Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Marokon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-huhtikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Marokkoon (MA) 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet268.5 120.10 122.0
00. Elävät eläimet0.1 1.0 -93.9
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0.3 -91.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat4.3 6.10 -38.7
03. Kala- ja kalavalmisteet0.3 0.1 171.3
04. Vilja ja viljatuotteet81.5 2.6 ..
05. Hedelmät ja kasvikset76.9 43.4 77.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.2 0.1 67.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.2 0.3 -33.6
08. Rehuaineet103.3 65.8 57.1
09. Erinäiset elintarvikkeet2.1 0.8 163.3
1. Juomat ja tupakka2.7 1.6 76.2
11. Juomat2.7 1.5 85.8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.2 -51.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat33.8 41.3 -18.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet16.2 23.6 -31.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 -64.5
24. Puutavara ja korkki2.3 1.6 49.4
25. Paperimassa7.5 5.4 39.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.9 1.5 -41.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat5.0 7.8 -36.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet2.1 1.5 36.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta275.5 269.2 2.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.37.4 18.5 102.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet42.7 155.1 -72.5
34. Kaasut195.6 95.7 104.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.6 46.7 -98.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.6 45.9 -98.8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.00.9 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet52.8 36.0 46.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet21.2 2.6 721.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet7.6 2.8 178.4
53. Väri- ja parkitusaineet0.3 0.3 -3.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet2.4 5.10 -60.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet1.9 1.1 72.1
56. Lannoitteet, valmistetut0.2 0.2 11.2
57. Muovit, valmistamattomat14.3 18.6 -22.8
58. Muovit, valmistetut1.3 1.8 -29.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet3.9 3.0 29.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan39.5 48.10 -19.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0..
62. Kumituotteet1.4 1.7 -18.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.5 0.2 190.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä14.2 22.6 -37.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet14.5 11.7 24.1
66. Kivennäisainetuotteet0.4 0.2 231.5
67. Rauta ja teräs0.2 0.8 -79.1
68. Muut metallit1.5 3.1 -52.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista7.1 8.10 -21.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet282.2 328.3 -14.1
71. Voimakoneet ja moottorit46.8 17.0 175.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet7.6 27.0 -71.9
73. Metalliteollisuuskoneet0.7 0.6 22.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet6.4 17.1 -62.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet3.6 2.6 40.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet28.1 3.2 791.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet24.5 22.6 8.6
78. Moottoriajoneuvot7.7 4.4 77.7
79. Muut kuljetusvälineet157.0 234.3 -33.0
8. Erinäiset valmiit tavarat29.4 16.9 74.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet5.9 0.1 ..
82. Huonekalut0.4 0.4 -11.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 -90.5
84. Vaatteet0.1 0.2 -38.1
85. Jalkineet0.10 0.3 229.9
87. Kojeet,mittarit yms.6.3 6.3 -0.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.8 0.2 660.2
89. Muut valmiit tavarat15.1 9.5 59.1
9. Muut tavarat10.5 12.4 -15.9
93. Erittelemätön3.6 6.1 -41.2
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 287.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain6.9 6.4 7.8
Kaikki ryhmät yhteensä994.9 921.9 7.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Marokosta (MA) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet83.1 98.5 -15.6
00. Elävät eläimet0.1 0..
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.1 8.5
03. Kala- ja kalavalmisteet24.6 28.1 -12.2
04. Vilja ja viljatuotteet0.2 0.2 34.9
05. Hedelmät ja kasvikset54.5 66.3 -17.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.5 -95.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.9 1.6 -41.0
08. Rehuaineet1.2 0.6 112.4
09. Erinäiset elintarvikkeet1.8 1.5 20.0
1. Juomat ja tupakka0.1 0.2 -56.1
11. Juomat0.1 0.2 -56.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat15.9 6.7 139.0
24. Puutavara ja korkki0.1 0.1 108.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat10.1 1.9 459.4
28. Malmit ja metalliromu0.4 0.4 21.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet5.4 4.6 19.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat12.7 6.4 99.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.2 0.3 -52.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat12.6 6.1 105.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet65.3 205.2 -68.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.1 0.1 -42.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet21.3 10.8 97.5
53. Väri- ja parkitusaineet0.1 0..
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.1 0..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet5.3 3.2 64.7
56. Lannoitteet, valmistetut36.5 190.8 -80.9
57. Muovit, valmistamattomat1.3 0..
58. Muovit, valmistetut1.0 0.4 147.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.1 0.1 ..
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan15.2 12.1 26.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.3 0.2 99.9
62. Kumituotteet0.1 0.1 -74.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.2 0.1 56.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.4 0.3 29.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet2.4 2.10 -21.1
66. Kivennäisainetuotteet6.6 5.1 30.3
67. Rauta ja teräs0.1 0..
68. Muut metallit5.4 3.2 66.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista0.2 0.4 -41.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet115.8 85.4 35.6
71. Voimakoneet ja moottorit11.6 15.8 -26.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.1 0.1 95.1
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet3.7 2.7 37.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.1 -48.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.3 0.5 -40.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet50.5 24.3 108.3
78. Moottoriajoneuvot37.3 30.3 23.1
79. Muut kuljetusvälineet12.5 11.10 4.0
8. Erinäiset valmiit tavarat62.1 40.7 52.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.3 0.3 36.5
82. Huonekalut1.2 1.2 -5.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.4 0.5 -19.9
84. Vaatteet54.4 32.9 65.4
85. Jalkineet1.6 2.9 -45.7
87. Kojeet,mittarit yms.1.2 0.7 71.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0..
89. Muut valmiit tavarat3.3 2.5 33.9
9. Muut tavarat15.6 14.1 11.2
93. Erittelemätön3.1 5.10 -48.8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta12.6 8.2 54.9
Kaikki ryhmät yhteensä385.5 468.8 -17.8

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu