Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Marokko

General Advanced Technology Product Definitions
(1) Biotechnology (2) Life Sience (3) Opto-Electronics (4) Information & Communications (5) Electronics (6) Flexible Manufacturing (7) Advanced Materials (8) Aerospace (9) Weapons (10) Nuclear Technology

Kehittyneen teknologian tuotteiden osuus Yhdysvaltain2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
Viennistä Marokkoon19,0 31,4 25,7 00
Tuonnista Marokosta8,1 4,8 27,6 00
Tavaroiden ulkomaankaupasta Marokon kanssa15,9 22,3 26,4 00

Taulukko: Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Marokkoon (MA) jaksolla 5/2021 - 9/2021

2021/52021/62021/72021/82021/9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 00,9 00,1 00,9
02. Elämäntieteet (Life Science) 01,0 00,8 11,9
03. Optoelektroniikka 00 00,5 00,1
04. Tietoviestintä 35,0 814,0 23,8
05. Elektroniikka 11,4 11,1 11,8
06. Joustava valmistus 00,4 00,8 00,2
07. Edistyneet materiaalit 11,8 00,4 11,4
08. Ilmailu 4689,5 4882,3 4389,1
09. Aseet 00 00 00,7
10. Ydinteknologia 00,0 00 00
Yhteensä 51 100 58 100 49 100

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kehittyneen teknologian tuotteiden tuonti Marokosta (MA) jaksolla 5/2021 - 9/2021

2021/52021/62021/72021/82021/9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
02. Elämäntieteet (Life Science) 00,3 00 00
04. Tietoviestintä 00,3 00,3 00,0
05. Elektroniikka 775,9 119,5 2989,3
06. Joustava valmistus 00 00,4 00
07. Edistyneet materiaalit 03,3 116,1 13,2
08. Ilmailu 220,2 363,7 27,5
Yhteensä 9 100 5 100 33 100

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-syyskuun summa (ATP)


Vuositason tiedot (Sitc)

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu