Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Latvian (LV) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Latviaan (LV) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1,0 0,5 117.3
02 Elämäntieteet (Life Science)5,0 5,9 -15.4
03 Optoelektroniikka0,5 0,5 -13.9
04 Tietoviestintä20,7 13,3 55.4
05 Elektroniikka8,2 2,3 262.2
06 Joustava valmistus0,7 1,0 -37.8
08 Ilmailu48,1 46,7 3.0
09 Aseet4,1 0,0 20596.6
Yhteensä88,1 70,2 25.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Latvian (LV) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)3,8 3,9 -2.8
04 Tietoviestintä33,5 30,7 9.1
05 Elektroniikka1,6 1,4 13.6
06 Joustava valmistus1,2 0,3 339.3
07 Edistyneet materiaalit3,0 3,1 -3.1
08 Ilmailu34,0 114,1 -70.2
Yhteensä77,3 153,7 -49.7

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu