Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Latvian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-heinäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Latviaan (LV) 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet11,10 8,9 34.3
00. Elävät eläimet00,1 ..
01. Liha ja lihatuotteet1,3 2,9 -55.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat0,1 0..
03. Kala- ja kalavalmisteet1,0 0,3 248.2
04. Vilja ja viljatuotteet0,9 0,1 746.0
05. Hedelmät ja kasvikset2,3 2,5 -6.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0,1 0,1 -25.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0,7 0,8 -18.3
08. Rehuaineet0,4 0,5 -21.2
09. Erinäiset elintarvikkeet5,6 2,0 185.2
1. Juomat ja tupakka25,7 29,7 -13.7
11. Juomat25,7 29,6 -13.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0,1 0,1 -91.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat1,2 1,4 -15.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,1 0,1 -66.6
24. Puutavara ja korkki0,1 0,3 -88.2
25. Paperimassa00,1 ..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0,1 0,1 -0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0,4 0,5 -24.9
28. Malmit ja metalliromu0,2 0,1 20.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0,6 0,4 58.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1,4 0,8 69.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet1,4 0,8 69.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0,2 0,2 -35.6
41. Eläinöljyt ja -rasvat0,1 0,2 -40.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat0,1 0,1 93.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.00,1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet17,9 14,2 25.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet0,4 0,3 32.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0,3 0,2 23.6
53. Väri- ja parkitusaineet0,10 1,2 -22.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet3,7 1,6 137.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet3,5 1,9 87.7
57. Muovit, valmistamattomat3,3 3,1 5.4
58. Muovit, valmistetut1,2 0,7 67.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet4,9 5,5 -9.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan14,4 9,6 49.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,1 0,1 115.2
62. Kumituotteet0,6 0,4 73.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0,3 0,8 -70.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä1,3 0,5 164.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet5,3 2,5 115.6
66. Kivennäisainetuotteet3,5 1,3 175.9
67. Rauta ja teräs0,2 0,5 -74.1
68. Muut metallit0,2 0,2 -0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista3,3 3,7 -10.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet113,3 74,3 52.5
71. Voimakoneet ja moottorit1,2 2,8 -57.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet4,6 4,3 6.5
73. Metalliteollisuuskoneet0,7 0,5 47.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet6,2 7,9 -21.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet4,5 2,2 103.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet19,8 9,6 105.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet15,7 12,9 21.9
78. Moottoriajoneuvot11,8 9,5 25.0
79. Muut kuljetusvälineet49,1 25,0 96.7
8. Erinäiset valmiit tavarat32,5 22,8 42.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2,6 0,4 604.5
82. Huonekalut1,6 1,4 17.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,3 0,2 67.0
84. Vaatteet0,6 0,7 -6.1
85. Jalkineet0,1 0,1 -76.4
87. Kojeet,mittarit yms.11,1 11,8 -5.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot3,2 3,4 -4.8
89. Muut valmiit tavarat13,3 5,2 156.3
9. Muut tavarat5,4 6,9 -22.0
93. Erittelemätön4,0 5,9 -32.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain1,4 1,0 36.7
Kaikki ryhmät yhteensä223,3 168,5 32.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Latviasta (LV) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet8,7 5,6 56.3
00. Elävät eläimet0,1 0,1 ..
02. Maitotaloustuotteet ja munat0,4 0,4 12.9
03. Kala- ja kalavalmisteet5,4 4,3 27.8
04. Vilja ja viljatuotteet0,6 0,5 30.5
05. Hedelmät ja kasvikset0,1 0,1 29.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0,1 0,1 -26.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0,7 0,5 58.4
08. Rehuaineet1,4 0,1 ..
09. Erinäiset elintarvikkeet0,1 0,1 123.3
1. Juomat ja tupakka60,8 66,9 -9.0
11. Juomat60,8 66,9 -9.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat32,9 12,3 167.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi00,1 ..
24. Puutavara ja korkki32,5 12,2 167.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0,1 0..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0,1 0..
28. Malmit ja metalliromu0,1 0..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0,4 0,2 202.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta17,5 9,8 79.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.7,2 6,7 6.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet10,4 3,1 239.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet3,7 1,9 102.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet1,1 0,9 17.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0,2 0,1 197.5
53. Väri- ja parkitusaineet00,1 ..
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0,7 0,1 956.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0,3 0,1 690.1
56. Lannoitteet, valmistetut0,3 0,3 17.7
57. Muovit, valmistamattomat00,1 ..
58. Muovit, valmistetut0,1 0,1 18.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet1,2 0,5 155.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan86,6 32,6 165.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat00,1 ..
62. Kumituotteet0,2 0,3 -48.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut62,8 14,5 336.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0,2 0,2 -5.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet11,7 9,7 20.4
66. Kivennäisainetuotteet4,3 3,2 35.2
67. Rauta ja teräs0,8 0,9 -8.0
68. Muut metallit0,1 0,1 -20.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista6,9 4,1 67.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet100,7 150,1 -32.9
71. Voimakoneet ja moottorit34,5 102,4 -66.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet5,6 6,8 -17.7
73. Metalliteollisuuskoneet0,3 0,4 -23.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet12,2 6,7 84.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0,10 1,8 -46.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet33,2 22,8 45.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet10,7 7,4 45.3
78. Moottoriajoneuvot3,4 1,6 121.0
79. Muut kuljetusvälineet0,2 0,8 -73.9
8. Erinäiset valmiit tavarat31,3 22,5 39.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0,5 0,4 21.5
82. Huonekalut7,2 7,1 1.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,1 0,1 329.1
84. Vaatteet1,3 1,5 -14.1
87. Kojeet,mittarit yms.11,6 5,9 96.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot5,3 4,2 28.2
89. Muut valmiit tavarat5,6 3,6 56.7
9. Muut tavarat11,2 7,7 46.6
93. Erittelemätön7,7 4,10 54.5
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00,1 ..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta3,6 2,7 32.5
Kaikki ryhmät yhteensä353,1 308,8 14.3

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu