Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kenian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kenian kanssa, vienti Keniaan ja tuonti Keniasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Kenia oli Yhdysvaltain 100. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 11 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 100 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 30,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Kenian kanssa oli Yhdysvalloille 32 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Keniasta oli 26,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 66 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Keniasta olivat Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet), joka edusti 30,2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 14,5 % sekä Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta) 11,4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Keniaan oli 38,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 34 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), mikä edusti 34,5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 13,2 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 7,2 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Kenian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 28,8 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 1,1 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 634 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 474 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 19,8 prosentilla ja viennin arvo 43,1 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet), arvon ollessa 154 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), arvon ollessa 85 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 160 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 197 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Keniaan (KE) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8,8 20,7 3,0 7,6 3,3 5,1 0,5 0,7 1,9 5,6
04. Vilja ja viljatuotteet 8,1 19,0 0,0 0,0 0,9 1,3 0,0 0,0 1,4 4,0
05. Hedelmät ja kasvikset 0,5 1,1 0,0 0,1 1,9 3,0 0,1 0,1 0,1 0,4
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,2 0,4 2,8 7,3 0,4 0,6 0,4 0,5 0,2 0,7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,8 1,8 1,6 4,2 1,5 2,4 2,0 2,6 3,0 8,8
25. Paperimassa 0,4 1,0 1,0 2,5 0,8 1,3 0,9 1,2 2,2 6,6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4 0,6 0,6 0,8 0,5 1,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 00 12,6 32,5 29,9 46,8 47,4 61,4 00
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 00 6,6 17,2 00 00 00
34. Kaasut 00 6,0 15,4 29,9 46,8 47,0 60,9 00
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,6 1,4 00 0,9 1,4 00 00
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,6 1,4 00 0,9 1,4 00 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,9 4,4 4,8 12,3 10,4 16,2 10,1 13,0 14,2 42,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,0 0,1 0,4 1,1 2,6 4,1 0,1 0,2 00
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,5 1,1 2,1 5,3 7,1 11,1 8,6 11,1 12,0 35,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,6 1,3 1,6 4,0 0,3 0,5 0,9 1,1 1,7 5,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,8 1,9 0,4 1,0 2,7 4,2 1,3 1,6 0,6 1,9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,5 1,1 0,1 0,3 0,5 0,8 0,2 0,3 0,3 1,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,1 0,3 0,2 0,5 1,9 2,9 0,7 1,0 0,1 0,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 21,4 50,3 11,4 29,3 10,7 16,7 8,6 11,2 9,5 28,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11,7 27,4 1,2 3,0 1,5 2,3 0,5 0,6 0,5 1,5
73. Metalliteollisuuskoneet 0,0 0,0 0,6 1,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,8 1,8 0,9 2,4 1,2 1,9 0,6 0,8 0,8 2,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,4 1,0 0,5 1,3 0,5 0,8 0,7 0,9 0,9 2,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,9 2,1 0,5 1,2 0,8 1,2 0,5 0,6 1,3 3,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,3 0,7 0,3 0,9 0,8 1,3 0,6 0,7 0,5 1,6
78. Moottoriajoneuvot 0,2 0,4 6,0 15,6 0,2 0,3 0,2 0,3 0,9 2,7
79. Muut kuljetusvälineet 7,0 16,4 1,2 3,1 5,2 8,1 5,3 6,8 4,5 13,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 2,1 5,0 3,5 9,1 1,9 3,0 4,6 6,0 1,5 4,5
84. Vaatteet 0,1 0,3 0,6 1,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 1,4 3,4 1,9 4,9 0,6 0,9 3,4 4,4 0,5 1,4
89. Muut valmiit tavarat 0,3 0,6 0,9 2,4 1,1 1,8 0,9 1,2 0,5 1,5
9. Muut tavarat 6,2 14,6 1,5 3,8 2,7 4,1 2,6 3,4 3,0 8,9
93. Erittelemätön 5,5 12,9 0,7 1,9 0,4 0,7 1,9 2,5 2,4 7,2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0,7 1,7 0,7 1,9 2,2 3,5 0,7 0,9 0,6 1,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 42,5 100,0 38,7 100,0 64,1 100,0 77,1 100,0 33,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Keniasta (KE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8,9 14,8 13,0 15,9 10,5 16,9 11,5 21,0 12,3 18,7
05. Hedelmät ja kasvikset 3,7 6,2 6,6 8,1 6,8 10,9 5,0 9,1 7,1 10,8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 5,1 8,5 6,2 7,6 3,5 5,6 6,2 11,3 5,0 7,6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,5 0,8 12,2 15,0 0,7 1,1 1,3 2,4 1,3 2,0
28. Malmit ja metalliromu 00 11,5 14,1 00 00 00
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,5 0,8 0,7 0,8 0,7 1,1 1,3 2,4 1,3 2,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,8 1,3 1,1 1,4 0,9 1,5 1,4 2,5 0,9 1,4
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,6 1,1 0,9 1,2 0,4 0,7 1,2 2,2 0,8 1,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7,5 12,4 8,2 10,1 0,2 0,2 0,9 1,7 2,1 3,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 6,4 10,6 7,1 8,7 00 00 00
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,8 1,3 0,9 1,1 00 0,3 0,5 2,0 3,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,0 0,0 00 00 0,5 0,9 00
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,3 0,6 0,3 0,4 0,4 0,6 0,4 0,7 0,5 0,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 41,1 68,3 45,6 56,1 48,7 78,1 38,8 70,9 44,8 68,1
84. Vaatteet 39,1 65,0 44,1 54,2 45,5 73,0 37,6 68,7 43,8 66,5
89. Muut valmiit tavarat 1,6 2,7 1,5 1,8 3,0 4,8 1,1 2,0 0,9 1,4
9. Muut tavarat 1,1 1,7 0,8 1,0 0,7 1,2 0,4 0,7 3,7 5,7
93. Erittelemätön 0,7 1,1 0,4 0,5 0,3 0,6 0,1 0,2 3,4 5,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 60,2 100,0 81,4 100,0 62,3 100,0 54,7 100,0 65,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu