Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Marokon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Marokon kanssa, vienti Marokkoon ja tuonti Marokosta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Marokko oli Yhdysvaltain 66. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 364 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 45,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Marokon kanssa oli 114 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Marokosta oli 83,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 125 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Marokosta olivat Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet), joka edusti 23,7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 10,4 % sekä Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta) 9,2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Marokkoon oli 31,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 239 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 27,2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 21,7 % sekä Sitc321 (kivihiili, ei agglomeroitu) 9,3 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Marokon kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 20,7 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 3,6 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1,1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2,5 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 15,5 prosentilla ja viennin arvo 23,2 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 123 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 504 miljoonaa dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Marokon välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1,4 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Marokkoon (MA) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 36,4 19,2 17,5 8,4 11,9 6,5 34,6 15,0 24,2 10,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2,9 1,5 2,2 1,0 1,7 0,9 0,9 0,4 0,4 0,2
04. Vilja ja viljatuotteet 1,8 0,9 3,8 1,8 6,9 3,8 7,1 3,1 10,8 4,5
05. Hedelmät ja kasvikset 8,3 4,4 3,3 1,6 2,4 1,3 3,7 1,6 2,3 1,0
08. Rehuaineet 23,0 12,1 7,9 3,8 0,3 0,2 22,0 9,5 10,2 4,3
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,3 0,2 0,2 0,1 0,5 0,3 0,9 0,4 0,1 0,0
1. Juomat ja tupakka 1,3 0,7 0,2 0,1 1,7 0,9 0,9 0,4 1,1 0,4
11. Juomat 1,3 0,7 0,2 0,1 1,7 0,9 0,9 0,4 1,1 0,4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2,1 1,1 2,5 1,2 4,3 2,3 2,4 1,0 3,7 1,6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,3 0,5 0,2 1,0 0,4
24. Puutavara ja korkki 0,8 0,4 0,9 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 0,5 0,2
25. Paperimassa 0,3 0,1 1,2 0,6 2,5 1,4 0,7 0,3 2,1 0,9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,4 0,2 00 0,9 0,5 0,6 0,3 00
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 37,7 19,8 67,5 32,4 60,2 32,9 80,2 34,7 85,4 35,7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 7,2 3,8 15,7 7,5 30,4 16,6 15,6 6,8 22,3 9,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 7,5 3,9 6,6 3,2 6,5 3,5 16,6 7,2 11,3 4,7
34. Kaasut 22,9 12,1 45,2 21,7 23,3 12,7 47,9 20,8 51,9 21,7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 7,9 4,2 00 00 0,2 0,1 00
41. Eläinöljyt ja -rasvat 7,9 4,2 00 00 00 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 14,5 7,6 4,2 2,0 7,4 4,0 15,6 6,8 9,5 4,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 8,8 4,6 0,3 0,2 0,4 0,2 0,5 0,2 0,6 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,8 0,4 0,6 0,3 0,6 0,3 7,3 3,1 2,3 1,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,4 0,2 0,5 0,2 0,6 0,3 0,5 0,2 0,2 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 3,2 1,7 1,6 0,8 5,1 2,8 6,5 2,8 6,0 2,5
58. Muovit, valmistetut 0,4 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,5 0,2 0,2 0,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,8 0,4 0,8 0,4 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8,8 4,6 9,4 4,5 8,9 4,9 11,2 4,9 16,7 7,0
62. Kumituotteet 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,7 0,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3,2 1,7 4,9 2,3 4,3 2,3 5,5 2,4 9,7 4,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,1 1,6 3,0 1,4 3,0 1,6 3,3 1,4 3,8 1,6
68. Muut metallit 0,1 0,0 0,1 0,0 0,4 0,2 0,1 0,1 0,6 0,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,1 1,1 0,7 0,4 0,8 0,4 2,0 0,8 1,7 0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 70,9 37,3 99,4 47,7 83,7 45,7 77,3 33,5 89,9 37,6
71. Voimakoneet ja moottorit 10,8 5,7 18,9 9,1 19,4 10,6 8,8 3,8 15,6 6,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,1 0,6 1,0 0,5 0,3 0,2 0,6 0,3 0,5 0,2
73. Metalliteollisuuskoneet 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 1,6 0,7 0,1 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,2 0,6 1,0 0,5 1,6 0,9 2,0 0,9 1,1 0,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,1 0,6 0,4 0,2 0,7 0,4 0,3 0,1 1,0 0,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,7 0,4 11,3 5,4 0,6 0,3 13,7 5,9 1,4 0,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5,0 2,6 4,3 2,1 2,9 1,6 5,7 2,5 3,7 1,6
78. Moottoriajoneuvot 1,8 1,0 6,1 2,9 1,8 1,0 1,4 0,6 1,2 0,5
79. Muut kuljetusvälineet 49,0 25,8 56,0 26,9 56,3 30,7 43,1 18,7 65,2 27,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 8,1 4,3 5,3 2,6 3,3 1,8 6,2 2,7 6,0 2,5
87. Kojeet,mittarit yms. 2,1 1,1 0,9 0,4 1,3 0,7 1,5 0,7 1,6 0,7
89. Muut valmiit tavarat 5,7 3,0 4,2 2,0 2,0 1,1 4,6 2,0 3,8 1,6
9. Muut tavarat 2,1 1,1 2,2 1,1 1,8 1,0 2,4 1,0 2,8 1,2
93. Erittelemätön 0,8 0,4 0,7 0,4 0,6 0,3 0,9 0,4 1,2 0,5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1,3 0,7 1,4 0,7 1,2 0,6 1,5 0,7 1,6 0,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 189,9 100,0 208,2 100,0 183,2 100,0 231,0 100,0 239,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Marokosta (MA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 11,1 9,4 14,0 11,5 15,2 16,5 13,9 16,3 22,0 17,6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,0 0,0 0,2 0,2 1,2 1,3 0,6 0,7 1,0 0,8
03. Kala- ja kalavalmisteet 3,0 2,5 5,1 4,2 3,5 3,8 3,6 4,3 5,0 4,0
05. Hedelmät ja kasvikset 6,6 5,6 7,8 6,4 9,8 10,6 8,9 10,5 15,5 12,4
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,9 0,8 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5,9 5,0 6,2 5,1 5,0 5,5 1,4 1,6 4,4 3,5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5,3 4,5 4,4 3,6 3,3 3,5 0,0 0,0 3,3 2,6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,6 0,5 1,6 1,3 1,6 1,7 1,1 1,3 0,8 0,6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2,8 2,4 5,6 4,6 1,6 1,8 2,5 3,0 1,2 1,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2,8 2,3 5,5 4,5 1,6 1,7 2,4 2,8 1,1 0,9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 24,0 20,2 17,4 14,2 11,5 12,5 8,4 9,8 31,2 24,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5,1 4,3 13,4 10,9 5,5 5,9 0,2 0,3 0,2 0,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2,4 2,0 3,6 3,0 0,5 0,5 0,5 0,6 1,1 0,9
56. Lannoitteet, valmistetut 16,3 13,8 0,0 0,0 4,9 5,3 7,1 8,3 29,6 23,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2,7 2,3 3,2 2,6 3,1 3,3 2,8 3,2 4,0 3,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,7 0,6 0,5 0,4 0,8 0,8 0,5 0,5 1,5 1,2
66. Kivennäisainetuotteet 1,8 1,6 2,4 2,0 1,9 2,1 2,0 2,3 2,3 1,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 48,0 40,6 51,9 42,4 28,8 31,2 29,1 34,1 34,0 27,1
71. Voimakoneet ja moottorit 1,8 1,5 2,7 2,2 1,8 1,9 1,7 2,0 2,1 1,7
73. Metalliteollisuuskoneet 00 00 0,1 0,1 0,5 0,6 0,0 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,5 1,3 1,0 0,8 0,9 0,9 0,9 1,1 0,6 0,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 36,0 30,4 33,6 27,5 16,8 18,2 16,4 19,2 20,6 16,4
78. Moottoriajoneuvot 6,4 5,4 12,6 10,3 6,8 7,3 7,2 8,5 7,2 5,8
79. Muut kuljetusvälineet 2,4 2,0 1,8 1,5 2,5 2,7 2,2 2,6 3,4 2,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 18,9 15,9 19,0 15,6 21,8 23,6 22,1 25,9 21,6 17,2
84. Vaatteet 16,9 14,3 16,8 13,8 19,1 20,7 19,6 23,0 19,3 15,4
85. Jalkineet 0,2 0,2 0,8 0,7 0,9 1,0 0,8 0,9 0,4 0,3
89. Muut valmiit tavarat 0,9 0,8 0,8 0,7 1,1 1,2 1,1 1,3 1,3 1,0
9. Muut tavarat 4,9 4,2 4,9 4,0 5,2 5,6 5,1 6,0 6,9 5,5
93. Erittelemätön 1,0 0,9 1,6 1,3 0,7 0,7 0,5 0,6 2,5 2,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 3,9 3,3 3,4 2,8 4,5 4,9 4,6 5,4 4,3 3,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 118,5 100,0 122,3 100,0 92,3 100,0 85,3 100,0 125,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu