Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Latvia

General Advanced Technology Product Definitions
(1) Biotechnology (2) Life Sience (3) Opto-Electronics (4) Information & Communications (5) Electronics (6) Flexible Manufacturing (7) Advanced Materials (8) Aerospace (9) Weapons (10) Nuclear Technology

Kehittyneen teknologian tuotteiden osuus Yhdysvaltain2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
Viennistä Latviaan25,5 27,5 22,4 00
Tuonnista Latviasta32,6 8,5 12,4 00
Tavaroiden ulkomaankaupasta Latvian kanssa29,7 14,2 15,3 00

Taulukko: Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Latviaan (LV) jaksolla 5/2021 - 9/2021

2021/52021/62021/72021/82021/9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 04,0 02,7 00,6
02. Elämäntieteet (Life Science) 15,8 19,8 19,2
03. Optoelektroniikka 00,6 01,0 00,8
04. Tietoviestintä 217,0 556,4 230,6
05. Elektroniikka 223,2 03,2 118,6
06. Joustava valmistus 00 00,3 06,5
08. Ilmailu 18,5 226,5 233,6
09. Aseet 440,9 00 00,1
Yhteensä 10 100 8 100 6 100

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kehittyneen teknologian tuotteiden tuonti Latviasta (LV) jaksolla 5/2021 - 9/2021

2021/52021/62021/72021/82021/9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 00 00,4 00
02. Elämäntieteet (Life Science) 02,4 05,0 06,3
03. Optoelektroniikka 00 00 00,1
04. Tietoviestintä 530,0 579,4 566,4
05. Elektroniikka 01,6 04,3 17,1
06. Joustava valmistus 00,2 02,4 112,7
07. Edistyneet materiaalit 02,7 08,0 17,3
08. Ilmailu 1163,1 00,4 00,1
10. Ydinteknologia 00 00,1 00,1
Yhteensä 18 100 6 100 8 100

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-syyskuun summa (ATP)


Vuositason tiedot (Sitc)

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu