Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kolumbian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä1,1 1,0 1,1 1,2 1,1
Tuonnista0,5 0,5 0,6 0,5 0,6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,7 0,7 0,8 0,8 0,8

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kolumbian kanssa, vienti Kolumbiaan ja tuonti Kolumbiasta vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa 2022 Kolumbia edusti 0,8 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 1,1 prosenttia USAn viennistä ja 0,6 prosenttia tuonnista. Huhtikuussa Kolumbia oli Yhdysvaltain 24. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 3,7 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 56,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Kolumbian kanssa oli 287 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Kolumbiasta oli 36,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 1,7 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Kolumbiasta olivat Sitc333 (raakaöljy), joka edusti 46,6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc071 (kahvi) 12,1 % sekä Sitc292 (muut kasviraaka-aineet) 10,6 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Kolumbiaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden huhtikuuhun nähden. Viennin arvo oli 2,0 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 25,9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc044 (maissi) 8,7 % sekä Sitc081 (rehuaineet) 5,2 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-huhtikuun aikana

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Kolumbian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 48,0 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 13,2 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 5,9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 7,3 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 40,4 prosentilla ja viennin arvo 54,6 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 2,5 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 1,8 miljardia dollaria. Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Kolumbian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1,4 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kolumbiaan (CO) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 252,9 14,9 265,9 17,7 304,8 19,1 345,2 15,5 394,3 19,9
01. Liha ja lihatuotteet 37,7 2,2 23,2 1,5 26,8 1,7 30,3 1,4 35,7 1,8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 13,3 0,8 8,5 0,6 6,7 0,4 10,3 0,5 11,5 0,6
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,9 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 0,5 0,0 0,9 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 117,4 6,9 153,1 10,2 179,6 11,2 204,2 9,1 219,5 11,1
05. Hedelmät ja kasvikset 10,4 0,6 5,6 0,4 7,8 0,5 9,8 0,4 11,0 0,6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,6 0,1 1,3 0,1 1,5 0,1 1,5 0,1 1,6 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2,2 0,1 1,7 0,1 1,2 0,1 1,7 0,1 2,4 0,1
08. Rehuaineet 58,1 3,4 64,0 4,3 69,8 4,4 76,4 3,4 103,0 5,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 11,1 0,7 7,4 0,5 10,4 0,6 10,5 0,5 8,9 0,4
1. Juomat ja tupakka 2,7 0,2 2,3 0,2 3,3 0,2 5,6 0,3 3,1 0,2
11. Juomat 2,7 0,2 2,3 0,2 3,3 0,2 5,5 0,2 3,1 0,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 43,6 2,6 51,5 3,4 48,3 3,0 49,1 2,2 56,2 2,8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 24,3 1,4 32,6 2,2 28,9 1,8 29,2 1,3 31,8 1,6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,6 0,1 0,9 0,1 1,6 0,1 1,3 0,1 2,0 0,1
24. Puutavara ja korkki 1,6 0,1 0,7 0,0 0,4 0,0 1,4 0,1 1,5 0,1
25. Paperimassa 10,1 0,6 8,7 0,6 9,8 0,6 7,9 0,4 11,5 0,6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,0 0,1 3,7 0,2 2,5 0,2 2,0 0,1 3,7 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2,2 0,1 2,2 0,1 2,4 0,1 3,0 0,1 2,8 0,1
28. Malmit ja metalliromu 0,2 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,5 0,1 2,6 0,2 2,6 0,2 3,7 0,2 2,4 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 472,2 27,8 313,6 20,9 408,8 25,6 748,0 33,5 592,7 29,9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 468,5 27,5 308,5 20,6 404,5 25,3 743,0 33,3 588,6 29,7
34. Kaasut 3,7 0,2 5,1 0,3 4,3 0,3 4,9 0,2 4,0 0,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 13,8 0,8 18,2 1,2 9,7 0,6 7,7 0,3 0,6 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 13,4 0,8 17,9 1,2 8,8 0,6 7,1 0,3 0,3 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,4 0,0 0,3 0,0 0,8 0,1 0,5 0,0 0,3 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 383,1 22,5 329,3 21,9 376,0 23,5 450,3 20,2 401,8 20,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 117,8 6,9 106,4 7,1 120,3 7,5 179,2 8,0 121,9 6,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 11,4 0,7 5,5 0,4 9,6 0,6 12,7 0,6 10,8 0,5
53. Väri- ja parkitusaineet 11,0 0,6 9,7 0,6 10,7 0,7 12,0 0,5 15,6 0,8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 87,6 5,1 37,3 2,5 67,1 4,2 73,8 3,3 46,6 2,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 11,0 0,6 13,6 0,9 13,9 0,9 14,6 0,7 15,4 0,8
56. Lannoitteet, valmistetut 20,2 1,2 24,8 1,7 6,9 0,4 19,1 0,9 25,9 1,3
57. Muovit, valmistamattomat 80,7 4,7 84,9 5,7 98,4 6,2 89,2 4,0 112,7 5,7
58. Muovit, valmistetut 6,6 0,4 8,8 0,6 7,1 0,4 8,7 0,4 8,8 0,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 36,8 2,2 38,3 2,6 42,1 2,6 40,9 1,8 44,0 2,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 47,7 2,8 44,9 3,0 52,5 3,3 71,9 3,2 67,3 3,4
62. Kumituotteet 7,7 0,5 4,6 0,3 4,9 0,3 8,4 0,4 9,3 0,5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 12,2 0,7 9,3 0,6 13,5 0,8 19,1 0,9 19,3 1,0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 7,1 0,4 9,4 0,6 9,0 0,6 11,0 0,5 9,5 0,5
66. Kivennäisainetuotteet 3,1 0,2 4,7 0,3 4,2 0,3 4,5 0,2 4,6 0,2
67. Rauta ja teräs 5,0 0,3 3,3 0,2 5,9 0,4 9,3 0,4 6,5 0,3
68. Muut metallit 1,5 0,1 1,1 0,1 1,1 0,1 1,4 0,1 1,3 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10,7 0,6 12,2 0,8 13,4 0,8 18,0 0,8 16,3 0,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 363,8 21,4 378,1 25,2 286,3 17,9 408,6 18,3 340,4 17,2
71. Voimakoneet ja moottorit 26,3 1,5 11,7 0,8 27,1 1,7 44,1 2,0 19,2 1,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 22,8 1,3 23,1 1,5 26,5 1,7 39,6 1,8 30,1 1,5
73. Metalliteollisuuskoneet 1,6 0,1 2,1 0,1 4,9 0,3 3,1 0,1 2,6 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 45,3 2,7 44,5 3,0 48,1 3,0 63,8 2,9 54,5 2,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 39,8 2,3 37,8 2,5 34,7 2,2 48,3 2,2 45,4 2,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 58,3 3,4 37,0 2,5 40,1 2,5 40,8 1,8 47,5 2,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 30,6 1,8 29,8 2,0 29,7 1,9 34,5 1,5 38,8 2,0
78. Moottoriajoneuvot 23,9 1,4 21,4 1,4 30,0 1,9 62,4 2,8 49,1 2,5
79. Muut kuljetusvälineet 115,2 6,8 170,7 11,4 45,2 2,8 72,1 3,2 53,1 2,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 73,7 4,3 63,8 4,3 68,4 4,3 94,3 4,2 77,8 3,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,5 0,1 0,8 0,1 1,3 0,1 3,9 0,2 0,9 0,0
82. Huonekalut 1,3 0,1 1,5 0,1 2,1 0,1 2,4 0,1 0,9 0,0
84. Vaatteet 3,9 0,2 2,1 0,1 2,9 0,2 2,3 0,1 3,0 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 32,8 1,9 30,7 2,0 31,1 1,9 44,6 2,0 43,0 2,2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 5,4 0,3 4,4 0,3 6,6 0,4 6,4 0,3 6,4 0,3
89. Muut valmiit tavarat 28,1 1,7 23,9 1,6 23,9 1,5 34,0 1,5 23,1 1,2
9. Muut tavarat 48,1 2,8 32,6 2,2 40,0 2,5 52,1 2,3 46,9 2,4
93. Erittelemätön 14,0 0,8 4,9 0,3 6,4 0,4 4,3 0,2 4,5 0,2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 34,1 2,0 27,7 1,8 33,6 2,1 47,8 2,1 42,4 2,1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.701,5 100,0 1.500,3 100,0 1.598,1 100,0 2.232,8 100,0 1.981,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kolumbiasta (CO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 236,4 18,4 244,4 19,1 199,7 15,1 310,3 19,8 283,7 16,7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,7 0,1 0,8 0,1 0,7 0,1 0,9 0,1 0,8 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 10,9 0,8 9,7 0,8 10,5 0,8 12,6 0,8 10,0 0,6
04. Vilja ja viljatuotteet 4,2 0,3 4,0 0,3 3,1 0,2 4,5 0,3 3,6 0,2
05. Hedelmät ja kasvikset 32,9 2,6 27,2 2,1 35,4 2,7 47,0 3,0 42,7 2,5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 17,9 1,4 8,7 0,7 6,4 0,5 12,2 0,8 13,2 0,8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 161,2 12,5 189,9 14,8 139,3 10,5 227,6 14,6 208,2 12,3
08. Rehuaineet 0,9 0,1 0,9 0,1 0,4 0,0 1,3 0,1 0,6 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 7,6 0,6 3,2 0,2 3,8 0,3 4,2 0,3 4,6 0,3
1. Juomat ja tupakka 1,7 0,1 1,1 0,1 1,3 0,1 1,1 0,1 1,3 0,1
11. Juomat 1,6 0,1 1,1 0,1 1,3 0,1 1,1 0,1 1,0 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 88,3 6,9 146,7 11,5 132,8 10,0 88,8 5,7 188,4 11,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,2 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0
28. Malmit ja metalliromu 1,2 0,1 1,5 0,1 2,4 0,2 2,1 0,1 3,0 0,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 86,5 6,7 144,6 11,3 129,6 9,8 86,2 5,5 184,5 10,9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 533,0 41,4 558,7 43,6 638,1 48,2 754,2 48,2 845,4 49,9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 40,7 3,2 30,9 2,4 10,4 0,8 26,3 1,7 30,8 1,8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 492,3 38,3 527,8 41,2 627,7 47,4 727,9 46,5 814,7 48,1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,8 0,1 1,2 0,1 1,7 0,1 5,2 0,3 4,0 0,2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,6 0,1 0,8 0,1 1,7 0,1 2,4 0,2 2,4 0,1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,1 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 2,8 0,2 1,6 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 37,8 2,9 29,1 2,3 29,0 2,2 37,7 2,4 43,7 2,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3,3 0,3 2,5 0,2 0,7 0,1 2,6 0,2 4,6 0,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,5 0,0 0,5 0,0 0,9 0,1 1,0 0,1 0,8 0,0
53. Väri- ja parkitusaineet 0,9 0,1 1,0 0,1 1,7 0,1 1,1 0,1 0,8 0,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,1 0,2 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6,2 0,5 4,6 0,4 6,2 0,5 6,3 0,4 9,8 0,6
57. Muovit, valmistamattomat 10,2 0,8 7,2 0,6 8,2 0,6 11,1 0,7 8,4 0,5
58. Muovit, valmistetut 9,6 0,7 9,6 0,7 7,6 0,6 9,7 0,6 11,3 0,7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4,9 0,4 3,5 0,3 3,6 0,3 5,8 0,4 7,2 0,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 104,5 8,1 111,5 8,7 100,4 7,6 112,6 7,2 103,0 6,1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1,0 0,1 0,3 0,0 0,7 0,1 1,1 0,1 0,7 0,0
62. Kumituotteet 8,0 0,6 4,0 0,3 2,9 0,2 2,7 0,2 3,3 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,4 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4,4 0,3 5,2 0,4 4,7 0,4 7,0 0,4 5,6 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6,4 0,5 6,1 0,5 9,6 0,7 7,9 0,5 9,8 0,6
66. Kivennäisainetuotteet 33,2 2,6 43,4 3,4 34,9 2,6 34,4 2,2 30,0 1,8
67. Rauta ja teräs 8,2 0,6 13,1 1,0 6,5 0,5 6,4 0,4 8,0 0,5
68. Muut metallit 6,4 0,5 10,5 0,8 3,6 0,3 7,3 0,5 5,0 0,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 36,5 2,8 28,1 2,2 37,2 2,8 45,3 2,9 40,3 2,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 18,6 1,4 17,4 1,4 20,5 1,5 25,5 1,6 22,3 1,3
71. Voimakoneet ja moottorit 1,7 0,1 0,9 0,1 0,5 0,0 1,6 0,1 0,6 0,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,5 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 0,9 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4,1 0,3 4,9 0,4 4,5 0,3 4,6 0,3 4,9 0,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,2 0,0 1,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9,1 0,7 8,3 0,6 9,9 0,7 14,5 0,9 11,8 0,7
78. Moottoriajoneuvot 2,0 0,2 1,3 0,1 2,1 0,2 2,2 0,1 2,2 0,1
79. Muut kuljetusvälineet 0,8 0,1 0,7 0,1 2,8 0,2 1,9 0,1 1,5 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 57,3 4,5 39,2 3,1 50,1 3,8 64,0 4,1 55,4 3,3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,7 0,1 0,6 0,1 0,6 0,0 0,8 0,0 1,0 0,1
82. Huonekalut 4,2 0,3 3,2 0,2 3,3 0,2 8,3 0,5 5,5 0,3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,2 0,1 0,6 0,0 0,8 0,1 0,8 0,1 0,7 0,0
84. Vaatteet 31,0 2,4 21,4 1,7 27,4 2,1 35,2 2,3 29,8 1,8
85. Jalkineet 1,0 0,1 0,7 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 0,8 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 0,8 0,1 0,5 0,0 1,6 0,1 0,9 0,1 0,7 0,0
89. Muut valmiit tavarat 18,3 1,4 12,2 1,0 15,7 1,2 17,1 1,1 17,0 1,0
9. Muut tavarat 207,0 16,1 131,0 10,2 151,4 11,4 164,5 10,5 146,6 8,7
93. Erittelemätön 15,5 1,2 16,7 1,3 17,1 1,3 21,6 1,4 13,1 0,8
97. Kulta, ei monetaarinen 158,4 12,3 78,4 6,1 101,2 7,6 109,5 7,0 93,5 5,5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 33,2 2,6 35,8 2,8 33,0 2,5 33,3 2,1 40,0 2,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.286,2 100,0 1.280,3 100,0 1.325,1 100,0 1.563,8 100,0 1.693,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu