Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Marokon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.20.20.20.20.2
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Marokon kanssa, vienti Marokkoon ja tuonti Marokosta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Marokko oli Yhdysvaltain 63. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 383 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 37.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Marokon kanssa oli 163 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Marokosta supistui 14.4 prosentilla edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 110 miljoonaa dollaria huhtikuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Marokosta olivat Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat), joka edusti 14.7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet) 11.4 % sekä Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta) 8.8 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Marokkoon kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden huhtikuussa nähden. Viennin arvo oli 273 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 25.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 20.6 % sekä Sitc081 (rehuaineet) 11.0 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Vuoden 2021 tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakaupan arvo oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoa alempi. Kaupan arvo jäi 1.4 miljardiin dollariin, laskun ollessa 0.7 %. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 385 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 995 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 tammi-huhtikuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 17.8 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät), arvon ollessa 42 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), arvon ollessa 194 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 7.9 % . Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Marokon välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 609 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Marokkoon (MA) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 48.5 17.8 53.0 25.3 85.7 38.1 70.1 24.4 59.8 21.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.3 0.5 1.6 0.7 1.4 0.6 0.9 0.3 0.6 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 15.0 5.5 14.7 7.0 27.3 12.1 28.6 10.0 11.1 4.0
05. Hedelmät ja kasvikset 12.8 4.7 16.8 8.0 22.3 9.9 20.3 7.1 17.6 6.4
08. Rehuaineet 18.5 6.8 19.2 9.2 34.6 15.3 19.5 6.8 30.1 11.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.9 0.3 0.8 0.3 0.2 0.1 0.7 0.2 0.6 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.6 0.2 0.5 0.2 0.6 0.3 1.0 0.3 0.7 0.2
11. Juomat 0.6 0.2 0.5 0.2 0.6 0.3 1.0 0.3 0.7 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.8 2.1 6.10 3.3 10.5 4.6 9.10 3.5 6.5 2.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2.5 0.9 0.4 0.2 8.1 3.6 4.6 1.6 3.1 1.1
24. Puutavara ja korkki 0.5 0.2 0.5 0.2 0.8 0.3 0.5 0.2 0.6 0.2
25. Paperimassa 0.7 0.2 0.6 0.3 0.8 0.3 4.1 1.4 2.2 0.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.8 0.3 0.4 0.2 0 0.0 0.5 0.2 0 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.1 0.4 4.9 2.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.4 0.1 0.3 0.1 0.8 0.3 0.3 0.1 0.8 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 31.4 11.5 87.7 41.9 40.1 17.8 63.3 22.0 84.5 30.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 4.5 1.6 0 0.0 4.6 2.0 17.1 5.9 15.8 5.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 10.0 3.7 21.7 10.3 1.9 0.8 6.6 2.3 12.6 4.6
34. Kaasut 17.0 6.2 66.1 31.5 33.8 15.0 39.6 13.8 56.2 20.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5.2 1.9 0 0.0 0 0.0 0.6 0.2 0 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 5.2 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 0.2 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 11.2 4.1 17.1 8.1 13.6 6.0 7.1 2.4 15.2 5.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.3 1.2 2.4 1.1 8.1 3.6 0.5 0.2 10.3 3.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.1 0.0 7.5 3.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.9 0.3 0.3 0.1 0.9 0.4 0.9 0.3 0.6 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.4 0.1 0.4 0.2 0.6 0.2 0.8 0.3 0.3 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 3.9 1.4 4.9 2.3 2.8 1.2 4.1 1.4 2.8 1.0
58. Muovit, valmistetut 0.5 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.6 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.3 0.8 1.7 0.8 0.10 0.4 0.8 0.2 0.6 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 10.3 3.8 10.3 4.9 9.9 4.4 12.8 4.4 6.7 2.4
62. Kumituotteet 0.3 0.1 0.3 0.1 0.5 0.2 0.6 0.2 0.2 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5.1 1.9 3.1 1.4 3.10 1.7 4.9 1.7 2.4 0.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.3 1.2 3.5 1.7 4.1 1.8 3.10 1.4 3.1 1.1
68. Muut metallit 0.5 0.2 1.3 0.6 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.3 0.4 2.1 1.0 1.2 0.5 2.9 1.0 1.0 0.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 147.2 54.1 28.8 13.7 52.3 23.2 110.2 38.4 91.0 33.3
71. Voimakoneet ja moottorit 5.8 2.1 4.1 1.9 12.2 5.4 20.3 7.1 10.3 3.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.9 0.7 0.7 0.3 0.6 0.3 6.0 2.1 0.5 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.10 1.1 1.3 0.6 0.9 0.4 1.7 0.6 2.6 0.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.5 0.2 1.2 0.6 0.8 0.3 1.0 0.3 0.7 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.9 1.4 1.3 0.6 2.4 1.0 24.0 8.4 0.5 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.3 1.6 5.4 2.6 7.2 3.2 7.2 2.5 4.8 1.7
78. Moottoriajoneuvot 1.7 0.6 0.9 0.4 1.6 0.7 3.9 1.3 1.5 0.5
79. Muut kuljetusvälineet 126.2 46.4 14.1 6.7 26.9 11.9 46.1 16.1 70.1 25.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 9.4 3.5 3.1 1.4 9.8 4.3 10.1 3.5 6.6 2.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.1 0.0 0.3 0.1 5.6 2.5 0.1 0.0 0.1 0.0
85. Jalkineet 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.10 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 1.5 0.5 1.1 0.5 1.6 0.7 1.4 0.5 2.3 0.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.7 0.2 0.1 0.0
89. Muut valmiit tavarat 7.7 2.8 1.7 0.8 2.5 1.1 7.8 2.7 3.2 1.2
9. Muut tavarat 2.8 1.0 2.3 1.1 3.0 1.3 2.6 0.9 2.6 0.9
93. Erittelemätön 1.4 0.5 0.9 0.4 1.5 0.6 0.6 0.2 0.8 0.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.5 0.5 1.5 0.7 1.6 0.7 2.0 0.7 1.9 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 272.1 100.0 209.4 100.0 225.1 100.0 287.2 100.0 273.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Marokosta (MA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 27.3 40.6 20.5 27.7 28.8 32.5 22.10 20.3 11.0 10.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 8.0 11.9 7.6 10.1 6.9 7.7 5.5 4.8 4.9 4.4
05. Hedelmät ja kasvikset 18.4 27.4 11.9 16.0 21.3 24.0 16.8 14.8 4.7 4.2
08. Rehuaineet 0.2 0.3 0.2 0.2 0 0.0 0.3 0.2 0.8 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.3 0.4 0.7 0.9 0.5 0.5 0.3 0.3 0.4 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.2 1.8 1.5 2.0 5.0 5.6 3.2 2.8 6.3 5.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.2 0.2 0.2 0.1 4.3 4.8 1.8 1.6 4.1 3.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.1 1.6 1.4 1.9 0.7 0.7 1.4 1.2 2.1 1.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.8 2.6 2.7 3.6 3.7 4.2 3.4 3.0 3.0 2.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.8 2.6 2.7 3.6 3.7 4.2 3.3 2.8 3.0 2.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.2 3.2 12.5 16.8 1.3 1.4 31.2 27.5 20.4 18.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.2 0.2 11.8 15.9 0.5 0.5 4.2 3.6 4.10 4.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.10 2.8 0.7 0.9 0.8 0.8 1.8 1.5 2.2 1.9
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 23.10 21.1 12.6 11.4
57. Muovit, valmistamattomat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.10 0.8 0.4 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.3 4.9 2.7 3.5 3.0 3.3 4.6 4.0 5.1 4.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.3 0.4 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4 0.10 0.9
66. Kivennäisainetuotteet 2.2 3.2 1.5 1.9 1.6 1.8 1.8 1.6 1.8 1.6
68. Muut metallit 0.6 0.8 0.6 0.8 0.7 0.7 2.2 1.9 1.10 1.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 17.7 26.3 21.4 28.8 30.8 34.8 26.4 23.3 37.3 33.9
71. Voimakoneet ja moottorit 2.10 4.4 2.8 3.7 3.0 3.4 2.9 2.5 3.0 2.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.4 0.5 0.9 1.2 0.4 0.4 0.6 0.5 1.10 1.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.6 0.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9.9 14.7 10.3 13.9 18.7 21.1 10.0 8.8 11.6 10.5
78. Moottoriajoneuvot 2.9 4.3 4.7 6.3 7.1 7.9 9.5 8.3 16.2 14.7
79. Muut kuljetusvälineet 0.10 1.4 2.8 3.7 1.8 2.0 3.6 3.1 4.4 4.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 11.1 16.4 10.2 13.8 12.6 14.2 17.2 15.1 22.2 20.2
84. Vaatteet 9.2 13.7 8.3 11.2 11.4 12.8 14.10 13.2 19.9 18.1
85. Jalkineet 0.5 0.6 0.6 0.8 0.2 0.2 0.5 0.4 0.4 0.3
89. Muut valmiit tavarat 0.9 1.2 0.8 1.1 0.6 0.6 0.10 0.8 1.1 1.0
9. Muut tavarat 2.8 4.1 2.8 3.8 3.4 3.8 4.7 4.1 4.8 4.3
93. Erittelemätön 0.6 0.8 1.1 1.4 0.8 0.9 0.8 0.6 0.6 0.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 2.3 3.3 1.8 2.4 2.7 3.0 3.9 3.4 4.3 3.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 66.10 100.0 74.1 100.0 88.4 100.0 113.3 100.0 109.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu