Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Kolumbian (CO) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Kolumbiaan (CO) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka202,2 60,5 234.3
02 Elämäntieteet (Life Science)100,10 96,9 4.2
03 Optoelektroniikka8,2 6,5 25.7
04 Tietoviestintä531,3 489,4 8.6
05 Elektroniikka14,3 13,5 5.8
06 Joustava valmistus11,5 6,9 68.9
07 Edistyneet materiaalit1,3 1,10 -35.4
08 Ilmailu288,6 323,2 -10.7
09 Aseet1,10 0,2 1314.8
10 Ydinteknologia1,3 1,7 -23.5
Yhteensä1.161,2 1.000,4 16.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kolumbian (CO) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)2,1 2,6 -20.9
04 Tietoviestintä1,1 1,5 -29.7
05 Elektroniikka16,1 17,2 -6.3
08 Ilmailu0,6 6,4 -91.7
Yhteensä20,0 27,8 -28.0

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu