Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Algeria

General Advanced Technology Product Definitions
(1) Biotechnology (2) Life Sience (3) Opto-Electronics (4) Information & Communications (5) Electronics (6) Flexible Manufacturing (7) Advanced Materials (8) Aerospace (9) Weapons (10) Nuclear Technology

Kehittyneen teknologian tuotteiden osuus Yhdysvaltain2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
Viennistä Algeriaan2,6 6,5 14,3 00
Tuonnista Algeriasta0,0 0,0 0,0 00
Tavaroiden ulkomaankaupasta Algerian kanssa1,0 2,5 2,2 00

Taulukko: Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Algeriaan (DZ) jaksolla 5/2021 - 9/2021

2021/52021/62021/72021/82021/9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 00 00,4 01,0
02. Elämäntieteet (Life Science) 019,4 116,1 110,6
03. Optoelektroniikka 02,0 00,9 00
04. Tietoviestintä 127,2 239,7 114,7
05. Elektroniikka 01,0 07,7 00,1
06. Joustava valmistus 02,9 03,5 02,5
07. Edistyneet materiaalit 00 00,1 00
08. Ilmailu 147,1 231,5 371,1
10. Ydinteknologia 00,5 00,2 00
Yhteensä 2 100 5 100 5 100

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kehittyneen teknologian tuotteiden tuonti Algeriasta (DZ) jaksolla 5/2021 - 9/2021

2021/52021/62021/72021/82021/9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
04. Tietoviestintä 0100,0 00 0100,0
05. Elektroniikka 00 0100,0 00
Yhteensä 0 100 0 100 0 100

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-syyskuun summa (ATP)


Vuositason tiedot (Sitc)

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu