Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Algerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/3 - 2023/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/3
%
2023/4
%
2023/5
%
2023/6
%
2023/7
%
Viennistä0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
Tuonnista0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Algerian kanssa, vienti Algeriaan ja tuonti Algeriasta vuoden 2023 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Algeria oli Yhdysvaltain 72. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden maiden välinen tavarakauppa oli huomattavasti pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Kaupan arvo oli 334 miljoonaa dollaria ja pudotusta 39,0 prosenttia. Heinäkuussa kauppatase Algerian kanssa oli Yhdysvalloille 259 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Algeriasta supistui voimakkasti eli 33,9 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 296 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2023. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) edustaen 76,4 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), 12,9 prosenttia tuonnista ja Sitc676 (tangot, profiilit, ontot poratangot, rautaa tai terästä) 5,5 %.

Viennin arvo Algeriaan supistui rajusti (61,8 prosentilla) edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 38 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2023. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät), mikä edusti 11,5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc571 (eteenipolymeerit alkumuodossa) 9,9 % sekä Sitc251 (paperimassa) 7,8 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2023 tammi-heinäkuun kehitys

Vuoden 2023 tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakaupan arvo oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoa alempi. Kaupan arvo jäi 2,4 miljardiin dollariin, laskun ollessa 3,7 %. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1,8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 641 miljoonaa dollaria. Vuoden 2022 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 1,0 prosentilla ja viennin arvo 10,5 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 1,1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), arvon ollessa 107 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1,1 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2022 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1,1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Algeriaan (DZ) jaksolla 2023/3 - 2023/7

2023 / 32023 / 42023 / 52023 / 62023 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10,0 9,3 18,2 28,2 26,9 28,1 18,9 18,9 7,4 19,7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,4 1,3 0,3 0,5 00 0,3 0,3 1,9 5,0
04. Vilja ja viljatuotteet 00 12,5 19,3 20,7 21,7 0,1 0,1 00
05. Hedelmät ja kasvikset 8,1 7,5 4,9 7,6 5,5 5,8 1,6 1,6 4,9 13,1
08. Rehuaineet 0,1 0,1 0,6 0,9 0,5 0,5 16,7 16,7 0,2 0,7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 31,5 29,4 4,3 6,7 4,8 5,0 4,1 4,1 5,0 13,2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 26,0 24,2 0,0 0,1 00 00 00
24. Puutavara ja korkki 0,1 0,1 0,5 0,8 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,7
25. Paperimassa 3,0 2,8 3,5 5,4 4,1 4,2 3,4 3,4 3,0 7,8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,3 1,2 00 00 00 1,4 3,7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,0 0,9 0,3 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 1,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 14,5 13,6 17,6 27,3 14,1 14,7 27,3 27,3 9,9 26,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,1 1,0 00 0,0 0,0 11,4 11,4 0,0 0,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,6 0,5 0,1 0,2 1,1 1,2 2,0 2,0 3,6 9,6
57. Muovit, valmistamattomat 11,8 11,1 15,7 24,4 12,0 12,6 10,6 10,6 5,3 14,1
58. Muovit, valmistetut 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,6 0,5 1,2 1,8 0,5 0,6 2,0 2,0 0,6 1,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4,5 4,2 2,0 3,1 1,5 1,5 2,3 2,3 1,5 4,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,9 0,8 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 1,4 1,3 1,1 1,8 0,5 0,5 0,8 0,8 0,4 1,2
67. Rauta ja teräs 0,5 0,4 0,1 0,1 0,6 0,6 0,1 0,1 0,0 0,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,2 1,1 0,7 1,1 0,3 0,3 0,9 0,9 0,8 2,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 43,4 40,5 18,6 28,9 46,5 48,6 43,0 43,0 10,3 27,4
71. Voimakoneet ja moottorit 1,6 1,5 3,3 5,1 15,7 16,4 7,5 7,5 1,1 2,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 23,4 21,9 3,0 4,6 2,5 2,6 2,1 2,1 2,4 6,4
73. Metalliteollisuuskoneet 0,4 0,4 0,0 0,0 0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 10,6 9,9 7,8 12,1 11,3 11,8 29,1 29,1 4,2 11,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2,4 2,2 0,9 1,4 0,2 0,2 1,0 1,0 0,3 0,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,6 1,5 1,5 2,4 2,1 2,2 2,4 2,4 0,6 1,7
78. Moottoriajoneuvot 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,6 0,0 0,0 0,1 0,2
79. Muut kuljetusvälineet 2,8 2,6 1,7 2,6 13,5 14,2 0,8 0,8 1,5 3,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 2,4 2,3 3,2 4,9 1,4 1,4 3,9 3,9 2,9 7,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,5 1,3
85. Jalkineet 0,4 0,4 0,3 0,4 00 00 0,5 1,4
87. Kojeet,mittarit yms. 1,8 1,7 2,7 4,1 1,0 1,0 1,7 1,7 1,4 3,8
89. Muut valmiit tavarat 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 2,1 2,1 0,0 0,1
9. Muut tavarat 0,8 0,8 0,5 0,9 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 1,5
93. Erittelemätön 0,6 0,6 0,4 0,7 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 1,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 107,1 100,0 64,4 100,0 95,6 100,0 100,0 100,0 37,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Algeriasta (DZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/3 - 2023/7

2023 / 32023 / 42023 / 52023 / 62023 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,2 0,9 1,1 0,4 1,1 0,3 0,7 0,3 0,7 0,2
05. Hedelmät ja kasvikset 1,2 0,9 1,1 0,4 1,1 0,3 0,7 0,3 0,7 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 86,4 65,3 256,8 83,3 263,4 74,1 168,2 66,2 264,6 89,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 86,4 65,3 256,8 83,3 263,4 74,1 168,2 66,2 264,6 89,3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 15,2 11,5 1,4 0,4 76,2 21,4 18,2 7,2 2,0 0,7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,0 0,0 0,1 0,0 10,7 3,0 0,8 0,3 0,4 0,1
56. Lannoitteet, valmistetut 15,2 11,5 1,3 0,4 65,5 18,4 17,4 6,9 1,6 0,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 29,0 21,9 48,7 15,8 14,5 4,1 66,9 26,3 28,5 9,6
62. Kumituotteet 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,6 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 4,1 3,1 5,1 1,7 9,7 2,7 7,0 2,7 11,5 3,9
67. Rauta ja teräs 24,5 18,5 43,4 14,1 4,8 1,3 59,8 23,5 16,4 5,5
9. Muut tavarat 0,5 0,4 0,2 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0,4 0,2
93. Erittelemätön 0,5 0,4 0,2 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0,4 0,1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 132,3 100,0 308,4 100,0 355,7 100,0 254,1 100,0 296,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2023 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu