Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Marokon (MA) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Marokkoon (MA) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka2,3 10,7 -78.9
02 Elämäntieteet (Life Science)5,4 9,9 -45.7
03 Optoelektroniikka0,9 1,5 -37.8
04 Tietoviestintä43,6 13,1 232.3
05 Elektroniikka4,1 2,6 56.3
06 Joustava valmistus1,2 1,1 8.7
07 Edistyneet materiaalit4,4 3,0 48.9
08 Ilmailu287,8 336,1 -14.4
09 Aseet0,4 0,2 100.9
Yhteensä350,2 378,3 -7.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Marokon (MA) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
04 Tietoviestintä0,3 0,4 -32.3
05 Elektroniikka69,7 16,7 317.9
07 Edistyneet materiaalit6,5 0,8 678.4
08 Ilmailu19,7 27,9 -29.5
Yhteensä96,4 46,1 109.2

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu