Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venezuelan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Venezuelan kanssa, vienti Venezuelaan ja tuonti Venezuelasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Venezuela oli Yhdysvaltain 80. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Venezuelaan. Kuukauden suuruudeltaan 211 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 67,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Venezuelan kanssa oli 125 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Venezuelasta oli 181,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 43 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Venezuelasta olivat Sitc512 (alkoholit,fenolit yms.), joka edusti 35,8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc037 (kala-,äyriäis- yms. valmisteet) 19,8 % sekä Sitc773 (eristetty sähkölanka,kaapeli,eristimet yms.) 13,7 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Venezuelaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Viennin arvo oli 168 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), mikä edusti 14,7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc081 (rehuaineet) 9,9 % sekä Sitc044 (maissi) 8,3 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Venezuelan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 54,9 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 1,8 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 265 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 1,5 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 71,1 prosentilla ja viennin arvo 52,4 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc037 (kala-,äyriäis- yms. valmisteet), arvon ollessa 54 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 227 miljoonaa dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Venezuelan välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1,3 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venezuelaan (VE) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 60,9 34,3 43,7 36,9 42,7 29,6 37,0 26,9 55,6 33,1
04. Vilja ja viljatuotteet 42,8 24,1 30,7 25,9 27,9 19,4 22,3 16,2 27,8 16,5
05. Hedelmät ja kasvikset 0,7 0,4 0,8 0,7 0,7 0,5 1,8 1,3 1,1 0,6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,6 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2
08. Rehuaineet 9,6 5,4 5,9 5,0 7,8 5,4 7,1 5,2 16,7 9,9
09. Erinäiset elintarvikkeet 6,8 3,8 5,3 4,5 5,2 3,6 4,9 3,6 8,9 5,3
1. Juomat ja tupakka 2,2 1,2 0,7 0,6 1,1 0,8 1,7 1,2 1,9 1,2
11. Juomat 0,7 0,4 0,2 0,2 0,8 0,6 1,0 0,7 1,2 0,7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1,5 0,8 0,5 0,4 0,3 0,2 0,7 0,5 0,7 0,4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,8 1,0 3,2 2,7 7,4 5,1 3,4 2,5 2,9 1,7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,1 0,1 1,4 1,2 5,9 4,1 00 00
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,4 0,1 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,3 2,0 1,4 1,7 1,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,7 0,4 0,6 0,5 0,3 0,2 0,4 0,3 0,7 0,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 4,0 2,2 4,4 3,7 4,2 2,9 6,8 4,9 4,4 2,6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 4,0 2,2 4,4 3,7 4,2 2,9 6,8 4,9 4,4 2,6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5,2 2,9 0,0 0,0 10,5 7,3 00 4,9 2,9
42. Kasviöljyt ja -rasvat 5,2 2,9 0,0 0,0 10,5 7,3 00 4,9 2,9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 12,3 6,9 11,4 9,7 12,5 8,7 17,0 12,4 18,3 10,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,4 0,8 1,0 0,9 0,7 0,5 1,5 1,1 2,9 1,7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,2 0,1 0,3 0,2 2,0 1,4 0,4 0,3 0,1 0,1
53. Väri- ja parkitusaineet 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,6 0,4 0,4 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,0 0,6 0,6 0,5 0,8 0,5 1,2 0,9 0,8 0,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,7 1,0 1,2 1,0 1,9 1,3 2,0 1,5 3,3 2,0
57. Muovit, valmistamattomat 6,6 3,7 7,1 6,0 5,7 3,9 9,8 7,1 9,4 5,6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,8 0,4 0,6 0,5 0,9 0,6 1,3 1,0 1,2 0,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6,8 3,8 5,7 4,8 5,5 3,8 7,1 5,2 7,7 4,6
62. Kumituotteet 1,6 0,9 1,8 1,5 1,6 1,1 1,0 0,7 2,4 1,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,9 1,0 0,7 0,6 0,9 0,6 1,5 1,1 1,3 0,8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,5 0,3 0,5 0,4 0,2 0,1 0,5 0,4 0,4 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 0,3 0,2 0,6 0,5 0,9 0,6 0,8 0,6 0,6 0,4
67. Rauta ja teräs 0,3 0,2 0,6 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
68. Muut metallit 0,6 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 1,4 1,0 0,3 0,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,5 0,9 1,3 1,1 1,6 1,1 1,6 1,2 2,4 1,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 48,5 27,3 36,6 30,9 50,0 34,6 50,3 36,6 52,3 31,2
71. Voimakoneet ja moottorit 1,3 0,7 0,8 0,7 2,9 2,0 0,8 0,6 1,6 0,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,0 0,6 1,7 1,4 2,4 1,6 1,3 0,9 1,4 0,8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4,2 2,4 2,8 2,4 3,4 2,3 4,7 3,4 4,3 2,6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3,9 2,2 4,0 3,4 6,2 4,3 6,4 4,7 5,4 3,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 21,7 12,2 15,7 13,3 19,4 13,4 25,1 18,3 25,8 15,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 7,5 4,2 6,4 5,4 9,8 6,8 4,8 3,5 7,9 4,7
78. Moottoriajoneuvot 5,0 2,8 4,5 3,8 4,9 3,4 4,7 3,5 5,4 3,2
79. Muut kuljetusvälineet 3,8 2,1 0,7 0,6 1,1 0,8 2,1 1,6 0,5 0,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 8,8 4,9 8,1 6,9 7,3 5,1 11,0 8,0 12,0 7,1
82. Huonekalut 1,6 0,9 0,7 0,6 0,6 0,4 1,2 0,9 1,0 0,6
84. Vaatteet 1,7 1,0 1,4 1,2 1,6 1,1 1,7 1,3 2,6 1,6
85. Jalkineet 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,7 0,4
87. Kojeet,mittarit yms. 1,2 0,7 1,2 1,0 0,8 0,6 1,7 1,2 1,0 0,6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,5 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,7 0,5 0,8 0,5
89. Muut valmiit tavarat 3,0 1,7 4,2 3,5 3,4 2,4 5,2 3,8 5,7 3,4
9. Muut tavarat 27,4 15,4 4,5 3,8 3,0 2,1 3,1 2,2 7,9 4,7
93. Erittelemätön 24,0 13,5 2,2 1,9 0,2 0,1 0,4 0,3 4,6 2,8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 3,4 1,9 2,3 1,9 2,8 1,9 2,7 2,0 3,3 2,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 177,7 100,0 118,4 100,0 144,3 100,0 137,3 100,0 167,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venezuelasta (VE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 9,6 46,3 19,1 52,5 5,6 37,6 13,8 32,5 15,4 36,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 8,5 40,9 10,0 27,4 4,5 29,8 10,2 23,9 14,3 33,5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 00 8,1 22,1 00 00 00
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,5 2,5 0,5 1,5 0,7 4,4 3,4 8,0 0,6 1,4
1. Juomat ja tupakka 1,3 6,2 1,4 4,0 1,5 10,0 2,0 4,8 1,4 3,3
11. Juomat 1,3 6,2 1,4 4,0 1,5 10,0 2,0 4,8 1,4 3,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2,0 9,8 2,4 6,7 1,0 6,4 1,3 3,0 1,4 3,3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,0 0,1 00 0,1 0,8 0,7 1,6 0,0 0,0
28. Malmit ja metalliromu 1,3 6,1 1,6 4,3 0,5 3,0 00 0,9 2,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,6 2,9 0,7 2,0 0,3 1,7 0,5 1,2 0,4 0,9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,0 0,2 5,7 15,7 0,3 1,8 12,9 30,3 15,6 36,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 00 5,1 14,0 00 12,8 30,0 15,4 35,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,6 2,8 0,3 0,9 0,7 4,9 0,8 1,8 0,8 1,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 4,4 21,4 3,7 10,1 3,1 20,5 5,7 13,4 6,2 14,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4,2 20,3 3,4 9,2 2,8 18,3 5,6 13,1 5,9 13,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 0,3 1,5 1,1 2,9 0,6 4,0 0,2 0,4 0,1 0,3
89. Muut valmiit tavarat 0,3 1,3 1,1 2,9 0,5 3,6 0,2 0,4 0,1 0,2
9. Muut tavarat 2,3 11,2 2,5 6,9 2,2 14,8 5,6 13,3 1,8 4,2
93. Erittelemätön 0,1 0,4 0,9 2,5 0,4 2,7 3,6 8,5 0,3 0,6
97. Kulta, ei monetaarinen 2,1 10,3 1,5 4,0 1,7 11,5 1,9 4,5 1,4 3,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 20,7 100,0 36,4 100,0 15,0 100,0 42,4 100,0 42,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu