Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kenian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/3 - 2023/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/3
%
2023/4
%
2023/5
%
2023/6
%
2023/7
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kenian kanssa, vienti Keniaan ja tuonti Keniasta vuoden 2023 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Kenia oli Yhdysvaltain 97. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 24 sijaa. Kuukauden maiden välinen tavarakauppa oli huomattavasti pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Kaupan arvo oli 85 miljoonaa dollaria ja pudotusta 37,0 prosenttia. Heinäkuussa kauppatase Kenian kanssa oli Yhdysvalloille 35 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Keniasta supistui 19,8 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 60 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2023. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Keniasta olivat Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet), joka edusti 29,0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc843 (miesten ja poikien vaatteet, neulosta) 16,3 % sekä Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 13,2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Keniaan supistui rajusti (58,2 prosentilla) edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 25 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2023. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 25,2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc931 (erittelemätön) 14,6 % sekä Sitc422 (muut kasviöljyt ja -rasvat) 6,6 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2023 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 946 miljoonaan dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 17,5 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 628 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 317 miljoonaa dollaria. Vuoden 2022 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 44,5 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 193 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), arvon ollessa 74 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 14,2 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 311 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2022 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 65 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Keniaan (KE) jaksolla 2023/3 - 2023/7

2023 / 32023 / 42023 / 52023 / 62023 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0,6 1,6 20,2 25,3 1,9 4,4 0,9 2,2 0,6 2,5
04. Vilja ja viljatuotteet 0,0 0,0 18,0 22,5 0,1 0,1 00 00
05. Hedelmät ja kasvikset 0,0 0,1 1,6 2,1 1,3 3,0 0,7 1,6 0,1 0,5
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,4 1,0 0,5 0,6 0,5 1,2 0,1 0,3 0,5 1,8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2,9 7,6 0,8 0,9 1,9 4,2 0,8 1,8 1,2 4,9
25. Paperimassa 0,6 1,7 0,2 0,3 0,4 1,0 0,3 0,7 0,9 3,7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,6 4,1 0,3 0,3 1,1 2,5 0,2 0,4 0,3 1,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,7 1,7 0,2 0,2 0,3 0,6 0,1 0,2 0,0 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 7,1 18,6 9,3 11,7 18,2 41,0 18,4 42,5 00
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 7,1 18,6 00 00 00 00
34. Kaasut 00 9,3 11,7 18,2 41,0 18,4 42,5 00
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2,1 5,6 4,2 5,3 0,1 0,1 0,9 2,1 1,7 6,6
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2,1 5,5 4,2 5,3 0,0 0,1 0,9 2,1 1,7 6,6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4,2 11,0 28,2 35,2 3,5 8,0 2,1 5,0 2,5 9,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,0 0,1 23,7 29,6 0,1 0,3 00 0,0 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,0 2,6 2,4 3,0 0,3 0,6 0,1 0,2 0,7 2,9
57. Muovit, valmistamattomat 2,0 5,3 1,1 1,4 2,4 5,5 1,3 3,1 1,2 4,7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,5 1,2 0,6 0,7 0,4 0,9 0,2 0,5 0,3 1,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,0 2,6 1,2 1,5 1,3 2,9 1,1 2,6 1,3 5,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,6 1,5 0,6 0,7 0,7 1,6 0,6 1,5 0,9 3,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 13,7 36,0 8,9 11,1 13,9 31,2 13,4 31,0 11,4 45,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,1 3,0 0,5 0,6 3,5 8,0 1,9 4,4 1,2 4,8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,9 2,4 1,5 1,8 0,5 1,0 2,1 4,9 0,7 2,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2,6 6,9 0,4 0,5 0,3 0,7 1,7 4,0 0,4 1,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,2 0,5 0,2 0,3 3,4 7,7 0,4 1,0 0,6 2,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,8 4,8 1,2 1,5 1,1 2,5 2,3 5,3 0,5 1,9
78. Moottoriajoneuvot 0,1 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 1,4 5,5
79. Muut kuljetusvälineet 6,8 17,7 4,6 5,8 4,7 10,6 4,6 10,6 6,3 25,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 2,3 5,9 2,3 2,9 2,5 5,6 2,8 6,4 2,3 9,3
84. Vaatteet 0,5 1,3 0,1 0,1 00 0,3 0,7 0,2 0,8
87. Kojeet,mittarit yms. 1,0 2,6 1,7 2,1 0,8 1,9 1,4 3,3 1,1 4,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 2,7 0,0 0,0 0,0 0,1
89. Muut valmiit tavarat 0,6 1,6 0,5 0,6 0,4 0,8 0,8 1,9 0,5 2,1
9. Muut tavarat 4,1 10,8 4,9 6,1 1,2 2,7 2,8 6,5 4,1 16,5
93. Erittelemätön 3,5 9,1 3,4 4,3 0,4 0,9 1,9 4,5 3,7 14,6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0,7 1,7 1,5 1,8 0,8 1,8 0,9 2,0 0,5 1,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 38,2 100,0 80,1 100,0 44,5 100,0 43,3 100,0 25,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Keniasta (KE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/3 - 2023/7

2023 / 32023 / 42023 / 52023 / 62023 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10,2 13,3 9,6 15,8 11,3 20,8 12,8 5,1 10,5 17,5
05. Hedelmät ja kasvikset 2,8 3,6 1,9 3,2 0,8 1,5 0,5 0,2 2,2 3,7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 7,1 9,3 7,5 12,3 10,3 18,9 12,1 4,8 8,1 13,5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 16,0 20,9 0,6 1,0 0,9 1,6 0,8 0,3 0,6 1,0
28. Malmit ja metalliromu 15,0 19,6 00 00 00 00
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,0 1,3 0,6 1,0 0,9 1,6 0,7 0,3 0,6 1,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,1 1,4 0,9 1,5 1,1 2,0 2,4 1,0 1,2 2,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,1 1,4 0,9 1,5 1,1 2,0 2,4 1,0 1,0 1,7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,3 0,3 3,8 6,2 1,6 2,9 193,2 76,6 0,6 1,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,2 0,3 2,3 3,8 0,0 0,0 193,0 76,6 0,0 0,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,0 0,0 1,5 2,4 1,4 2,5 0,0 0,0 0,0 0,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,4 0,5 0,2 0,4 1,5 2,8 1,2 0,5 0,8 1,3
68. Muut metallit 00 00 0,7 1,2 00 00
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,0 0,0 0,2 0,3 0,6 1,1 1,0 0,4 0,6 1,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0,3 0,4 0,2 0,4 0,8 1,5 0,5 0,2 0,2 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,2 0,3 0,2 0,3 0,8 1,4 0,0 0,0 00
8. Erinäiset valmiit tavarat 43,6 56,9 43,9 72,1 34,7 63,6 39,9 15,8 43,5 72,6
84. Vaatteet 42,2 55,1 43,2 70,9 33,5 61,4 39,1 15,5 41,6 69,4
89. Muut valmiit tavarat 1,2 1,5 0,5 0,9 1,1 2,0 0,7 0,3 1,9 3,2
9. Muut tavarat 4,8 6,3 1,6 2,6 2,6 4,8 1,3 0,5 2,4 4,0
93. Erittelemätön 4,5 5,9 1,3 2,1 2,2 4,0 0,9 0,4 1,9 3,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 76,6 100,0 61,0 100,0 54,5 100,0 252,0 100,0 59,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2023 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu