Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venezuelan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/2 - 2022/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
2022/5
%
2022/6
%
Viennistä0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Venezuelan kanssa, vienti Venezuelaan ja tuonti Venezuelasta vuoden 2022 kesäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kesäkuussa Venezuela oli Yhdysvaltain 86. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 7 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Venezuelaan. Kuukauden suuruudeltaan 195 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 49,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Venezuelan kanssa oli 121 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Venezuelasta oli 69,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa, ollen suuruudeltaan 37 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Venezuelasta olivat Sitc037 (kala-,äyriäis- yms. valmisteet), joka edusti 24,3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc773 (eristetty sähkölanka,kaapeli,eristimet yms.) 22,4 % sekä Sitc512 (alkoholit,fenolit yms.) 12,1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Venezuelaan oli 45,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa, ollen suuruudeltaan 158 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), mikä edusti 16,6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc421 (kasviöljyt ja -rasvat, 'pehmeät') 12,1 % sekä Sitc081 (rehuaineet) 11,3 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-kesäkuun aikana

Tammi-kesäkuun aikana tavarakauppa Venezuelan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-kesäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-kesäkuussa. Kasvua oli peräti 44,7 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 1,2 miljardiin dollariin. Tammi-kesäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 213 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 1,0 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 98,2 prosentilla ja viennin arvo 37,0 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc037 (kala-,äyriäis- yms. valmisteet), arvon ollessa 51 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 158 miljoonaa dollaria. Tammi-kesäkuun välinen Yhdysvaltain ja Venezuelan välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 800 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venezuelaan (VE) jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 34,1 27,0 60,2 36,0 62,3 29,1 82,0 39,3 34,1 21,5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,7 0,5 0,4 0,2 0,7 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3
04. Vilja ja viljatuotteet 25,5 20,3 17,3 10,3 27,5 12,9 58,4 28,0 9,8 6,2
05. Hedelmät ja kasvikset 1,0 0,8 1,5 0,9 1,3 0,6 1,3 0,6 1,2 0,8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,2 0,1 0,7 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3
08. Rehuaineet 0,5 0,4 34,5 20,6 26,9 12,6 16,1 7,7 17,8 11,3
09. Erinäiset elintarvikkeet 5,8 4,6 4,9 3,0 5,0 2,3 5,0 2,4 4,1 2,6
1. Juomat ja tupakka 0,8 0,7 1,4 0,8 1,1 0,5 1,4 0,7 2,2 1,4
11. Juomat 0,4 0,3 0,5 0,3 0,1 0,1 0,4 0,2 1,3 0,8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,5 0,4 0,9 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 0,9 0,6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2,2 1,7 2,7 1,6 12,3 5,7 13,9 6,7 1,7 1,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 00 00 9,9 4,6 12,9 6,2 0,2 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,4 1,1 1,5 0,9 1,6 0,7 0,5 0,2 0,5 0,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,5 0,4 0,5 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 0,3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 5,9 4,7 4,1 2,4 8,2 3,8 7,0 3,3 3,2 2,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 5,8 4,6 4,1 2,4 8,2 3,8 7,0 3,3 3,2 2,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 9,6 7,6 4,2 2,5 21,2 9,9 0,0 0,0 19,2 12,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 9,6 7,6 4,2 2,5 21,0 9,8 0,0 0,0 19,2 12,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 15,9 12,6 19,1 11,4 26,2 12,3 22,5 10,8 22,9 14,4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,6 0,4 0,9 0,5 1,1 0,5 1,5 0,7 1,6 1,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2,6 2,1 0,4 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 2,8 1,8
53. Väri- ja parkitusaineet 0,6 0,5 0,5 0,3 0,8 0,4 0,5 0,2 0,5 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,7 0,6 0,5 0,3 1,2 0,5 0,4 0,2 2,4 1,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,9 1,5 3,1 1,8 2,2 1,0 3,4 1,6 2,8 1,8
57. Muovit, valmistamattomat 7,2 5,7 12,0 7,2 18,7 8,7 14,5 6,9 11,5 7,3
58. Muovit, valmistetut 0,5 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 0,2 0,1 0,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,8 1,4 1,5 0,9 2,1 1,0 1,5 0,7 1,2 0,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5,5 4,4 5,8 3,5 8,3 3,9 6,4 3,0 8,4 5,3
62. Kumituotteet 1,8 1,4 1,3 0,8 1,6 0,7 1,9 0,9 4,8 3,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,6 0,4 1,5 0,9 0,9 0,4 0,9 0,4 0,6 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,8 0,7 0,6 0,4 4,3 2,0 0,4 0,2 1,0 0,7
66. Kivennäisainetuotteet 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,1 0,6 0,3 0,2 0,1
67. Rauta ja teräs 0,8 0,6 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,1 0,9 1,6 1,0 0,9 0,4 1,9 0,9 1,1 0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 42,5 33,7 57,5 34,4 62,9 29,4 64,2 30,8 56,0 35,3
71. Voimakoneet ja moottorit 1,1 0,9 6,7 4,0 1,2 0,6 0,7 0,3 0,6 0,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,6 0,5 1,6 0,9 1,6 0,8 2,4 1,1 3,0 1,9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5,0 3,9 4,1 2,5 5,0 2,3 4,8 2,3 5,0 3,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5,6 4,4 7,6 4,5 6,2 2,9 8,1 3,9 4,6 2,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 19,7 15,6 22,0 13,2 33,9 15,9 29,8 14,3 27,0 17,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 6,0 4,7 8,8 5,3 8,1 3,8 11,0 5,3 6,5 4,1
78. Moottoriajoneuvot 4,2 3,3 6,1 3,6 6,1 2,8 7,0 3,4 8,0 5,1
79. Muut kuljetusvälineet 0,3 0,2 0,6 0,4 0,5 0,2 0,4 0,2 1,2 0,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 6,8 5,4 8,6 5,1 6,9 3,2 7,0 3,3 7,6 4,8
82. Huonekalut 1,0 0,8 1,0 0,6 1,1 0,5 0,7 0,3 1,1 0,7
84. Vaatteet 1,3 1,1 2,0 1,2 1,6 0,8 1,3 0,6 1,7 1,1
85. Jalkineet 0,4 0,3 0,6 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 0,5 0,3
87. Kojeet,mittarit yms. 0,8 0,6 1,3 0,8 1,1 0,5 1,1 0,5 0,8 0,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,4 0,3 0,5 0,3 0,6 0,3 0,3 0,1 0,5 0,3
89. Muut valmiit tavarat 2,9 2,3 2,9 1,7 2,1 1,0 3,0 1,4 2,8 1,8
9. Muut tavarat 2,8 2,2 3,5 2,1 4,4 2,1 4,3 2,0 3,2 2,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 2,5 2,0 3,3 2,0 4,2 1,9 4,1 2,0 3,1 2,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 126,1 100,0 166,9 100,0 213,8 100,0 208,7 100,0 158,4 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venezuelasta (VE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 16,9 50,9 19,8 51,5 16,7 50,4 16,7 46,4 17,2 46,4
03. Kala- ja kalavalmisteet 12,7 38,2 14,2 37,0 13,3 40,2 14,6 40,5 14,0 37,8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3,8 11,3 5,0 13,1 2,6 7,8 1,8 4,9 2,6 7,1
1. Juomat ja tupakka 0,7 2,0 2,5 6,5 0,4 1,3 2,4 6,6 1,6 4,4
11. Juomat 0,7 2,0 2,5 6,5 0,4 1,3 2,4 6,6 1,6 4,4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,5 4,5 1,9 4,8 3,1 9,3 1,0 2,8 1,8 4,8
28. Malmit ja metalliromu 0,1 0,4 1,6 4,1 2,3 7,0 0,9 2,5 1,1 3,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,2 3,7 0,1 0,4 0,7 2,1 0,0 0,0 0,5 1,4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5,3 16,0 4,5 11,7 8,2 24,7 6,8 19,0 5,0 13,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5,2 15,6 2,8 7,4 7,1 21,3 6,7 18,7 4,5 12,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,1 0,2 0,7 1,9 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 1,0
58. Muovit, valmistetut 00 0,7 1,8 0,9 2,8 00 0,0 0,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,7 2,1 0,4 1,1 0,4 1,1 0,6 1,6 0,6 1,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 5,0 15,1 6,4 16,6 2,6 8,0 5,8 16,0 8,8 23,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4,9 14,7 6,3 16,5 2,6 7,9 5,7 15,7 8,4 22,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 0,3 1,0 0,7 1,7 0,1 0,5 0,9 2,5 0,3 0,7
85. Jalkineet 00 0,0 0,0 00 0,8 2,2 00
89. Muut valmiit tavarat 0,3 0,8 0,7 1,7 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,6
9. Muut tavarat 2,6 7,8 2,2 5,7 1,5 4,4 1,7 4,7 1,5 4,1
93. Erittelemätön 1,1 3,2 1,3 3,3 0,1 0,4 0,5 1,4 0,6 1,6
97. Kulta, ei monetaarinen 1,5 4,4 0,9 2,3 1,2 3,6 1,1 3,0 0,8 2,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 33,3 100,0 38,5 100,0 33,2 100,0 36,0 100,0 37,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu