Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Algerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.00.10.10.10.0
Tuonnista0.00.00.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Algerian kanssa, vienti Algeriaan ja tuonti Algeriasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Algeria oli Yhdysvaltain 71. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 250 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 107.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Algerian kanssa oli Yhdysvalloille 153 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Algeriasta oli 265.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 202 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 66.2 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet), 22.2 prosenttia tuonnista ja Sitc676 (tangot, profiilit, ontot poratangot, rautaa tai terästä) 10.3 %.

Viennin arvo Algeriaan supistui 25.8 prosentilla edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 48 miljoonaa dollaria huhtikuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), mikä edusti 14.8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc022 (maito ja kerma) 11.7 % sekä Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 10.3 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Algerian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 61.7 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 861 miljoonaan dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 555 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 306 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 106.7 prosentilla ja viennin arvo 15.9355185869094. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 296 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc044 (maissi), arvon ollessa 43 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 249 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 4.4 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Algeriaan (DZ) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 9.3 27.7 33.8 35.4 34.5 40.6 38.1 49.2 11.3 23.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.2 3.5 1.5 1.5 2.8 3.3 10.5 13.5 5.7 11.7
04. Vilja ja viljatuotteet 4.10 14.8 15.8 16.6 26.8 31.6 25.2 32.5 0 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 2.4 6.9 1.3 1.3 1.2 1.3 1.10 2.5 5.4 11.1
08. Rehuaineet 0.8 2.2 15.3 16.0 3.7 4.3 0 0.0 0.1 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.8 8.2 23.6 24.7 3.8 4.4 3.1 3.9 4.7 9.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 19.1 20.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24. Puutavara ja korkki 0.4 0.9 0.5 0.4 0.3 0.3 0.6 0.7 0.4 0.7
25. Paperimassa 2.1 6.1 2.8 2.9 2.5 2.9 2.2 2.8 3.10 8.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.5 1.2 1.4 1.4 1.0 1.2 0.4 0.4 0.4 0.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.0 14.9 11.8 12.3 9.1 10.6 4.8 6.2 3.3 6.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.7 2.0 0.4 0.4 0.2 0.1 0.3 0.3 0 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 3.7 10.9 10.5 11.0 7.4 8.7 3.4 4.4 2.4 4.8
58. Muovit, valmistetut 0.1 0.2 0.1 0.0 0.7 0.8 0.1 0.1 0.3 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.5 1.4 0.6 0.5 0.8 0.8 0.5 0.6 0.5 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.10 2.8 1.7 1.8 0.6 0.6 2.2 2.8 3.1 6.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.8 0.1 0.1
67. Rauta ja teräs 0.2 0.6 1.0 1.0 0.1 0.0 0.5 0.6 1.5 3.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.5 1.2 0.6 0.5 0.5 0.5 0.8 1.0 0.8 1.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 13.10 41.7 23.3 24.4 33.5 39.4 22.2 28.6 24.6 50.6
71. Voimakoneet ja moottorit 1.1 3.1 2.0 2.1 28.4 33.4 12.10 16.7 9.2 18.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.8 5.1 2.3 2.3 0.8 0.9 1.9 2.5 3.4 6.9
73. Metalliteollisuuskoneet 0.4 1.0 0.6 0.6 0.8 0.9 0.1 0.0 0.7 1.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7.3 21.8 15.4 16.1 1.3 1.5 3.7 4.7 3.8 7.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.5 0.7 0.8 1.5 3.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.7 2.0 0.5 0.4 0.6 0.6 0.2 0.2 0.8 1.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.0 5.9 1.3 1.3 0.7 0.8 1.0 1.3 1.8 3.7
79. Muut kuljetusvälineet 0.8 2.1 1.3 1.3 0.8 0.8 1.9 2.4 3.6 7.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.5 4.4 1.2 1.2 1.9 2.2 3.1 3.9 1.5 3.0
85. Jalkineet 0.2 0.4 0.2 0.1 0 0.0 0.6 0.8 0.2 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 1.2 3.3 0.7 0.7 1.7 2.0 2.3 2.9 1.1 2.1
9. Muut tavarat 0.2 0.3 0.2 0.2 1.7 2.0 4.1 5.3 0.1 0.2
93. Erittelemätön 0.1 0.2 0.1 0.1 1.6 1.8 4.0 5.1 0.1 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 33.5 100.0 95.5 100.0 84.9 100.0 77.4 100.0 48.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Algeriasta (DZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.8 1.0 0.9 2.2 0.8 0.7 1.9 0.9 1.6 0.8
05. Hedelmät ja kasvikset 0.8 1.0 0.9 2.1 0.8 0.7 1.9 0.9 1.5 0.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0 0.0 1.7 4.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 1.7 4.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 73.7 96.8 34.10 87.5 91.7 85.6 108.8 52.7 133.6 66.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 73.7 96.8 34.10 87.5 91.7 85.6 108.8 52.7 133.6 66.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.1 1.4 1.8 4.4 13.5 12.5 80.7 39.1 45.2 22.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.1 1.4 1.8 4.4 0.3 0.2 12.8 6.2 0.3 0.1
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 0 0.0 13.2 12.3 67.9 32.9 44.9 22.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.4 0.4 0.7 1.7 1.1 1.0 13.6 6.6 21.1 10.4
62. Kumituotteet 0.4 0.4 0.7 1.7 1.1 1.0 0.4 0.2 0.2 0.1
67. Rauta ja teräs 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13.3 6.4 20.8 10.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.7 0.3 0 0.0
89. Muut valmiit tavarat 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.7 0.3 0 0.0
9. Muut tavarat 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.6 0.2 0.5 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 76.1 100.0 39.10 100.0 107.1 100.0 206.1 100.0 201.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu