Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kolumbian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,8 1,0 1,1 1,2 1,0
Tuonnista0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,6 0,6 0,6 0,8 0,7

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kolumbian kanssa, vienti Kolumbiaan ja tuonti Kolumbiasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Kolumbia oli Yhdysvaltain 26. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kolumbian osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta marraskuussa 2021 oli 0,7 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 1,0 %:a ja 0,5 %:a tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 2,9 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 59,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Kolumbian kanssa oli 387 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Kolumbiasta oli 52,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 1,3 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Kolumbiasta olivat Sitc333 (raakaöljy), joka edusti 35,1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc071 (kahvi) 11,2 % sekä Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 9,2 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Kolumbiaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Viennin arvo oli 1,6 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 21,2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 9,9 % sekä Sitc044 (maissi) 7,3 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Kolumbian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 29,3 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 26,6 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 11,9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 14,8 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 21,4 prosentilla ja viennin arvo 36,5 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 3,7 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 2,5 miljardia dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Kolumbian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 2,9 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kolumbiaan (CO) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 130,9 11,2 147,5 10,2 131,2 8,8 363,3 18,3 345,3 21,0
01. Liha ja lihatuotteet 31,6 2,7 36,0 2,5 36,2 2,4 49,8 2,5 52,3 3,2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 10,2 0,9 8,9 0,6 6,6 0,4 14,4 0,7 27,2 1,7
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,5 0,1 1,0 0,1 1,5 0,1 1,7 0,1 0,9 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 42,9 3,7 17,5 1,2 33,7 2,3 197,8 10,0 148,6 9,1
05. Hedelmät ja kasvikset 8,6 0,7 9,5 0,7 9,4 0,6 8,9 0,5 12,5 0,8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,2 0,1 1,3 0,1 1,0 0,1 2,2 0,1 1,4 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2,0 0,2 3,0 0,2 2,2 0,1 2,3 0,1 1,6 0,1
08. Rehuaineet 23,7 2,0 62,2 4,3 28,9 1,9 76,3 3,8 92,1 5,6
09. Erinäiset elintarvikkeet 9,2 0,8 8,1 0,6 11,6 0,8 9,7 0,5 8,7 0,5
1. Juomat ja tupakka 3,4 0,3 3,6 0,3 3,4 0,2 5,0 0,3 2,8 0,2
11. Juomat 3,4 0,3 3,6 0,3 3,4 0,2 4,9 0,2 2,8 0,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 41,3 3,5 31,0 2,1 19,6 1,3 62,2 3,1 28,0 1,7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 25,0 2,1 12,8 0,9 0,2 0,0 43,6 2,2 10,6 0,6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,2 0,1 1,3 0,1 1,2 0,1 1,6 0,1 1,1 0,1
24. Puutavara ja korkki 1,6 0,1 2,1 0,1 0,8 0,1 0,9 0,0 0,7 0,0
25. Paperimassa 8,6 0,7 10,4 0,7 11,1 0,7 10,6 0,5 8,8 0,5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,9 0,1 1,3 0,1 0,7 0,0 1,1 0,1 2,9 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,9 0,2 1,3 0,1 1,8 0,1 2,0 0,1 2,1 0,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,1 0,2 1,7 0,1 3,3 0,2 2,2 0,1 1,6 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 225,9 19,4 447,4 31,0 363,4 24,4 427,2 21,5 397,1 24,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 215,9 18,5 439,3 30,4 355,0 23,8 425,7 21,4 393,5 24,0
34. Kaasut 10,0 0,9 8,2 0,6 8,4 0,6 1,5 0,1 3,5 0,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5,5 0,5 6,2 0,4 0,7 0,0 3,9 0,2 0,6 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 5,0 0,4 5,6 0,4 0,3 0,0 3,6 0,2 0,2 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 345,6 29,6 334,8 23,2 411,5 27,6 524,7 26,4 317,5 19,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 150,7 12,9 112,0 7,8 108,3 7,3 127,3 6,4 100,8 6,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7,7 0,7 5,6 0,4 13,0 0,9 15,4 0,8 10,8 0,7
53. Väri- ja parkitusaineet 9,8 0,8 7,9 0,5 8,8 0,6 10,9 0,6 9,6 0,6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 58,3 5,0 71,7 5,0 139,6 9,4 226,9 11,4 51,0 3,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 8,9 0,8 11,2 0,8 14,5 1,0 14,1 0,7 14,0 0,9
56. Lannoitteet, valmistetut 20,1 1,7 12,0 0,8 11,0 0,7 1,6 0,1 10,8 0,7
57. Muovit, valmistamattomat 55,5 4,8 70,6 4,9 66,1 4,4 79,4 4,0 71,8 4,4
58. Muovit, valmistetut 5,8 0,5 6,5 0,5 8,8 0,6 8,0 0,4 9,3 0,6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 28,8 2,5 37,3 2,6 41,5 2,8 41,1 2,1 39,4 2,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 41,7 3,6 43,9 3,0 49,2 3,3 57,2 2,9 48,4 3,0
62. Kumituotteet 5,7 0,5 3,7 0,3 7,7 0,5 5,5 0,3 5,7 0,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6,9 0,6 13,8 1,0 11,9 0,8 16,1 0,8 12,5 0,8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 8,8 0,8 9,3 0,6 8,7 0,6 11,6 0,6 8,7 0,5
66. Kivennäisainetuotteet 3,2 0,3 3,7 0,3 3,6 0,2 2,4 0,1 2,1 0,1
67. Rauta ja teräs 5,2 0,5 3,0 0,2 4,1 0,3 5,7 0,3 7,1 0,4
68. Muut metallit 1,3 0,1 0,7 0,0 1,9 0,1 3,3 0,2 1,3 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10,4 0,9 9,5 0,7 10,8 0,7 12,4 0,6 10,8 0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 267,5 22,9 333,5 23,1 415,5 27,9 414,4 20,9 398,3 24,3
71. Voimakoneet ja moottorit 17,3 1,5 30,5 2,1 17,6 1,2 18,6 0,9 12,7 0,8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 18,3 1,6 15,4 1,1 39,6 2,7 25,5 1,3 22,0 1,3
73. Metalliteollisuuskoneet 2,4 0,2 1,9 0,1 2,7 0,2 2,0 0,1 2,3 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 47,6 4,1 70,4 4,9 39,7 2,7 54,3 2,7 41,4 2,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 35,0 3,0 35,4 2,5 36,7 2,5 38,1 1,9 33,9 2,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 46,4 4,0 45,2 3,1 47,7 3,2 45,4 2,3 47,3 2,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 23,5 2,0 25,4 1,8 26,1 1,7 39,1 2,0 33,9 2,1
78. Moottoriajoneuvot 22,6 1,9 41,0 2,8 48,1 3,2 44,7 2,2 39,8 2,4
79. Muut kuljetusvälineet 54,4 4,7 68,2 4,7 157,3 10,5 146,8 7,4 164,8 10,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 62,4 5,3 53,3 3,7 60,4 4,1 80,2 4,0 66,4 4,0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,7 0,1 0,6 0,0 0,9 0,1 1,3 0,1 0,7 0,0
82. Huonekalut 0,6 0,1 0,8 0,1 1,1 0,1 1,1 0,1 1,3 0,1
84. Vaatteet 4,1 0,4 2,1 0,1 2,1 0,1 4,7 0,2 3,1 0,2
87. Kojeet,mittarit yms. 30,1 2,6 27,6 1,9 30,8 2,1 34,0 1,7 30,3 1,8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 6,0 0,5 3,6 0,3 5,1 0,3 6,5 0,3 5,1 0,3
89. Muut valmiit tavarat 20,5 1,8 18,1 1,3 19,8 1,3 31,9 1,6 25,6 1,6
9. Muut tavarat 41,6 3,6 41,5 2,9 36,6 2,5 47,0 2,4 36,4 2,2
93. Erittelemätön 18,2 1,6 12,2 0,8 7,4 0,5 6,9 0,3 4,6 0,3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 23,4 2,0 29,3 2,0 29,2 2,0 40,0 2,0 31,8 1,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.165,8 100,0 1.442,8 100,0 1.491,6 100,0 1.985,0 100,0 1.640,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kolumbiasta (CO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 165,7 16,5 219,0 20,0 186,2 19,5 233,6 18,7 207,2 16,5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,0 0,1 1,0 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 0,7 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 9,8 1,0 9,0 0,8 9,7 1,0 9,8 0,8 9,4 0,8
04. Vilja ja viljatuotteet 2,6 0,3 3,7 0,3 3,9 0,4 4,2 0,3 4,1 0,3
05. Hedelmät ja kasvikset 34,8 3,5 35,0 3,2 38,2 4,0 31,3 2,5 28,8 2,3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 8,3 0,8 15,9 1,5 12,4 1,3 16,4 1,3 14,6 1,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 102,7 10,2 147,9 13,5 116,8 12,2 164,7 13,2 143,3 11,4
08. Rehuaineet 0,9 0,1 1,0 0,1 0,5 0,1 1,0 0,1 0,6 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 5,3 0,5 5,4 0,5 3,9 0,4 5,2 0,4 5,6 0,4
1. Juomat ja tupakka 1,0 0,1 0,9 0,1 0,8 0,1 0,9 0,1 1,4 0,1
11. Juomat 1,0 0,1 0,9 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 1,4 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 74,5 7,4 72,5 6,6 84,6 8,9 96,0 7,7 85,2 6,8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,3 0,0 0,6 0,1 0,3 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0
28. Malmit ja metalliromu 1,6 0,2 2,9 0,3 2,6 0,3 1,6 0,1 1,7 0,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 72,3 7,2 68,9 6,3 81,4 8,5 93,6 7,5 83,2 6,6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 383,2 38,2 432,7 39,6 324,2 34,0 568,3 45,5 580,1 46,3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 23,3 2,3 10,5 1,0 6,6 0,7 31,5 2,5 19,2 1,5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 359,9 35,9 422,2 38,6 317,6 33,3 536,8 43,0 560,9 44,7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2,4 0,2 2,6 0,2 1,8 0,2 2,1 0,2 5,2 0,4
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2,0 0,2 2,5 0,2 1,3 0,1 1,8 0,1 1,5 0,1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,4 0,0 0,1 0,0 0,5 0,1 0,3 0,0 3,6 0,3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 29,2 2,9 34,7 3,2 32,9 3,5 32,1 2,6 37,3 3,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,4 0,1 3,3 0,3 3,1 0,3 1,7 0,1 1,8 0,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,5 0,0 0,5 0,0 0,6 0,1 0,7 0,1 4,1 0,3
53. Väri- ja parkitusaineet 1,2 0,1 1,5 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 0,7 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,4 0,0 1,4 0,1 1,6 0,2 0,9 0,1 0,9 0,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2,9 0,3 4,1 0,4 3,8 0,4 3,3 0,3 5,6 0,4
57. Muovit, valmistamattomat 11,3 1,1 12,9 1,2 11,3 1,2 11,9 1,0 11,6 0,9
58. Muovit, valmistetut 7,5 0,7 6,9 0,6 8,0 0,8 8,6 0,7 9,1 0,7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4,1 0,4 4,0 0,4 3,4 0,4 4,1 0,3 3,5 0,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 99,4 9,9 96,4 8,8 95,8 10,0 89,1 7,1 90,7 7,2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,8 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 0,6 0,0 1,5 0,1
62. Kumituotteet 1,1 0,1 4,0 0,4 6,1 0,6 3,4 0,3 3,3 0,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,2 0,0 0,2 0,0 0,7 0,1 0,3 0,0 0,3 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3,0 0,3 6,5 0,6 5,2 0,5 5,8 0,5 4,5 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 8,2 0,8 7,3 0,7 6,7 0,7 7,1 0,6 6,3 0,5
66. Kivennäisainetuotteet 35,5 3,5 27,6 2,5 27,2 2,8 29,7 2,4 28,9 2,3
67. Rauta ja teräs 8,5 0,8 8,6 0,8 4,7 0,5 5,2 0,4 8,8 0,7
68. Muut metallit 5,9 0,6 6,4 0,6 6,0 0,6 5,5 0,4 5,4 0,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 36,2 3,6 34,7 3,2 38,1 4,0 31,5 2,5 31,6 2,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 17,4 1,7 22,5 2,1 15,8 1,7 18,4 1,5 15,9 1,3
71. Voimakoneet ja moottorit 0,4 0,0 1,9 0,2 0,5 0,1 1,6 0,1 0,5 0,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3,3 0,3 1,2 0,1 0,5 0,1 0,5 0,0 1,2 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3,8 0,4 4,0 0,4 2,7 0,3 3,3 0,3 4,8 0,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 7,4 0,7 12,3 1,1 9,2 1,0 10,7 0,9 6,7 0,5
78. Moottoriajoneuvot 1,8 0,2 2,4 0,2 2,0 0,2 2,0 0,2 1,9 0,1
79. Muut kuljetusvälineet 0,4 0,0 0,5 0,0 0,7 0,1 0,3 0,0 0,8 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 48,3 4,8 51,4 4,7 46,1 4,8 50,8 4,1 50,3 4,0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,7 0,1 0,5 0,0 0,8 0,1 0,6 0,0 0,6 0,0
82. Huonekalut 5,7 0,6 4,5 0,4 4,9 0,5 4,9 0,4 3,8 0,3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,8 0,1 1,0 0,1 0,8 0,1 0,9 0,1 1,4 0,1
84. Vaatteet 30,0 3,0 29,8 2,7 27,3 2,9 28,7 2,3 29,1 2,3
85. Jalkineet 0,6 0,1 0,8 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 0,5 0,1 0,9 0,1 0,4 0,0 0,6 0,0 1,9 0,2
89. Muut valmiit tavarat 9,9 1,0 13,8 1,3 11,2 1,2 14,5 1,2 12,8 1,0
9. Muut tavarat 182,6 18,2 161,0 14,7 164,9 17,3 157,5 12,6 180,4 14,4
93. Erittelemätön 11,6 1,2 15,4 1,4 15,6 1,6 12,6 1,0 30,8 2,5
97. Kulta, ei monetaarinen 139,3 13,9 113,8 10,4 118,6 12,4 107,0 8,6 115,5 9,2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 31,8 3,2 31,8 2,9 30,7 3,2 37,8 3,0 34,1 2,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.003,7 100,0 1.093,8 100,0 953,2 100,0 1.248,8 100,0 1.253,5 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu