Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Algeria

General Advanced Technology Product Definitions
(1) Biotechnology (2) Life Sience (3) Opto-Electronics (4) Information & Communications (5) Electronics (6) Flexible Manufacturing (7) Advanced Materials (8) Aerospace (9) Weapons (10) Nuclear Technology

Osuus Yhdysvaltain2015
%
2016
%
2017
%
2018
%
2019
%
2020
%
Viennistä Algeriaan24,2 42,0 13,4 24,3 7,6 7,0
Tuonnista Algeriasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta Algerian8,7 17,0 2,9 5,2 2,2 4,2

Taulukko: Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Algeriaan (DZ)

201520162017201820192020
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 10,1 20,2 1510,3 10,4 22,2 12,1
02. Elämäntieteet (Life Science) 204,4 363,9 128,5 206,7 1418,3 1018,9
03. Optoelektroniikka 20,5 10,1 21,2 51,7 00,6 11,0
04. Tietoviestintä 27460,4 42145,7 7653,7 8928,9 2938,2 1427,4
05. Elektroniikka 71,5 90,9 64,2 93,0 44,8 12,9
06. Joustava valmistus 20,5 50,5 42,6 72,4 79,3 24,4
07. Edistyneet materiaalit 10,2 10,1 32,0 10,3 10,8 00,9
08. Ilmailu 14632,1 44648,4 2417,0 17155,7 1823,2 1835,2
09. Aseet 10,3 00,0 00 10,5 22,3 36,4
10. Ydinteknologia 00,0 00,0 10,5 10,4 00,4 00,7
Yhteensä 454 100 920 100 142 100 306 100 76 100 50 100

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kehittyneen teknologian tuotteiden tuonti Algeriasta (DZ)

201520162017201820192020
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
02. Elämäntieteet (Life Science) 00,6 09,5 00 020,8 03,6 00
03. Optoelektroniikka 00 013,2 05,7 024,7 00 00
04. Tietoviestintä 033,5 050,9 094,3 00 047,3 0100,0
05. Elektroniikka 062,6 00 00 00 02,4 00
06. Joustava valmistus 01,9 00 00 00 00,7 00
08. Ilmailu 01,4 026,3 00 054,5 046,0 00
Yhteensä 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-syyskuun summa (ATP)


Vuositason tiedot (Sitc)

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu