Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Algerian (DZ) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Algeriaan (DZ) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,6 0,5 15.6
02 Elämäntieteet (Life Science)3,5 4,2 -17.3
03 Optoelektroniikka0,2 0,5 -71.9
04 Tietoviestintä7,5 9,9 -24.9
05 Elektroniikka0,8 0,6 39.6
06 Joustava valmistus0,8 1,8 -58.2
08 Ilmailu13,3 9,4 40.7
09 Aseet0,1 1,10 -99.7
10 Ydinteknologia0,5 0,3 79.5
Yhteensä26,9 29,3 -8.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Algerian (DZ) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,1 0,1 266.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu