Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Marokon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/3 - 2023/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/3
%
2023/4
%
2023/5
%
2023/6
%
2023/7
%
Viennistä0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Tuonnista0,1 0,1 0,0 0,1 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Marokon kanssa, vienti Marokkoon ja tuonti Marokosta vuoden 2023 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Marokko oli Yhdysvaltain 73. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 7 sijaa. Kuukauden maiden välinen tavarakauppa oli huomattavasti pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Kaupan arvo oli 333 miljoonaa dollaria ja pudotusta 40,2 prosenttia. Tarkastelukuukauden kauppatase Marokon kanssa oli 111 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Marokosta supistui 25,3 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 111 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2023. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Marokosta olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), joka edusti 12,8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta) 9,4 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 7,2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Marokkoon oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 222 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2023. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 18,7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc081 (rehuaineet) 16,2 % sekä Sitc321 (kivihiili, ei agglomeroitu) 10,7 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2023 tammi-heinäkuun kehitys

Alkuvuoden 2023 tammi-heinäkuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 3,0 miljardiin dollariin, laskun ollessa 9,4 %. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 988 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 2,0 miljardia dollaria. Vuoden 2022 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 1,9 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 160 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), arvon ollessa 478 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 14,1 % . Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Marokon välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1,0 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Marokkoon (MA) jaksolla 2023/3 - 2023/7

2023 / 32023 / 42023 / 52023 / 62023 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 55,9 17,9 71,6 22,8 44,6 14,5 34,2 11,7 47,7 21,5
00. Elävät eläimet 0,5 0,2 0,1 0,0 0,5 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,5 0,2 0,6 0,2 0,2 0,1 1,0 0,3 00
04. Vilja ja viljatuotteet 17,5 5,6 17,1 5,5 5,7 1,9 0,1 0,0 0,0 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 15,8 5,1 17,0 5,4 13,4 4,4 10,3 3,5 11,0 5,0
08. Rehuaineet 21,3 6,8 36,4 11,6 24,4 7,9 21,9 7,5 36,1 16,2
1. Juomat ja tupakka 3,7 1,2 4,1 1,3 4,5 1,5 6,0 2,1 4,8 2,2
11. Juomat 2,2 0,7 2,2 0,7 3,2 1,0 4,7 1,6 1,8 0,8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1,5 0,5 1,9 0,6 1,3 0,4 1,3 0,5 3,0 1,4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4,8 1,5 2,3 0,7 18,9 6,2 6,0 2,0 11,5 5,2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,2 0,1 0,2 0,1 4,4 1,4 0,3 0,1 0,5 0,2
24. Puutavara ja korkki 1,0 0,3 0,9 0,3 1,0 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2
25. Paperimassa 1,0 0,3 0,7 0,2 2,7 0,9 1,8 0,6 2,5 1,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,3 0,4 00 0,7 0,2 00 0,1 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 2,5 0,8 7,7 3,5
28. Malmit ja metalliromu 00 00 9,5 3,1 00 0,1 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,2 0,4 0,4 0,1 0,5 0,2 0,9 0,3 0,2 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 114,9 36,8 131,1 41,8 124,6 40,6 110,4 37,7 38,2 17,2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 22,3 7,2 24,9 7,9 24,2 7,9 26,9 9,2 23,8 10,7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 12,9 4,1 13,9 4,4 27,4 8,9 12,5 4,3 3,6 1,6
34. Kaasut 79,7 25,5 92,4 29,5 72,9 23,7 71,0 24,2 10,8 4,8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 30,8 9,9 23,3 7,4 28,0 9,1 19,1 6,5 23,6 10,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 21,7 7,0 10,9 3,5 12,7 4,1 7,5 2,6 6,7 3,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,2 0,1 0,9 0,3 2,6 0,8 0,3 0,1 2,7 1,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,0 0,3 0,1 0,0 0,4 0,1 1,3 0,4 1,3 0,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,3 0,1 0,4 0,1 0,5 0,2 0,1 0,0 0,3 0,2
57. Muovit, valmistamattomat 5,9 1,9 9,9 3,2 10,8 3,5 7,8 2,7 10,6 4,8
58. Muovit, valmistetut 0,7 0,2 0,5 0,2 0,3 0,1 0,7 0,2 0,5 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,9 0,3 0,5 0,2 0,7 0,2 1,4 0,5 1,3 0,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 13,4 4,3 6,0 1,9 5,9 1,9 8,3 2,8 6,3 2,8
62. Kumituotteet 0,1 0,0 0,8 0,3 0,4 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4,4 1,4 1,1 0,4 1,8 0,6 1,3 0,4 0,9 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5,3 1,7 1,2 0,4 1,0 0,3 2,4 0,8 2,0 0,9
66. Kivennäisainetuotteet 0,6 0,2 0,3 0,1 0,5 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2
68. Muut metallit 1,6 0,5 1,1 0,4 1,0 0,3 1,1 0,4 0,7 0,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,4 0,4 1,3 0,4 1,1 0,4 3,0 1,0 1,7 0,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 77,1 24,7 66,9 21,3 71,1 23,2 95,1 32,4 79,9 36,0
71. Voimakoneet ja moottorit 10,5 3,4 10,4 3,3 8,9 2,9 16,1 5,5 17,7 8,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,5 0,2 0,5 0,2 0,7 0,2 1,1 0,4 0,8 0,4
73. Metalliteollisuuskoneet 0,8 0,3 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,7 0,9 2,2 0,7 1,1 0,4 1,1 0,4 7,0 3,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,7 0,2 0,5 0,2 0,9 0,3 1,4 0,5 0,3 0,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,5 0,2 0,7 0,2 0,8 0,3 1,1 0,4 1,2 0,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 10,5 3,4 8,4 2,7 9,7 3,1 8,4 2,9 6,0 2,7
78. Moottoriajoneuvot 2,5 0,8 1,0 0,3 2,4 0,8 3,4 1,2 4,6 2,1
79. Muut kuljetusvälineet 48,3 15,5 43,1 13,8 46,4 15,1 62,1 21,2 42,3 19,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 7,2 2,3 5,0 1,6 6,3 2,0 9,7 3,3 6,5 2,9
87. Kojeet,mittarit yms. 1,7 0,5 1,9 0,6 1,4 0,4 1,8 0,6 2,3 1,0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,1 0,0 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,6 0,3
89. Muut valmiit tavarat 5,3 1,7 2,4 0,8 4,5 1,5 7,3 2,5 3,3 1,5
9. Muut tavarat 4,1 1,3 3,4 1,1 3,2 1,0 4,3 1,5 3,7 1,7
93. Erittelemätön 1,5 0,5 0,9 0,3 0,8 0,2 1,9 0,6 1,9 0,8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 2,6 0,8 2,4 0,8 2,5 0,8 2,4 0,8 1,8 0,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 312,0 100,0 313,6 100,0 307,2 100,0 293,2 100,0 222,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Marokosta (MA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/3 - 2023/7

2023 / 32023 / 42023 / 52023 / 62023 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 36,3 22,5 18,4 11,7 13,2 10,8 12,4 9,6 13,4 12,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,7 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3
03. Kala- ja kalavalmisteet 9,5 5,9 6,9 4,4 5,2 4,2 5,2 4,0 6,0 5,4
05. Hedelmät ja kasvikset 25,3 15,6 10,1 6,4 7,0 5,7 5,9 4,5 5,8 5,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,6 0,5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3,1 1,9 1,0 0,7 4,3 3,5 0,9 0,7 2,3 2,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2,2 1,4 0,0 0,0 2,7 2,2 0,0 0,0 0,3 0,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,8 0,5 1,0 0,7 1,5 1,2 0,9 0,7 2,0 1,8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,8 0,5 1,0 0,7 1,8 1,4 2,2 1,7 1,7 1,5
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,8 0,5 1,0 0,7 1,8 1,4 2,2 1,7 1,7 1,5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 11,7 7,2 39,3 25,0 5,6 4,6 9,0 7,0 16,0 14,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 8,6 5,3 8,0 5,1 0,1 0,1 0,0 0,0 7,1 6,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,4 0,9 1,9 1,2 2,2 1,8 1,6 1,3 1,4 1,3
56. Lannoitteet, valmistetut 1,3 0,8 28,7 18,3 2,0 1,6 7,0 5,4 6,5 5,9
57. Muovit, valmistamattomat 00 00 0,7 0,5 00 0,3 0,3
58. Muovit, valmistetut 0,4 0,2 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5,2 3,2 6,2 3,9 6,5 5,3 5,6 4,3 5,7 5,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,7 1,0 2,3 1,4 1,7 1,4 1,1 0,8 1,2 1,1
66. Kivennäisainetuotteet 2,7 1,7 2,3 1,5 3,1 2,5 3,2 2,5 3,5 3,1
68. Muut metallit 0,3 0,2 0,5 0,3 0,6 0,5 0,3 0,2 0,4 0,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,2 0,1 0,5 0,3 0,7 0,6 0,1 0,1 0,3 0,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 55,6 34,4 52,2 33,2 55,3 45,1 67,8 52,4 41,2 37,1
71. Voimakoneet ja moottorit 4,8 3,0 2,8 1,8 2,9 2,3 3,0 2,3 3,5 3,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,5 0,3 1,2 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 1,2 1,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,6 0,4 0,3 0,2 0,8 0,6 1,0 0,8 0,6 0,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 35,0 21,6 33,6 21,4 38,7 31,6 41,6 32,2 25,2 22,7
78. Moottoriajoneuvot 11,1 6,9 11,1 7,1 7,4 6,0 15,2 11,7 8,0 7,2
79. Muut kuljetusvälineet 3,5 2,2 3,1 2,0 4,7 3,8 6,3 4,9 2,6 2,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 32,1 19,9 32,1 20,4 27,4 22,3 25,2 19,5 25,6 23,1
82. Huonekalut 0,6 0,4 0,7 0,5 0,2 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4
84. Vaatteet 28,6 17,7 28,2 17,9 24,2 19,8 21,1 16,3 21,5 19,4
85. Jalkineet 1,0 0,6 1,2 0,8 0,6 0,5 1,4 1,1 0,9 0,8
87. Kojeet,mittarit yms. 0,3 0,2 0,5 0,3 0,6 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4
89. Muut valmiit tavarat 1,4 0,9 0,9 0,6 1,0 0,9 1,4 1,1 1,9 1,7
9. Muut tavarat 16,7 10,3 6,9 4,4 8,4 6,9 6,2 4,8 5,1 4,6
93. Erittelemätön 11,5 7,1 1,7 1,1 3,2 2,6 1,6 1,3 0,9 0,8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 5,2 3,2 5,2 3,3 4,9 4,0 4,3 3,3 4,2 3,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 161,6 100,0 157,2 100,0 122,5 100,0 129,3 100,0 111,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2023 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu