Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Australian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä1,6 1,6 1,5 1,5 1,4
Tuonnista0,4 0,5 0,4 0,5 0,4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,9 0,9 0,8 0,9 0,8

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Australian kanssa, vienti Australiaan ja tuonti Australiasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Australia oli Yhdysvaltain 23. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Australian osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta marraskuussa 2021 oli 0,8 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 1,4 %:a ja 0,4 %:a tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 3,2 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 15,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Australian kanssa oli 1,1 miljardin dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Australiasta oli 28,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 1,1 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Australiasta olivat Sitc012 (muu liha,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty), joka edusti 11,3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc011 (naudanliha,tuore,jäähdytetty,jäädytetty) 10,2 % sekä Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) 7,7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Australiaan oli 9,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 2,1 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot), mikä edusti 5,4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 4,8 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 4,4 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Australian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 35,6 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 3,7 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 11,3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 24,2 miljardia dollaria. Vuoden 2020 tammi-marraskuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 12,3 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc011 (naudanliha,tuore,jäähdytetty,jäädytetty), arvon ollessa 1,1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 1,3 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 13,2 % . Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Australian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 12,9 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Australiaan (AU) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 101,3 4,5 99,1 4,2 87,5 4,0 103,2 4,2 87,7 4,1
01. Liha ja lihatuotteet 14,6 0,7 13,4 0,6 11,2 0,5 12,4 0,5 7,7 0,4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 5,4 0,2 11,4 0,5 10,5 0,5 14,4 0,6 10,4 0,5
03. Kala- ja kalavalmisteet 3,6 0,2 2,5 0,1 2,8 0,1 2,3 0,1 1,8 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 4,5 0,2 5,2 0,2 4,9 0,2 5,6 0,2 6,8 0,3
05. Hedelmät ja kasvikset 32,2 1,4 30,6 1,3 23,2 1,1 26,9 1,1 29,4 1,4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4,2 0,2 3,9 0,2 2,8 0,1 3,3 0,1 2,4 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3,7 0,2 3,2 0,1 4,1 0,2 3,3 0,1 4,8 0,2
08. Rehuaineet 16,0 0,7 14,5 0,6 10,8 0,5 10,8 0,4 7,5 0,4
09. Erinäiset elintarvikkeet 17,1 0,8 14,5 0,6 17,1 0,8 24,1 1,0 16,9 0,8
1. Juomat ja tupakka 12,7 0,6 12,7 0,5 8,9 0,4 13,4 0,5 13,3 0,6
11. Juomat 12,6 0,6 12,6 0,5 8,9 0,4 13,3 0,5 13,2 0,6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 12,8 0,6 60,8 2,6 61,7 2,8 87,1 3,5 12,3 0,6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,6 0,1 0,8 0,0 0,7 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0
24. Puutavara ja korkki 1,2 0,1 3,3 0,1 2,2 0,1 2,5 0,1 2,5 0,1
25. Paperimassa 2,6 0,1 1,7 0,1 1,2 0,1 1,4 0,1 2,3 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,2 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,6 0,1 1,7 0,1 2,3 0,1 2,0 0,1 2,2 0,1
28. Malmit ja metalliromu 0,0 0,0 47,3 2,0 50,7 2,3 74,6 3,0 0,6 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 5,5 0,2 5,8 0,2 4,3 0,2 5,7 0,2 4,1 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 13,6 0,6 43,0 1,8 114,2 5,2 65,8 2,7 25,2 1,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 13,5 0,6 13,0 0,6 81,2 3,7 27,0 1,1 25,1 1,2
34. Kaasut 0,1 0,0 29,9 1,3 32,9 1,5 38,7 1,6 0,0 0,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,7 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,2 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 364,9 16,3 342,0 14,5 337,8 15,5 434,6 17,7 362,4 16,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 13,7 0,6 15,2 0,6 16,1 0,7 14,6 0,6 12,8 0,6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 20,6 0,9 11,6 0,5 8,3 0,4 20,1 0,8 19,5 0,9
53. Väri- ja parkitusaineet 6,2 0,3 6,6 0,3 8,2 0,4 8,2 0,3 7,4 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 144,6 6,5 131,9 5,6 139,0 6,4 194,8 7,9 165,0 7,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 63,0 2,8 61,1 2,6 55,0 2,5 58,7 2,4 45,6 2,1
56. Lannoitteet, valmistetut 29,4 1,3 8,1 0,3 9,4 0,4 30,9 1,3 15,2 0,7
57. Muovit, valmistamattomat 12,5 0,6 12,7 0,5 12,5 0,6 13,3 0,5 13,4 0,6
58. Muovit, valmistetut 16,2 0,7 22,4 1,0 16,1 0,7 22,4 0,9 16,3 0,8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 58,6 2,6 72,5 3,1 73,3 3,4 71,7 2,9 67,3 3,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 135,5 6,1 139,7 5,9 135,6 6,2 169,7 6,9 132,0 6,2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,6 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0
62. Kumituotteet 42,8 1,9 49,5 2,1 40,9 1,9 49,1 2,0 33,9 1,6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 6,5 0,3 6,3 0,3 8,0 0,4 13,1 0,5 6,7 0,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 13,8 0,6 9,4 0,4 11,1 0,5 11,8 0,5 9,2 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 11,2 0,5 10,2 0,4 10,3 0,5 20,3 0,8 17,1 0,8
66. Kivennäisainetuotteet 14,1 0,6 12,2 0,5 9,0 0,4 14,4 0,6 15,0 0,7
67. Rauta ja teräs 4,6 0,2 4,6 0,2 5,3 0,2 5,3 0,2 6,0 0,3
68. Muut metallit 6,0 0,3 4,3 0,2 3,9 0,2 7,0 0,3 4,6 0,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 36,0 1,6 42,9 1,8 46,8 2,1 48,4 2,0 39,2 1,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.096,8 49,1 1.110,1 47,0 898,4 41,2 1.100,0 44,8 1.074,5 50,1
71. Voimakoneet ja moottorit 62,9 2,8 87,5 3,7 69,9 3,2 76,8 3,1 110,9 5,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 148,1 6,6 159,7 6,8 140,4 6,4 170,8 7,0 190,4 8,9
73. Metalliteollisuuskoneet 6,4 0,3 8,3 0,3 5,9 0,3 7,5 0,3 9,3 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 165,9 7,4 160,9 6,8 141,2 6,5 190,8 7,8 143,6 6,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 42,5 1,9 42,2 1,8 30,3 1,4 39,0 1,6 35,7 1,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 89,1 4,0 86,8 3,7 70,9 3,3 95,7 3,9 78,5 3,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 107,2 4,8 107,9 4,6 95,8 4,4 115,2 4,7 95,7 4,5
78. Moottoriajoneuvot 270,0 12,1 311,7 13,2 242,3 11,1 254,6 10,4 306,4 14,3
79. Muut kuljetusvälineet 204,7 9,2 145,1 6,1 101,7 4,7 149,6 6,1 104,1 4,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 350,7 15,7 323,3 13,7 305,0 14,0 341,7 13,9 310,3 14,5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 4,1 0,2 3,2 0,1 3,3 0,2 4,0 0,2 3,6 0,2
82. Huonekalut 7,5 0,3 5,1 0,2 5,1 0,2 9,1 0,4 5,2 0,2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,4 0,1 2,0 0,1 1,7 0,1 1,7 0,1 1,2 0,1
84. Vaatteet 12,6 0,6 11,0 0,5 9,6 0,4 14,0 0,6 12,1 0,6
85. Jalkineet 0,9 0,0 1,6 0,1 1,1 0,1 1,4 0,1 1,8 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 145,9 6,5 153,8 6,5 152,2 7,0 143,4 5,8 131,6 6,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 12,0 0,5 8,0 0,3 7,0 0,3 11,4 0,5 9,1 0,4
89. Muut valmiit tavarat 166,4 7,4 138,7 5,9 125,1 5,7 156,7 6,4 145,5 6,8
9. Muut tavarat 145,3 6,5 227,7 9,7 229,0 10,5 139,4 5,7 127,5 5,9
93. Erittelemätön 18,1 0,8 15,0 0,6 9,2 0,4 19,7 0,8 16,4 0,8
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,4 0,0 1,0 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 40,0 1,8 110,2 4,7 136,3 6,3 19,7 0,8 26,4 1,2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 86,3 3,9 100,5 4,3 82,3 3,8 98,7 4,0 83,5 3,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.234,3 100,0 2.359,5 100,0 2.178,5 100,0 2.455,4 100,0 2.146,4 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Australiasta (AU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 234,6 23,0 272,8 22,6 314,9 31,4 288,8 24,1 273,5 25,2
00. Elävät eläimet 0,6 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 199,0 19,5 240,3 19,9 236,5 23,6 247,4 20,6 233,9 21,6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 5,0 0,5 2,3 0,2 2,3 0,2 3,5 0,3 3,9 0,4
03. Kala- ja kalavalmisteet 6,3 0,6 8,5 0,7 8,2 0,8 6,3 0,5 12,5 1,1
04. Vilja ja viljatuotteet 1,1 0,1 1,4 0,1 2,1 0,2 1,9 0,2 1,3 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 10,8 1,1 10,4 0,9 13,3 1,3 13,3 1,1 12,5 1,2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,4 0,1 0,5 0,0 44,3 4,4 6,9 0,6 1,5 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,3 0,0 0,5 0,0 0,7 0,1 0,4 0,0 0,4 0,0
08. Rehuaineet 4,6 0,5 3,1 0,3 2,3 0,2 3,0 0,2 3,2 0,3
09. Erinäiset elintarvikkeet 5,5 0,5 5,4 0,4 5,2 0,5 5,8 0,5 4,3 0,4
1. Juomat ja tupakka 30,7 3,0 23,4 1,9 24,6 2,5 40,8 3,4 32,9 3,0
11. Juomat 30,7 3,0 23,4 1,9 24,6 2,5 40,8 3,4 32,9 3,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 23,3 2,3 38,7 3,2 63,0 6,3 41,6 3,5 25,9 2,4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,0 0,0 8,2 0,7 0,0 0,0 00 0,0 0,0
24. Puutavara ja korkki 0,7 0,1 0,5 0,0 0,7 0,1 0,2 0,0 1,6 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,2 0,1 3,7 0,3 1,0 0,1 9,7 0,8 1,6 0,1
28. Malmit ja metalliromu 3,7 0,4 13,9 1,1 47,4 4,7 20,0 1,7 10,4 1,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 17,7 1,7 12,3 1,0 13,5 1,4 11,4 0,9 11,9 1,1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2,3 0,2 11,1 0,9 32,1 3,2 17,2 1,4 20,3 1,9
41. Eläinöljyt ja -rasvat 1,1 0,1 8,8 0,7 30,5 3,0 13,0 1,1 13,7 1,3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,2 0,1 2,3 0,2 1,5 0,2 4,2 0,4 6,6 0,6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 177,2 17,4 256,6 21,2 115,8 11,6 134,1 11,2 152,3 14,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,6 0,2 3,5 0,3 1,0 0,1 1,5 0,1 0,7 0,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7,5 0,7 6,8 0,6 7,8 0,8 6,4 0,5 4,0 0,4
53. Väri- ja parkitusaineet 7,2 0,7 3,8 0,3 5,2 0,5 5,2 0,4 4,7 0,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 92,2 9,1 142,0 11,7 58,4 5,8 45,1 3,8 39,1 3,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 9,1 0,9 6,3 0,5 11,4 1,1 10,6 0,9 8,2 0,8
56. Lannoitteet, valmistetut 30,1 3,0 65,5 5,4 3,1 0,3 35,8 3,0 63,5 5,9
57. Muovit, valmistamattomat 2,5 0,2 3,3 0,3 3,4 0,3 1,7 0,1 3,0 0,3
58. Muovit, valmistetut 3,5 0,3 1,7 0,1 3,1 0,3 2,5 0,2 2,8 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 23,6 2,3 23,7 2,0 22,4 2,2 25,4 2,1 26,3 2,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 150,0 14,7 206,9 17,1 118,9 11,9 173,4 14,5 112,9 10,4
62. Kumituotteet 0,9 0,1 1,4 0,1 0,9 0,1 0,8 0,1 1,1 0,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,7 0,1 0,2 0,0 0,9 0,1 0,8 0,1 1,0 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 9,2 0,9 7,8 0,6 4,1 0,4 13,7 1,1 4,9 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,8 0,3 3,4 0,3 3,8 0,4 3,3 0,3 4,0 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 4,9 0,5 6,5 0,5 5,9 0,6 11,5 1,0 11,3 1,0
67. Rauta ja teräs 36,6 3,6 54,9 4,5 18,2 1,8 70,0 5,8 30,8 2,8
68. Muut metallit 80,7 7,9 122,3 10,1 75,6 7,5 60,8 5,1 48,4 4,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 13,9 1,4 10,3 0,8 9,4 0,9 12,2 1,0 11,3 1,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 135,8 13,3 129,3 10,7 123,7 12,3 231,9 19,3 129,0 11,9
71. Voimakoneet ja moottorit 4,3 0,4 5,6 0,5 3,0 0,3 4,2 0,3 11,8 1,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 12,9 1,3 13,6 1,1 17,4 1,7 14,3 1,2 20,5 1,9
73. Metalliteollisuuskoneet 1,4 0,1 1,2 0,1 1,7 0,2 2,1 0,2 1,1 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 29,4 2,9 27,6 2,3 23,4 2,3 25,0 2,1 22,4 2,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,9 0,2 3,3 0,3 1,9 0,2 1,9 0,2 2,6 0,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 13,2 1,3 12,8 1,1 9,5 0,9 14,5 1,2 8,7 0,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 17,3 1,7 18,5 1,5 14,2 1,4 20,2 1,7 31,8 2,9
78. Moottoriajoneuvot 12,6 1,2 12,0 1,0 11,0 1,1 15,8 1,3 11,1 1,0
79. Muut kuljetusvälineet 42,9 4,2 34,6 2,9 41,6 4,2 134,1 11,2 19,0 1,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 109,7 10,8 111,8 9,2 103,1 10,3 97,1 8,1 189,7 17,5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3,0 0,3 2,2 0,2 1,6 0,2 2,8 0,2 3,3 0,3
82. Huonekalut 1,2 0,1 0,7 0,1 1,2 0,1 1,9 0,2 1,1 0,1
84. Vaatteet 1,7 0,2 1,9 0,2 1,4 0,1 2,2 0,2 2,9 0,3
85. Jalkineet 0,8 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,9 0,1 1,6 0,2
87. Kojeet,mittarit yms. 52,3 5,1 35,8 3,0 60,3 6,0 42,9 3,6 54,2 5,0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,8 0,1 0,3 0,0 0,9 0,1 0,6 0,1 0,8 0,1
89. Muut valmiit tavarat 49,8 4,9 70,7 5,8 37,3 3,7 45,8 3,8 125,6 11,6
9. Muut tavarat 154,8 15,2 158,8 13,1 105,7 10,6 173,9 14,5 148,8 13,7
93. Erittelemätön 63,6 6,2 53,9 4,5 45,0 4,5 62,0 5,2 43,4 4,0
97. Kulta, ei monetaarinen 20,0 2,0 26,1 2,2 9,5 0,9 31,7 2,6 22,8 2,1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 4,8 0,5 4,7 0,4 4,1 0,4 4,4 0,4 4,2 0,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.018,4 100,0 1.209,3 100,0 1.002,0 100,0 1.198,9 100,0 1.085,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu