Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Kolumbia

General Advanced Technology Product Definitions
(1) Biotechnology (2) Life Sience (3) Opto-Electronics (4) Information & Communications (5) Electronics (6) Flexible Manufacturing (7) Advanced Materials (8) Aerospace (9) Weapons (10) Nuclear Technology

Kehittyneen teknologian tuotteiden osuus Yhdysvaltain2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
Viennistä Kolumbiaan11,5 24,3 15,8 00
Tuonnista Kolumbiasta0,1 0,4 0,3 00
Tavaroiden ulkomaankaupasta Kolumbian kanssa6,4 12,5 8,6 00

Taulukko: Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Kolumbiaan (CO) jaksolla 5/2021 - 9/2021

2021/52021/62021/72021/82021/9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 3421,7 10138,6 3418,7
02. Elämäntieteet (Life Science) 159,5 145,4 147,4
03. Optoelektroniikka 10,7 10,5 10,7
04. Tietoviestintä 6340,3 7027,0 7540,8
05. Elektroniikka 31,7 10,5 21,2
06. Joustava valmistus 31,7 10,4 21,1
07. Edistyneet materiaalit 00,2 00,1 00,1
08. Ilmailu 3824,1 7227,4 5529,9
09. Aseet 00,0 00,0 00,0
10. Ydinteknologia 00,2 00,1 00,1
Yhteensä 156 100 261 100 184 100

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kehittyneen teknologian tuotteiden tuonti Kolumbiasta (CO) jaksolla 5/2021 - 9/2021

2021/52021/62021/72021/82021/9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
02. Elämäntieteet (Life Science) 031,4 09,4 01,3
04. Tietoviestintä 03,2 05,6 09,9
05. Elektroniikka 161,0 383,8 286,2
06. Joustava valmistus 00,3 00,1 02,2
08. Ilmailu 03,5 01,1 00,2
09. Aseet 00 00 00,1
10. Ydinteknologia 00,5 00 00
Yhteensä 1 100 4 100 3 100

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-syyskuun summa (ATP)


Vuositason tiedot (Sitc)

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu