Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kenian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kenian kanssa, vienti Keniaan ja tuonti Keniasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Kenia oli USAn 97. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Kuukauden 79 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 17.5 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Kenian kanssa oli Yhdysvalloille 21 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Keniasta oli 4.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 50 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Keniasta olivat Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet), joka edusti 27.5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 17.0 % sekä Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta) 12.7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Keniaan oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 29 miljoonaa dollaria huhtikuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc931 (erittelemätön), mikä edusti 23.1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 13.9 % sekä Sitc742 (nestepumput, myös mittauslaittein; neste-elevaattorit; näiden laitteiden osat) 10.8 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Alkuvuoden 2021 tammi-huhtikuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 338 miljoonaan dollariin, laskun ollessa 10.3 %. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 208 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 130 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 4.6 prosentilla ja viennin arvo 18.1 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet), arvon ollessa 49 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 19 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 79 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 60 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Keniaan (KE) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.10 14.4 1.4 5.1 7.8 28.4 2.10 6.4 0.5 1.4
04. Vilja ja viljatuotteet 4.6 11.1 0.1 0.0 4.9 17.9 0.1 0.1 0 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.5 1.2 0.1 0.2 0.1 0.1 2.2 4.8 0.2 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.8 1.9 1.4 4.8 2.8 10.0 0.7 1.4 0.3 0.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.4 3.3 1.9 6.8 1.3 4.6 2.1 4.5 2.3 7.6
25. Paperimassa 0.3 0.6 0.5 1.5 0.3 0.9 0.6 1.1 0.4 1.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.8 1.9 0.9 3.2 0.7 2.3 1.1 2.2 1.3 4.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.2 0.3 0.6 1.8 0.2 0.7 0.3 0.5 0.4 1.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 14.5 35.2 0.1 0.1 2.6 9.5 0 0.0 0.3 1.0
34. Kaasut 14.5 35.2 0 0.0 2.6 9.5 0 0.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.1 6.6 0 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.1 6.6 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.2 10.1 3.4 12.1 1.7 6.0 19.6 42.8 2.3 7.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.1 0.2 0.3 0.7 0.2 0.4 19.0 41.6 0.2 0.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.2 0.4 0.6 1.9 0.2 0.7 0.2 0.4 0.3 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 1.7 4.0 1.9 6.8 0.8 2.7 0.2 0.2 0.4 1.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.10 4.7 0.6 2.1 0.5 1.8 0.2 0.4 1.0 3.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.8 4.3 0.10 3.3 0.6 1.9 0.9 2.0 1.3 4.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.7 1.5 0.3 0.8 0.2 0.5 0.3 0.6 0.8 2.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.6 1.3 0.2 0.4 0.1 0.3 0.4 0.7 0.2 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 10.5 25.6 17.8 64.6 7.7 27.9 12.6 27.5 11.10 41.0
71. Voimakoneet ja moottorit 0.3 0.5 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 0.4 1.4 4.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.0 2.4 1.8 6.2 0.7 2.3 0.9 1.8 0.7 2.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.8 4.3 3.8 13.8 0.4 1.4 0.9 1.9 3.7 12.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.3 3.1 0.5 1.8 0.5 1.7 1.0 2.1 0.4 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.2 2.8 0.6 2.0 0.8 2.9 5.7 12.5 0.4 1.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.8 4.3 0.6 2.1 2.1 7.5 2.6 5.6 1.1 3.5
78. Moottoriajoneuvot 0.1 0.2 0.2 0.5 0.1 0.3 0.2 0.3 0.6 1.8
79. Muut kuljetusvälineet 3.3 7.9 10.5 37.8 3.2 11.4 1.4 2.8 4.1 13.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.2 5.2 1.1 3.8 2.5 8.8 2.7 5.8 3.5 12.0
87. Kojeet,mittarit yms. 1.5 3.6 0.7 2.2 1.4 5.0 1.10 4.2 2.5 8.5
89. Muut valmiit tavarat 0.5 1.1 0.3 1.1 0.7 2.2 0.4 0.7 0.8 2.6
9. Muut tavarat 0.8 1.8 1.2 4.0 3.5 12.6 2.0 4.4 7.3 24.9
93. Erittelemätön 0.1 0.2 0.8 2.7 3.1 11.2 1.2 2.5 6.8 23.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.7 1.6 0.4 1.3 0.4 1.4 0.9 1.9 0.6 1.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 41.0 100.0 27.6 100.0 27.4 100.0 45.7 100.0 29.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Keniasta (KE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8.2 20.3 10.4 19.1 9.2 25.8 6.8 9.7 7.3 14.5
05. Hedelmät ja kasvikset 5.4 13.3 6.5 11.9 5.5 15.5 3.9 5.6 3.5 6.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.7 6.5 3.7 6.7 3.5 9.8 2.7 3.8 3.6 7.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.5 3.5 0.10 1.7 0.8 2.2 13.4 19.4 0.10 1.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.7 1.6 0 0.0 0 0.0 1.1 1.6 0 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11.6 16.7 0 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.8 1.9 0.10 1.7 0.8 2.2 0.8 1.1 0.10 1.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.8 0.3 0.5 0.7 2.0 0.5 0.7 0.7 1.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.5 0.3 0.5 0.6 1.5 0.4 0.5 0.5 0.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.3 0.7 1.6 2.8 2.4 6.8 0.4 0.5 3.7 7.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.3 0.7 1.3 2.2 2.4 6.7 0.3 0.3 3.7 7.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 28.9 71.8 40.0 73.7 21.1 59.5 44.10 65.1 35.7 71.5
84. Vaatteet 28.1 69.8 38.5 70.8 20.2 56.9 43.7 63.4 34.6 69.2
89. Muut valmiit tavarat 0.8 1.9 1.5 2.7 0.8 2.1 1.2 1.7 1.0 2.0
9. Muut tavarat 0.8 1.9 0.9 1.6 0.9 2.4 2.8 4.0 1.5 2.9
93. Erittelemätön 0.6 1.4 0.7 1.2 0.7 1.8 2.4 3.4 1.1 2.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 40.2 100.0 54.3 100.0 35.4 100.0 68.10 100.0 49.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu