Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Australian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä1.71.61.71.51.6
Tuonnista0.40.40.40.40.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.90.90.90.80.9

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Australian kanssa, vienti Australiaan ja tuonti Australiasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Australian osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta heinäkuussa 2021 oli 0.9 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 1.6 %:a ja 0.4 %:a tuonnista. Heinäkuussa Australia oli Yhdysvaltain 22. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden maiden välinen tavarakauppa oli huomattavasti pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Kaupan arvo oli 3.3 miljardia dollaria ja pudotusta 14.1 prosenttia. Tarkastelukuukauden kauppatase Australian kanssa oli 1.2 miljardin dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Australiasta supistui voimakkasti eli 38.7 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 1.0 miljardia dollaria heinäkuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Australiasta olivat Sitc012 (muu liha,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty), joka edusti 10.3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc011 (naudanliha,tuore,jäähdytetty,jäädytetty) 8.9 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 8.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Australiaan oli 5.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 2.2 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 8.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 4.9 % sekä Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot) 4.0 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakaupan arvo oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoa alempi. Kaupan arvo jäi 21.9 miljardiin dollariin, laskun ollessa 1.2 %. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 6.8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 15.1 miljardia dollaria. Vuoden 2020 tammi-heinäkuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 24.3 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc012 (muu liha,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty), arvon ollessa 578 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 826 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 14.6 % . Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Australian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 8.3 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Australiaan (AU) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 111.2 4.3 109.1 4.9 91.1 3.8 97.9 4.4 101.4 4.5
01. Liha ja lihatuotteet 24.7 1.0 21.7 1.0 19.4 0.8 18.6 0.8 14.7 0.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 13.6 0.5 19.2 0.9 9.9 0.4 11.2 0.5 5.4 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 3.7 0.1 3.1 0.1 1.0 0.0 2.1 0.1 3.6 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 5.2 0.2 4.9 0.2 5.0 0.2 5.5 0.2 4.6 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 28.3 1.1 16.9 0.8 17.1 0.7 24.4 1.1 32.3 1.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4.1 0.2 3.7 0.2 2.7 0.1 4.3 0.2 4.3 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 5.1 0.2 4.9 0.2 2.10 0.1 3.8 0.2 3.7 0.2
08. Rehuaineet 9.1 0.3 11.7 0.5 10.8 0.4 11.4 0.5 16.1 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 17.5 0.7 23.4 1.0 22.5 0.9 16.9 0.8 17.1 0.8
1. Juomat ja tupakka 16.1 0.6 14.4 0.6 16.6 0.7 14.5 0.7 12.7 0.6
11. Juomat 16.0 0.6 14.4 0.6 16.6 0.7 14.5 0.7 12.7 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 16.8 0.6 14.4 0.6 15.3 0.6 11.3 0.5 12.8 0.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.2 0.0 0.7 0.0 0.9 0.0 0.6 0.0 1.6 0.1
24. Puutavara ja korkki 2.2 0.1 3.3 0.1 1.7 0.1 2.6 0.1 1.3 0.1
25. Paperimassa 1.9 0.1 1.8 0.1 1.10 0.1 1.7 0.1 2.6 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.6 0.0 0.7 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.9 0.1 2.8 0.1 2.2 0.1 1.9 0.1 1.7 0.1
28. Malmit ja metalliromu 5.6 0.2 0.7 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4.6 0.2 4.6 0.2 7.5 0.3 3.8 0.2 5.6 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 11.6 0.4 30.8 1.4 88.3 3.7 34.6 1.6 13.7 0.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 11.4 0.4 8.5 0.4 66.6 2.8 13.3 0.6 13.6 0.6
34. Kaasut 0.3 0.0 22.3 1.0 21.7 0.9 21.4 1.0 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.8 0.0 0.6 0.0 1.0 0.0 0.10 0.0 0.8 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.6 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 415.1 16.1 307.2 13.7 298.3 12.4 327.4 14.9 364.10 16.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 13.3 0.5 21.6 1.0 19.1 0.8 13.3 0.6 13.8 0.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 10.6 0.4 23.2 1.0 6.5 0.3 17.1 0.8 20.6 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 10.4 0.4 7.9 0.4 7.10 0.3 6.9 0.3 6.3 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 210.5 8.1 99.7 4.4 109.4 4.5 129.3 5.9 144.7 6.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 71.5 2.8 58.0 2.6 62.5 2.6 60.10 2.8 63.0 2.8
56. Lannoitteet, valmistetut 1.1 0.0 10.2 0.5 1.7 0.1 7.6 0.3 29.5 1.3
57. Muovit, valmistamattomat 14.1 0.5 12.7 0.6 13.7 0.6 13.6 0.6 12.6 0.6
58. Muovit, valmistetut 18.0 0.7 17.5 0.8 15.10 0.7 15.1 0.7 16.3 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 65.10 2.6 56.7 2.5 61.8 2.6 63.10 2.9 58.7 2.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 165.1 6.4 135.9 6.1 147.1 6.1 126.3 5.7 135.5 6.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.8 0.0 0.5 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0
62. Kumituotteet 46.7 1.8 34.5 1.5 37.2 1.5 34.9 1.6 42.8 1.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 6.3 0.2 8.6 0.4 6.4 0.3 5.2 0.2 6.6 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 11.9 0.5 11.5 0.5 11.3 0.5 12.2 0.6 13.8 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 12.9 0.5 10.7 0.5 17.0 0.7 13.4 0.6 11.2 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 29.6 1.1 17.4 0.8 14.7 0.6 11.9 0.5 14.2 0.6
67. Rauta ja teräs 5.2 0.2 6.2 0.3 7.2 0.3 4.4 0.2 4.6 0.2
68. Muut metallit 5.4 0.2 5.2 0.2 7.2 0.3 4.6 0.2 6.0 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 46.7 1.8 41.6 1.9 45.8 1.9 39.5 1.8 36.1 1.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,184.3 45.8 1,104.9 49.3 1,149.1 47.7 1,111.9 50.5 1,096.8 49.1
71. Voimakoneet ja moottorit 99.1 3.8 73.4 3.3 60.7 2.5 64.5 2.9 62.9 2.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 216.1 8.4 188.6 8.4 197.1 8.2 162.4 7.4 148.1 6.6
73. Metalliteollisuuskoneet 7.6 0.3 6.6 0.3 7.4 0.3 7.7 0.3 6.4 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 149.3 5.8 161.1 7.2 150.9 6.3 153.9 7.0 165.10 7.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 42.3 1.6 38.5 1.7 49.0 2.0 52.10 2.4 42.6 1.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 106.1 4.1 90.1 4.0 96.3 4.0 109.2 5.0 89.1 4.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 117.6 4.5 127.8 5.7 143.8 6.0 131.7 6.0 107.3 4.8
78. Moottoriajoneuvot 321.0 12.4 272.7 12.2 320.8 13.3 252.1 11.4 270.1 12.1
79. Muut kuljetusvälineet 125.6 4.9 146.5 6.5 123.5 5.1 177.9 8.1 204.7 9.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 345.0 13.3 305.9 13.7 379.0 15.7 340.10 15.5 350.8 15.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3.7 0.1 3.5 0.2 2.7 0.1 3.1 0.1 4.1 0.2
82. Huonekalut 4.9 0.2 5.2 0.2 4.8 0.2 5.4 0.2 7.5 0.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2.2 0.1 1.5 0.1 1.4 0.1 1.8 0.1 1.5 0.1
84. Vaatteet 11.9 0.5 11.10 0.5 13.1 0.5 11.5 0.5 12.7 0.6
85. Jalkineet 1.6 0.1 1.1 0.0 1.3 0.1 1.1 0.0 0.10 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 154.1 6.0 150.2 6.7 155.2 6.4 159.3 7.2 145.9 6.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 10.4 0.4 8.1 0.4 8.10 0.4 7.4 0.3 12.0 0.5
89. Muut valmiit tavarat 156.5 6.1 124.7 5.6 191.9 8.0 151.6 6.9 166.5 7.4
9. Muut tavarat 318.5 12.3 217.5 9.7 223.5 9.3 136.2 6.2 145.4 6.5
93. Erittelemätön 12.6 0.5 16.6 0.7 9.5 0.4 13.2 0.6 18.1 0.8
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.1 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 206.3 8.0 116.3 5.2 115.10 4.8 38.10 1.8 40.0 1.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 99.3 3.8 83.8 3.7 98.1 4.1 83.8 3.8 86.4 3.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2,584.3 100.0 2,240.2 100.0 2,408.9 100.0 2,201.5 100.0 2,234.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Australiasta (AU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 196.3 22.3 197.1 19.6 190.6 21.1 258.7 25.1 234.6 23.0
00. Elävät eläimet 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.7 0.1 0.6 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 166.7 18.9 165.6 16.5 165.3 18.3 231.4 22.5 199.0 19.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 6.8 0.8 3.9 0.4 1.3 0.1 2.2 0.2 5.0 0.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 8.2 0.9 7.3 0.7 7.0 0.8 7.8 0.8 6.3 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 1.1 0.1 1.6 0.2 1.1 0.1 1.5 0.1 1.2 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 5.7 0.6 7.5 0.7 3.8 0.4 6.9 0.7 10.9 1.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.9 0.1 1.8 0.2 1.0 0.1 1.8 0.2 1.5 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.3 0.0 0.7 0.1 0.5 0.1 0.4 0.0 0.4 0.0
08. Rehuaineet 3.0 0.3 3.4 0.3 2.9 0.3 2.8 0.3 4.7 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.1 0.5 5.7 0.6 7.10 0.9 3.6 0.3 5.6 0.5
1. Juomat ja tupakka 27.4 3.1 22.3 2.2 26.9 3.0 27.6 2.7 30.7 3.0
11. Juomat 27.4 3.1 22.3 2.2 26.8 3.0 27.6 2.7 30.7 3.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 34.4 3.9 68.7 6.8 31.8 3.5 35.6 3.4 23.3 2.3
24. Puutavara ja korkki 0.2 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0 0.4 0.0 0.7 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.2 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.7 0.1 0 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.4 0.1 1.4 0.1 1.0 0.1 1.1 0.1 1.2 0.1
28. Malmit ja metalliromu 24.3 2.7 55.1 5.5 17.1 1.9 20.9 2.0 3.7 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 8.4 0.9 11.4 1.1 13.2 1.5 12.6 1.2 17.7 1.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.7 0.1 6.5 0.6 9.5 1.0 10.2 1.0 2.3 0.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.3 0.0 5.7 0.6 8.8 1.0 8.8 0.9 1.1 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.0 0.8 0.1 0.7 0.1 1.4 0.1 1.2 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 71.8 8.1 167.4 16.7 71.7 8.0 133.3 12.9 177.2 17.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.3 0.0 0.5 0.0 1.1 0.1 3.4 0.3 1.6 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6.6 0.7 4.2 0.4 5.1 0.6 9.4 0.9 7.6 0.7
53. Väri- ja parkitusaineet 2.6 0.3 2.8 0.3 2.7 0.3 9.0 0.9 7.3 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 26.1 3.0 118.6 11.8 27.1 3.0 66.9 6.5 92.2 9.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 9.1 1.0 10.9 1.1 8.9 1.0 10.10 1.1 9.1 0.9
56. Lannoitteet, valmistetut 1.6 0.2 2.3 0.2 1.3 0.1 1.8 0.2 30.1 3.0
57. Muovit, valmistamattomat 1.6 0.2 1.8 0.2 1.4 0.2 1.9 0.2 2.6 0.2
58. Muovit, valmistetut 1.8 0.2 2.5 0.2 2.0 0.2 1.7 0.2 3.5 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 22.6 2.6 24.1 2.4 22.3 2.5 28.6 2.8 23.6 2.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 123.4 14.0 137.4 13.7 145.1 16.1 147.3 14.3 150.0 14.7
62. Kumituotteet 0.6 0.1 0.9 0.1 0.5 0.0 1.2 0.1 0.9 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.3 0.0 0.7 0.1 0.6 0.1 0.4 0.0 0.8 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.3 0.4 10.4 1.0 5.1 0.6 8.8 0.8 9.3 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.9 0.6 3.2 0.3 1.7 0.2 3.6 0.3 2.8 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 20.1 2.3 9.0 0.9 5.10 0.7 5.6 0.5 4.9 0.5
67. Rauta ja teräs 48.7 5.5 7.2 0.7 29.6 3.3 73.2 7.1 36.7 3.6
68. Muut metallit 37.8 4.3 94.5 9.4 91.4 10.1 41.5 4.0 80.7 7.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7.9 0.9 11.4 1.1 10.4 1.1 13.3 1.3 13.10 1.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 121.7 13.8 115.1 11.5 102.7 11.4 157.10 15.3 135.9 13.3
71. Voimakoneet ja moottorit 4.7 0.5 5.0 0.5 4.6 0.5 4.8 0.5 4.4 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 13.5 1.5 15.0 1.5 14.1 1.6 23.3 2.3 12.10 1.3
73. Metalliteollisuuskoneet 2.3 0.3 1.8 0.2 1.7 0.2 2.5 0.2 1.5 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 24.4 2.8 22.9 2.3 20.1 2.2 30.6 3.0 29.4 2.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.8 0.3 2.5 0.2 2.1 0.2 2.9 0.3 1.9 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 12.5 1.4 12.2 1.2 9.4 1.0 16.3 1.6 13.2 1.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 19.8 2.2 14.7 1.5 16.1 1.8 18.2 1.8 17.3 1.7
78. Moottoriajoneuvot 8.6 1.0 13.3 1.3 9.1 1.0 14.8 1.4 12.6 1.2
79. Muut kuljetusvälineet 33.5 3.8 28.0 2.8 25.9 2.9 45.1 4.4 42.10 4.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 84.3 9.6 98.8 9.8 90.10 10.1 100.5 9.8 109.8 10.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.6 0.2 2.8 0.3 2.10 0.3 3.5 0.3 3.0 0.3
82. Huonekalut 0.6 0.1 1.8 0.2 0.5 0.1 1.2 0.1 1.2 0.1
84. Vaatteet 1.6 0.2 1.4 0.1 1.7 0.2 1.7 0.2 1.7 0.2
85. Jalkineet 0.4 0.0 0.7 0.1 0.1 0.0 1.1 0.1 0.9 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 31.0 3.5 45.3 4.5 41.5 4.6 47.0 4.6 52.4 5.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.8 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1 1.0 0.1 0.9 0.1
89. Muut valmiit tavarat 48.5 5.5 46.3 4.6 43.6 4.8 45.2 4.4 49.9 4.9
9. Muut tavarat 221.10 25.2 190.4 19.0 232.3 25.8 158.6 15.4 154.9 15.2
93. Erittelemätön 78.5 8.9 77.8 7.8 76.2 8.4 52.9 5.1 63.6 6.2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 1.3 0.1 0.9 0.1 0.6 0.1 0.4 0.0 0.4 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 40.6 4.6 30.7 3.1 34.4 3.8 40.9 4.0 20.1 2.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 4.4 0.5 4.5 0.4 4.2 0.5 5.0 0.5 4.9 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 881.6 100.0 1,003.2 100.0 901.0 100.0 1,029.3 100.0 1,018.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu