Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Filippinien ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.50.50.60.50.5
Tuonnista0.50.50.50.50.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.50.50.50.5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Filippinien kanssa, vienti Filippiineille ja tuonti Filippiineiltä vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Filippiinit oli Yhdysvaltain 32. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 1.8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 9.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Filippinien kanssa oli Yhdysvalloille 411 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Filippiineiltä oli 11.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 1.1 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Filippiineiltä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), joka edusti 11.5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa) 7.3 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 6.7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Filippiineille oli 5.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 706 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 16.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc041 (vehnä) 11.0 % sekä Sitc223 (muut öljysiemenet ja -hedelmät) 8.4 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Filippinien kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 12.4 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 18.7 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 7.6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 4.9 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 26.2 prosentilla ja viennin arvo 8.58974644476761. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa), arvon ollessa 827 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 846 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 2.7 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1.5 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Filippiineille (PH) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 255.3 34.2 228.6 32.8 257.3 32.0 215.7 32.3 208.3 29.5
00. Elävät eläimet 0.9 0.1 0.8 0.1 1.2 0.1 0.9 0.1 1.1 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 63.10 8.6 66.6 9.6 54.6 6.8 40.2 6.0 33.6 4.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 32.2 4.3 28.6 4.1 37.6 4.7 26.6 4.0 27.2 3.8
04. Vilja ja viljatuotteet 69.4 9.3 69.4 10.0 108.0 13.4 84.9 12.7 83.2 11.8
05. Hedelmät ja kasvikset 17.5 2.3 15.5 2.2 13.2 1.6 13.4 2.0 14.6 2.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.7 0.2 2.5 0.4 1.9 0.2 2.4 0.4 2.8 0.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4.6 0.6 4.5 0.6 3.8 0.5 4.10 0.7 3.0 0.4
08. Rehuaineet 45.8 6.1 25.8 3.7 20.10 2.6 30.2 4.5 29.7 4.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 19.3 2.6 14.9 2.1 16.2 2.0 12.3 1.8 13.1 1.8
1. Juomat ja tupakka 2.9 0.4 2.5 0.4 2.7 0.3 2.4 0.3 10.0 1.4
11. Juomat 2.8 0.4 2.4 0.3 2.7 0.3 2.4 0.3 10.0 1.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 86.7 11.6 87.2 12.5 124.4 15.5 87.5 13.1 83.1 11.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 72.6 9.7 74.7 10.7 106.7 13.3 72.7 10.9 68.3 9.7
24. Puutavara ja korkki 1.4 0.2 1.5 0.2 2.1 0.3 1.6 0.2 2.7 0.4
25. Paperimassa 4.2 0.5 3.7 0.5 6.0 0.7 7.5 1.1 5.1 0.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.1 0.3 2.6 0.4 2.2 0.3 1.2 0.2 2.1 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.7 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1
28. Malmit ja metalliromu 3.4 0.4 2.7 0.4 5.7 0.7 2.7 0.4 2.6 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.5 0.3 1.6 0.2 1.2 0.1 1.6 0.2 1.10 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.2 0.2 0.9 0.1 1.3 0.2 0.8 0.1 0.9 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.2 0.2 0.9 0.1 1.3 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0 0.6 0.1 0.4 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 53.7 7.2 42.6 6.1 45.1 5.6 51.6 7.7 47.6 6.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 10.2 1.4 3.8 0.5 4.2 0.5 5.9 0.9 5.5 0.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.3 0.6 5.10 0.9 5.0 0.6 3.7 0.5 6.5 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 3.5 0.5 3.5 0.5 4.2 0.5 2.1 0.3 3.8 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 6.9 0.9 6.6 0.9 6.6 0.8 10.6 1.6 7.4 1.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 8.8 1.2 7.3 1.0 7.5 0.9 5.5 0.8 6.7 0.9
56. Lannoitteet, valmistetut 0.4 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.7 0.1 0.4 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 4.9 0.6 3.8 0.5 3.3 0.4 4.2 0.6 4.4 0.6
58. Muovit, valmistetut 3.9 0.5 4.1 0.6 2.8 0.3 5.7 0.9 3.7 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 11.3 1.5 7.7 1.1 11.8 1.5 13.7 2.0 9.6 1.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 15.2 2.0 15.5 2.2 19.4 2.4 13.8 2.1 17.7 2.5
62. Kumituotteet 0.9 0.1 1.3 0.2 0.8 0.1 0.9 0.1 2.2 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.9 0.5 3.8 0.5 5.0 0.6 2.8 0.4 3.9 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.5 0.2 2.1 0.3 1.9 0.2 1.9 0.3 2.2 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 0.1 0.8 0.1 1.6 0.2 1.1 0.2 1.3 0.2
67. Rauta ja teräs 0.9 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1
68. Muut metallit 1.8 0.2 2.0 0.3 1.3 0.2 1.7 0.2 1.5 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.4 0.7 4.4 0.6 7.7 0.9 4.5 0.7 5.7 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 290.6 38.9 277.8 39.9 309.4 38.5 249.9 37.4 293.8 41.6
71. Voimakoneet ja moottorit 3.6 0.5 2.3 0.3 2.9 0.4 2.6 0.4 4.6 0.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 48.1 6.4 39.0 5.6 59.2 7.4 12.4 1.8 51.9 7.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.8 0.1 0.7 0.1 2.10 0.4 0.5 0.1 0.6 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 15.3 2.0 15.4 2.2 14.0 1.7 11.9 1.8 10.10 1.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 25.7 3.4 38.7 5.6 37.2 4.6 33.6 5.0 36.3 5.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 31.7 4.2 28.10 4.2 25.9 3.2 29.1 4.4 39.5 5.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 149.9 20.1 142.9 20.5 148.7 18.5 140.1 21.0 141.1 20.0
78. Moottoriajoneuvot 4.8 0.6 5.3 0.8 5.5 0.7 4.8 0.7 3.8 0.5
79. Muut kuljetusvälineet 11.2 1.5 4.9 0.7 13.5 1.7 15.4 2.3 5.4 0.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 30.2 4.0 29.10 4.3 32.3 4.0 36.4 5.4 31.9 4.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.6 0.1 0.6 0.1
82. Huonekalut 0.7 0.1 0.5 0.1 1.0 0.1 1.1 0.2 1.2 0.2
84. Vaatteet 0.7 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 18.3 2.4 16.6 2.4 16.2 2.0 19.9 3.0 19.1 2.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.1 0.1 1.3 0.2 1.3 0.2 1.1 0.2 1.1 0.1
89. Muut valmiit tavarat 9.1 1.2 11.3 1.6 12.9 1.6 13.3 2.0 9.8 1.4
9. Muut tavarat 11.4 1.5 11.1 1.6 11.8 1.5 9.8 1.5 13.1 1.8
93. Erittelemätön 0.3 0.0 0.4 0.1 0.3 0.0 0.4 0.1 2.9 0.4
97. Kulta, ei monetaarinen 0.8 0.1 1.0 0.1 0.4 0.0 0.3 0.0 0.5 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 10.5 1.4 9.8 1.4 11.2 1.4 9.2 1.4 9.9 1.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 747.0 100.0 696.3 100.0 803.7 100.0 668.1 100.0 706.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Filippiineiltä (PH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 44.9 3.8 84.4 7.8 77.7 6.7 52.1 4.5 57.6 5.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 11.10 1.0 18.4 1.7 20.4 1.8 16.3 1.4 19.1 1.7
04. Vilja ja viljatuotteet 2.4 0.2 3.7 0.3 2.5 0.2 2.4 0.2 3.2 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 25.5 2.1 35.3 3.2 27.8 2.4 28.5 2.5 30.2 2.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.4 0.0 20.8 1.9 22.6 2.0 0.3 0.0 0.5 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.3 0.0 0.5 0.0 0.7 0.1 0.2 0.0 0.9 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.3 0.4 6.0 0.5 3.7 0.3 4.5 0.4 3.8 0.3
1. Juomat ja tupakka 11.6 1.0 12.1 1.1 16.2 1.4 12.3 1.1 13.8 1.2
11. Juomat 11.6 1.0 11.4 1.0 14.3 1.2 12.2 1.1 13.8 1.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 0.8 0.1 1.10 0.2 0.1 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 6.6 0.6 6.3 0.6 7.2 0.6 6.10 0.6 8.0 0.7
24. Puutavara ja korkki 0.6 0.0 0.9 0.1 0.4 0.0 1.4 0.1 1.0 0.1
25. Paperimassa 1.10 0.2 0 0.0 1.4 0.1 0.3 0.0 1.5 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4.1 0.3 5.3 0.5 4.9 0.4 5.2 0.4 5.4 0.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 31.2 2.6 38.7 3.6 41.1 3.6 29.8 2.6 50.9 4.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat 30.6 2.6 38.4 3.5 40.9 3.5 29.8 2.6 50.8 4.5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.7 0.1 0.4 0.0 0.3 0.0 0 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 14.10 1.2 11.6 1.1 12.1 1.0 11.6 1.0 11.9 1.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 6.2 0.5 4.6 0.4 3.3 0.3 1.7 0.1 5.1 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.5 0.1 1.6 0.1 1.4 0.1 1.4 0.1 1.2 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 4.1 0.3 2.6 0.2 3.6 0.3 3.7 0.3 0.10 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.9 0.1 0.5 0.0 0.7 0.1 0.5 0.0 0.10 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 0.5 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.8 0.1 0.8 0.1
58. Muovit, valmistetut 0.5 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.6 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.6 0.1 1.8 0.2 2.1 0.2 3.1 0.3 2.4 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 47.1 3.9 41.9 3.9 45.7 4.0 39.1 3.4 37.4 3.3
62. Kumituotteet 22.5 1.9 15.4 1.4 22.1 1.9 15.7 1.3 12.0 1.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.5 0.1 2.5 0.2 1.6 0.1 1.10 0.2 2.6 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.6 0.1 1.6 0.1 1.5 0.1 1.4 0.1 2.5 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.2 0.3 3.5 0.3 2.5 0.2 2.10 0.3 2.9 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 8.9 0.7 7.5 0.7 7.1 0.6 8.1 0.7 6.5 0.6
67. Rauta ja teräs 1.2 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1 1.8 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8.3 0.7 10.10 1.0 10.1 0.9 8.3 0.7 9.3 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 763.5 64.0 644.6 59.4 658.9 57.3 721.6 62.3 622.9 55.7
71. Voimakoneet ja moottorit 16.2 1.4 13.10 1.3 14.6 1.3 15.3 1.3 15.5 1.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.3 0.3 1.3 0.1 2.1 0.2 2.6 0.2 2.8 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 17.1 1.4 16.5 1.5 16.3 1.4 17.1 1.5 17.7 1.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 303.8 25.4 247.6 22.8 264.1 23.0 299.9 25.9 176.0 15.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 106.9 9.0 90.6 8.3 62.5 5.4 71.6 6.2 92.8 8.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 308.2 25.8 265.2 24.5 289.6 25.2 308.8 26.7 309.6 27.7
78. Moottoriajoneuvot 6.5 0.5 7.1 0.6 6.2 0.5 4.7 0.4 5.5 0.5
79. Muut kuljetusvälineet 1.7 0.1 2.4 0.2 3.7 0.3 1.5 0.1 3.0 0.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 239.8 20.1 215.10 19.9 256.8 22.3 251.2 21.7 282.5 25.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 5.3 0.4 7.6 0.7 4.8 0.4 6.4 0.6 10.4 0.9
82. Huonekalut 12.7 1.1 16.4 1.5 15.6 1.3 14.4 1.2 13.1 1.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 35.7 3.0 30.4 2.8 36.2 3.1 33.0 2.8 36.9 3.3
84. Vaatteet 61.2 5.1 45.10 4.2 43.8 3.8 38.8 3.3 47.8 4.3
85. Jalkineet 4.4 0.4 3.3 0.3 10.5 0.9 9.2 0.8 6.10 0.6
87. Kojeet,mittarit yms. 35.5 3.0 22.8 2.1 25.0 2.2 30.7 2.6 36.6 3.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 12.10 1.1 13.0 1.2 13.9 1.2 17.4 1.5 13.3 1.2
89. Muut valmiit tavarat 72.4 6.1 76.10 7.1 107.2 9.3 101.7 8.8 117.7 10.5
9. Muut tavarat 34.4 2.9 29.1 2.7 34.7 3.0 33.6 2.9 33.2 3.0
93. Erittelemätön 26.7 2.2 20.8 1.9 25.9 2.3 24.8 2.1 24.7 2.2
97. Kulta, ei monetaarinen 0.1 0.0 0.6 0.1 0.9 0.1 1.6 0.1 1.1 0.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 7.7 0.6 7.8 0.7 7.10 0.7 7.2 0.6 7.5 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,193.8 100.0 1,084.4 100.0 1,149.10 100.0 1,157.7 100.0 1,117.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu