
85. Jalkineet 0.4 0.2 0.5 0.3 0.3 0.2 0.3 0.1 0.7 0.5
87. Kojeet,mittarit yms. 0.5 0.3 0.6 0.4 1.5 1.4 0.8 0.5 0.9 0.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.3 0.2 0.3 0.2 0.6 0.6 0.5 0.3 0.3 0.2
89. Muut valmiit tavarat 2.3 1.7 2.4 1.8 1.9 1.8 2.1 1.3 1.10 1.4
9. Muut tavarat 5.7 4.3 3.0 2.3 8.9 8.9 4.9 3.2 3.2 2.2
93. Erittelemätön 3.1 2.3 0.5 0.4 6.10 6.9 1.8 1.2 0.5 0.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 2.7 2.0 2.6 2.0 2.0 2.0 3.1 2.0 2.8 2.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 133.1 100.0 127.4 100.0 100.2 100.0 152.9 100.0 140.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venezuelasta (VE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 9.2 72.6 5.5 58.3 7.9 63.0 11.2 57.9 16.6 70.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 8.6 67.8 5.0 53.3 7.5 59.6 9.0 46.4 14.5 61.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.3 2.1 0.2 1.7 0.2 0.8 1.9 9.8 1.9 7.8
1. Juomat ja tupakka 0.7 4.8 0.6 6.1 0.7 5.5 2.1 10.7 1.4 5.7
11. Juomat 0.7 4.8 0.6 6.1 0.7 5.5 2.1 10.7 1.4 5.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.2 1.3 1.0 10.3 1.1 8.1 0.8 4.1 0.5 1.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.1 0.3 0.5 5.0 0.8 5.9 0.8 3.7 0.4 1.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.0 7.6 1.1 11.2 1.6 12.1 3.3 16.6 2.6 10.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.8 6.2 0.9 8.8 1.5 11.7 2.10 15.2 2.4 10.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.8 5.7 0.1 0.9 0.2 1.5 0.2 0.9 1.3 5.4
89. Muut valmiit tavarat 0.7 5.4 0.1 0.9 0.1 0.8 0.2 0.8 1.3 5.2
9. Muut tavarat 0.5 3.2 0.6 6.4 1.0 7.8 1.4 6.8 1.1 4.3
93. Erittelemätön 0.4 2.4 0.2 2.0 0.2 1.1 0.6 2.6 0.1 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 0.4 4.0 0.8 6.1 0.8 3.7 0.9 3.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 12.6 100.0 9.4 100.0 12.5 100.0 19.4 100.0 23.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu