Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Latvian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Latvian kanssa, vienti Latviaan ja tuonti Latviasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Latvia oli Yhdysvaltain 95. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 88 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 9.9 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Latvian kanssa oli Yhdysvalloille 37 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Latviasta supistui 9.2 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 62 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Latviasta olivat Sitc634 (viilu, ristiinliimattu vaneri, lastulevy ja muu valmistettu puu, muu kuin aiemmin mainittu), joka edusti 32.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 16.4 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 8.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Latviaan supistui 11.6 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 25 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc112 (alkoholipitoiset juomat), mikä edusti 18.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 7.5 % sekä Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 7.1 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Latvian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 20.8 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 576 miljoonaan dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 353 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 223 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 14.3 prosentilla ja viennin arvo 32.5600618268851. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc112 (alkoholipitoiset juomat), arvon ollessa 61 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 49 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 130 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 140 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Latviaan (LV) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.1 3.8 1.9 6.8 1.10 5.0 2.1 7.0 2.2 8.7
01. Liha ja lihatuotteet 0 0.0 0.3 0.8 0 0.0 0.7 2.1 0.5 1.7
05. Hedelmät ja kasvikset 0.1 0.3 0.1 0.3 0.6 1.3 0.1 0.3 0.8 2.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.4 1.2 1.2 4.2 0.9 2.2 1.3 4.4 0.9 3.4
1. Juomat ja tupakka 3.7 13.6 2.4 9.0 6.6 16.9 3.5 11.6 4.6 18.4
11. Juomat 3.7 13.6 2.4 9.0 6.6 16.9 3.5 11.6 4.6 18.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.4 8.8 2.5 9.2 4.6 11.7 2.7 8.9 2.5 9.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.9 3.0 0.5 1.8 0.5 1.1 0.8 2.4 0.6 2.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.4 1.4 0.8 2.7 0.9 2.2 0.2 0.6 0.6 2.2
57. Muovit, valmistamattomat 0.5 1.6 0.4 1.1 0.4 0.9 0.6 1.8 0.8 3.1
58. Muovit, valmistetut 0.2 0.4 0.6 2.2 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.4 1.2 0.3 0.8 2.5 6.3 0.10 3.1 0.5 1.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.7 10.0 1.5 5.5 2.1 5.2 3.0 9.9 1.10 7.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.7 2.6 0.4 1.1 0.1 0.2 0 0.0 0.1 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 2.0 0.5 1.5 1.3 3.2 0.10 3.1 0.7 2.8
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 1.9 0.4 1.3 0.2 0.4 1.5 4.9 0.4 1.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.6 2.2 0.4 1.3 0.5 1.3 0.5 1.6 0.6 2.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 11.9 44.1 13.10 52.4 8.7 22.3 14.9 49.8 9.10 39.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.2 4.2 0.5 1.7 0.2 0.3 1.2 4.0 0.7 2.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.5 1.6 1.5 5.5 1.1 2.8 1.4 4.5 0.10 3.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.6 2.0 0.7 2.5 1.2 2.9 0.5 1.6 1.1 4.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4.8 17.5 3.2 12.0 0.7 1.8 6.3 20.8 1.1 4.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.9 6.8 3.9 14.6 3.1 7.8 2.1 6.7 2.1 8.3
78. Moottoriajoneuvot 2.1 7.7 2.9 10.9 1.6 4.1 1.2 3.8 1.9 7.6
79. Muut kuljetusvälineet 0.10 3.5 1.1 3.9 0.9 2.2 2.2 7.3 1.9 7.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.10 14.6 3.6 13.5 12.5 32.0 3.1 10.3 3.3 13.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.7 2.6 1.1 3.8 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 1.8 6.4 1.5 5.4 1.6 3.9 1.8 5.9 1.9 7.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.5 1.6 0.4 1.2 0.5 1.1 0.4 1.1 0.6 2.1
89. Muut valmiit tavarat 0.8 2.7 0.6 2.1 9.7 24.9 0.8 2.5 0.6 2.3
9. Muut tavarat 1.2 4.3 0.5 1.8 2.4 6.1 0.3 0.8 0.3 0.8
93. Erittelemätön 1.0 3.7 0.4 1.2 2.1 5.4 0.1 0.2 0.1 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 26.10 100.0 26.6 100.0 38.9 100.0 29.9 100.0 25.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Latviasta (LV) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.7 3.5 1.2 2.0 0.8 1.4 1.6 2.2 1.9 2.9
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.3 2.7 0.7 1.2 0.4 0.7 0.9 1.2 0.9 1.4
08. Rehuaineet 0.1 0.0 0.2 0.2 0 0.0 0.7 0.9 0.7 1.0
1. Juomat ja tupakka 6.5 13.8 11.5 19.0 8.9 16.1 9.4 13.5 10.3 16.4
11. Juomat 6.5 13.8 11.5 19.0 8.9 16.1 9.4 13.5 10.3 16.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.10 8.4 4.10 8.2 5.2 9.3 9.1 13.0 5.4 8.6
24. Puutavara ja korkki 3.8 8.0 4.9 8.2 5.2 9.3 9.1 13.0 5.4 8.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.6 3.2 0.9 1.4 1.3 2.2 11.3 16.2 0.8 1.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 1.6 3.2 0.9 1.4 1.3 2.2 0.10 1.3 0.8 1.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10.4 14.8 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.3 0.6 0.5 0.8 0.9 1.5 0.5 0.6 0.6 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6.3 13.3 12.7 21.2 11.7 21.2 19.4 27.8 24.8 39.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3.0 6.3 8.3 13.8 8.5 15.3 15.9 22.8 21.0 33.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.6 3.3 2.4 4.0 1.3 2.3 1.8 2.6 1.7 2.7
66. Kivennäisainetuotteet 0.4 0.7 0.8 1.3 1.0 1.8 0.5 0.7 1.1 1.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.4 2.8 0.9 1.5 0.10 1.7 0.10 1.3 1.0 1.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 21.2 45.0 22.3 37.1 20.6 37.3 10.7 15.3 11.6 18.5
71. Voimakoneet ja moottorit 11.4 24.1 11.5 19.1 11.5 20.8 0.1 0.1 0.1 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.6 1.2 1.1 1.8 0.7 1.2 1.0 1.4 1.5 2.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.8 3.7 1.7 2.8 1.3 2.3 2.3 3.2 2.4 3.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.4 11.3 5.5 9.1 5.5 9.8 4.8 6.8 5.1 8.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.7 3.5 1.4 2.3 1.4 2.4 1.10 2.8 2.0 3.2
78. Moottoriajoneuvot 0.4 0.7 1.0 1.6 0.4 0.6 0.5 0.7 0.5 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.7 9.8 4.6 7.7 4.5 8.0 3.9 5.5 6.5 10.3
82. Huonekalut 1.4 2.9 0.8 1.3 1.1 1.9 1.3 1.9 1.1 1.7
87. Kojeet,mittarit yms. 1.3 2.7 1.7 2.8 1.8 3.1 1.4 1.9 3.1 4.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.8 1.7 0.6 0.9 0.8 1.4 0.6 0.8 0.9 1.3
89. Muut valmiit tavarat 0.9 1.8 1.5 2.5 0.7 1.2 0.4 0.5 0.10 1.5
9. Muut tavarat 1.2 2.4 1.6 2.6 1.7 2.9 4.1 5.9 1.0 1.5
93. Erittelemätön 0.6 1.2 1.0 1.6 1.1 1.9 3.6 5.1 0.5 0.6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.6 1.2 0.6 1.0 0.6 1.0 0.6 0.7 0.6 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 47.1 100.0 59.9 100.0 55.2 100.0 69.6 100.0 62.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu