Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Five-eyes maiden ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2023 tammi-syyskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Five-eyes maihin 2023 tammi-syyskuu

2023 1-9
milj. $
2022 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet22.214,2 22.599,9 -1,7
00. Elävät eläimet420,5 379,1 10,9
01. Liha ja lihatuotteet2.095,6 2.015,5 4,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat642,8 564,0 14,0
03. Kala- ja kalavalmisteet983,6 1.061,5 -7,3
04. Vilja ja viljatuotteet3.038,3 3.645,5 -16,7
05. Hedelmät ja kasvikset7.483,1 7.454,7 0,4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja654,4 634,8 3,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.622,0 1.600,5 1,3
08. Rehuaineet2.131,2 2.222,7 -4,1
09. Erinäiset elintarvikkeet3.142,7 3.021,6 4,0
1. Juomat ja tupakka1.865,3 1.875,7 -0,6
11. Juomat1.757,4 1.759,9 -0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet107,9 115,8 -6,8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat8.266,8 8.868,3 -6,8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at2,3 4,3 -45,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet458,5 476,7 -3,8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi369,8 435,9 -15,2
24. Puutavara ja korkki1.689,7 1.804,4 -6,4
25. Paperimassa416,7 439,8 -5,2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet131,0 152,0 -13,8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat756,8 701,2 7,9
28. Malmit ja metalliromu3.791,8 4.112,5 -7,8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet650,2 741,5 -12,3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta32.300,6 41.017,6 -21,3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.1.053,8 1.071,3 -1,6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet25.335,2 32.667,0 -22,4
34. Kaasut4.916,2 6.823,8 -28,0
35. Sähkövirta995,4 455,5 118,5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat601,8 792,6 -24,1
41. Eläinöljyt ja -rasvat111,4 158,6 -29,8
42. Kasviöljyt ja -rasvat426,4 541,9 -21,3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.64,0 92,1 -30,4
5. Kemian teollisuuden tuotteet44.998,4 47.109,8 -4,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet6.716,7 5.718,2 17,5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet1.709,6 1.713,3 -0,2
53. Väri- ja parkitusaineet2.064,6 2.186,4 -5,6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet10.291,5 11.182,1 -8,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet5.875,6 5.566,1 5,6
56. Lannoitteet, valmistetut1.695,1 1.991,7 -14,9
57. Muovit, valmistamattomat5.534,8 7.104,9 -22,1
58. Muovit, valmistetut3.514,2 3.807,5 -7,7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet7.596,3 7.839,8 -3,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan36.046,2 37.858,7 -4,8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat76,4 78,4 -2,5
62. Kumituotteet3.385,1 3.268,3 3,6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.173,4 1.268,3 -7,5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä4.975,3 5.199,5 -4,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet2.213,4 2.536,4 -12,7
66. Kivennäisainetuotteet4.033,1 4.170,2 -3,3
67. Rauta ja teräs6.168,2 6.311,7 -2,3
68. Muut metallit5.021,9 6.342,9 -20,8
69. Tuotteet epäjalosta metallista8.999,4 8.683,1 3,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet145.375,8 131.143,8 10,9
71. Voimakoneet ja moottorit10.058,5 8.458,2 18,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet13.945,6 12.289,8 13,5
73. Metalliteollisuuskoneet1.412,7 1.201,1 17,6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet20.622,7 19.447,9 6,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet7.662,0 7.423,9 3,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet9.182,0 8.145,2 12,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet18.230,3 16.672,4 9,3
78. Moottoriajoneuvot46.611,2 41.957,5 11,1
79. Muut kuljetusvälineet17.650,7 15.547,9 13,5
8. Erinäiset valmiit tavarat33.856,6 34.067,8 -0,6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.341,3 1.487,9 -9,9
82. Huonekalut3.098,5 3.252,2 -4,7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.460,6 476,8 -3,4
84. Vaatteet2.055,3 2.066,4 -0,5
85. Jalkineet373,8 357,7 4,5
87. Kojeet,mittarit yms.8.957,2 8.518,6 5,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1.164,7 1.134,4 2,7
89. Muut valmiit tavarat16.405,2 16.773,6 -2,2
9. Muut tavarat25.339,2 23.689,2 7,0
93. Erittelemätön1.115,4 1.063,4 4,9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)12,9 41,3 -68,7
97. Kulta, ei monetaarinen10.451,9 9.458,1 10,5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain13.656,1 12.991,0 5,1
Kaikki ryhmät yhteensä350.865,0 349.023,5 0,5

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Five-eyes maista Yhdysvaltoihin 2023 tammi-syyskuu

2023 1-9
milj. $
2022 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet30.658,0 29.574,6 3,7
00. Elävät eläimet1.458,0 1.503,7 -3,0
01. Liha ja lihatuotteet6.519,5 6.562,2 -0,7
02. Maitotaloustuotteet ja munat649,1 522,3 24,3
03. Kala- ja kalavalmisteet3.288,0 3.728,8 -11,8
04. Vilja ja viljatuotteet6.418,4 5.655,6 13,5
05. Hedelmät ja kasvikset5.112,4 4.711,1 8,5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja865,0 878,0 -1,5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2.038,9 2.046,8 -0,4
08. Rehuaineet2.092,1 1.735,6 20,5
09. Erinäiset elintarvikkeet2.216,6 2.230,5 -0,6
1. Juomat ja tupakka3.209,1 3.001,4 6,9
11. Juomat3.143,0 2.945,9 6,7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet66,1 55,6 19,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat11.476,9 16.810,4 -31,7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at18,8 24,6 -23,8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet458,8 621,7 -26,2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi143,9 141,8 1,5
24. Puutavara ja korkki4.446,1 8.088,9 -45,0
25. Paperimassa1.487,5 1.924,1 -22,7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet29,2 27,7 5,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat604,4 839,1 -28,0
28. Malmit ja metalliromu3.319,5 4.218,5 -21,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet968,6 923,9 4,8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta95.425,1 126.366,3 -24,5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.483,2 545,0 -11,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet81.832,9 107.552,4 -23,9
34. Kaasut10.311,4 14.968,9 -31,1
35. Sähkövirta2.797,6 3.300,0 -15,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat4.810,7 3.899,6 23,4
41. Eläinöljyt ja -rasvat547,2 624,0 -12,3
42. Kasviöljyt ja -rasvat3.838,0 2.953,8 29,9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.425,6 321,7 32,3
5. Kemian teollisuuden tuotteet36.477,9 38.458,5 -5,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet3.428,6 3.594,8 -4,6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet3.164,1 3.171,6 -0,2
53. Väri- ja parkitusaineet1.090,0 1.173,0 -7,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet10.500,9 9.752,8 7,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet2.434,9 2.356,6 3,3
56. Lannoitteet, valmistetut3.535,0 4.659,8 -24,1
57. Muovit, valmistamattomat4.478,3 5.529,4 -19,0
58. Muovit, valmistetut3.084,2 3.498,6 -11,8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet4.761,8 4.722,0 0,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan44.136,8 49.350,3 -10,6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat29,7 33,5 -11,2
62. Kumituotteet2.316,8 2.232,9 3,8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut4.092,6 6.002,7 -31,8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä5.747,0 6.036,3 -4,8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1.102,4 1.127,0 -2,2
66. Kivennäisainetuotteet2.460,6 2.358,8 4,3
67. Rauta ja teräs7.412,8 8.622,9 -14,0
68. Muut metallit14.669,4 16.931,0 -13,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista6.305,6 6.005,3 5,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet99.330,9 82.836,1 19,9
71. Voimakoneet ja moottorit12.571,3 9.895,3 27,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet7.692,0 6.637,7 15,9
73. Metalliteollisuuskoneet934,3 882,3 5,9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet13.113,0 11.225,6 16,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet1.107,5 1.040,1 6,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet2.398,0 2.319,1 3,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet7.164,8 6.535,5 9,6
78. Moottoriajoneuvot46.791,7 37.157,7 25,9
79. Muut kuljetusvälineet7.558,3 7.142,8 5,8
8. Erinäiset valmiit tavarat23.987,6 23.227,2 3,3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.151,0 1.094,0 5,2
82. Huonekalut3.874,1 3.841,0 0,9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.92,8 81,5 13,9
84. Vaatteet687,5 652,0 5,4
85. Jalkineet82,8 78,5 5,5
87. Kojeet,mittarit yms.5.996,7 5.630,1 6,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot247,1 242,1 2,1
89. Muut valmiit tavarat11.855,5 11.608,0 2,1
9. Muut tavarat29.317,3 24.193,9 21,2
93. Erittelemätön17.947,0 17.075,7 5,1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)861,2 1.234,4 -30,2
97. Kulta, ei monetaarinen5.194,7 1.729,7 200,3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta2.610,3 2.418,7 7,9
Kaikki ryhmät yhteensä378.830,2 397.718,2 -4,7

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu