Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Kenia

General Advanced Technology Product Definitions
(1) Biotechnology (2) Life Sience (3) Opto-Electronics (4) Information & Communications (5) Electronics (6) Flexible Manufacturing (7) Advanced Materials (8) Aerospace (9) Weapons (10) Nuclear Technology

Osuus Yhdysvaltain2015
%
2016
%
2017
%
2018
%
2019
%
2020
%
Viennistä Keniaan71,0 28,6 38,8 39,0 23,3 24,9
Tuonnista Keniasta0,1 0,4 0,2 3,6 0,2 0,2
Tavaroiden ulkomaankaupasta Kenian44,2 12,2 17,3 16,4 8,8 10,0

Taulukko: Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Keniaan (KE)

201520162017201820192020
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 00,0 00,3 00,1 00,2 00,5 00,2
02. Elämäntieteet (Life Science) 121,8 1613,8 94,8 64,2 77,9 1011,2
03. Optoelektroniikka 10,1 10,6 10,6 10,5 33,2 33,3
04. Tietoviestintä 263,8 3632,0 168,8 2114,7 2122,2 1718,2
05. Elektroniikka 00,0 10,8 10,7 117,9 00,5 11,4
06. Joustava valmistus 10,1 10,5 63,5 00,3 21,7 66,0
07. Edistyneet materiaalit 00,0 00,0 00,0 00,0 00,1 00,0
08. Ilmailu 63094,1 5952,0 14380,9 10371,9 5862,1 5559,3
09. Aseet 00,1 00,0 10,5 00,1 11,5 00,3
10. Ydinteknologia 00,0 00,0 00,0 00,1 00,3 00,1
Yhteensä 670 100 114 100 176 100 143 100 93 100 93 100

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kehittyneen teknologian tuotteiden tuonti Keniasta (KE)

201520162017201820192020
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 00,3 00 00 00 00 00
02. Elämäntieteet (Life Science) 011,1 05,8 02,5 00 013,4 02,0
03. Optoelektroniikka 00 00 00 00,0 00 00
04. Tietoviestintä 035,1 012,6 015,4 2397,6 07,4 157,1
05. Elektroniikka 011,2 164,4 041,8 00,2 010,4 025,4
06. Joustava valmistus 00 00 08,6 00 156,3 00
07. Edistyneet materiaalit 03,0 00 00 00 05,3 00
08. Ilmailu 039,4 016,3 031,8 12,2 07,1 015,5
10. Ydinteknologia 00 00,9 00 00 00 00
Yhteensä 1 100 2 100 1 100 23 100 1 100 1 100

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-syyskuun summa (ATP)


Vuositason tiedot (Sitc)

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu