Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venezuelan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Venezuelan kanssa, vienti Venezuelaan ja tuonti Venezuelasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Venezuela oli Yhdysvaltain 81. merkittävin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 9 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Venezuelaan. Kuukauden suuruudeltaan 198 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 87.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Venezuelan kanssa oli 157 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Venezuelasta oli 96.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 21 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Venezuelasta olivat Sitc034 (kala,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty), joka edusti 20.5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc773 (eristetty sähkölanka,kaapeli,eristimet yms.) 20.0 % sekä Sitc037 (kala-,äyriäis- yms. valmisteet) 17.7 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Venezuelaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Viennin arvo oli 178 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc931 (erittelemätön), mikä edusti 13.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc044 (maissi) 12.6 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 11.7 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Venezuelan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 58.8 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 1.1 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 128 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 952 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 30.9 prosentilla ja viennin arvo 63.5046186260934. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc037 (kala-,äyriäis- yms. valmisteet), arvon ollessa 36 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 144 miljoonaa dollaria. Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Venezuelan välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 824 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venezuelaan (VE) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 43.8 28.6 57.2 40.7 45.3 31.4 29.4 26.9 60.10 34.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.3 0.2 0.3 0.2 0.6 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 17.3 11.3 26.1 18.6 34.7 24.0 7.9 7.2 42.8 24.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.4 0.2 0.5 0.3 0.7 0.5 0.5 0.4 0.7 0.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.2 0.1 0.3 0.2 0.4 0.2 0.4 0.3 0.6 0.3
08. Rehuaineet 20.1 13.1 23.9 17.0 2.10 2.0 16.0 14.6 9.7 5.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 5.1 3.3 5.9 4.2 5.8 4.0 4.3 3.9 6.8 3.8
1. Juomat ja tupakka 0.9 0.5 1.5 1.0 0.9 0.6 0.7 0.6 2.2 1.2
11. Juomat 0.4 0.3 0.6 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.7 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.5 0.3 1.0 0.7 0.6 0.4 0.5 0.4 1.5 0.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.8 0.5 9.6 6.8 2.10 2.0 3.7 3.4 1.9 1.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 7.6 5.3 1.2 0.8 2.8 2.5 0.2 0.1
25. Paperimassa 0 0.0 0.10 0.6 0.10 0.6 0.2 0.1 0.1 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.4 0.3 0.8 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4 0.7 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.8 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 34.2 22.3 5.1 3.6 2.9 2.0 3.4 3.0 4.0 2.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 34.1 22.3 5.1 3.6 2.9 2.0 3.3 3.0 4.0 2.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 13.4 8.7 0.1 0.0 9.8 6.8 4.8 4.3 5.2 2.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat 13.4 8.7 0.1 0.0 9.8 6.8 4.8 4.3 5.2 2.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 11.1 7.2 16.2 11.5 13.4 9.2 15.8 14.4 12.3 6.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.6 0.3 4.1 2.9 1.8 1.2 1.9 1.7 1.5 0.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.5 0.9 0.4 0.3 0.8 0.5 3.5 3.1 0.3 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.3 0.2 0.8 0.6 0.8 0.5 0.7 0.6 1.0 0.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.1 0.7 1.8 1.3 2.1 1.4 1.3 1.2 1.8 1.0
57. Muovit, valmistamattomat 6.10 4.5 6.9 4.9 6.9 4.7 6.4 5.8 6.6 3.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.6 0.3 1.5 1.0 1.0 0.7 1.8 1.6 0.8 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.6 2.3 5.4 3.8 4.5 3.1 4.4 4.0 6.8 3.8
62. Kumituotteet 1.0 0.6 1.7 1.2 1.1 0.7 1.4 1.2 1.7 0.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.8 0.5 1.2 0.8 1.4 0.9 0.10 0.8 1.9 1.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 0.1 0.3 0.3 0.6 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 0.4 0.4 0.3 0.5 0.3 0.9 0.8 0.4 0.2
68. Muut metallit 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.6 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.7 0.4 1.2 0.8 1.3 0.8 0.8 0.7 1.6 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 36.0 23.5 36.6 26.0 54.5 37.8 39.10 36.5 48.5 27.3
71. Voimakoneet ja moottorit 0.7 0.4 0.9 0.6 0.8 0.5 0.10 0.8 1.3 0.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.2 0.7 1.5 1.0 0.10 0.6 1.0 0.9 1.1 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.2 1.4 2.6 1.8 2.5 1.7 2.5 2.2 4.3 2.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 10.5 6.8 5.6 3.9 4.8 3.3 4.4 4.0 3.9 2.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 13.3 8.6 15.6 11.0 36.7 25.4 22.1 20.2 21.8 12.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.9 2.5 5.8 4.1 4.5 3.1 5.5 5.0 7.6 4.2
78. Moottoriajoneuvot 4.2 2.7 4.2 3.0 3.7 2.6 3.5 3.2 5.0 2.8
79. Muut kuljetusvälineet 0.6 0.3 0.7 0.5 0.7 0.5 0.3 0.2 3.8 2.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.8 3.1 6.2 4.4 5.8 4.0 5.3 4.8 8.8 4.9
82. Huonekalut 0.6 0.3 1.3 0.9 1.1 0.7 0.9 0.8 1.7 0.9
84. Vaatteet 0.7 0.4 1.3 0.9 0.9 0.6 1.3 1.1 1.8 1.0
85. Jalkineet 0.3 0.1 0.7 0.5 0.5 0.3 0.3 0.2 0.5 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 0.8 0.5 0.9 0.6 0.9 0.6 0.8 0.7 1.2 0.7
89. Muut valmiit tavarat 2.1 1.3 1.10 1.4 2.1 1.4 1.10 1.8 3.1 1.7
9. Muut tavarat 4.9 3.2 3.2 2.2 4.7 3.2 2.4 2.1 27.4 15.4
93. Erittelemätön 1.8 1.2 0.5 0.3 1.8 1.2 0.3 0.2 24.0 13.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 3.1 2.0 2.8 2.0 2.9 2.0 2.2 1.9 3.5 1.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 152.9 100.0 140.6 100.0 144.3 100.0 109.3 100.0 177.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venezuelasta (VE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 11.2 57.9 16.6 70.4 11.4 54.2 13.4 61.3 9.7 46.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 9.0 46.4 14.5 61.4 10.3 49.0 10.8 49.2 8.5 40.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.9 9.8 1.9 7.8 0.5 2.3 1.9 8.5 0.6 2.5
1. Juomat ja tupakka 2.1 10.7 1.4 5.7 1.1 5.1 2.5 11.1 1.3 6.2
11. Juomat 2.1 10.7 1.4 5.7 1.1 5.1 2.5 11.1 1.3 6.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.8 4.1 0.5 1.9 0.5 2.1 0.7 2.9 2.1 9.8
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.7 1.3 6.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.8 3.7 0.4 1.4 0.3 1.1 0.3 1.3 0.7 2.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.1 0.3 0.1 0.4 0.2 0.6 0.8 3.3 0.1 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.1 0.3 0 0.0 0 0.0 0.8 3.3 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.5 2.3 0.3 1.0 0.4 1.8 0.9 3.7 0.6 2.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.4 1.6 0.2 0.6 0.3 1.4 0.6 2.4 0.4 1.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3.3 16.6 2.6 10.7 4.4 20.7 2.4 10.6 4.5 21.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.10 15.2 2.4 10.1 3.8 17.8 2.2 9.9 4.3 20.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.2 0.9 1.3 5.4 0.3 1.0 0.1 0.4 0.4 1.5
89. Muut valmiit tavarat 0.2 0.8 1.3 5.2 0.2 0.9 0.1 0.3 0.3 1.3
9. Muut tavarat 1.4 6.8 1.1 4.3 3.1 14.5 1.4 6.2 2.4 11.2
93. Erittelemätön 0.6 2.6 0.1 0.1 0.2 0.7 0.1 0.1 0.1 0.4
97. Kulta, ei monetaarinen 0.8 3.7 0.9 3.8 2.9 13.5 1.3 5.7 2.2 10.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 19.4 100.0 23.5 100.0 21.1 100.0 21.9 100.0 20.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu