Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Filippinien ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä0,6 0,5 0,5 0,5 0,4
Tuonnista0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Filippinien kanssa, vienti Filippiineille ja tuonti Filippiineiltä vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Filippiinit oli Yhdysvaltain 32. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 2,1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 19,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Filippinien kanssa oli Yhdysvalloille 720 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Filippiineiltä oli 31,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 1,4 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Filippiineiltä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), joka edusti 12,8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa) 11,8 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 6,3 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Filippiineille oli 1,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 705 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 17,1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc041 (vehnä) 10,8 % sekä Sitc022 (maito ja kerma) 8,6 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-huhtikuun aikana

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Filippinien kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 20,5 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 8,2 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 5,2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3,0 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 25,8 prosentilla ja viennin arvo 12,5 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 619 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 472 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 2,2 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1,4 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Filippiineille (PH) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 236,6 24,2 255,7 35,1 241,9 35,0 331,1 36,7 265,3 37,6
00. Elävät eläimet 0,8 0,1 5,6 0,8 1,7 0,2 0,1 0,0 1,2 0,2
01. Liha ja lihatuotteet 19,5 2,0 21,8 3,0 30,2 4,4 32,1 3,6 43,9 6,2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 31,0 3,2 45,4 6,2 42,0 6,1 48,8 5,4 62,2 8,8
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,5 0,0 0,5 0,1 0,6 0,1 0,3 0,0 0,4 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 41,8 4,3 84,7 11,6 68,1 9,8 123,8 13,7 81,7 11,6
05. Hedelmät ja kasvikset 11,5 1,2 9,2 1,3 12,0 1,7 15,6 1,7 15,3 2,2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,2 0,2 2,2 0,3 1,5 0,2 2,8 0,3 3,6 0,5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3,9 0,4 2,5 0,3 3,9 0,6 4,2 0,5 4,7 0,7
08. Rehuaineet 115,6 11,8 73,6 10,1 68,7 9,9 92,2 10,2 39,0 5,5
09. Erinäiset elintarvikkeet 9,9 1,0 10,0 1,4 13,4 1,9 11,1 1,2 13,2 1,9
1. Juomat ja tupakka 3,1 0,3 1,4 0,2 2,7 0,4 2,0 0,2 3,8 0,5
11. Juomat 3,1 0,3 1,4 0,2 2,6 0,4 1,9 0,2 3,7 0,5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 92,1 9,4 77,8 10,7 89,3 12,9 111,4 12,3 53,0 7,5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 76,2 7,8 59,7 8,2 53,1 7,7 89,6 9,9 34,4 4,9
24. Puutavara ja korkki 4,4 0,4 4,0 0,6 2,8 0,4 5,5 0,6 3,4 0,5
25. Paperimassa 5,8 0,6 5,6 0,8 5,2 0,7 5,1 0,6 6,7 1,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,7 0,2 0,9 0,1 1,1 0,2 2,0 0,2 1,7 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,2 0,0 0,9 0,1 0,4 0,1 0,4 0,0 0,9 0,1
28. Malmit ja metalliromu 2,9 0,3 6,1 0,8 24,8 3,6 7,2 0,8 4,1 0,6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,0 0,1 0,5 0,1 1,8 0,3 1,5 0,2 1,7 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 17,7 1,8 0,7 0,1 0,7 0,1 17,5 1,9 0,3 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 17,7 1,8 0,7 0,1 0,7 0,1 17,5 1,9 0,3 0,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,1 0,0 0,4 0,1 0,3 0,0 0,7 0,1 0,5 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 306,0 31,3 91,5 12,6 76,0 11,0 115,0 12,7 53,3 7,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2,8 0,3 28,6 3,9 9,1 1,3 36,4 4,0 2,5 0,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4,7 0,5 4,6 0,6 3,8 0,5 6,2 0,7 6,7 0,9
53. Väri- ja parkitusaineet 1,3 0,1 2,2 0,3 1,9 0,3 2,5 0,3 3,6 0,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 270,1 27,6 30,6 4,2 33,9 4,9 39,4 4,4 12,2 1,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5,7 0,6 7,4 1,0 6,3 0,9 10,0 1,1 7,8 1,1
56. Lannoitteet, valmistetut 0,4 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,5 0,1 0,3 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 3,9 0,4 3,3 0,4 3,2 0,5 3,0 0,3 4,0 0,6
58. Muovit, valmistetut 4,0 0,4 4,8 0,7 3,5 0,5 7,0 0,8 4,9 0,7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 13,1 1,3 9,7 1,3 14,1 2,0 10,0 1,1 11,3 1,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 16,2 1,7 14,2 2,0 14,2 2,0 17,5 1,9 19,0 2,7
62. Kumituotteet 0,7 0,1 0,7 0,1 0,9 0,1 0,7 0,1 0,9 0,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,2 0,0 0,6 0,1 0,2 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3,7 0,4 3,6 0,5 4,8 0,7 5,3 0,6 6,7 0,9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,5 0,2 2,0 0,3 1,8 0,3 2,1 0,2 1,8 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 0,8 0,1 0,8 0,1 0,6 0,1 1,0 0,1 1,2 0,2
67. Rauta ja teräs 1,1 0,1 1,3 0,2 1,0 0,1 0,5 0,1 1,1 0,2
68. Muut metallit 1,6 0,2 1,2 0,2 1,0 0,1 1,4 0,2 1,2 0,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6,5 0,7 4,0 0,5 3,7 0,5 6,0 0,7 5,9 0,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 260,3 26,6 247,2 34,0 228,2 33,0 260,8 28,9 264,3 37,5
71. Voimakoneet ja moottorit 2,8 0,3 3,4 0,5 2,9 0,4 3,5 0,4 4,0 0,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 25,0 2,6 9,9 1,4 12,1 1,8 14,5 1,6 16,7 2,4
73. Metalliteollisuuskoneet 2,6 0,3 0,5 0,1 1,2 0,2 1,8 0,2 3,8 0,5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 15,6 1,6 11,4 1,6 11,6 1,7 18,3 2,0 14,8 2,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 24,9 2,5 27,6 3,8 27,9 4,0 32,0 3,5 33,7 4,8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 24,2 2,5 33,6 4,6 25,8 3,7 29,1 3,2 27,9 4,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 143,6 14,7 145,7 20,0 130,9 18,9 139,4 15,4 145,8 20,7
78. Moottoriajoneuvot 10,8 1,1 1,2 0,2 3,3 0,5 8,6 0,9 5,0 0,7
79. Muut kuljetusvälineet 10,9 1,1 13,8 1,9 12,6 1,8 13,7 1,5 12,7 1,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 31,7 3,2 26,0 3,6 27,1 3,9 32,6 3,6 34,8 4,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,9 0,1 0,3 0,0 0,5 0,1 0,4 0,0 0,9 0,1
82. Huonekalut 0,7 0,1 0,5 0,1 1,5 0,2 1,3 0,1 0,7 0,1
84. Vaatteet 0,5 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 17,8 1,8 14,0 1,9 16,0 2,3 18,0 2,0 17,5 2,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,7 0,1 0,6 0,1 1,0 0,1 0,6 0,1 1,0 0,1
89. Muut valmiit tavarat 11,0 1,1 10,5 1,4 7,9 1,1 12,0 1,3 14,5 2,1
9. Muut tavarat 14,6 1,5 13,1 1,8 11,6 1,7 13,9 1,5 11,1 1,6
93. Erittelemätön 0,8 0,1 2,1 0,3 1,4 0,2 0,4 0,0 0,9 0,1
97. Kulta, ei monetaarinen 0,3 0,0 0,9 0,1 0,6 0,1 0,7 0,1 0,5 0,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 13,5 1,4 10,1 1,4 9,6 1,4 12,8 1,4 9,7 1,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 978,4 100,0 728,0 100,0 692,0 100,0 902,4 100,0 705,4 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Filippiineiltä (PH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 72,9 5,6 73,4 6,0 51,4 4,7 67,4 4,7 72,2 5,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 35,6 2,7 26,9 2,2 23,6 2,1 24,4 1,7 25,2 1,8
04. Vilja ja viljatuotteet 2,8 0,2 4,3 0,4 1,9 0,2 4,8 0,3 4,5 0,3
05. Hedelmät ja kasvikset 29,2 2,2 32,9 2,7 22,5 2,0 32,9 2,3 36,6 2,6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,3 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,3 0,0 0,3 0,0 0,7 0,1 0,5 0,0 0,4 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 4,2 0,3 8,4 0,7 2,5 0,2 4,4 0,3 5,3 0,4
1. Juomat ja tupakka 9,9 0,8 16,7 1,4 7,6 0,7 7,9 0,5 5,8 0,4
11. Juomat 9,0 0,7 15,0 1,2 6,4 0,6 7,8 0,5 4,9 0,3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,9 0,1 1,7 0,1 1,3 0,1 0,1 0,0 1,0 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7,6 0,6 7,6 0,6 6,1 0,6 9,4 0,7 11,7 0,8
24. Puutavara ja korkki 1,5 0,1 1,1 0,1 1,0 0,1 2,2 0,2 3,6 0,3
25. Paperimassa 2,6 0,2 0,4 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 1,5 0,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3,3 0,3 5,7 0,5 4,6 0,4 6,9 0,5 6,2 0,4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 34,9 2,7 83,2 6,8 55,3 5,0 39,6 2,7 45,7 3,2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 34,5 2,6 82,4 6,7 55,0 5,0 39,0 2,7 45,4 3,2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,3 0,0 0,8 0,1 0,3 0,0 0,6 0,0 0,2 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 9,8 0,8 9,9 0,8 8,9 0,8 13,7 0,9 17,5 1,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2,5 0,2 1,1 0,1 3,5 0,3 6,1 0,4 7,8 0,5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,7 0,1 1,9 0,2 1,1 0,1 0,6 0,0 2,5 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 2,6 0,2 1,8 0,1 1,1 0,1 2,2 0,2 3,0 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,2 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,8 0,1 0,6 0,0 0,7 0,1 1,3 0,1 1,3 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 0,8 0,1 1,2 0,1 0,6 0,1 1,0 0,1 0,3 0,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,8 0,1 2,5 0,2 1,3 0,1 1,8 0,1 1,5 0,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 48,4 3,7 48,3 3,9 44,4 4,0 53,0 3,7 47,0 3,3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,5 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0
62. Kumituotteet 21,9 1,7 20,8 1,7 24,2 2,2 25,0 1,7 20,4 1,4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2,1 0,2 2,9 0,2 1,8 0,2 2,8 0,2 3,3 0,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,3 0,1 1,4 0,1 0,6 0,1 2,4 0,2 1,0 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4,2 0,3 3,1 0,3 3,5 0,3 5,0 0,3 3,4 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 9,3 0,7 9,1 0,7 4,7 0,4 7,3 0,5 9,1 0,6
67. Rauta ja teräs 0,6 0,0 0,9 0,1 0,6 0,1 0,6 0,0 0,8 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8,6 0,7 10,0 0,8 8,7 0,8 9,6 0,7 8,8 0,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 796,3 61,1 662,7 54,0 666,3 60,7 875,3 60,7 870,8 61,1
71. Voimakoneet ja moottorit 12,2 0,9 9,3 0,8 9,3 0,8 11,7 0,8 10,2 0,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2,0 0,2 1,7 0,1 1,9 0,2 1,5 0,1 1,8 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 15,1 1,2 14,4 1,2 14,6 1,3 16,9 1,2 16,0 1,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 309,9 23,8 242,6 19,8 237,6 21,6 331,6 23,0 319,1 22,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 95,3 7,3 80,1 6,5 79,3 7,2 108,7 7,5 110,4 7,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 353,8 27,1 305,4 24,9 314,4 28,6 389,6 27,0 396,6 27,8
78. Moottoriajoneuvot 3,5 0,3 5,4 0,4 3,8 0,3 5,4 0,4 4,2 0,3
79. Muut kuljetusvälineet 4,3 0,3 3,8 0,3 5,1 0,5 9,5 0,7 12,2 0,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 296,4 22,7 300,4 24,5 234,6 21,4 345,7 24,0 321,3 22,5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 7,2 0,5 7,5 0,6 6,3 0,6 9,4 0,7 5,5 0,4
82. Huonekalut 19,4 1,5 19,2 1,6 12,2 1,1 18,0 1,2 14,4 1,0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 38,6 3,0 39,7 3,2 27,6 2,5 39,0 2,7 65,7 4,6
84. Vaatteet 61,7 4,7 60,8 5,0 50,7 4,6 71,1 4,9 71,5 5,0
85. Jalkineet 8,3 0,6 9,4 0,8 2,1 0,2 7,8 0,5 4,0 0,3
87. Kojeet,mittarit yms. 27,2 2,1 18,7 1,5 22,2 2,0 37,1 2,6 25,1 1,8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 16,8 1,3 14,1 1,2 14,8 1,3 15,4 1,1 18,3 1,3
89. Muut valmiit tavarat 117,1 9,0 130,8 10,7 98,7 9,0 147,9 10,3 116,8 8,2
9. Muut tavarat 27,0 2,1 24,7 2,0 23,9 2,2 30,3 2,1 32,9 2,3
93. Erittelemätön 19,7 1,5 17,2 1,4 17,5 1,6 21,7 1,5 25,4 1,8
97. Kulta, ei monetaarinen 0,0 0,0 0,6 0,0 00 0,1 0,0 0,1 0,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 7,2 0,6 6,8 0,6 6,4 0,6 8,5 0,6 7,4 0,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.303,2 100,0 1.226,8 100,0 1.098,4 100,0 1.442,2 100,0 1.425,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu