Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Kolumbian (CO) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Kolumbiaan (CO) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka202,2 76,6 164.1
02 Elämäntieteet (Life Science)100,9 130,4 -22.6
03 Optoelektroniikka8,2 10,3 -20.8
04 Tietoviestintä531,3 643,8 -17.5
05 Elektroniikka14,2 16,5 -13.9
06 Joustava valmistus11,5 9,7 18.8
07 Edistyneet materiaalit1,2 2,1 -41.5
08 Ilmailu288,5 368,5 -21.7
09 Aseet1,9 1,0 89.5
10 Ydinteknologia1,3 2,1 -38.5
Yhteensä1.161,2 1.260,9 -7.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kolumbian (CO) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)2,0 3,5 -41.8
04 Tietoviestintä1,0 3,0 -64.9
05 Elektroniikka16,1 26,1 -38.4
06 Joustava valmistus0,3 0,2 29.3
08 Ilmailu0,5 6,5 -91.9
Yhteensä20,0 39,3 -49.2

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu