Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Marokon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.20.20.20.10.1
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Marokon kanssa, vienti Marokkoon ja tuonti Marokosta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Marokko oli Yhdysvaltain 67. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 308 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 44.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Marokon kanssa oli 71 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Marokosta oli 46.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 118 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Marokosta olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), joka edusti 24.7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet) 13.8 % sekä Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta) 6.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Marokkoon oli 43.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 190 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 22.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc081 (rehuaineet) 12.1 % sekä Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 12.1 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Marokon kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 2.3 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 11.6 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 709 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 1.6 miljardia dollaria. Vuoden 2020 tammi-heinäkuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 3.3 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet), arvon ollessa 80 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), arvon ollessa 308 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 19.6 % . Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Marokon välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 929 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Marokkoon (MA) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 70.1 24.4 59.8 21.9 96.7 36.1 29.10 16.2 36.5 19.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.9 0.3 0.6 0.2 2.5 0.9 1.3 0.7 2.9 1.5
04. Vilja ja viljatuotteet 28.6 10.0 11.1 4.0 33.4 12.4 6.7 3.6 1.8 0.9
05. Hedelmät ja kasvikset 20.3 7.1 17.6 6.4 18.3 6.8 14.0 7.5 8.3 4.4
08. Rehuaineet 19.5 6.8 30.1 11.0 42.1 15.7 7.4 4.0 23.0 12.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.7 0.2 0.6 0.2 0.4 0.1 0.5 0.3 0.3 0.2
1. Juomat ja tupakka 1.0 0.3 0.7 0.2 1.6 0.6 1.0 0.5 1.4 0.7
11. Juomat 1.0 0.3 0.7 0.2 1.6 0.6 1.0 0.5 1.4 0.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 9.10 3.5 6.5 2.4 3.1 1.1 3.3 1.7 2.1 1.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 4.6 1.6 3.1 1.1 0.2 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1
24. Puutavara ja korkki 0.5 0.2 0.6 0.2 0.9 0.3 1.4 0.7 0.9 0.4
25. Paperimassa 4.1 1.4 2.2 0.8 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.5 0.2 0 0.0 1.1 0.4 0.9 0.4 0.5 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.3 0.1 0.8 0.3 0.7 0.2 0.4 0.2 0.3 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 63.3 22.0 84.5 30.9 61.0 22.8 50.5 27.3 37.7 19.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 17.1 5.9 15.8 5.8 7.4 2.7 0 0.0 7.3 3.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 6.6 2.3 12.6 4.6 2.9 1.1 10.2 5.5 7.5 3.9
34. Kaasut 39.6 13.8 56.2 20.6 50.9 19.0 40.3 21.8 22.10 12.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.2 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 7.10 4.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7.10 4.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.2 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7.1 2.4 15.2 5.6 12.0 4.5 7.0 3.8 14.5 7.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.5 0.2 10.3 3.7 0.5 0.2 0.2 0.1 8.8 4.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.9 0.3 0.6 0.2 0.9 0.3 0.3 0.1 0.9 0.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.8 0.3 0.3 0.1 0.8 0.3 0.5 0.2 0.4 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 4.1 1.4 2.8 1.0 8.3 3.1 4.8 2.6 3.2 1.7
58. Muovit, valmistetut 0.3 0.1 0.6 0.2 0.9 0.3 0.3 0.1 0.4 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.8 0.2 0.6 0.2 0.7 0.2 0.10 0.5 0.9 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 12.8 4.4 6.7 2.4 9.7 3.6 5.6 3.0 8.9 4.6
62. Kumituotteet 0.6 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.9 1.7 2.4 0.8 4.7 1.7 1.10 1.0 3.2 1.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.10 1.4 3.1 1.1 2.9 1.1 2.3 1.2 3.2 1.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.9 1.0 1.0 0.3 1.4 0.5 0.9 0.5 2.1 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 110.2 38.4 91.0 33.3 75.4 28.1 81.4 43.9 70.10 37.3
71. Voimakoneet ja moottorit 20.3 7.1 10.3 3.8 15.10 5.9 15.2 8.2 10.8 5.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6.0 2.1 0.5 0.2 4.2 1.5 2.6 1.4 1.1 0.6
73. Metalliteollisuuskoneet 0.3 0.1 0.4 0.1 0.6 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.7 0.6 2.6 0.9 1.1 0.4 0.6 0.3 1.3 0.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.0 0.3 0.7 0.2 1.0 0.4 1.1 0.5 1.2 0.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 24.0 8.4 0.5 0.2 1.6 0.6 7.7 4.1 0.7 0.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 7.2 2.5 4.8 1.7 4.6 1.7 3.4 1.8 5.1 2.6
78. Moottoriajoneuvot 3.9 1.3 1.5 0.5 0.9 0.3 1.7 0.9 1.9 1.0
79. Muut kuljetusvälineet 46.1 16.1 70.1 25.6 45.8 17.1 49.5 26.7 49.1 25.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 10.1 3.5 6.6 2.4 6.1 2.3 4.5 2.4 8.2 4.3
85. Jalkineet 0 0.0 0.10 0.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 1.4 0.5 2.3 0.8 0.8 0.3 1.6 0.9 2.1 1.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.7 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1
89. Muut valmiit tavarat 7.8 2.7 3.2 1.2 5.2 1.9 2.6 1.4 5.8 3.0
9. Muut tavarat 2.6 0.9 2.6 0.9 2.6 1.0 2.2 1.2 2.1 1.1
93. Erittelemätön 0.6 0.2 0.8 0.3 0.9 0.3 0.9 0.5 0.9 0.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 2.0 0.7 1.9 0.7 1.8 0.7 1.3 0.7 1.3 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 287.2 100.0 273.3 100.0 267.9 100.0 185.1 100.0 189.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Marokosta (MA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 22.10 20.3 11.0 10.0 14.9 13.7 15.10 16.4 11.1 9.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 5.5 4.8 4.9 4.4 4.5 4.1 6.7 6.8 3.1 2.5
05. Hedelmät ja kasvikset 16.8 14.8 4.7 4.2 9.5 8.8 8.5 8.7 6.6 5.6
08. Rehuaineet 0.3 0.2 0.8 0.7 0.2 0.2 0 0.0 0.2 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.10 0.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.2 2.8 6.3 5.7 3.8 3.5 8.8 9.0 5.10 5.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.8 1.6 4.1 3.7 2.5 2.3 6.4 6.6 5.4 4.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.4 1.2 2.1 1.9 1.0 0.9 2.1 2.2 0.6 0.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.4 3.0 3.0 2.7 1.10 1.8 6.7 6.9 2.9 2.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.3 2.8 3.0 2.7 1.9 1.7 6.7 6.8 2.8 2.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 31.2 27.5 20.4 18.6 36.3 33.6 9.3 9.6 24.0 20.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.2 3.6 4.10 4.5 4.9 4.5 5.7 5.8 5.1 4.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.8 1.5 2.2 1.9 3.1 2.9 2.9 3.0 2.4 2.0
56. Lannoitteet, valmistetut 23.10 21.1 12.6 11.4 27.7 25.6 0.1 0.0 16.4 13.8
57. Muovit, valmistamattomat 0.10 0.8 0.4 0.3 0.2 0.1 0.4 0.3 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.6 4.0 5.1 4.6 3.6 3.3 3.4 3.5 2.8 2.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.5 0.4 0.10 0.9 0.7 0.6 1.0 1.0 0.8 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 1.8 1.6 1.8 1.6 2.7 2.5 2.1 2.1 1.9 1.6
68. Muut metallit 2.2 1.9 1.10 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 26.4 23.3 37.3 33.9 21.10 20.3 31.3 32.3 48.1 40.6
71. Voimakoneet ja moottorit 2.9 2.5 3.0 2.7 1.6 1.4 4.7 4.8 1.8 1.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.6 0.5 1.10 1.7 1.8 1.6 2.7 2.7 1.6 1.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 10.0 8.8 11.6 10.5 10.7 9.9 6.1 6.3 36.0 30.4
78. Moottoriajoneuvot 9.5 8.3 16.2 14.7 6.2 5.7 14.9 15.4 6.4 5.4
79. Muut kuljetusvälineet 3.6 3.1 4.4 4.0 1.8 1.6 2.10 3.0 2.4 2.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 17.2 15.1 22.2 20.2 19.9 18.4 16.8 17.3 18.9 15.9
84. Vaatteet 14.10 13.2 19.9 18.1 18.3 16.9 14.1 14.5 16.9 14.3
85. Jalkineet 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 1.0 1.0 0.2 0.2
89. Muut valmiit tavarat 0.10 0.8 1.1 1.0 0.8 0.7 0.9 0.9 0.10 0.8
9. Muut tavarat 4.7 4.1 4.8 4.3 5.8 5.3 4.9 5.0 4.10 4.2
93. Erittelemätön 0.8 0.6 0.6 0.5 1.3 1.1 1.9 1.9 1.1 0.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 3.9 3.4 4.3 3.9 4.5 4.2 3.1 3.1 3.9 3.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 113.3 100.0 109.9 100.0 107.9 100.0 96.9 100.0 118.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu