Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Marokon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-heinäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Marokkoon (MA) 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet431,5 208,3 107.2
00. Elävät eläimet0,2 1,0 -80.6
01. Liha ja lihatuotteet0,1 0,3 -69.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat10,9 10,6 2.4
03. Kala- ja kalavalmisteet0,3 0,1 255.0
04. Vilja ja viljatuotteet123,3 9,8 ..
05. Hedelmät ja kasvikset117,4 60,3 94.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0,6 0,2 257.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0,3 0,3 6.8
08. Rehuaineet175,6 124,2 41.4
09. Erinäiset elintarvikkeet3,2 1,8 83.2
1. Juomat ja tupakka6,6 1,8 275.2
11. Juomat6,6 1,7 302.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0,1 0,2 -60.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat42,1 66,6 -36.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet16,9 37,9 -55.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,1 0,1 25.2
24. Puutavara ja korkki5,3 2,4 121.1
25. Paperimassa8,2 6,9 19.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet3,2 2,3 37.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat5,3 14,10 -65.1
28. Malmit ja metalliromu00,1 ..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet3,4 2,3 53.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta424,6 428,3 -0.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.51,9 37,10 36.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet63,2 248,4 -74.6
34. Kaasut309,6 141,10 118.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat8,5 63,5 -86.6
41. Eläinöljyt ja -rasvat7,10 5,5 45.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat0,6 55,6 -98.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.02,5 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet86,2 69,6 23.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet30,5 14,1 116.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet7,9 4,10 60.0
53. Väri- ja parkitusaineet0,5 0,5 4.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet4,3 11,3 -61.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet3,5 2,7 32.9
56. Lannoitteet, valmistetut0,2 0,2 68.8
57. Muovit, valmistamattomat30,6 28,7 6.5
58. Muovit, valmistetut2,7 2,3 22.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet6,3 5,4 16.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan63,5 62,2 2.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,1 0..
62. Kumituotteet2,1 3,4 -38.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0,5 0,3 53.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä23,10 30,2 -20.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet22,7 12,9 76.7
66. Kivennäisainetuotteet0,7 0,2 363.1
67. Rauta ja teräs0,5 0,9 -45.5
68. Muut metallit1,10 3,3 -40.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista11,4 11,4 -0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet509,8 422,4 20.7
71. Voimakoneet ja moottorit88,7 22,8 289.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet15,3 29,7 -48.4
73. Metalliteollisuuskoneet1,4 0,6 138.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet9,2 24,0 -61.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet6,7 4,5 51.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet38,0 6,8 464.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet37,4 30,9 21.2
78. Moottoriajoneuvot12,1 11,5 4.6
79. Muut kuljetusvälineet301,3 291,10 3.2
8. Erinäiset valmiit tavarat48,0 28,8 67.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet6,1 0,5 ..
82. Huonekalut0,6 0,5 15.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,1 0,2 -88.0
84. Vaatteet0,3 0,3 10.6
85. Jalkineet0,10 0,3 229.9
87. Kojeet,mittarit yms.10,7 9,4 13.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1,2 0,6 105.9
89. Muut valmiit tavarat28,5 17,3 65.1
9. Muut tavarat17,3 18,9 -8.5
93. Erittelemätön6,1 9,3 -35.2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00,1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen0,1 0,1 211.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain11,2 9,5 17.3
Kaikki ryhmät yhteensä1.637,8 1.369,8 19.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Marokosta (MA) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet124,10 133,6 -6.4
00. Elävät eläimet0,1 0..
02. Maitotaloustuotteet ja munat0,1 0,1 97.3
03. Kala- ja kalavalmisteet38,7 43,2 -10.5
04. Vilja ja viljatuotteet0,5 0,3 63.3
05. Hedelmät ja kasvikset79,0 82,7 -4.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0,2 1,1 -90.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1,8 2,2 -15.8
08. Rehuaineet1,5 1,4 7.9
09. Erinäiset elintarvikkeet3,4 2,9 19.8
1. Juomat ja tupakka0,2 0,3 -26.2
11. Juomat0,2 0,3 -26.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat34,3 24,2 41.9
24. Puutavara ja korkki0,1 0,1 275.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0,1 0..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat24,3 15,1 61.8
28. Malmit ja metalliromu0,9 0,6 64.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet9,1 8,7 4.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat24,1 14,5 66.5
41. Eläinöljyt ja -rasvat0,4 0,5 -20.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat23,8 14,1 69.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet134,8 305,10 -56.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet0,2 0,2 -11.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet36,8 23,1 59.5
53. Väri- ja parkitusaineet0,1 0,1 -86.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0,1 0..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet13,6 5,1 166.7
56. Lannoitteet, valmistetut80,5 276,5 -70.9
57. Muovit, valmistamattomat1,7 0,6 202.1
58. Muovit, valmistetut1,6 0,7 159.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0,6 0,1 ..
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan24,9 20,9 19.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,4 0,3 40.7
62. Kumituotteet0,1 0,1 11.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0,2 0,2 20.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0,7 0,10 -25.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet4,7 4,2 11.6
66. Kivennäisainetuotteet13,1 7,8 68.3
67. Rauta ja teräs0,1 0,5 -84.0
68. Muut metallit5,4 6,7 -20.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista0,4 0,4 -10.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet217,0 141,4 53.5
71. Voimakoneet ja moottorit19,6 26,9 -27.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0,2 0,1 39.0
73. Metalliteollisuuskoneet0,1 0..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet9,6 4,4 120.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0,1 0,1 -39.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0,5 0,8 -42.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet103,2 34,1 202.7
78. Moottoriajoneuvot64,7 60,5 6.9
79. Muut kuljetusvälineet19,5 14,8 32.0
8. Erinäiset valmiit tavarat117,6 64,1 83.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0,7 0,3 163.1
82. Huonekalut2,2 1,9 14.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,8 0,8 -2.9
84. Vaatteet103,6 50,6 104.8
85. Jalkineet3,0 5,7 -46.9
87. Kojeet,mittarit yms.1,7 1,2 40.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0,1 0,1 191.5
89. Muut valmiit tavarat5,8 3,8 54.0
9. Muut tavarat31,1 28,0 11.0
93. Erittelemätön7,2 15,8 -54.6
97. Kulta, ei monetaarinen0,1 0..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta23,10 12,3 95.1
Kaikki ryhmät yhteensä708,6 732,5 -3.3

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu