Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Kenian (KE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Keniaan (KE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,5 0,1 225.1
02 Elämäntieteet (Life Science)6,1 7,2 -16.1
03 Optoelektroniikka1,0 2,9 -64.5
04 Tietoviestintä19,3 12,1 59.2
05 Elektroniikka0,6 1,1 -45.0
06 Joustava valmistus11,8 5,5 114.6
08 Ilmailu37,6 45,8 -17.7
Yhteensä77,2 75,2 2.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kenian (KE) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka6,4 0..
04 Tietoviestintä0,4 0,6 -27.6
Yhteensä6,9 0,9 684.9

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu