Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Australian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Australiaan (AU) 2021 tammi-marraskuu

2021 1-11
milj. $
2020 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1.086,2 1.154,3 -5,9
00. Elävät eläimet0,6 4,4 -86,1
01. Liha ja lihatuotteet187,6 230,6 -18,7
02. Maitotaloustuotteet ja munat127,1 143,5 -11,4
03. Kala- ja kalavalmisteet30,6 38,6 -20,8
04. Vilja ja viljatuotteet57,7 64,9 -11,2
05. Hedelmät ja kasvikset281,4 285,3 -1,4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja35,6 26,2 35,6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä43,4 44,6 -2,6
08. Rehuaineet115,7 120,3 -3,9
09. Erinäiset elintarvikkeet206,6 195,8 5,5
1. Juomat ja tupakka142,1 160,9 -11,7
11. Juomat141,5 160,1 -11,6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0,6 0,8 -26,5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat314,4 260,7 20,6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0,0 0,0 -9,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1,2 10,9 -89,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi6,1 3,1 97,2
24. Puutavara ja korkki24,0 18,9 27,0
25. Paperimassa18,7 15,6 20,4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet3,9 3,9 1,8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat22,6 22,9 -1,0
28. Malmit ja metalliromu181,3 129,4 40,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet56,5 56,1 0,7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta578,8 749,5 -22,8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0,4 0,4 -3,5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet387,9 661,1 -41,3
34. Kaasut190,5 87,9 116,6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat7,7 15,2 -49,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat1,1 3,2 -64,8
42. Kasviöljyt ja -rasvat3,6 8,8 -59,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.3,0 3,2 -5,8
5. Kemian teollisuuden tuotteet3.746,0 3.428,3 9,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet162,7 161,3 0,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet170,8 169,3 0,9
53. Väri- ja parkitusaineet81,6 74,4 9,7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1.530,6 1.407,2 8,8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet636,1 594,0 7,1
56. Lannoitteet, valmistetut136,9 133,7 2,4
57. Muovit, valmistamattomat142,4 135,5 5,1
58. Muovit, valmistetut189,7 170,7 11,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet695,2 582,4 19,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1.542,6 1.431,1 7,8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat4,6 3,4 34,0
62. Kumituotteet442,3 432,3 2,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut79,5 57,6 38,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä121,2 107,0 13,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet141,6 124,2 14,0
66. Kivennäisainetuotteet187,0 166,0 12,6
67. Rauta ja teräs59,4 75,5 -21,3
68. Muut metallit54,8 51,0 7,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista452,2 413,9 9,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet11.310,6 9.690,8 16,7
71. Voimakoneet ja moottorit804,0 762,0 5,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet1.855,8 1.519,6 22,1
73. Metalliteollisuuskoneet80,4 67,4 19,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet1.641,6 1.577,5 4,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet430,1 484,1 -11,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet967,0 995,7 -2,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1.234,2 996,1 23,9
78. Moottoriajoneuvot2.895,0 2.450,9 18,1
79. Muut kuljetusvälineet1.402,7 837,5 67,5
8. Erinäiset valmiit tavarat3.546,3 3.018,1 17,5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet35,9 32,0 12,0
82. Huonekalut59,5 53,4 11,4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.17,8 15,8 13,0
84. Vaatteet127,1 109,7 15,9
85. Jalkineet13,7 16,9 -19,0
87. Kojeet,mittarit yms.1.597,1 1.388,9 15,0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot98,3 98,9 -0,6
89. Muut valmiit tavarat1.596,9 1.302,5 22,6
9. Muut tavarat1.969,1 1.503,4 31,0
93. Erittelemätön144,5 120,0 20,5
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)5,3 3,0 80,0
97. Kulta, ei monetaarinen862,1 501,2 72,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain952,3 868,8 9,6
Kaikki ryhmät yhteensä24.243,9 21.412,1 13,2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Australiasta (AU) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-marraskuu

2021 1-11
milj. $
2020 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet2.532,1 2.515,2 0,7
00. Elävät eläimet9,1 7,6 19,8
01. Liha ja lihatuotteet2.121,6 2.154,4 -1,5
02. Maitotaloustuotteet ja munat34,9 17,5 99,5
03. Kala- ja kalavalmisteet85,2 59,5 43,3
04. Vilja ja viljatuotteet14,5 14,9 -2,6
05. Hedelmät ja kasvikset107,7 88,7 21,4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja62,6 73,1 -14,5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä4,6 3,8 19,1
08. Rehuaineet33,2 42,7 -22,1
09. Erinäiset elintarvikkeet58,8 52,9 11,1
1. Juomat ja tupakka306,2 326,2 -6,1
11. Juomat306,1 326,2 -6,2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0,1 0..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat412,7 283,7 45,5
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0,0 0,0 36,5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet8,8 1,2 621,9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,0 0,0 -92,6
24. Puutavara ja korkki4,9 1,0 381,5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2,8 3,9 -28,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat27,3 26,8 1,7
28. Malmit ja metalliromu238,2 150,2 58,6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet130,7 100,5 30,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0,1 2,1 -93,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0,1 0,1 14,2
34. Kaasut02,0 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat110,7 32,0 245,5
41. Eläinöljyt ja -rasvat90,6 22,7 299,3
42. Kasviöljyt ja -rasvat19,9 9,3 114,7
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,2 0,1 152,3
5. Kemian teollisuuden tuotteet1.524,2 1.681,8 -9,4
51. Orgaaniset kemialliset aineet13,9 19,4 -28,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet68,0 61,5 10,5
53. Väri- ja parkitusaineet45,7 35,7 28,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet762,9 1.139,6 -33,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet105,2 91,6 14,8
56. Lannoitteet, valmistetut227,2 83,6 171,7
57. Muovit, valmistamattomat22,9 14,8 54,7
58. Muovit, valmistetut24,4 24,9 -1,8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet253,9 210,7 20,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1.484,1 1.089,1 36,3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat1,4 1,1 35,2
62. Kumituotteet9,5 9,0 5,5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut6,1 5,5 10,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä81,5 84,5 -3,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet34,7 29,9 15,9
66. Kivennäisainetuotteet104,5 113,2 -7,7
67. Rauta ja teräs405,1 289,7 39,8
68. Muut metallit725,3 466,4 55,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista116,0 89,7 29,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1.441,7 1.209,4 19,2
71. Voimakoneet ja moottorit56,7 62,7 -9,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet176,0 152,5 15,4
73. Metalliteollisuuskoneet18,6 17,2 8,6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet258,9 188,1 37,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet25,9 22,2 16,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet126,0 105,1 19,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet192,9 121,6 58,7
78. Moottoriajoneuvot124,6 98,7 26,3
79. Muut kuljetusvälineet462,0 441,4 4,7
8. Erinäiset valmiit tavarat1.625,8 2.029,0 -19,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet26,5 16,6 59,8
82. Huonekalut12,1 18,2 -33,6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1,0 1,1 -10,6
84. Vaatteet17,9 10,1 77,9
85. Jalkineet6,2 8,0 -23,0
87. Kojeet,mittarit yms.473,1 370,1 27,8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot8,2 7,9 4,5
89. Muut valmiit tavarat1.080,9 1.597,2 -32,3
9. Muut tavarat1.868,9 3.718,0 -49,7
93. Erittelemätön640,4 778,9 -17,8
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)5,1 2,5 105,3
97. Kulta, ei monetaarinen347,4 2.568,9 -86,5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta47,9 45,5 5,1
Kaikki ryhmät yhteensä11.306,7 12.886,5 -12,3

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu