Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Algerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.10.00.10.10.0
Tuonnista0.10.10.10.00.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Algerian kanssa, vienti Algeriaan ja tuonti Algeriasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Algeria oli Yhdysvaltain 79. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 218 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 166.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Algerian kanssa oli Yhdysvalloille 151 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Algeriasta oli 570.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 184 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) edustaen 59.7 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), 14.7 prosenttia tuonnista, Sitc676 (tangot, profiilit, ontot poratangot, rautaa tai terästä) 13.9 % sekä Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet) 10.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Algeriaan oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 34 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc251 (paperimassa), mikä edusti 16.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 10.2 % sekä Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 9.7 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Algerian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 90.4 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 1.5 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 978 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 489 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 196.5 prosentilla ja viennin arvo 10.9197344563502. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 352 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), arvon ollessa 63 miljoonaa dollaria. Maiden välinen edellisen vuoden tammi-heinäkuun tavaroiden kauppatase oli ollut ylijäämäinen, kun se kuluvan vuoden vastaavalla jaksolla oli alijäämäinen. Vajetta kertyi 489 miljoonan dollarin.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Algeriaan (DZ) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 38.1 49.2 11.3 23.3 38.3 52.4 9.4 12.3 7.5 22.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 10.5 13.5 5.7 11.7 12.10 17.7 0.8 1.0 2.3 6.8
04. Vilja ja viljatuotteet 25.2 32.5 0 0.0 16.6 22.6 5.0 6.5 0 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 1.10 2.5 5.4 11.1 8.1 11.0 3.3 4.2 3.9 11.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.4 0.5 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 1.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.1 3.9 4.7 9.6 4.2 5.6 4.6 6.0 5.9 17.3
24. Puutavara ja korkki 0.6 0.7 0.4 0.7 0.2 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1
25. Paperimassa 2.2 2.8 3.10 8.1 3.6 4.9 3.7 4.8 5.6 16.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.4 0.4 0.4 0.8 0.4 0.4 0.8 1.0 0.3 0.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.8 6.2 3.3 6.8 5.3 7.2 6.10 9.1 3.1 9.0
57. Muovit, valmistamattomat 3.4 4.4 2.4 4.8 4.4 5.9 5.7 7.4 2.3 6.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.5 0.6 0.5 0.9 0.5 0.7 0.8 1.0 0.5 1.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.2 2.8 3.1 6.3 1.5 2.0 2.7 3.5 1.5 4.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 0.8 0.1 0.1 0.5 0.7 0.1 0.1 0.1 0.0
67. Rauta ja teräs 0.5 0.6 1.5 3.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.9 2.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.8 1.0 0.8 1.5 0.8 1.0 1.8 2.2 0.5 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 22.2 28.6 24.6 50.6 20.7 28.3 45.6 59.9 14.2 42.0
71. Voimakoneet ja moottorit 12.10 16.7 9.2 18.8 9.6 13.1 28.9 37.9 3.3 9.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.9 2.5 3.4 6.9 5.4 7.4 2.10 3.8 2.2 6.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 0.7 1.3 0.1 0.0 0.7 0.9 0.3 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.7 4.7 3.8 7.8 2.8 3.8 5.2 6.7 2.8 8.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.7 0.8 1.5 3.0 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.2 0.2 0.8 1.6 0.3 0.4 1.9 2.5 0.8 2.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.0 1.3 1.8 3.7 1.7 2.2 4.9 6.3 1.2 3.3
79. Muut kuljetusvälineet 1.9 2.4 3.6 7.3 0.8 1.1 1.2 1.5 3.8 11.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.1 3.9 1.5 3.0 1.3 1.7 2.6 3.4 0.10 2.7
85. Jalkineet 0.6 0.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7 0.9 0 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 2.3 2.9 1.1 2.1 0.9 1.2 1.4 1.7 0.9 2.5
9. Muut tavarat 4.1 5.3 0.1 0.2 1.6 2.2 4.4 5.8 0.7 1.8
93. Erittelemätön 4.0 5.1 0.1 0.1 1.5 2.0 4.3 5.6 0.6 1.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 77.4 100.0 48.5 100.0 73.0 100.0 76.2 100.0 33.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Algeriasta (DZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.9 0.9 1.6 0.8 0.10 0.8 0.10 0.8 0.9 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 1.9 0.9 1.5 0.7 0.9 0.8 0.10 0.8 0.9 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 108.8 52.7 133.6 66.2 58.1 49.3 88.9 73.4 137.1 74.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 108.8 52.7 133.6 66.2 58.1 49.3 88.9 73.4 137.1 74.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 80.7 39.1 45.2 22.4 46.7 39.7 21.2 17.5 19.7 10.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 12.8 6.2 0.3 0.1 8.3 7.0 0.1 0.0 1.0 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 67.9 32.9 44.9 22.2 38.5 32.7 21.1 17.4 18.8 10.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 13.6 6.6 21.1 10.4 11.7 9.9 8.7 7.2 26.6 14.4
62. Kumituotteet 0.4 0.2 0.2 0.1 1.1 0.9 1.1 0.9 0.8 0.4
67. Rauta ja teräs 13.3 6.4 20.8 10.3 10.7 9.0 7.7 6.3 25.7 13.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.7 0.3 0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.2 0.1 0.0
89. Muut valmiit tavarat 0.7 0.3 0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.2 0.1 0.0
9. Muut tavarat 0.6 0.2 0.5 0.2 0.3 0.2 1.1 0.9 0.2 0.1
93. Erittelemätön 0.5 0.2 0.4 0.2 0.3 0.2 1.1 0.9 0.2 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 206.1 100.0 201.7 100.0 117.6 100.0 121.0 100.0 184.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu