Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kenian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/8 - 2023/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/8
%
2023/9
%
2023/10
%
2023/11
%
2023/12
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Keniaan (KE) jaksolla 2023/8 - 2023/12

2023 / 82023 / 92023 / 102023 / 112023 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,6 8,6 0,6 1,4 0,8 4,0 0,1 0,2 0,6 1,3
05. Hedelmät ja kasvikset 1,2 6,4 0,1 0,2 0,1 0,4 00 0,0 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,4 2,1 0,4 1,0 0,6 3,1 0,1 0,2 0,4 0,9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2,3 12,3 2,1 4,8 2,2 11,6 1,5 3,0 2,2 4,8
25. Paperimassa 1,8 9,7 1,5 3,4 1,3 7,0 0,9 1,8 1,6 3,6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 00 21,1 47,9 00 00 4,5 10,1
34. Kaasut 00 21,1 47,9 00 00 4,5 10,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2,1 11,3 2,6 6,0 2,9 15,0 25,8 52,4 19,1 42,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,0 0,0 0,2 0,5 0,0 0,2 22,6 45,9 16,7 37,1
57. Muovit, valmistamattomat 1,2 6,7 0,7 1,6 2,1 10,8 1,9 3,9 1,2 2,6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,4 2,1 0,9 2,1 0,2 1,0 0,6 1,1 0,5 1,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,5 8,1 1,3 2,9 1,8 9,3 0,8 1,6 1,3 2,9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,5 2,6 0,7 1,5 0,6 3,3 0,4 0,8 0,7 1,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,5 2,5 0,3 0,8 0,9 4,7 0,3 0,5 0,2 0,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 7,3 39,1 12,4 28,2 8,1 42,1 17,1 34,6 13,4 29,8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,8 4,0 2,9 6,7 0,9 4,4 6,5 13,2 0,7 1,6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,0 5,5 2,0 4,6 0,6 2,9 2,3 4,7 1,4 3,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,7 3,7 0,4 0,8 0,2 1,2 0,8 1,7 0,5 1,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1,5 7,9 0,5 1,1 0,5 2,5 0,2 0,5 2,1 4,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,8 4,5 1,2 2,6 1,1 5,7 2,2 4,4 1,1 2,4
78. Moottoriajoneuvot 0,3 1,8 0,2 0,5 0,5 2,4 0,1 0,2 0,5 1,2
79. Muut kuljetusvälineet 2,1 11,3 5,1 11,7 4,0 20,7 4,6 9,3 7,0 15,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,8 9,8 2,3 5,2 2,8 14,6 1,5 3,1 2,7 6,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 0,5 2,9 0,7 1,5 1,2 6,2 0,6 1,3 1,4 3,1
89. Muut valmiit tavarat 0,9 4,6 1,3 2,9 0,8 4,2 0,7 1,4 0,9 2,0
9. Muut tavarat 2,0 10,6 1,3 3,0 0,6 3,1 2,5 5,1 1,0 2,2
93. Erittelemätön 1,6 8,5 0,3 0,7 0,2 1,1 1,3 2,6 0,1 0,3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0,4 2,1 1,0 2,3 0,4 2,0 1,2 2,5 0,9 1,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 18,7 100,0 44,1 100,0 19,3 100,0 49,3 100,0 44,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Keniasta (KE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/8 - 2023/12

2023 / 82023 / 92023 / 102023 / 112023 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8,7 15,6 16,4 21,1 5,5 11,2 4,7 10,4 2,9 7,3
05. Hedelmät ja kasvikset 1,6 2,9 1,8 2,3 1,1 2,2 0,2 0,5 0,7 1,8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 6,8 12,2 14,3 18,3 4,1 8,4 4,2 9,4 1,8 4,5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,5 0,9 0,9 1,2 0,9 1,7 2,5 5,6 1,8 4,5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,5 0,9 0,7 0,9 0,9 1,7 2,4 5,4 1,8 4,5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,6 1,1 2,0 2,5 1,6 3,3 0,8 1,9 0,1 0,2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,6 1,1 2,0 2,5 1,6 3,3 0,8 1,9 0,1 0,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,8 1,4 5,1 6,6 1,7 3,4 0,2 0,4 0,1 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,0 0,0 4,6 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,5 0,9 0,4 0,5 1,6 3,3 0,1 0,3 0,0 0,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,5 1,0 0,8 1,1 0,3 0,7 0,6 1,4 0,8 1,9
68. Muut metallit 00 00 00 00 0,6 1,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,4 0,7 0,7 0,9 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 41,7 75,0 49,9 64,0 34,0 69,0 34,5 76,7 31,6 80,8
84. Vaatteet 40,0 71,9 48,6 62,4 32,8 66,7 33,2 73,8 30,4 77,8
89. Muut valmiit tavarat 1,7 3,0 1,1 1,4 0,9 1,9 1,1 2,5 1,1 2,9
9. Muut tavarat 2,4 4,3 2,7 3,5 5,2 10,6 1,6 3,5 1,9 4,8
93. Erittelemätön 2,0 3,5 2,1 2,7 4,6 9,3 0,9 2,1 1,4 3,6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0,4 0,8 0,6 0,7 0,6 1,2 0,6 1,4 0,5 1,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 55,6 100,0 77,9 100,0 49,2 100,0 44,9 100,0 39,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu