Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Filippinien ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.50.50.50.50.5
Tuonnista0.40.50.40.50.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.50.50.50.5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Filippinien kanssa, vienti Filippiineille ja tuonti Filippiineiltä vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Filippiinit oli Yhdysvaltain 32. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 1.8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 37.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Filippinien kanssa oli Yhdysvalloille 388 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Filippiineiltä oli 55.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 1.1 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Filippiineiltä olivat Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa), joka edusti 12.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 9.5 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 7.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Filippiineille oli 16.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 696 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 17.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc223 (muut öljysiemenet ja -hedelmät) 9.6 % sekä Sitc041 (vehnä) 9.4 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Filippinien kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 6.8 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 8.8 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 4.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.7 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 12.9 prosentilla ja viennin arvo 3.14423873144906. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa), arvon ollessa 478 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 484 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1.4 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1.1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Filippiineille (PH) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 164.9 24.6 160.6 26.3 150.1 23.6 255.3 34.2 228.6 32.8
00. Elävät eläimet 0.5 0.1 0.7 0.1 1.2 0.2 0.9 0.1 0.8 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 20.7 3.1 26.5 4.3 33.6 5.3 63.10 8.6 66.6 9.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 21.3 3.2 31.3 5.1 32.2 5.1 32.2 4.3 28.6 4.1
04. Vilja ja viljatuotteet 81.8 12.2 56.9 9.3 37.4 5.9 69.4 9.3 69.4 10.0
05. Hedelmät ja kasvikset 11.6 1.7 12.2 2.0 14.6 2.3 17.5 2.3 15.5 2.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.1 0.2 1.5 0.2 1.7 0.3 1.7 0.2 2.5 0.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4.0 0.6 3.2 0.5 3.3 0.5 4.6 0.6 4.5 0.6
08. Rehuaineet 11.0 1.6 19.7 3.2 13.0 2.0 45.8 6.1 25.8 3.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 13.1 1.9 8.8 1.4 12.10 2.0 19.3 2.6 14.9 2.1
1. Juomat ja tupakka 3.0 0.4 2.0 0.3 1.8 0.3 2.9 0.4 2.5 0.4
11. Juomat 2.8 0.4 1.9 0.3 1.3 0.2 2.8 0.4 2.4 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 107.6 16.0 59.3 9.7 115.6 18.2 86.7 11.6 87.2 12.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 99.0 14.8 49.1 8.0 105.2 16.6 72.6 9.7 74.7 10.7
24. Puutavara ja korkki 0.9 0.1 1.3 0.2 0.4 0.1 1.4 0.2 1.5 0.2
25. Paperimassa 2.6 0.4 2.2 0.4 2.2 0.3 4.2 0.5 3.7 0.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.1 0.3 2.1 0.3 2.1 0.3 2.1 0.3 2.6 0.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.5 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0 0.7 0.1 0.5 0.1
28. Malmit ja metalliromu 2.1 0.3 2.7 0.4 4.1 0.6 3.4 0.4 2.7 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.4 0.1 1.7 0.3 1.4 0.2 2.5 0.3 1.6 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.6 0.1 0.6 0.1 23.5 3.7 1.2 0.2 0.9 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.6 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 1.2 0.2 0.9 0.1
34. Kaasut 0 0.0 0.1 0.0 23.1 3.6 0 0.0 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 51.9 7.7 53.4 8.8 48.1 7.6 53.7 7.2 42.6 6.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 11.5 1.7 21.8 3.6 8.2 1.3 10.2 1.4 3.8 0.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.2 0.5 2.3 0.4 4.2 0.7 4.3 0.6 5.10 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 2.5 0.4 3.2 0.5 2.5 0.4 3.5 0.5 3.5 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 5.7 0.8 7.7 1.3 7.9 1.2 6.9 0.9 6.6 0.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 10.3 1.5 6.1 1.0 10.5 1.6 8.8 1.2 7.3 1.0
57. Muovit, valmistamattomat 3.6 0.5 3.1 0.5 3.2 0.5 4.9 0.6 3.8 0.5
58. Muovit, valmistetut 3.9 0.6 3.2 0.5 3.4 0.5 3.9 0.5 4.1 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 11.4 1.7 6.0 1.0 8.2 1.3 11.3 1.5 7.7 1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 11.1 1.6 13.2 2.2 13.5 2.1 15.2 2.0 15.5 2.2
62. Kumituotteet 0.8 0.1 1.1 0.2 1.1 0.2 0.9 0.1 1.3 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.5 0.5 3.10 0.6 4.6 0.7 3.9 0.5 3.8 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.2 0.2 1.5 0.2 1.5 0.2 1.5 0.2 2.1 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 1.0 0.1 0.7 0.1 0.10 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1
67. Rauta ja teräs 1.1 0.2 0.6 0.1 0.4 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1
68. Muut metallit 0.9 0.1 1.4 0.2 1.3 0.2 1.8 0.2 2.0 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.4 0.3 3.10 0.6 3.7 0.6 5.4 0.7 4.4 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 295.1 44.0 281.1 46.1 239.1 37.6 290.6 38.9 277.8 39.9
71. Voimakoneet ja moottorit 1.10 0.3 2.8 0.5 1.8 0.3 3.6 0.5 2.3 0.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 29.3 4.4 43.8 7.2 32.3 5.1 48.1 6.4 39.0 5.6
73. Metalliteollisuuskoneet 0.8 0.1 1.2 0.2 0.9 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 11.3 1.7 11.4 1.9 10.9 1.7 15.3 2.0 15.4 2.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 34.5 5.1 22.9 3.8 21.1 3.3 25.7 3.4 38.7 5.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 27.1 4.0 38.2 6.3 22.10 3.6 31.7 4.2 28.10 4.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 177.8 26.5 149.9 24.6 132.2 20.8 149.9 20.1 142.9 20.5
78. Moottoriajoneuvot 3.0 0.4 5.1 0.8 1.10 0.3 4.8 0.6 5.3 0.8
79. Muut kuljetusvälineet 9.8 1.5 6.1 1.0 15.2 2.4 11.2 1.5 4.9 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 24.10 3.7 30.7 5.0 27.1 4.3 30.2 4.0 29.10 4.3
82. Huonekalut 0.5 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1
84. Vaatteet 0.2 0.0 0.2 0.0 0.4 0.1 0.7 0.1 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 13.1 1.9 19.1 3.1 17.8 2.8 18.3 2.4 16.6 2.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.9 0.1 0.10 0.2 1.1 0.2 1.1 0.1 1.3 0.2
89. Muut valmiit tavarat 10.0 1.5 9.4 1.5 6.6 1.0 9.1 1.2 11.3 1.6
9. Muut tavarat 11.8 1.8 9.2 1.5 16.3 2.6 11.4 1.5 11.1 1.6
93. Erittelemätön 2.0 0.3 0.3 0.0 7.0 1.1 0.3 0.0 0.4 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 0.5 0.1 0.7 0.1 0.4 0.1 0.8 0.1 1.0 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 9.4 1.4 8.3 1.4 8.10 1.4 10.5 1.4 9.8 1.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 671.0 100.0 609.9 100.0 635.2 100.0 747.0 100.0 696.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Filippiineiltä (PH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 45.5 4.7 53.7 5.4 35.4 4.1 44.9 3.8 84.4 7.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.2 0.0 0.1 0.0 0.9 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 12.2 1.3 16.10 1.7 11.3 1.3 11.10 1.0 18.4 1.7
04. Vilja ja viljatuotteet 3.7 0.4 3.4 0.3 2.4 0.3 2.4 0.2 3.7 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 24.5 2.5 27.2 2.7 16.5 1.9 25.5 2.1 35.3 3.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 20.8 1.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.5 0.5 5.2 0.5 4.1 0.5 4.3 0.4 6.0 0.5
1. Juomat ja tupakka 9.2 0.9 13.1 1.3 6.7 0.8 11.6 1.0 12.1 1.1
11. Juomat 8.9 0.9 12.1 1.2 6.3 0.7 11.6 1.0 11.4 1.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.3 0.0 1.1 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 0.8 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.1 0.4 4.5 0.4 2.10 0.3 6.6 0.6 6.3 0.6
24. Puutavara ja korkki 0.5 0.0 0.6 0.1 0.6 0.1 0.6 0.0 0.9 0.1
25. Paperimassa 0.2 0.0 0.6 0.1 0.3 0.0 1.10 0.2 0 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.4 0.3 3.2 0.3 2.2 0.2 4.1 0.3 5.3 0.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 43.5 4.5 47.5 4.8 29.9 3.5 31.2 2.6 38.7 3.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat 43.5 4.5 47.4 4.8 29.2 3.4 30.6 2.6 38.4 3.5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0 0.0 0.1 0.0 0.7 0.1 0.7 0.1 0.4 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 9.2 0.9 9.3 0.9 6.10 0.8 14.10 1.2 11.6 1.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.7 0.3 3.4 0.3 3.4 0.4 6.2 0.5 4.6 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.9 0.1 0.7 0.1 0.10 0.1 1.5 0.1 1.6 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 3.5 0.4 0.10 0.1 0.5 0.1 4.1 0.3 2.6 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.5 0.0 0.6 0.1 0.5 0.0 0.9 0.1 0.5 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 0.5 0.0 0.8 0.1 0.5 0.1 0.5 0.0 0.4 0.0
58. Muovit, valmistetut 0.4 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.0 0.1 2.6 0.3 0.10 0.1 1.6 0.1 1.8 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 42.7 4.4 42.2 4.3 30.2 3.5 47.1 3.9 41.9 3.9
62. Kumituotteet 21.9 2.3 16.4 1.7 10.6 1.2 22.5 1.9 15.4 1.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.1 0.1 1.4 0.1 1.1 0.1 1.5 0.1 2.5 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.4 0.1 2.6 0.3 1.0 0.1 1.6 0.1 1.6 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.6 0.3 2.6 0.3 2.1 0.2 3.2 0.3 3.5 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 6.6 0.7 8.4 0.8 6.9 0.8 8.9 0.7 7.5 0.7
67. Rauta ja teräs 0.7 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 1.2 0.1 0.7 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8.6 0.9 10.2 1.0 7.7 0.9 8.3 0.7 10.10 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 591.7 61.1 611.1 61.6 548.10 63.6 763.5 64.0 644.6 59.4
71. Voimakoneet ja moottorit 16.4 1.7 15.3 1.5 13.9 1.6 16.2 1.4 13.10 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.7 0.1 1.10 0.2 1.2 0.1 3.3 0.3 1.3 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 16.6 1.7 14.2 1.4 12.5 1.4 17.1 1.4 16.5 1.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 215.6 22.3 252.7 25.5 232.7 26.9 303.8 25.4 247.6 22.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 77.6 8.0 54.6 5.5 55.1 6.4 106.9 9.0 90.6 8.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 259.5 26.8 264.7 26.7 228.5 26.4 308.2 25.8 265.2 24.5
78. Moottoriajoneuvot 4.2 0.4 5.10 0.6 3.7 0.4 6.5 0.5 7.1 0.6
79. Muut kuljetusvälineet 1.3 0.1 1.5 0.1 1.8 0.2 1.7 0.1 2.4 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 194.3 20.1 179.1 18.1 173.8 20.1 239.8 20.1 215.10 19.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3.9 0.4 4.2 0.4 3.8 0.4 5.3 0.4 7.6 0.7
82. Huonekalut 9.7 1.0 13.2 1.3 10.10 1.3 12.7 1.1 16.4 1.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 21.2 2.2 27.2 2.7 20.0 2.3 35.7 3.0 30.4 2.8
84. Vaatteet 31.0 3.2 40.2 4.1 38.8 4.5 61.2 5.1 45.10 4.2
85. Jalkineet 7.9 0.8 2.8 0.3 4.1 0.5 4.4 0.4 3.3 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 27.6 2.8 17.9 1.8 23.2 2.7 35.5 3.0 22.8 2.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 15.0 1.5 13.1 1.3 11.3 1.3 12.10 1.1 13.0 1.2
89. Muut valmiit tavarat 78.3 8.1 60.8 6.1 61.10 7.2 72.4 6.1 76.10 7.1
9. Muut tavarat 28.5 2.9 31.5 3.2 29.1 3.4 34.4 2.9 29.1 2.7
93. Erittelemätön 21.0 2.2 24.5 2.5 22.5 2.6 26.7 2.2 20.8 1.9
97. Kulta, ei monetaarinen 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.6 0.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 7.5 0.8 6.10 0.7 6.7 0.8 7.7 0.6 7.8 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 968.2 100.0 991.5 100.0 863.7 100.0 1,193.8 100.0 1,084.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu