Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kolumbian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-huhtikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Kolumbiaan (CO) 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1,051.6 884.5 18.9
00. Elävät eläimet0.5 0.3 37.1
01. Liha ja lihatuotteet120.9 99.6 21.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat21.3 28.6 -25.8
03. Kala- ja kalavalmisteet5.3 2.8 88.7
04. Vilja ja viljatuotteet531.0 477.6 11.2
05. Hedelmät ja kasvikset31.7 33.7 -5.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja5.2 4.6 13.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä6.10 6.10 0.0
08. Rehuaineet289.0 200.7 44.0
09. Erinäiset elintarvikkeet40.2 29.9 34.4
1. Juomat ja tupakka17.1 11.8 45.3
11. Juomat16.10 11.5 47.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.2 0.3 -55.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat138.10 137.5 1.0
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.1 -39.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet85.6 82.6 3.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi4.4 3.9 13.4
24. Puutavara ja korkki2.6 1.2 125.0
25. Paperimassa25.6 29.8 -14.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet3.8 6.2 -39.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat7.0 5.9 19.3
28. Malmit ja metalliromu0.4 0.3 52.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet9.9 8.0 24.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta701.8 1,066.10 -34.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 37.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet695.4 1,056.6 -34.2
34. Kaasut6.4 10.4 -38.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat41.6 49.1 -15.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat3.5 0.4 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat36.9 47.6 -22.5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.1.4 1.3 9.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet1,116.3 920.1 21.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet425.3 313.7 35.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet26.5 26.10 -2.0
53. Väri- ja parkitusaineet34.9 31.7 10.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet122.5 95.7 28.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet45.6 45.8 -0.4
56. Lannoitteet, valmistetut45.8 34.3 33.6
57. Muovit, valmistamattomat256.9 213.1 20.6
58. Muovit, valmistetut27.9 24.1 16.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet131.2 135.3 -3.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan158.4 148.5 6.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.3 -40.4
62. Kumituotteet23.9 18.9 26.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.0 0.7 37.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä29.3 35.2 -16.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet33.1 27.5 20.4
66. Kivennäisainetuotteet12.2 9.4 30.7
67. Rauta ja teräs17.1 13.9 23.6
68. Muut metallit4.1 5.2 -20.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista37.10 37.10 0.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,018.3 1,175.2 -13.4
71. Voimakoneet ja moottorit108.0 96.9 11.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet72.8 93.1 -21.8
73. Metalliteollisuuskoneet6.5 8.5 -23.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet162.3 155.2 4.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet166.3 156.7 6.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet180.3 160.0 12.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet103.7 115.6 -10.3
78. Moottoriajoneuvot90.1 109.8 -17.9
79. Muut kuljetusvälineet128.5 279.7 -54.1
8. Erinäiset valmiit tavarat219.9 210.3 4.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2.2 3.6 -39.1
82. Huonekalut2.3 3.4 -31.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.2 0.8 45.0
84. Vaatteet6.9 7.10 -14.0
85. Jalkineet0.6 0.8 -33.3
87. Kojeet,mittarit yms.109.6 105.2 4.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot18.6 17.4 6.5
89. Muut valmiit tavarat78.10 71.4 10.7
9. Muut tavarat136.4 150.8 -9.5
93. Erittelemätön40.2 47.6 -15.6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 57.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain96.2 103.1 -6.7
Kaikki ryhmät yhteensä4,599.8 4,754.3 -3.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kolumbiasta (CO) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet712.3 613.2 16.2
00. Elävät eläimet1.3 0.8 72.9
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0..
02. Maitotaloustuotteet ja munat2.1 1.4 59.0
03. Kala- ja kalavalmisteet29.8 29.7 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet11.7 12.8 -8.5
05. Hedelmät ja kasvikset118.9 99.4 19.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja34.3 33.4 2.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä492.3 422.6 16.5
08. Rehuaineet3.6 1.9 89.9
09. Erinäiset elintarvikkeet18.7 11.7 59.9
1. Juomat ja tupakka2.4 1.6 57.3
11. Juomat1.10 1.6 26.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.5 0.1 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat487.3 361.7 34.7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.2 0.1 91.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 -38.4
24. Puutavara ja korkki0.4 0.8 -52.1
25. Paperimassa0.2 0..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet00.1 ..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat4.1 1.3 231.5
28. Malmit ja metalliromu10.8 5.8 87.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet471.8 353.9 33.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1,648.5 1,914.7 -13.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.66.4 78.5 -15.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet1,582.2 1,836.3 -13.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat5.1 6.1 -16.8
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.5 -93.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat4.2 4.6 -9.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.9 1.1 -16.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet81.1 64.8 25.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet7.0 5.5 28.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet1.5 2.7 -45.1
53. Väri- ja parkitusaineet3.6 3.3 8.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet3.9 3.5 11.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet10.8 8.1 32.9
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.1 -40.8
57. Muovit, valmistamattomat24.6 13.9 77.3
58. Muovit, valmistetut19.6 15.6 25.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet10.4 12.4 -16.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan317.9 213.7 48.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat2.6 2.0 27.4
62. Kumituotteet14.4 7.3 96.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.2 1.0 17.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä20.4 13.3 53.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet24.4 23.4 4.2
66. Kivennäisainetuotteet82.5 62.6 31.8
67. Rauta ja teräs27.2 14.9 82.8
68. Muut metallit24.7 12.5 97.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista121.1 77.0 57.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet64.6 55.2 17.1
71. Voimakoneet ja moottorit3.1 7.10 -61.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet3.10 0.9 337.7
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.2 -69.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet13.0 9.6 35.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.4 0.3 13.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.4 0.3 28.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet37.6 31.8 18.4
78. Moottoriajoneuvot4.5 3.0 50.2
79. Muut kuljetusvälineet2.0 1.5 37.2
8. Erinäiset valmiit tavarat148.4 111.3 33.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet3.0 2.2 40.8
82. Huonekalut13.9 12.0 15.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.2.4 2.9 -15.0
84. Vaatteet83.6 55.7 50.0
85. Jalkineet2.1 1.4 52.4
87. Kojeet,mittarit yms.2.6 1.5 78.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0.1 -56.3
89. Muut valmiit tavarat40.10 35.7 14.7
9. Muut tavarat693.9 394.4 75.9
93. Erittelemätön56.6 50.0 13.1
97. Kulta, ei monetaarinen508.7 239.6 112.3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta128.8 104.9 22.8
Kaikki ryhmät yhteensä4,161.3 3,736.2 11.4

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu