Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kenian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kenian kanssa, vienti Keniaan ja tuonti Keniasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Kenia oli Yhdysvaltain 93. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 103 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 49.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Kenian kanssa oli Yhdysvalloille 18 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Keniasta oli 46.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 60 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Keniasta olivat Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet), joka edusti 21.4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 20.8 % sekä Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta) 11.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Keniaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Viennin arvo oli 43 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat), mikä edusti 26.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc041 (vehnä) 19.0 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 13.0 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Kenian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 630 miljoonaan dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 12.6 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 369 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 260 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 10.7 prosentilla ja viennin arvo 15.4199522891369. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet), arvon ollessa 90 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 39 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 109 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 108 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Keniaan (KE) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.10 6.4 0.5 1.4 6.6 18.3 18.7 35.7 8.9 20.7
04. Vilja ja viljatuotteet 0.1 0.1 0 0.0 5.7 15.6 18.5 35.3 8.1 19.0
05. Hedelmät ja kasvikset 2.2 4.8 0.2 0.5 0.4 1.0 0.1 0.0 0.5 1.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.7 1.4 0.3 0.8 0.5 1.2 0.2 0.4 0.2 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.1 4.5 2.3 7.6 2.6 7.0 1.9 3.6 0.8 1.8
25. Paperimassa 0.6 1.1 0.4 1.3 0.9 2.3 0.6 1.1 0.5 1.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.1 2.2 1.3 4.2 1.2 3.1 0.7 1.3 0.3 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 0.3 1.0 0.1 0.0 2.10 5.6 0 0.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.10 5.6 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.1 6.6 0 0.0 0.8 2.2 2.3 4.3 0.6 1.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.1 6.6 0 0.0 0.8 2.2 2.3 4.3 0.6 1.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 19.6 42.8 2.3 7.9 1.8 4.9 1.10 3.7 1.9 4.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 19.0 41.6 0.2 0.5 0.2 0.5 0.1 0.2 0.5 1.1
57. Muovit, valmistamattomat 0.2 0.2 0.4 1.3 0.3 0.6 0.8 1.4 0.4 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.2 0.4 1.0 3.4 0.9 2.4 0.4 0.7 0.6 1.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.9 2.0 1.3 4.2 4.7 13.0 2.2 4.2 0.8 1.9
62. Kumituotteet 0.2 0.4 0.2 0.6 0.2 0.5 0.7 1.2 0.1 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.3 0.6 0.8 2.6 0.7 1.8 0.2 0.4 0.5 1.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.9 1.7 0.2 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.4 0.7 0.2 0.4 3.9 10.6 0.4 0.7 0.2 0.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 12.6 27.5 11.10 41.0 15.10 44.3 17.9 34.2 21.4 50.3
71. Voimakoneet ja moottorit 0.2 0.4 1.4 4.6 0.2 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.9 1.8 0.7 2.2 1.7 4.5 0.6 1.1 11.7 27.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.9 1.9 3.7 12.6 0.8 2.0 1.2 2.2 0.8 1.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.0 2.1 0.4 1.1 1.3 3.4 1.1 1.9 0.5 1.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.7 12.5 0.4 1.2 3.0 8.4 4.4 8.4 0.9 2.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.6 5.6 1.1 3.5 3.1 8.6 0.8 1.4 0.3 0.7
78. Moottoriajoneuvot 0.2 0.3 0.6 1.8 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4
79. Muut kuljetusvälineet 1.4 2.8 4.1 13.9 5.9 16.3 9.5 18.1 7.0 16.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.7 5.8 3.5 12.0 2.3 6.3 3.1 5.9 2.2 5.0
87. Kojeet,mittarit yms. 1.10 4.2 2.5 8.5 1.2 3.2 2.0 3.8 1.5 3.4
89. Muut valmiit tavarat 0.4 0.7 0.8 2.6 0.8 2.2 0.5 0.8 0.3 0.6
9. Muut tavarat 2.0 4.4 7.3 24.9 1.5 3.9 1.4 2.6 6.3 14.6
93. Erittelemätön 1.2 2.5 6.8 23.1 0.8 2.1 0.8 1.4 5.5 12.9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.9 1.9 0.6 1.8 0.7 1.8 0.7 1.3 0.8 1.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 45.7 100.0 29.2 100.0 35.10 100.0 52.2 100.0 42.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Keniasta (KE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.8 9.7 7.3 14.5 9.7 18.0 8.10 19.1 8.10 14.8
05. Hedelmät ja kasvikset 3.9 5.6 3.5 6.9 3.6 6.6 2.4 5.1 3.8 6.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.7 3.8 3.6 7.2 5.8 10.8 6.2 13.0 5.1 8.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 13.4 19.4 0.10 1.9 0.8 1.4 0.9 1.7 0.6 0.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.1 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
28. Malmit ja metalliromu 11.6 16.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.8 1.1 0.10 1.9 0.8 1.4 0.9 1.7 0.6 0.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.7 0.7 1.3 0.7 1.3 1.4 2.8 0.8 1.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.5 0.5 0.9 0.7 1.3 1.4 2.8 0.7 1.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.4 0.5 3.7 7.4 2.8 5.1 0.6 1.1 7.5 12.4
53. Väri- ja parkitusaineet 0 0.0 0 0.0 0.8 1.4 0 0.0 0.1 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 6.4 10.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.3 0.3 3.7 7.3 2.0 3.7 0.4 0.6 0.8 1.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 44.10 65.1 35.7 71.5 38.6 71.6 31.9 68.1 41.2 68.3
84. Vaatteet 43.7 63.4 34.6 69.2 36.9 68.5 30.8 65.6 39.2 65.0
89. Muut valmiit tavarat 1.2 1.7 1.0 2.0 1.7 3.0 1.1 2.3 1.7 2.7
9. Muut tavarat 2.8 4.0 1.5 2.9 0.9 1.5 2.9 6.2 1.1 1.7
93. Erittelemätön 2.4 3.4 1.1 2.0 0.4 0.6 2.5 5.3 0.7 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 68.10 100.0 49.10 100.0 53.9 100.0 46.9 100.0 60.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu