Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kenian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-heinäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Keniaan (KE) 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet46,5 6,0 675.9
00. Elävät eläimet0,1 0..
02. Maitotaloustuotteet ja munat0,1 0..
04. Vilja ja viljatuotteet37,1 0,2 ..
05. Hedelmät ja kasvikset3,3 4,0 -18.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0,1 0,1 -26.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0,1 0,1 100.0
08. Rehuaineet0,3 0,2 70.3
09. Erinäiset elintarvikkeet5,8 1,6 258.6
1. Juomat ja tupakka0,2 0,3 -18.8
11. Juomat0,2 0,3 -21.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0,1 0..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat12,7 8,0 58.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0,1 0..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,3 0,2 80.4
25. Paperimassa3,5 2,7 29.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet5,8 1,6 271.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1,2 1,2 3.3
28. Malmit ja metalliromu00,1 ..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet2,0 2,5 -19.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta5,9 32,9 -82.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.2,10 3,6 -16.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0,4 0,1 ..
34. Kaasut2,7 29,4 -91.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat6,7 1,7 306.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat0,1 0,1 88.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat6,7 1,7 308.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.00,1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet32,4 36,3 -10.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet0,6 2,10 -80.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0,3 0,3 21.2
53. Väri- ja parkitusaineet0,2 0,3 -14.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet20,3 6,2 227.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet2,0 2,1 -1.3
56. Lannoitteet, valmistetut0,2 0,1 ..
57. Muovit, valmistamattomat4,5 19,9 -77.8
58. Muovit, valmistetut0,6 0,7 -19.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet4,1 4,2 -2.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan11,3 15,4 -26.7
62. Kumituotteet1,7 1,5 14.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut00,2 ..
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä2,8 7,7 -64.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1,3 0,9 38.6
66. Kivennäisainetuotteet0,4 0,4 17.7
67. Rauta ja teräs0,3 0,8 -61.1
68. Muut metallit0,1 0,1 -18.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista4,10 4,1 22.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet105,1 94,5 11.2
71. Voimakoneet ja moottorit2,2 10,8 -80.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet17,7 11,8 50.2
73. Metalliteollisuuskoneet0,5 1,0 -50.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet11,4 5,3 117.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet4,10 6,7 -25.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet15,7 3,2 396.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet10,4 7,9 31.6
78. Moottoriajoneuvot1,4 1,6 -12.0
79. Muut kuljetusvälineet41,2 46,7 -11.7
8. Erinäiset valmiit tavarat17,1 13,5 27.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0,3 0,2 51.1
82. Huonekalut0,7 1,3 -50.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,2 0,2 19.2
84. Vaatteet1,0 0,9 11.5
85. Jalkineet0,4 0,1 407.0
87. Kojeet,mittarit yms.10,10 7,2 52.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0,3 0,1 225.0
89. Muut valmiit tavarat3,5 3,7 -5.2
9. Muut tavarat22,8 17,4 31.1
93. Erittelemätön18,7 13,7 36.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain4,2 3,7 11.4
Kaikki ryhmät yhteensä260,3 225,5 15.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Keniasta (KE) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet61,0 59,6 2.3
00. Elävät eläimet0,6 0,2 284.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat0,1 0..
03. Kala- ja kalavalmisteet0,7 0,2 231.5
04. Vilja ja viljatuotteet0,4 0,2 192.0
05. Hedelmät ja kasvikset28,9 22,2 29.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä30,4 36,9 -17.6
08. Rehuaineet0,1 0,1 20.8
09. Erinäiset elintarvikkeet0,3 0,2 91.6
1. Juomat ja tupakka0,1 0,2 -22.1
11. Juomat0,1 0,2 -22.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat18,1 25,6 -29.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0,1 0,1 85.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1,1 1,2 -3.6
28. Malmit ja metalliromu11,6 21,6 -46.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet5,5 2,9 92.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat4,10 4,7 5.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat4,3 4,5 -3.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,7 0,3 176.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet18,7 7,2 160.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet00,1 ..
53. Väri- ja parkitusaineet1,1 1,2 -4.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet6,4 0,3 ..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet10,6 5,8 82.9
57. Muovit, valmistamattomat0,7 0,1 ..
58. Muovit, valmistetut0,1 0,1 86.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0,1 0,1 134.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1,6 1,1 52.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,1 0,1 58.6
62. Kumituotteet0,1 0,2 -96.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0,2 0,2 -27.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0,1 0,1 -25.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0,1 0,2 -35.3
66. Kivennäisainetuotteet1,1 0,5 133.4
68. Muut metallit0,2 0..
69. Tuotteet epäjalosta metallista0,1 0,1 42.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,2 0,7 65.8
71. Voimakoneet ja moottorit0,1 0,1 33.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0,1 0..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0,2 0,1 12.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0,2 0,1 274.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0,2 0,1 22.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet0,5 0,4 30.7
78. Moottoriajoneuvot00,1 ..
79. Muut kuljetusvälineet0,2 0,1 ..
8. Erinäiset valmiit tavarat253,3 229,5 10.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0,1 0,1 -70.1
82. Huonekalut0,1 0,1 -87.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,3 0,2 80.8
84. Vaatteet243,6 223,4 9.0
85. Jalkineet0,7 0,4 98.9
87. Kojeet,mittarit yms.0,2 0,2 3.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0,1 0,1 -9.5
89. Muut valmiit tavarat8,7 5,5 59.8
9. Muut tavarat10,8 5,4 101.4
93. Erittelemätön8,2 4,4 87.5
97. Kulta, ei monetaarinen0,6 0..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta2,0 1,0 105.2
Kaikki ryhmät yhteensä369,4 333,6 10.7

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu