Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kolumbian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.90.80.90.70.8
Tuonnista0.40.50.50.40.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.60.60.70.50.6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kolumbian kanssa, vienti Kolumbiaan ja tuonti Kolumbiasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Kolumbia oli Yhdysvaltain 30. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kauppa Kolumbian kanssa edusti vuoden 2021 heinäkuussa 0.6 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0.8 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 0.4 prosenttia tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 2.2 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 25.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Kolumbian kanssa oli 162 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Kolumbiasta oli 5.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 1.0 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Kolumbiasta olivat Sitc333 (raakaöljy), joka edusti 29.2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc971 (kulta, ei monetaarinen) 13.9 % sekä Sitc071 (kahvi) 10.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Kolumbiaan oli 49.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 1.2 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 15.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc511 (hiilivedyt ja niiden johdannaiset) 8.2 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 4.6 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Kolumbian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 15.5 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 17.9 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 7.3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 8.2 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 18.2 prosentilla ja viennin arvo 17.6416852083294. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 2.3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 1.1 miljardia dollaria. Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Kolumbian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 881 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kolumbiaan (CO) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 357.3 26.9 191.7 17.1 333.9 24.6 142.4 13.2 130.10 11.2
01. Liha ja lihatuotteet 31.7 2.4 29.6 2.6 28.9 2.1 24.3 2.3 31.6 2.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 6.1 0.5 6.5 0.6 7.5 0.5 5.8 0.5 10.2 0.9
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.1 0.1 0.6 0.0 0.5 0.0 0.7 0.1 1.5 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 193.6 14.6 92.7 8.2 172.9 12.7 49.4 4.6 42.10 3.7
05. Hedelmät ja kasvikset 8.9 0.7 6.1 0.5 7.7 0.6 5.3 0.5 8.6 0.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.0 0.1 1.1 0.1 1.2 0.1 0.7 0.1 1.3 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.6 0.1 1.6 0.1 2.2 0.2 2.4 0.2 2.0 0.2
08. Rehuaineet 100.5 7.6 44.5 4.0 103.3 7.6 45.6 4.2 23.7 2.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 12.1 0.9 9.4 0.8 10.2 0.7 8.6 0.8 9.3 0.8
1. Juomat ja tupakka 4.2 0.3 3.10 0.3 3.7 0.3 2.5 0.2 3.5 0.3
11. Juomat 4.2 0.3 3.10 0.3 3.7 0.3 2.5 0.2 3.5 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 40.4 3.0 34.0 3.0 44.8 3.3 27.4 2.5 41.4 3.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 28.3 2.1 17.8 1.6 30.1 2.2 14.7 1.4 25.0 2.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.10 0.1 1.7 0.1 1.0 0.1 1.7 0.2 1.2 0.1
24. Puutavara ja korkki 0.6 0.0 0.9 0.1 0.10 0.1 0.9 0.1 1.7 0.1
25. Paperimassa 5.5 0.4 7.8 0.7 7.10 0.6 6.3 0.6 8.7 0.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.6 0.0 1.1 0.1 1.2 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.0 0.1 1.7 0.2 1.6 0.1 1.3 0.1 1.10 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.6 0.2 3.2 0.3 2.2 0.2 1.10 0.2 2.2 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 177.8 13.4 202.8 18.0 256.9 18.9 120.5 11.2 225.9 19.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 177.8 13.4 197.2 17.5 256.8 18.9 119.8 11.1 215.9 18.5
34. Kaasut 0.1 0.0 5.6 0.5 0.1 0.0 0.8 0.1 10.1 0.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 8.0 0.6 1.2 0.1 1.1 0.1 0.7 0.1 5.5 0.5
41. Eläinöljyt ja -rasvat 1.5 0.1 0.4 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 6.3 0.5 0.3 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 5.1 0.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 298.2 22.4 286.4 25.5 350.5 25.8 366.8 34.1 345.7 29.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 90.8 6.8 100.8 9.0 123.6 9.1 96.9 9.0 150.7 12.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 9.10 0.7 5.5 0.5 14.6 1.1 11.1 1.0 7.7 0.7
53. Väri- ja parkitusaineet 8.5 0.6 10.10 1.0 8.9 0.6 10.1 0.9 9.8 0.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 34.6 2.6 33.7 3.0 65.2 4.8 126.4 11.8 58.4 5.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 14.3 1.1 11.4 1.0 12.9 0.9 10.7 1.0 8.10 0.8
56. Lannoitteet, valmistetut 12.9 1.0 16.8 1.5 8.1 0.6 8.8 0.8 20.1 1.7
57. Muovit, valmistamattomat 79.7 6.0 67.3 6.0 68.5 5.0 62.6 5.8 55.6 4.8
58. Muovit, valmistetut 6.5 0.5 7.5 0.7 17.2 1.3 6.5 0.6 5.9 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 41.3 3.1 32.8 2.9 31.8 2.3 34.1 3.2 28.8 2.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 44.7 3.4 41.6 3.7 41.1 3.0 36.1 3.4 41.7 3.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
62. Kumituotteet 7.7 0.6 5.5 0.5 6.2 0.4 6.8 0.6 5.8 0.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.1 0.0 0.6 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 8.3 0.6 7.2 0.6 9.4 0.7 8.4 0.8 6.9 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 9.4 0.7 7.8 0.7 7.5 0.5 6.8 0.6 8.8 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 4.9 0.4 3.1 0.3 2.8 0.2 2.1 0.2 3.3 0.3
67. Rauta ja teräs 4.9 0.4 4.9 0.4 3.6 0.3 2.8 0.3 5.3 0.5
68. Muut metallit 0.7 0.1 1.3 0.1 1.1 0.1 0.10 0.1 1.4 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9.1 0.7 11.6 1.0 10.1 0.7 8.5 0.8 10.4 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 298.8 22.5 263.4 23.4 235.7 17.3 278.6 25.9 267.6 22.9
71. Voimakoneet ja moottorit 39.2 2.9 30.5 2.7 11.1 0.8 17.5 1.6 17.4 1.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 19.7 1.5 19.9 1.8 20.3 1.5 16.8 1.6 18.4 1.6
73. Metalliteollisuuskoneet 2.0 0.1 2.2 0.2 2.5 0.2 1.2 0.1 2.4 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 47.0 3.5 40.1 3.6 37.3 2.7 36.5 3.4 47.7 4.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 48.4 3.6 43.8 3.9 32.6 2.4 32.3 3.0 35.1 3.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 46.10 3.5 43.4 3.9 35.8 2.6 42.3 3.9 46.5 4.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 28.10 2.2 25.7 2.3 27.2 2.0 22.5 2.1 23.5 2.0
78. Moottoriajoneuvot 28.8 2.2 26.7 2.4 30.4 2.2 45.2 4.2 22.6 1.9
79. Muut kuljetusvälineet 38.2 2.9 31.6 2.8 38.10 2.9 64.6 6.0 54.4 4.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 65.7 4.9 60.4 5.4 58.0 4.3 57.7 5.4 62.4 5.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.6 0.0 0.3 0.0 1.0 0.1 1.5 0.1 0.8 0.1
82. Huonekalut 0.7 0.0 0.9 0.1 1.6 0.1 4.2 0.4 0.6 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.6 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
84. Vaatteet 2.0 0.2 2.4 0.2 1.6 0.1 1.5 0.1 4.2 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 33.6 2.5 28.6 2.5 30.4 2.2 27.3 2.5 30.1 2.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 5.8 0.4 4.3 0.4 9.7 0.7 4.6 0.4 6.0 0.5
89. Muut valmiit tavarat 22.5 1.7 23.7 2.1 13.7 1.0 18.5 1.7 20.5 1.8
9. Muut tavarat 33.7 2.5 38.9 3.5 33.2 2.4 42.3 3.9 41.7 3.6
93. Erittelemätön 5.7 0.4 15.6 1.4 4.6 0.3 20.9 1.9 18.3 1.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 28.0 2.1 23.3 2.1 28.6 2.1 21.5 2.0 23.4 2.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,328.5 100.0 1,123.10 100.0 1,358.6 100.0 1,074.6 100.0 1,165.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kolumbiasta (CO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 196.3 20.0 175.9 14.1 158.4 14.3 130.3 12.4 165.7 16.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.6 0.1 0.6 0.0 0.6 0.1 0.8 0.1 1.0 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 8.8 0.9 6.8 0.5 6.8 0.6 8.3 0.8 9.8 1.0
04. Vilja ja viljatuotteet 3.9 0.4 2.5 0.2 2.7 0.2 2.2 0.2 2.7 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 35.3 3.6 33.9 2.7 33.7 3.0 31.9 3.0 34.8 3.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 11.8 1.2 8.6 0.7 10.5 0.9 3.8 0.4 8.4 0.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 130.0 13.2 116.10 9.4 100.8 9.1 77.8 7.4 102.8 10.2
08. Rehuaineet 1.2 0.1 1.0 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.8 0.5 5.4 0.4 2.3 0.2 4.9 0.5 5.4 0.5
1. Juomat ja tupakka 0.7 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 1.0 0.1
11. Juomat 0.6 0.1 0.6 0.0 0.8 0.1 0.7 0.1 1.0 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 81.10 8.3 155.0 12.5 128.10 11.7 80.7 7.7 74.5 7.4
28. Malmit ja metalliromu 3.3 0.3 3.3 0.3 2.5 0.2 2.2 0.2 1.6 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 78.4 8.0 151.5 12.2 125.10 11.4 78.1 7.5 72.4 7.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 354.4 36.0 535.9 43.1 458.0 41.4 460.9 44.0 383.2 38.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 8.9 0.9 20.4 1.6 16.3 1.5 18.5 1.8 23.4 2.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 345.5 35.1 515.6 41.5 441.8 40.0 442.5 42.3 359.9 35.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.3 0.1 1.5 0.1 2.1 0.2 2.2 0.2 2.5 0.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.10 0.1 1.3 0.1 1.10 0.2 1.7 0.2 2.1 0.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.3 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 23.6 2.4 24.4 2.0 27.7 2.5 31.0 3.0 29.3 2.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.2 0.2 2.3 0.2 3.5 0.3 1.7 0.2 1.5 0.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.5 0.0 0.4 0.0 0.7 0.1 0.5 0.0 0.5 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 1.4 0.1 0.10 0.1 1.3 0.1 0.8 0.1 1.2 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.6 0.1 1.9 0.2 2.4 0.2 0.6 0.0 0.4 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3.0 0.3 3.1 0.2 2.9 0.3 3.7 0.3 2.9 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 6.10 0.7 6.8 0.5 6.5 0.6 13.8 1.3 11.4 1.1
58. Muovit, valmistetut 5.5 0.6 6.5 0.5 7.5 0.7 6.0 0.6 7.6 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.7 0.4 2.9 0.2 3.1 0.3 4.2 0.4 4.2 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 85.6 8.7 96.5 7.8 77.8 7.0 74.0 7.1 99.4 9.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1.1 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1
62. Kumituotteet 3.8 0.4 4.9 0.4 2.5 0.2 0.3 0.0 1.2 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.5 0.4 6.5 0.5 3.9 0.3 4.2 0.4 3.0 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6.6 0.7 5.4 0.4 5.8 0.5 6.5 0.6 8.2 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 19.5 2.0 24.2 1.9 23.9 2.2 17.9 1.7 35.6 3.5
67. Rauta ja teräs 7.10 0.8 13.5 1.1 5.1 0.5 6.9 0.7 8.5 0.8
68. Muut metallit 6.1 0.6 5.1 0.4 4.6 0.4 4.4 0.4 5.10 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 36.1 3.7 36.3 2.9 31.4 2.8 33.1 3.2 36.3 3.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 19.5 2.0 17.2 1.4 13.6 1.2 12.7 1.2 17.5 1.7
71. Voimakoneet ja moottorit 0.6 0.1 0.5 0.0 0.5 0.0 0.6 0.1 0.5 0.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.8 0.2 0.5 0.0 0.7 0.1 0.5 0.0 3.4 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4.4 0.4 2.6 0.2 3.4 0.3 2.9 0.3 3.8 0.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 11.3 1.1 12.0 1.0 7.3 0.7 5.10 0.6 7.4 0.7
78. Moottoriajoneuvot 1.2 0.1 1.3 0.1 1.2 0.1 1.6 0.2 1.9 0.2
79. Muut kuljetusvälineet 0.2 0.0 0.4 0.0 0.7 0.1 0.8 0.1 0.4 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 40.10 4.2 40.1 3.2 36.0 3.3 52.8 5.0 48.4 4.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.6 0.1 1.0 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1
82. Huonekalut 2.8 0.3 3.8 0.3 2.8 0.2 2.5 0.2 5.8 0.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.7 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1
84. Vaatteet 23.5 2.4 22.2 1.8 22.2 2.0 30.2 2.9 30.0 3.0
85. Jalkineet 0.6 0.1 0.6 0.0 0.8 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 0.7 0.1 0.6 0.0 0.7 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1
89. Muut valmiit tavarat 12.3 1.2 11.3 0.9 8.6 0.8 17.5 1.7 9.9 1.0
9. Muut tavarat 179.2 18.2 196.3 15.8 202.4 18.3 201.9 19.3 182.7 18.2
93. Erittelemätön 10.9 1.1 8.7 0.7 13.9 1.3 13.9 1.3 11.6 1.2
97. Kulta, ei monetaarinen 138.2 14.1 149.9 12.1 151.6 13.7 155.9 14.9 139.3 13.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 30.2 3.1 37.8 3.0 36.9 3.3 32.2 3.1 31.9 3.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 983.1 100.0 1,243.0 100.0 1,105.5 100.0 1,046.9 100.0 1,003.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu