Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Filippinien ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,5 0,5 0,6 0,6 0,5
Tuonnista0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,5 0,5 0,5 0,6 0,5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Filippinien kanssa, vienti Filippiineille ja tuonti Filippiineiltä vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Filippinien kanssa edusti vuoden 2021 marraskuussa 0,5 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0,5 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 0,5 prosenttia tuonnista. Marraskuussa Filippiinit oli Yhdysvaltain 32. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 2,1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 33,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Filippinien kanssa oli Yhdysvalloille 467 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Filippiineiltä oli 29,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 1,3 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Filippiineiltä olivat Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa), joka edusti 11,7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 10,9 % sekä Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 7,5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Filippiineille oli 40,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 840 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), mikä edusti 15,9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 14,5 % sekä Sitc041 (vehnä) 10,4 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Filippinien kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 22,0 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 21,0 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 12,7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 8,3 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 25,1 prosentilla ja viennin arvo 17,6 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa), arvon ollessa 1,3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 1,3 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 4,4 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 3,1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Filippiineille (PH) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 208,2 29,5 264,5 36,0 273,7 32,5 141,3 13,7 221,8 26,4
00. Elävät eläimet 1,1 0,2 1,4 0,2 1,1 0,1 1,0 0,1 0,1 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 33,5 4,7 28,3 3,9 22,0 2,6 25,2 2,4 17,5 2,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 27,1 3,8 48,8 6,6 37,5 4,5 50,9 4,9 41,6 5,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,3 0,0 0,6 0,1 0,1 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 83,2 11,8 119,6 16,3 155,4 18,5 4,4 0,4 91,6 10,9
05. Hedelmät ja kasvikset 14,6 2,1 16,5 2,2 12,8 1,5 18,3 1,8 17,5 2,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,7 0,4 3,3 0,4 2,0 0,2 1,9 0,2 2,3 0,3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3,0 0,4 3,4 0,5 3,0 0,4 3,3 0,3 2,2 0,3
08. Rehuaineet 29,6 4,2 31,4 4,3 30,6 3,6 24,0 2,3 40,1 4,8
09. Erinäiset elintarvikkeet 13,1 1,8 11,3 1,5 9,1 1,1 11,7 1,1 8,7 1,0
1. Juomat ja tupakka 10,0 1,4 3,7 0,5 3,1 0,4 2,9 0,3 2,7 0,3
11. Juomat 10,0 1,4 3,6 0,5 3,0 0,4 2,9 0,3 2,6 0,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 83,1 11,8 77,6 10,6 64,3 7,6 40,0 3,9 78,0 9,3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 68,2 9,7 60,6 8,2 50,1 5,9 21,3 2,1 40,2 4,8
24. Puutavara ja korkki 2,6 0,4 4,6 0,6 3,4 0,4 5,9 0,6 3,3 0,4
25. Paperimassa 5,1 0,7 5,0 0,7 4,4 0,5 3,4 0,3 4,1 0,5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2,1 0,3 2,1 0,3 1,4 0,2 2,7 0,3 1,7 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,6 0,1 0,9 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1
28. Malmit ja metalliromu 2,6 0,4 3,0 0,4 3,1 0,4 5,3 0,5 26,8 3,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,9 0,3 1,4 0,2 1,4 0,2 0,7 0,1 1,3 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,8 0,1 0,7 0,1 1,1 0,1 0,5 0,0 1,0 0,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,8 0,1 0,7 0,1 1,1 0,1 0,5 0,0 0,9 0,1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,4 0,1 0,3 0,0 0,4 0,0 0,6 0,1 0,3 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 47,6 6,7 41,6 5,7 136,8 16,2 204,7 19,9 186,9 22,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5,5 0,8 3,6 0,5 5,6 0,7 9,4 0,9 10,5 1,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6,4 0,9 3,4 0,5 4,6 0,5 5,1 0,5 4,2 0,5
53. Väri- ja parkitusaineet 3,7 0,5 2,7 0,4 2,2 0,3 3,7 0,4 4,5 0,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 7,4 1,0 6,2 0,8 99,6 11,8 159,7 15,5 136,2 16,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6,7 0,9 7,4 1,0 5,5 0,7 9,5 0,9 6,2 0,7
56. Lannoitteet, valmistetut 0,3 0,0 0,4 0,1 1,0 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 4,4 0,6 3,6 0,5 3,8 0,5 3,5 0,3 5,0 0,6
58. Muovit, valmistetut 3,7 0,5 4,1 0,6 3,8 0,5 3,9 0,4 5,6 0,7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 9,5 1,4 10,2 1,4 10,7 1,3 9,3 0,9 14,4 1,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 17,6 2,5 16,4 2,2 14,5 1,7 16,5 1,6 15,4 1,8
62. Kumituotteet 2,1 0,3 0,9 0,1 0,9 0,1 0,7 0,1 0,8 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3,8 0,5 4,4 0,6 3,9 0,5 4,6 0,4 3,7 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,2 0,3 1,0 0,1 1,5 0,2 1,5 0,1 1,6 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 1,2 0,2 1,3 0,2 1,2 0,1 0,9 0,1 1,0 0,1
67. Rauta ja teräs 0,7 0,1 1,2 0,2 1,4 0,2 1,3 0,1 1,4 0,2
68. Muut metallit 1,5 0,2 2,0 0,3 1,2 0,1 2,2 0,2 1,7 0,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5,6 0,8 5,3 0,7 3,9 0,5 5,0 0,5 4,7 0,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 293,8 41,6 288,7 39,3 302,9 36,0 566,9 55,1 290,5 34,6
71. Voimakoneet ja moottorit 4,6 0,6 2,8 0,4 12,5 1,5 6,0 0,6 3,6 0,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 51,9 7,3 42,2 5,7 46,8 5,6 312,6 30,4 5,9 0,7
73. Metalliteollisuuskoneet 0,6 0,1 0,9 0,1 0,6 0,1 0,5 0,0 0,7 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 10,9 1,5 12,2 1,7 14,3 1,7 11,9 1,2 13,2 1,6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 36,3 5,1 29,5 4,0 32,0 3,8 31,9 3,1 32,8 3,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 39,4 5,6 33,1 4,5 28,1 3,3 34,8 3,4 39,3 4,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 141,0 20,0 150,2 20,4 148,3 17,6 151,5 14,7 149,7 17,8
78. Moottoriajoneuvot 3,7 0,5 7,3 1,0 10,1 1,2 12,1 1,2 2,3 0,3
79. Muut kuljetusvälineet 5,4 0,8 10,5 1,4 10,3 1,2 5,5 0,5 43,1 5,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 31,8 4,5 30,9 4,2 31,1 3,7 38,8 3,8 31,4 3,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,5 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,7 0,1 0,4 0,1
82. Huonekalut 1,1 0,2 0,8 0,1 1,0 0,1 1,3 0,1 0,8 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 19,1 2,7 17,3 2,4 17,9 2,1 21,1 2,1 15,3 1,8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,0 0,1 0,8 0,1 0,7 0,1 1,0 0,1 1,3 0,2
89. Muut valmiit tavarat 9,8 1,4 11,2 1,5 10,4 1,2 14,1 1,4 13,3 1,6
9. Muut tavarat 13,1 1,8 10,7 1,5 14,0 1,7 17,2 1,7 12,4 1,5
93. Erittelemätön 2,8 0,4 0,3 0,0 1,5 0,2 2,2 0,2 0,8 0,1
97. Kulta, ei monetaarinen 0,4 0,1 0,3 0,0 0,6 0,1 0,4 0,0 0,3 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 9,8 1,4 10,1 1,4 11,9 1,4 14,6 1,4 11,3 1,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 706,3 100,0 735,1 100,0 841,8 100,0 1.029,4 100,0 840,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Filippiineiltä (PH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 57,6 5,2 89,2 6,9 71,8 5,6 95,4 7,4 57,3 4,4
03. Kala- ja kalavalmisteet 19,0 1,7 25,2 2,0 26,4 2,1 34,9 2,7 20,1 1,5
04. Vilja ja viljatuotteet 3,1 0,3 2,3 0,2 1,6 0,1 3,5 0,3 2,0 0,2
05. Hedelmät ja kasvikset 30,2 2,7 34,9 2,7 35,1 2,7 50,1 3,9 30,7 2,3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,5 0,0 22,9 1,8 5,4 0,4 0,5 0,0 0,2 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,8 0,1 0,9 0,1 0,3 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 3,8 0,3 2,8 0,2 3,0 0,2 5,9 0,5 4,0 0,3
1. Juomat ja tupakka 13,7 1,2 11,8 0,9 9,5 0,7 16,7 1,3 8,6 0,7
11. Juomat 13,7 1,2 11,7 0,9 9,1 0,7 15,7 1,2 8,6 0,7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 00 0,1 0,0 0,4 0,0 1,0 0,1 00
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 8,0 0,7 7,8 0,6 5,7 0,4 9,3 0,7 5,8 0,4
24. Puutavara ja korkki 1,0 0,1 0,9 0,1 2,3 0,2 1,5 0,1 1,4 0,1
25. Paperimassa 1,4 0,1 0,7 0,1 00 2,0 0,2 0,7 0,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 5,3 0,5 6,0 0,5 3,3 0,3 5,5 0,4 3,6 0,3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 50,8 4,5 55,5 4,3 56,3 4,4 31,0 2,4 87,0 6,7
42. Kasviöljyt ja -rasvat 50,8 4,5 55,5 4,3 55,7 4,4 30,5 2,4 86,6 6,6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,1 0,0 00 0,6 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 11,8 1,1 11,5 0,9 8,5 0,7 8,0 0,6 11,0 0,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5,0 0,4 4,2 0,3 2,8 0,2 1,3 0,1 1,1 0,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,2 0,1 2,0 0,2 0,2 0,0 1,1 0,1 6,7 0,5
53. Väri- ja parkitusaineet 0,9 0,1 3,0 0,2 1,8 0,1 1,3 0,1 0,4 0,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,9 0,1 1,0 0,1 0,8 0,1 1,2 0,1 0,5 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 0,7 0,1 0,0 0,0 0,8 0,1 0,3 0,0 0,6 0,0
58. Muovit, valmistetut 0,6 0,1 0,1 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2,3 0,2 1,1 0,1 1,6 0,1 2,5 0,2 1,3 0,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 37,3 3,3 42,9 3,3 48,3 3,8 40,3 3,1 38,2 2,9
62. Kumituotteet 12,0 1,1 16,9 1,3 29,1 2,3 16,5 1,3 14,5 1,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2,5 0,2 2,3 0,2 1,9 0,1 2,8 0,2 3,1 0,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,4 0,2 0,8 0,1 1,3 0,1 1,7 0,1 0,9 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,8 0,3 2,9 0,2 2,7 0,2 4,0 0,3 3,8 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 6,4 0,6 6,8 0,5 6,3 0,5 5,9 0,5 6,7 0,5
67. Rauta ja teräs 1,7 0,2 3,1 0,2 0,5 0,0 1,1 0,1 0,7 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9,2 0,8 9,9 0,8 6,2 0,5 8,2 0,6 8,3 0,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 622,9 55,7 748,7 58,0 733,7 57,3 721,1 56,1 768,5 58,8
71. Voimakoneet ja moottorit 15,4 1,4 14,5 1,1 8,7 0,7 20,6 1,6 13,3 1,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2,8 0,2 2,6 0,2 3,6 0,3 2,6 0,2 1,8 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 17,6 1,6 16,7 1,3 16,4 1,3 16,0 1,2 16,3 1,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 176,0 15,7 279,4 21,7 285,5 22,3 248,0 19,3 287,5 22,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 92,8 8,3 104,7 8,1 95,0 7,4 82,0 6,4 81,0 6,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 309,6 27,7 323,0 25,0 317,8 24,8 342,5 26,6 353,2 27,0
78. Moottoriajoneuvot 5,4 0,5 4,5 0,3 3,8 0,3 4,5 0,4 3,5 0,3
79. Muut kuljetusvälineet 3,0 0,3 3,2 0,2 2,9 0,2 4,5 0,3 11,7 0,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 282,5 25,3 287,7 22,3 313,8 24,5 332,2 25,8 305,6 23,4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 10,3 0,9 11,2 0,9 9,7 0,8 14,0 1,1 6,6 0,5
82. Huonekalut 13,0 1,2 15,2 1,2 16,2 1,3 15,5 1,2 14,3 1,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 36,9 3,3 33,0 2,6 33,9 2,6 48,1 3,7 34,0 2,6
84. Vaatteet 47,8 4,3 62,3 4,8 68,9 5,4 71,3 5,5 57,8 4,4
85. Jalkineet 6,9 0,6 5,2 0,4 2,6 0,2 6,5 0,5 10,1 0,8
87. Kojeet,mittarit yms. 36,6 3,3 33,3 2,6 32,8 2,6 26,7 2,1 30,9 2,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 13,3 1,2 17,0 1,3 16,1 1,3 16,3 1,3 22,5 1,7
89. Muut valmiit tavarat 117,7 10,5 110,6 8,6 133,6 10,4 133,7 10,4 129,3 9,9
9. Muut tavarat 33,2 3,0 35,4 2,7 32,6 2,5 31,6 2,5 25,3 1,9
93. Erittelemätön 24,7 2,2 27,1 2,1 25,3 2,0 23,9 1,9 18,0 1,4
97. Kulta, ei monetaarinen 1,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 7,5 0,7 8,1 0,6 7,3 0,6 7,7 0,6 7,3 0,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.117,8 100,0 1.290,3 100,0 1.280,3 100,0 1.285,6 100,0 1.307,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu