Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Latvian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Latvian kanssa, vienti Latviaan ja tuonti Latviasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Latvia oli Yhdysvaltain 95. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 86 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 57.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Latvian kanssa oli Yhdysvalloille 33 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Latviasta oli 82.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 60 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Latviasta olivat Sitc112 (alkoholipitoiset juomat), joka edusti 19.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat) 18.9 % sekä Sitc634 (viilu, ristiinliimattu vaneri, lastulevy ja muu valmistettu puu, muu kuin aiemmin mainittu) 12.3 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Latviaan oli 21.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 27 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), mikä edusti 11.8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 11.5 % sekä Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 9.3 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Latvian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 295 miljoonaan dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 8.1 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 166 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 130 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 tammi-huhtikuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 6.0 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc112 (alkoholipitoiset juomat), arvon ollessa 32 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 44 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 33.9 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 36 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 80 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Latviaan (LV) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.4 11.0 1.5 2.5 1.5 7.5 1.1 3.8 1.9 6.8
05. Hedelmät ja kasvikset 0.6 2.7 0.6 1.0 0.3 1.3 0.1 0.3 0.1 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.5 7.0 0.4 0.7 0.8 3.9 0.4 1.2 1.2 4.2
1. Juomat ja tupakka 2.8 13.0 2.2 3.9 2.8 14.1 3.7 13.6 2.4 9.0
11. Juomat 2.7 12.8 2.2 3.9 2.8 14.1 3.7 13.6 2.4 9.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.3 6.1 1.6 2.7 1.8 9.2 2.4 8.8 2.5 9.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.3 1.3 0.2 0.2 0.6 2.6 0.9 3.0 0.5 1.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.4 1.6 0.4 0.6 0.4 1.8 0.4 1.4 0.8 2.7
57. Muovit, valmistamattomat 0.2 0.7 0.6 1.1 0.3 1.2 0.5 1.6 0.4 1.1
58. Muovit, valmistetut 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.4 0.2 0.4 0.6 2.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.4 6.6 1.9 3.3 1.5 7.4 2.7 10.0 1.5 5.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.1 0.4 0.1 0.0 0.1 0.3 0.7 2.6 0.4 1.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 2.8 0.9 1.5 0.6 2.9 0.6 2.0 0.5 1.5
66. Kivennäisainetuotteet 0.4 1.8 0.6 0.9 0.2 0.9 0.6 1.9 0.4 1.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.3 1.3 0.3 0.5 0.6 2.8 0.6 2.2 0.4 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8.7 41.2 46.0 81.3 8.1 41.1 11.9 44.1 13.10 52.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.0 9.3 0.7 1.2 0.4 1.6 1.2 4.2 0.5 1.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.10 4.5 0.5 0.9 0.4 2.0 0.5 1.6 1.5 5.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.3 1.2 0.2 0.2 0.5 2.2 0.6 2.0 0.7 2.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.0 4.6 2.2 3.7 1.8 9.2 4.8 17.5 3.2 12.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.2 14.9 2.2 3.9 0.7 3.2 1.9 6.8 3.9 14.6
78. Moottoriajoneuvot 0.8 3.5 0.10 1.6 1.3 6.6 2.1 7.7 2.9 10.9
79. Muut kuljetusvälineet 0.7 3.0 39.4 69.7 2.9 14.4 0.10 3.5 1.1 3.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.5 16.5 2.9 5.0 3.4 17.0 3.10 14.6 3.6 13.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.2 0.5 0.1 0.1 0.6 3.0 0.7 2.6 1.1 3.8
87. Kojeet,mittarit yms. 1.3 5.8 1.6 2.8 1.2 6.1 1.8 6.4 1.5 5.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.6 2.8 0.6 0.9 0.6 2.9 0.5 1.6 0.4 1.2
89. Muut valmiit tavarat 1.2 5.6 0.4 0.7 0.7 3.2 0.8 2.7 0.6 2.1
9. Muut tavarat 0.8 3.7 0.6 1.0 0.3 1.5 1.2 4.3 0.5 1.8
93. Erittelemätön 0.7 3.1 0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 3.7 0.4 1.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 20.10 100.0 56.6 100.0 19.5 100.0 26.10 100.0 26.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Latviasta (LV) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.1 3.3 0.9 2.6 0.8 3.0 1.7 3.5 1.2 2.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.8 2.4 0.7 2.0 0.7 2.6 1.3 2.7 0.7 1.2
1. Juomat ja tupakka 10.3 31.5 11.1 32.4 3.4 13.6 6.5 13.8 11.5 19.0
11. Juomat 10.3 31.5 11.1 32.4 3.4 13.6 6.5 13.8 11.5 19.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.1 9.4 2.7 7.6 1.9 7.4 3.10 8.4 4.10 8.2
24. Puutavara ja korkki 3.1 9.2 2.7 7.6 1.7 6.9 3.8 8.0 4.9 8.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.10 2.8 0.9 2.5 1.0 4.0 1.6 3.2 0.9 1.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0.10 2.8 0.9 2.5 1.0 4.0 1.6 3.2 0.9 1.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.5 1.4 0.5 1.3 0.7 2.6 0.3 0.6 0.5 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.7 11.3 5.6 16.3 6.3 25.4 6.3 13.3 12.7 21.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.2 3.5 2.2 6.4 4.1 16.3 3.0 6.3 8.3 13.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.9 2.7 1.7 5.0 1.3 5.0 1.6 3.3 2.4 4.0
66. Kivennäisainetuotteet 0.4 1.0 0.6 1.5 0.2 0.5 0.4 0.7 0.8 1.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.2 3.6 0.10 2.7 0.9 3.3 1.4 2.8 0.9 1.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8.2 24.8 7.7 22.5 6.8 27.3 21.2 45.0 22.3 37.1
71. Voimakoneet ja moottorit 0.2 0.4 0.1 0.0 0.1 0.4 11.4 24.1 11.5 19.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.4 1.2 0.7 1.9 0.3 0.8 0.6 1.2 1.1 1.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.0 6.0 1.9 5.3 1.1 4.4 1.8 3.7 1.7 2.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.6 10.9 3.8 11.0 3.5 13.8 5.4 11.3 5.5 9.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.2 3.4 0.10 2.7 1.5 5.8 1.7 3.5 1.4 2.3
78. Moottoriajoneuvot 0.8 2.3 0.4 1.1 0.4 1.5 0.4 0.7 1.0 1.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.5 13.8 4.0 11.6 3.5 13.9 4.7 9.8 4.6 7.7
82. Huonekalut 0.10 2.8 0.9 2.5 0.8 3.2 1.4 2.9 0.8 1.3
87. Kojeet,mittarit yms. 1.4 4.3 1.3 3.5 1.2 4.6 1.3 2.7 1.7 2.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.8 2.3 1.2 3.2 0.7 2.8 0.8 1.7 0.6 0.9
89. Muut valmiit tavarat 1.3 3.9 0.7 2.0 0.7 2.7 0.9 1.8 1.5 2.5
9. Muut tavarat 0.6 1.8 1.2 3.3 0.7 2.8 1.2 2.4 1.6 2.6
93. Erittelemätön 0.2 0.4 0.8 2.1 0.3 1.1 0.6 1.2 1.0 1.6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.5 1.3 0.5 1.2 0.5 1.7 0.6 1.2 0.6 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 32.7 100.0 34.2 100.0 24.8 100.0 47.1 100.0 59.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu