Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Filippinien ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-heinäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Filippiineille (PH) 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1.475,7 1.276,0 15.6
00. Elävät eläimet6,4 9,3 -31.0
01. Liha ja lihatuotteet318,8 132,3 141.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat215,4 228,1 -5.5
03. Kala- ja kalavalmisteet2,0 3,1 -35.9
04. Vilja ja viljatuotteet509,1 523,4 -2.7
05. Hedelmät ja kasvikset100,8 86,1 17.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja14,3 16,1 -11.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä27,1 19,9 36.0
08. Rehuaineet184,9 186,8 -1.0
09. Erinäiset elintarvikkeet97,3 71,4 36.4
1. Juomat ja tupakka23,10 11,7 104.7
11. Juomat23,2 10,10 111.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0,8 0,8 5.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat643,4 544,6 18.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet548,10 444,8 23.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,6 0,4 68.1
24. Puutavara ja korkki10,7 6,8 57.5
25. Paperimassa30,7 21,4 43.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet14,1 11,7 20.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat3,3 2,6 26.6
28. Malmit ja metalliromu23,7 46,1 -48.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet11,7 11,2 4.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta28,9 24,2 19.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0,1 0..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet5,7 24,1 -76.6
34. Kaasut23,2 0,1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat2,8 2,9 -3.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat0,10 1,2 -19.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat1,6 1,3 17.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,4 0,5 -18.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet341,8 328,9 3.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet59,3 58,6 1.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet31,7 23,9 32.7
53. Väri- ja parkitusaineet22,3 20,9 6.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet53,5 50,7 5.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet52,1 57,1 -8.8
56. Lannoitteet, valmistetut2,3 4,4 -49.1
57. Muovit, valmistamattomat26,5 33,4 -20.5
58. Muovit, valmistetut26,5 24,8 7.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet67,10 55,4 22.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan107,9 146,4 -26.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat1,0 2,3 -55.3
62. Kumituotteet7,9 6,7 18.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1,7 1,4 24.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä27,6 48,5 -43.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet12,3 10,7 15.1
66. Kivennäisainetuotteet6,9 6,8 1.2
67. Rauta ja teräs4,10 8,8 -43.6
68. Muut metallit10,8 10,3 4.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista35,0 51,4 -31.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1.941,5 1.850,3 4.9
71. Voimakoneet ja moottorit20,3 29,6 -31.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet286,4 95,4 200.5
73. Metalliteollisuuskoneet7,4 5,7 30.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet89,6 127,8 -29.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet215,3 187,4 14.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet216,1 193,8 11.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1.004,4 1.046,8 -4.1
78. Moottoriajoneuvot30,10 37,8 -18.1
79. Muut kuljetusvälineet71,4 126,3 -43.5
8. Erinäiset valmiit tavarat218,2 225,1 -3.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2,6 4,9 -46.9
82. Huonekalut5,5 5,8 -5.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1,7 0,6 209.3
84. Vaatteet1,7 2,1 -17.4
85. Jalkineet0,2 0,2 -9.3
87. Kojeet,mittarit yms.126,9 114,8 10.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot7,8 9,8 -20.6
89. Muut valmiit tavarat72,2 87,3 -17.4
9. Muut tavarat82,5 71,6 15.3
93. Erittelemätön11,4 7,6 50.5
97. Kulta, ei monetaarinen3,8 1,7 130.7
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain67,5 62,4 8.1
Kaikki ryhmät yhteensä4.866,3 4.481,4 8.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Filippiineiltä (PH) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet405,5 350,6 15.6
00. Elävät eläimet0,3 0,3 4.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat1,3 0,1 ..
03. Kala- ja kalavalmisteet114,2 100,3 13.9
04. Vilja ja viljatuotteet19,6 15,10 23.0
05. Hedelmät ja kasvikset190,8 167,8 13.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja44,9 38,8 15.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2,8 2,1 30.3
08. Rehuaineet0,7 0,3 170.8
09. Erinäiset elintarvikkeet31,3 25,3 23.6
1. Juomat ja tupakka85,5 63,2 35.3
11. Juomat81,4 55,4 47.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet4,2 7,9 -47.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat42,3 47,4 -10.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0,1 0..
24. Puutavara ja korkki5,2 0,7 649.7
25. Paperimassa5,8 12,3 -53.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0,1 0,1 -1.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0,3 0,3 -11.1
28. Malmit ja metalliromu1,1 0,6 92.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet29,10 33,6 -10.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0,1 0,1 30.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.00,1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet00,1 ..
34. Kaasut0,1 0,1 101.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat268,8 197,4 36.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat266,7 195,1 36.7
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.2,2 2,3 -6.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet78,2 65,8 18.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet27,4 24,1 13.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet8,4 4,9 70.4
53. Väri- ja parkitusaineet16,0 14,9 7.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0,6 1,5 -59.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet4,4 6,0 -27.6
57. Muovit, valmistamattomat4,0 1,9 119.0
58. Muovit, valmistetut3,3 2,5 30.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet14,4 10,3 39.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan283,3 192,9 46.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,5 0,4 15.6
62. Kumituotteet114,3 68,7 66.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut12,5 5,1 143.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä11,9 10,2 16.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet19,6 18,5 5.9
66. Kivennäisainetuotteet53,1 37,6 41.2
67. Rauta ja teräs6,4 4,8 33.0
68. Muut metallit0,8 0,5 62.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista64,6 47,3 36.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet4.571,3 3.589,8 27.3
71. Voimakoneet ja moottorit104,5 106,6 -1.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet14,9 6,1 146.9
73. Metalliteollisuuskoneet1,8 1,6 13.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet111,1 103,10 6.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet1.776,5 1.448,6 22.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet533,8 360,2 48.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1.974,3 1.524,3 29.5
78. Moottoriajoneuvot39,3 25,6 53.7
79. Muut kuljetusvälineet15,4 13,4 14.6
8. Erinäiset valmiit tavarat1.598,9 1.292,4 23.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet42,2 25,7 64.6
82. Huonekalut96,1 82,3 16.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.219,1 171,7 27.6
84. Vaatteet316,4 277,6 14.0
85. Jalkineet40,9 21,7 88.9
87. Kojeet,mittarit yms.191,5 109,8 74.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot94,6 65,3 45.0
89. Muut valmiit tavarat598,4 538,7 11.1
9. Muut tavarat225,2 188,2 19.7
93. Erittelemätön169,7 140,6 20.7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0,1 0..
97. Kulta, ei monetaarinen4,1 1,3 236.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta51,5 46,5 10.9
Kaikki ryhmät yhteensä7.558,6 5.987,3 26.2

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu