Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Latvian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/3 - 2023/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/3
%
2023/4
%
2023/5
%
2023/6
%
2023/7
%
Viennistä0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Latvian kanssa, vienti Latviaan ja tuonti Latviasta vuoden 2023 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Latvia oli Yhdysvaltain 85. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 5 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 163 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 22,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Latvian kanssa oli 50 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Latviasta supistui voimakkasti eli 31,2 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 56 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2023. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Latviasta olivat Sitc634 (viilu, ristiinliimattu vaneri, lastulevy ja muu valmistettu puu, muu kuin aiemmin mainittu), joka edusti 19,7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 12,0 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 8,5 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Latviaan yli kaksinkertaistui edellisen vuoden heinäkuusta. Viennin arvo oli 107 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 81,1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 2,4 % sekä Sitc851 (jalkineet) 1,6 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2023 tammi-heinäkuun aikana

Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 32,6 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 948 miljoonaan dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 381 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 567 miljoonaa dollaria. Vuoden 2022 tammi-heinäkuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 15,9 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc112 (alkoholipitoiset juomat), arvon ollessa 57 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 344 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 116,5 % . Maiden välinen alkuvuoden kauppatase oli ylijäämäinen, kun se edellisen vuoden tammi-heinäkuussa oli jäänyt alijäämäiseksi. Ylijäämää kertyi 186 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Latviaan (LV) jaksolla 2023/3 - 2023/7

2023 / 32023 / 42023 / 52023 / 62023 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2,3 8,4 2,9 3,7 2,5 2,1 1,0 0,6 2,2 2,0
01. Liha ja lihatuotteet 00 00 00 00 0,8 0,7
05. Hedelmät ja kasvikset 0,1 0,3 1,1 1,4 1,4 1,2 0,5 0,3 0,4 0,3
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,2 8,1 1,7 2,2 1,1 0,9 0,4 0,2 0,8 0,8
1. Juomat ja tupakka 1,8 6,6 1,9 2,5 2,5 2,1 2,8 1,7 2,6 2,4
11. Juomat 1,7 6,1 1,9 2,5 2,5 2,1 2,8 1,7 2,5 2,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 00 0,1 0,1 36,5 31,0 0,1 0,0 0,2 0,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 00 0,1 0,1 36,5 31,0 0,1 0,0 0,2 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3,3 12,1 3,8 4,9 3,7 3,1 2,3 1,4 2,2 2,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,9 3,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,6 0,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,6 2,2 1,0 1,3 1,6 1,4 0,7 0,4 0,8 0,8
57. Muovit, valmistamattomat 0,5 1,9 1,0 1,2 1,1 0,9 0,7 0,4 0,1 0,1
58. Muovit, valmistetut 0,4 1,4 0,8 1,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,6 2,2 0,7 0,9 0,4 0,3 0,4 0,2 0,5 0,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,1 3,9 1,4 1,8 1,8 1,5 2,2 1,3 1,1 1,0
62. Kumituotteet 0,1 0,4 0,1 0,2 0,0 0,0 0,5 0,3 0,1 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,5 1,8 0,4 0,5 1,0 0,9 0,7 0,4 0,4 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 0,2 0,8 0,3 0,4 0,2 0,2 0,5 0,3 0,0 0,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 11,7 42,8 61,8 79,7 65,6 55,8 153,0 91,1 93,3 87,4
71. Voimakoneet ja moottorit 0,5 1,8 1,3 1,7 0,8 0,7 0,4 0,3 0,4 0,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,8 3,1 0,3 0,3 0,6 0,5 1,8 1,1 1,3 1,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,7 2,7 0,6 0,8 0,5 0,4 1,0 0,6 1,2 1,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,3 1,2 0,3 0,4 0,6 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2,5 9,1 0,8 1,0 0,4 0,4 1,5 0,9 0,7 0,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,8 6,6 1,1 1,4 1,5 1,3 1,2 0,7 1,1 1,0
78. Moottoriajoneuvot 3,4 12,6 5,4 7,0 2,0 1,7 2,9 1,7 1,5 1,4
79. Muut kuljetusvälineet 1,4 5,3 52,0 67,1 58,7 49,9 143,6 85,5 86,6 81,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 5,0 18,3 4,2 5,4 4,1 3,5 5,7 3,4 4,5 4,2
82. Huonekalut 0,2 0,8 0,3 0,4 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1
84. Vaatteet 0,5 1,9 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,0 0,0
85. Jalkineet 0,0 0,1 0,1 0,2 0,8 0,7 2,2 1,3 1,7 1,6
87. Kojeet,mittarit yms. 3,0 10,8 2,3 2,9 1,7 1,5 2,1 1,2 1,9 1,8
89. Muut valmiit tavarat 0,8 2,8 1,0 1,3 0,5 0,4 0,7 0,4 0,6 0,6
9. Muut tavarat 2,0 7,4 1,0 1,3 0,7 0,6 0,6 0,3 0,6 0,6
93. Erittelemätön 1,6 5,8 0,5 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0,4 1,5 0,5 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 27,3 100,0 77,5 100,0 117,6 100,0 167,9 100,0 106,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Latviasta (LV) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/3 - 2023/7

2023 / 32023 / 42023 / 52023 / 62023 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4,9 8,8 4,6 8,7 5,6 10,0 3,0 6,2 3,1 5,6
03. Kala- ja kalavalmisteet 4,0 7,2 3,5 6,6 4,2 7,4 2,6 5,5 2,4 4,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,2 0,3 0,7 1,2 0,7 1,2 0,1 0,2 0,4 0,7
1. Juomat ja tupakka 12,4 22,3 6,8 12,7 7,2 12,8 5,0 10,4 6,8 12,0
11. Juomat 12,4 22,3 6,8 12,7 7,2 12,8 5,0 10,4 6,8 12,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,4 0,7 6,9 12,9 1,3 2,3 4,7 9,9 1,6 2,8
24. Puutavara ja korkki 0,4 0,7 6,8 12,8 1,3 2,2 4,7 9,9 1,5 2,7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,6 1,1 0,6 1,1 1,0 1,7 1,1 2,3 1,6 2,9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0,6 1,1 0,6 1,1 1,0 1,7 1,1 2,3 1,3 2,4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,6 1,2 0,7 1,4 0,8 1,5 0,3 0,7 0,8 1,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5,6 10,2 8,3 15,6 12,6 22,3 11,5 24,2 18,1 32,0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,3 2,3 4,3 8,0 7,5 13,3 6,9 14,5 11,7 20,8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,8 3,3 1,8 3,3 2,1 3,7 1,8 3,7 2,4 4,3
66. Kivennäisainetuotteet 0,6 1,1 0,6 1,2 0,6 1,1 0,4 0,9 0,5 0,8
67. Rauta ja teräs 0,5 0,8 0,1 0,2 0,8 1,4 0,4 0,9 0,6 1,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,4 2,6 1,5 2,8 1,5 2,6 1,9 3,9 2,9 5,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 14,4 25,8 11,6 21,7 12,9 22,8 10,6 22,2 11,4 20,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2,3 4,1 2,0 3,7 3,2 5,7 1,4 3,0 2,1 3,8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,0 3,6 1,6 3,1 1,7 3,1 1,9 4,0 1,9 3,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6,0 10,8 4,8 9,1 4,6 8,2 3,9 8,3 3,5 6,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3,1 5,5 2,3 4,2 2,5 4,5 2,2 4,5 2,4 4,3
78. Moottoriajoneuvot 0,3 0,5 0,5 1,0 0,5 0,8 0,5 1,0 0,9 1,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 14,6 26,3 12,6 23,6 13,0 23,1 10,2 21,4 7,5 13,4
82. Huonekalut 1,5 2,7 1,0 1,8 1,2 2,1 1,1 2,3 1,8 3,2
84. Vaatteet 0,3 0,5 0,1 0,2 0,5 1,0 0,2 0,4 0,3 0,5
87. Kojeet,mittarit yms. 11,2 20,2 9,4 17,6 9,7 17,2 6,0 12,6 4,2 7,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,8 1,4 0,9 1,7 0,6 1,0 0,8 1,7 0,4 0,8
89. Muut valmiit tavarat 0,7 1,3 1,0 1,8 0,7 1,3 1,9 4,0 0,7 1,3
9. Muut tavarat 2,0 3,5 1,3 2,4 2,0 3,5 1,3 2,7 5,5 9,7
93. Erittelemätön 1,2 2,1 0,5 0,9 1,2 2,0 0,6 1,3 4,8 8,5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0,8 1,4 0,8 1,5 0,8 1,5 0,7 1,4 0,7 1,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 55,6 100,0 53,3 100,0 56,5 100,0 47,6 100,0 56,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2023 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu