Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Latvian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Latvian kanssa, vienti Latviaan ja tuonti Latviasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Latvia oli Yhdysvaltain 93. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 6 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 114 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 45,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Latvian kanssa oli Yhdysvalloille 18 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Latviasta oli 45,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 66 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Latviasta olivat Sitc112 (alkoholipitoiset juomat), joka edusti 29,1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc634 (viilu, ristiinliimattu vaneri, lastulevy ja muu valmistettu puu, muu kuin aiemmin mainittu) 26,0 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 5,4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Latviaan oli 45,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 48 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 56,3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 7,7 % sekä Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 4,4 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Latvian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 31,5 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 1,0 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 630 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 386 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 29,3 prosentilla ja viennin arvo 35,3 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc112 (alkoholipitoiset juomat), arvon ollessa 122 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 107 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 244 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 202 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Latviaan (LV) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2,2 8,7 1,2 2,9 1,6 4,0 3,2 9,9 2,2 4,5
01. Liha ja lihatuotteet 0,4 1,7 0,1 0,1 0,4 1,1 1,3 4,0 0,3 0,6
05. Hedelmät ja kasvikset 0,7 2,8 0,5 1,1 0,2 0,5 0,8 2,4 1,2 2,6
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,9 3,4 0,6 1,5 0,6 1,6 0,8 2,5 0,5 1,1
1. Juomat ja tupakka 4,6 18,4 14,1 32,9 4,1 10,6 9,4 28,8 3,7 7,7
11. Juomat 4,6 18,4 14,1 32,9 4,1 10,6 9,4 28,7 3,7 7,7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2,5 9,9 2,6 6,0 2,5 6,3 1,9 5,9 2,6 5,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,5 2,1 0,7 1,7 0,7 1,7 0,1 0,3 0,9 1,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,5 2,2 0,8 1,8 0,6 1,5 0,8 2,4 0,6 1,2
57. Muovit, valmistamattomat 0,8 3,1 0,8 1,9 0,6 1,6 0,5 1,4 0,8 1,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,9 7,6 1,3 3,1 1,7 4,3 1,3 4,1 1,8 3,7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,7 2,8 0,6 1,3 0,6 1,6 0,5 1,5 0,7 1,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,6 2,2 0,4 0,9 0,6 1,5 0,6 1,7 0,4 0,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 9,9 39,6 19,4 45,2 26,1 66,6 9,8 29,8 32,6 68,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,6 2,5 0,2 0,5 0,8 2,1 0,3 1,0 0,5 1,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,9 3,7 1,2 2,8 1,3 3,3 1,8 5,6 0,9 1,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,1 4,3 0,4 0,9 0,5 1,2 0,1 0,4 0,2 0,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1,0 4,0 0,4 1,0 5,2 13,2 1,5 4,5 1,1 2,3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2,1 8,3 0,8 1,9 1,4 3,6 1,4 4,3 1,0 2,0
78. Moottoriajoneuvot 1,9 7,6 1,8 4,2 1,0 2,7 3,2 9,6 1,7 3,6
79. Muut kuljetusvälineet 1,9 7,5 14,3 33,3 15,7 40,1 1,2 3,8 26,9 56,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 3,3 13,2 3,4 8,0 2,6 6,5 4,9 15,1 4,4 9,2
82. Huonekalut 0,2 0,7 0,5 1,1 0,1 0,2 0,3 1,0 0,5 1,0
87. Kojeet,mittarit yms. 1,9 7,4 2,2 5,0 1,4 3,5 2,2 6,7 2,6 5,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,5 2,1 0,2 0,5 0,4 1,1 1,0 3,0 0,3 0,6
89. Muut valmiit tavarat 0,6 2,3 0,5 1,1 0,5 1,3 1,2 3,7 0,6 1,3
9. Muut tavarat 0,2 0,8 0,4 1,0 0,4 1,1 1,6 4,9 0,3 0,7
93. Erittelemätön 0,0 0,2 0,2 0,5 0,2 0,6 1,4 4,2 0,2 0,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 25,0 100,0 42,9 100,0 39,2 100,0 32,7 100,0 47,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Latviasta (LV) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,8 2,9 1,8 1,9 1,3 2,0 1,2 2,1 1,0 1,5
00. Elävät eläimet 00 0,9 0,9 0,0 0,1 0,0 0,1 00
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,9 1,4 0,5 0,5 1,0 1,6 0,7 1,3 0,7 1,1
08. Rehuaineet 0,6 1,0 0,1 0,1 00 00 00
1. Juomat ja tupakka 10,2 16,4 13,2 14,3 12,2 19,2 16,8 30,5 19,2 29,1
11. Juomat 10,2 16,4 13,2 14,3 12,2 19,2 16,8 30,5 19,2 29,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5,4 8,6 7,9 8,6 2,1 3,4 3,0 5,3 2,6 4,0
24. Puutavara ja korkki 5,3 8,5 7,9 8,6 2,1 3,2 3,0 5,3 2,6 4,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,8 1,2 12,8 13,9 0,8 1,3 1,4 2,5 1,8 2,8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0,8 1,2 1,0 1,0 0,8 1,3 1,4 2,5 1,8 2,8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 00 11,8 12,8 00 00 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,6 0,9 0,3 0,3 0,4 0,6 0,4 0,7 0,3 0,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 24,8 39,7 25,4 27,5 15,3 24,1 12,3 22,2 22,7 34,5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 21,0 33,5 20,4 22,1 9,9 15,5 9,2 16,6 18,2 27,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,7 2,7 1,7 1,8 2,0 3,2 1,3 2,3 1,8 2,7
66. Kivennäisainetuotteet 1,1 1,8 0,9 0,9 0,8 1,3 0,8 1,4 0,9 1,4
67. Rauta ja teräs 0,0 0,0 1,2 1,3 1,8 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,0 1,6 1,3 1,4 0,8 1,2 1,0 1,9 1,7 2,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 11,5 18,5 23,0 25,0 24,3 38,2 11,8 21,5 9,1 13,8
71. Voimakoneet ja moottorit 0,1 0,1 11,5 12,4 11,4 17,9 0,0 0,1 0,2 0,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,4 2,3 1,4 1,6 1,2 1,8 1,3 2,3 0,6 1,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,3 3,7 1,3 1,4 4,1 6,4 3,6 6,4 1,9 2,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5,1 8,1 6,1 6,6 5,0 7,8 4,0 7,3 3,6 5,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2,0 3,2 1,8 1,9 1,5 2,3 1,8 3,3 1,9 2,9
78. Moottoriajoneuvot 0,4 0,7 0,4 0,5 1,0 1,6 1,0 1,8 0,4 0,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 6,4 10,3 6,8 7,3 5,2 8,2 6,5 11,9 7,6 11,6
82. Huonekalut 1,1 1,7 1,4 1,5 0,9 1,4 0,8 1,5 1,4 2,1
87. Kojeet,mittarit yms. 3,1 4,9 3,3 3,5 1,7 2,7 2,9 5,3 3,3 5,0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,8 1,3 0,9 0,9 0,7 1,1 1,2 2,1 1,0 1,6
89. Muut valmiit tavarat 0,9 1,5 0,9 1,0 1,2 1,9 1,2 2,2 1,6 2,4
9. Muut tavarat 1,0 1,5 1,1 1,1 2,0 3,2 1,8 3,3 1,5 2,2
93. Erittelemätön 0,4 0,6 0,5 0,6 1,5 2,4 1,3 2,3 0,9 1,4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0,6 0,9 0,5 0,6 0,5 0,8 0,6 1,1 0,5 0,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 62,5 100,0 92,3 100,0 63,7 100,0 55,2 100,0 65,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu