Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Algerian (DZ) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Algeriaan (DZ) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,6 0,7 -22.6
02 Elämäntieteet (Life Science)3,5 6,5 -46.4
03 Optoelektroniikka0,1 0,5 -72.4
04 Tietoviestintä7,4 11,4 -34.7
05 Elektroniikka0,8 1,1 -33.8
06 Joustava valmistus0,7 1,9 -61.7
08 Ilmailu13,2 14,3 -7.6
09 Aseet0,0 1,9 -99.7
10 Ydinteknologia0,4 0,2 79.5
Yhteensä26,8 38,9 -31.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Algerian (DZ) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,1 0,0 177.0

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu