Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Australian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2023 tammi-syyskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Australiaan (AU) 2023 tammi-syyskuu

2023 1-9
milj. $
2022 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet895,4 887,9 0,9
00. Elävät eläimet3,0 1,4 110,8
01. Liha ja lihatuotteet168,9 99,2 70,2
02. Maitotaloustuotteet ja munat128,1 120,2 6,5
03. Kala- ja kalavalmisteet30,2 26,7 13,3
04. Vilja ja viljatuotteet50,7 51,2 -1,0
05. Hedelmät ja kasvikset210,4 211,5 -0,5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja25,9 31,5 -18,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä38,8 40,3 -3,7
08. Rehuaineet99,2 132,9 -25,4
09. Erinäiset elintarvikkeet140,3 172,9 -18,9
1. Juomat ja tupakka166,7 146,0 14,2
11. Juomat165,8 144,3 14,9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0,9 1,7 -48,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat195,1 128,8 51,5
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0,0 0,0 142,4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0,6 0,9 -31,2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi2,7 3,4 -21,7
24. Puutavara ja korkki17,2 16,3 5,7
25. Paperimassa6,9 12,3 -43,9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2,9 2,3 27,3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat15,0 18,4 -18,3
28. Malmit ja metalliromu101,6 22,4 354,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet48,1 52,8 -8,9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta871,4 1.297,3 -32,8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0,2 0,3 -39,8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet778,9 1.119,4 -30,4
34. Kaasut92,3 177,6 -48,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat8,6 10,1 -15,5
41. Eläinöljyt ja -rasvat3,2 4,5 -29,4
42. Kasviöljyt ja -rasvat1,6 2,6 -36,8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.3,8 3,0 23,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet3.673,7 3.684,8 -0,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet109,8 196,7 -44,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet123,3 216,4 -43,0
53. Väri- ja parkitusaineet61,8 69,1 -10,6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1.701,8 1.412,7 20,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet654,7 579,2 13,0
56. Lannoitteet, valmistetut217,0 207,9 4,4
57. Muovit, valmistamattomat96,7 122,9 -21,3
58. Muovit, valmistetut141,1 174,2 -19,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet567,5 705,6 -19,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1.243,5 1.271,0 -2,2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat2,8 3,5 -20,9
62. Kumituotteet358,2 381,6 -6,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut32,1 53,4 -39,8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä97,0 104,9 -7,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet78,6 109,3 -28,1
66. Kivennäisainetuotteet178,2 120,2 48,3
67. Rauta ja teräs66,3 68,2 -2,8
68. Muut metallit49,7 51,5 -3,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista380,6 378,4 0,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet12.475,7 10.433,4 19,6
71. Voimakoneet ja moottorit923,8 767,1 20,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet2.368,3 2.020,6 17,2
73. Metalliteollisuuskoneet85,7 68,2 25,6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet1.692,2 1.577,3 7,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet594,1 460,7 28,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet1.118,5 905,8 23,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1.179,6 1.017,3 16,0
78. Moottoriajoneuvot2.770,2 2.498,2 10,9
79. Muut kuljetusvälineet1.743,4 1.118,1 55,9
8. Erinäiset valmiit tavarat2.944,0 3.021,6 -2,6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet29,8 32,5 -8,1
82. Huonekalut46,4 58,3 -20,4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.19,9 17,9 11,7
84. Vaatteet102,7 104,1 -1,3
85. Jalkineet12,0 11,0 8,5
87. Kojeet,mittarit yms.1.373,0 1.328,6 3,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot76,3 91,2 -16,3
89. Muut valmiit tavarat1.283,9 1.378,0 -6,8
9. Muut tavarat2.542,6 1.883,1 35,0
93. Erittelemätön119,9 110,0 9,0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)2,4 2,9 -17,0
97. Kulta, ei monetaarinen1.319,2 862,9 52,9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain1.095,8 898,2 22,0
Kaikki ryhmät yhteensä25.016,8 22.764,0 9,9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Australiasta (AU) Yhdysvaltoihin 2023 tammi-syyskuu

2023 1-9
milj. $
2022 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet2.217,4 2.274,0 -2,5
00. Elävät eläimet5,1 16,7 -69,3
01. Liha ja lihatuotteet1.849,6 1.896,8 -2,5
02. Maitotaloustuotteet ja munat15,4 13,0 18,9
03. Kala- ja kalavalmisteet63,0 65,4 -3,6
04. Vilja ja viljatuotteet31,9 26,0 22,4
05. Hedelmät ja kasvikset93,7 73,7 27,0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja46,6 73,0 -36,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä6,0 4,6 30,3
08. Rehuaineet56,8 43,7 30,1
09. Erinäiset elintarvikkeet49,1 61,0 -19,5
1. Juomat ja tupakka232,2 267,6 -13,2
11. Juomat232,2 267,6 -13,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat377,8 465,5 -18,8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0,1 0,0 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet26,6 47,6 -44,1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,6 0,0 ..
24. Puutavara ja korkki1,3 2,2 -43,6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet3,1 4,1 -23,6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat25,4 39,4 -35,6
28. Malmit ja metalliromu230,1 263,3 -12,6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet90,7 108,9 -16,7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta44,0 87,6 -49,8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet44,0 87,6 -49,8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat303,5 303,4 0,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat162,1 158,0 2,6
42. Kasviöljyt ja -rasvat28,7 69,7 -58,8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.112,6 75,6 48,8
5. Kemian teollisuuden tuotteet1.630,9 1.294,9 25,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet17,6 12,4 41,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet56,9 54,6 4,3
53. Väri- ja parkitusaineet20,2 37,0 -45,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet960,8 707,6 35,8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet64,4 77,4 -16,8
56. Lannoitteet, valmistetut77,4 50,0 54,9
57. Muovit, valmistamattomat16,0 21,5 -25,5
58. Muovit, valmistetut24,3 32,6 -25,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet393,3 301,9 30,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1.887,4 1.998,7 -5,6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,6 1,0 -41,9
62. Kumituotteet18,0 13,2 36,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut5,0 8,1 -38,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä53,2 67,7 -21,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet25,2 30,0 -16,3
66. Kivennäisainetuotteet201,3 105,3 91,1
67. Rauta ja teräs311,4 424,3 -26,6
68. Muut metallit1.175,1 1.230,0 -4,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista97,7 119,0 -18,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1.263,2 1.238,5 2,0
71. Voimakoneet ja moottorit58,3 49,3 18,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet170,3 205,0 -16,9
73. Metalliteollisuuskoneet36,7 32,3 13,5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet221,3 237,8 -7,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet34,2 25,6 33,8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet103,8 115,7 -10,3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet214,3 239,2 -10,4
78. Moottoriajoneuvot78,7 96,4 -18,4
79. Muut kuljetusvälineet345,6 237,1 45,7
8. Erinäiset valmiit tavarat1.317,4 1.961,2 -32,8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet13,6 20,7 -34,2
82. Huonekalut16,4 13,6 20,7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1,4 0,9 62,6
84. Vaatteet14,0 17,4 -19,3
85. Jalkineet6,8 6,4 5,9
87. Kojeet,mittarit yms.577,3 464,3 24,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot5,1 4,9 3,6
89. Muut valmiit tavarat682,7 1.433,0 -52,4
9. Muut tavarat2.825,3 1.956,4 44,4
93. Erittelemätön868,3 666,0 30,4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)806,4 1.116,9 -27,8
97. Kulta, ei monetaarinen327,9 112,4 191,8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta53,2 39,5 34,8
Kaikki ryhmät yhteensä12.099,1 11.847,9 2,1

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu