Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Algerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,1 0,0 0,0 0,1 0,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Algerian kanssa, vienti Algeriaan ja tuonti Algeriasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Algeria oli Yhdysvaltain 76. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 268 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 218,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Algerian kanssa oli Yhdysvalloille 126 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Algeriasta oli 599,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 197 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Algeriasta olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 44,4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc333 (raakaöljy) 26,5 % sekä Sitc676 (tangot, profiilit, ontot poratangot, rautaa tai terästä) 16,9 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Algeriaan oli 26,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 71 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc421 (kasviöljyt ja -rasvat, 'pehmeät'), mikä edusti 41,5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc573 (vinyylikloridi- yms. polymeerit alkumuodossa) 12,2 % sekä Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat) 6,8 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Algerian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 113,0 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 2,3 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1,6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 689 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 306,0 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 694 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), arvon ollessa 76 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 0,3 % . Maiden välinen edellisen vuoden tammi-marraskuun tavaroiden kauppatase oli ollut ylijäämäinen, kun se kuluvan vuoden vastaavalla jaksolla oli alijäämäinen. Vajetta kertyi 959 miljoonan dollarin.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Algeriaan (DZ) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7,5 22,2 3,8 9,8 1,7 3,4 3,0 7,3 5,5 7,7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2,3 6,8 0,1 0,3 0,1 0,2 0,9 2,2 2,1 3,0
05. Hedelmät ja kasvikset 3,8 11,3 3,2 8,2 1,3 2,7 1,6 3,8 2,9 4,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,6 1,7 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5,8 17,3 8,1 20,7 5,8 11,7 14,8 36,1 5,3 7,5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 00 00 00 9,1 22,0 00
24. Puutavara ja korkki 0,0 0,1 0,5 1,3 0,9 1,7 0,4 1,1 0,5 0,8
25. Paperimassa 5,5 16,4 7,0 17,9 4,2 8,4 3,9 9,5 4,5 6,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,3 0,8 0,6 1,5 0,8 1,5 1,3 3,1 0,3 0,4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 00 00 00 00 29,5 41,5
42. Kasviöljyt ja -rasvat 00 00 00 00 29,5 41,5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3,0 9,0 3,7 9,4 20,0 40,3 6,2 15,2 12,2 17,1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,0 0,0 00 16,3 32,9 0,0 0,0 0,3 0,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,2 0,5 0,2 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 1,0 1,4
57. Muovit, valmistamattomat 2,3 6,7 1,9 4,8 2,9 5,8 5,5 13,5 10,3 14,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,5 1,4 1,5 3,7 0,5 1,0 0,5 1,2 0,5 0,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,5 4,4 2,1 5,4 2,9 5,8 1,4 3,4 1,5 2,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,6 0,1 0,2 0,7 0,9
67. Rauta ja teräs 0,8 2,5 0,6 1,6 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,4 1,3 1,3 3,4 1,8 3,6 0,6 1,6 0,5 0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 14,1 42,0 17,9 46,0 16,2 32,6 12,1 29,5 14,6 20,5
71. Voimakoneet ja moottorit 3,3 9,7 3,9 10,0 4,8 9,7 2,1 5,1 6,9 9,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2,1 6,3 1,4 3,6 1,9 3,8 1,7 4,3 1,0 1,4
73. Metalliteollisuuskoneet 0,3 0,8 0,6 1,5 0,1 0,3 0,0 0,1 0,8 1,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,8 8,3 4,1 10,5 5,4 10,9 3,5 8,6 3,1 4,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,7 2,2 1,2 3,1 0,8 1,6 0,8 1,9 0,2 0,3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,1 3,3 5,1 13,2 2,5 4,9 1,5 3,5 0,9 1,3
79. Muut kuljetusvälineet 3,7 11,0 1,0 2,6 0,4 0,8 2,1 5,1 1,5 2,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 0,9 2,7 3,1 7,9 2,5 5,0 3,3 8,0 2,2 3,1
87. Kojeet,mittarit yms. 0,8 2,5 2,4 6,2 1,8 3,7 2,9 7,0 1,7 2,4
89. Muut valmiit tavarat 0,1 0,2 0,6 1,7 0,1 0,2 0,4 0,9 0,4 0,6
9. Muut tavarat 0,6 1,8 0,3 0,7 0,2 0,5 0,1 0,4 0,3 0,5
93. Erittelemätön 0,6 1,7 0,2 0,6 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 33,6 100,0 39,0 100,0 49,5 100,0 41,1 100,0 71,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Algeriasta (DZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0,8 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 1,0 0,4 0,7 0,3
05. Hedelmät ja kasvikset 0,8 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,9 0,4 0,7 0,3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 137,1 74,4 125,3 88,5 53,1 51,8 127,6 55,5 139,9 71,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 137,1 74,4 125,3 88,5 53,1 51,8 127,6 55,5 139,9 71,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 19,7 10,7 0,0 0,0 8,6 8,4 79,3 34,5 22,2 11,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,4 00
56. Lannoitteet, valmistetut 18,7 10,2 00 8,6 8,3 78,4 34,1 22,2 11,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 26,5 14,4 15,7 11,1 40,1 39,1 21,8 9,5 34,0 17,2
62. Kumituotteet 0,8 0,4 0,6 0,4 1,1 1,1 0,3 0,1 0,6 0,3
67. Rauta ja teräs 25,7 13,9 15,0 10,6 39,0 38,0 21,5 9,3 33,4 16,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 184,4 100,0 141,6 100,0 102,5 100,0 230,0 100,0 197,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu