Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Thaimaan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/2 - 2022/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
2022/5
%
2022/6
%
Viennistä0,6 0,8 1,0 0,7 1,0
Tuonnista1,8 1,8 1,8 1,9 1,7
Tavaroiden ulkomaankaupasta1,3 1,4 1,5 1,4 1,4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Thaimaan kanssa, vienti Thaimaahan ja tuonti Thaimaasta vuoden 2022 kesäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kesäkuussa Thaimaa oli Yhdysvaltain 18. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Thaimaan osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta kesäkuussa 2022 oli 1,4 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 1,0 %:a ja 1,7 %:a tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 6,6 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 31,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Kesäkuussa kauppatase Thaimaan kanssa oli Yhdysvalloille 3,1 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Thaimaasta oli 18,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa, ollen suuruudeltaan 4,9 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Thaimaasta olivat Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), joka edusti 13,3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 10,3 % sekä Sitc625 (ulko- ja sisärenkaat,kumia; vaihdettavat ulkorenkaan kulutuspinnat, vannenauhat) 7,1 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Thaimaahan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden kesäkuuhun nähden. Viennin arvo oli 1,8 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 21,6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc343 (luonnonkaasu) 11,3 % sekä Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 6,9 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-kesäkuun aikana

Tammi-kesäkuun aikana tavarakauppa Thaimaan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-kesäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-kesäkuussa. Kasvua oli peräti 27,3 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 36,9 miljardiin dollariin. Tammi-kesäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 28,9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 8,0 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 27,5 prosentilla ja viennin arvo 26,8 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), arvon ollessa 4,2 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 1,0 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-kesäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 20,8 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 16,3 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Thaimaahan (TH) jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 81,6 8,6 119,8 8,5 93,9 5,6 83,4 6,6 85,0 4,8
00. Elävät eläimet 1,3 0,1 1,8 0,1 0,6 0,0 1,9 0,1 0,4 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 1,7 0,2 0,5 0,0 1,2 0,1 0,5 0,0 1,3 0,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 8,0 0,8 12,7 0,9 11,1 0,7 8,3 0,7 5,0 0,3
03. Kala- ja kalavalmisteet 4,0 0,4 6,7 0,5 4,0 0,2 2,2 0,2 3,3 0,2
04. Vilja ja viljatuotteet 22,7 2,4 35,2 2,5 27,3 1,6 23,0 1,8 24,7 1,4
05. Hedelmät ja kasvikset 7,2 0,8 9,8 0,7 9,3 0,6 8,5 0,7 12,7 0,7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,5 0,2 2,0 0,1 2,4 0,1 2,5 0,2 2,5 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1,5 0,2 3,8 0,3 5,4 0,3 4,3 0,3 3,8 0,2
08. Rehuaineet 15,8 1,7 30,8 2,2 16,3 1,0 16,2 1,3 19,6 1,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 18,0 1,9 16,4 1,2 16,2 1,0 16,0 1,3 11,7 0,7
1. Juomat ja tupakka 0,7 0,1 1,4 0,1 1,0 0,1 2,5 0,2 0,8 0,0
11. Juomat 0,6 0,1 1,3 0,1 1,0 0,1 2,5 0,2 0,8 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 122,0 12,9 159,3 11,3 159,6 9,6 173,3 13,7 162,4 9,2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 5,7 0,6 5,7 0,4 6,1 0,4 10,9 0,9 8,8 0,5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 10,6 1,1 7,0 0,5 8,0 0,5 9,1 0,7 9,2 0,5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 5,5 0,6 7,9 0,6 6,1 0,4 7,4 0,6 6,5 0,4
24. Puutavara ja korkki 2,1 0,2 2,1 0,1 2,9 0,2 2,6 0,2 3,1 0,2
25. Paperimassa 28,7 3,0 37,9 2,7 43,6 2,6 47,1 3,7 48,7 2,8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 16,0 1,7 21,1 1,5 25,4 1,5 19,1 1,5 23,9 1,4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,8 0,2 6,0 0,4 2,3 0,1 2,8 0,2 3,4 0,2
28. Malmit ja metalliromu 47,0 5,0 66,3 4,7 63,6 3,8 69,2 5,5 55,5 3,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4,6 0,5 5,1 0,4 1,6 0,1 5,2 0,4 3,3 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 84,5 8,9 309,5 21,9 154,4 9,3 263,6 20,8 613,2 34,7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 12,8 1,4 299,0 21,1 154,3 9,3 224,9 17,8 414,2 23,5
34. Kaasut 71,7 7,6 10,4 0,7 00 38,7 3,1 198,9 11,3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 112,4 11,9 184,1 13,0 182,8 11,0 156,6 12,4 161,4 9,1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 7,8 0,8 10,1 0,7 10,4 0,6 13,3 1,1 15,2 0,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 20,9 2,2 9,1 0,6 28,5 1,7 15,5 1,2 12,9 0,7
53. Väri- ja parkitusaineet 6,0 0,6 6,4 0,5 7,1 0,4 7,0 0,6 7,3 0,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 7,5 0,8 41,8 3,0 48,2 2,9 21,6 1,7 19,9 1,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 10,7 1,1 15,0 1,1 16,3 1,0 16,0 1,3 16,7 0,9
56. Lannoitteet, valmistetut 0,0 0,0 12,6 0,9 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 29,0 3,1 35,8 2,5 32,8 2,0 35,2 2,8 33,2 1,9
58. Muovit, valmistetut 6,8 0,7 8,0 0,6 7,2 0,4 9,0 0,7 11,4 0,6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 23,7 2,5 45,3 3,2 32,1 1,9 38,8 3,1 44,5 2,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 104,7 11,1 94,7 6,7 66,5 4,0 64,4 5,1 138,7 7,9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,6 0,1 0,6 0,0 2,1 0,1 3,2 0,3 0,9 0,0
62. Kumituotteet 2,9 0,3 4,5 0,3 5,9 0,4 5,3 0,4 5,2 0,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3,7 0,4 5,5 0,4 5,4 0,3 6,5 0,5 7,6 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 7,4 0,8 6,8 0,5 6,2 0,4 6,4 0,5 5,2 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 71,7 7,6 55,2 3,9 22,8 1,4 20,3 1,6 97,8 5,5
67. Rauta ja teräs 2,8 0,3 4,0 0,3 4,7 0,3 4,3 0,3 5,1 0,3
68. Muut metallit 4,7 0,5 6,0 0,4 6,0 0,4 5,8 0,5 4,7 0,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10,7 1,1 11,9 0,8 13,2 0,8 12,4 1,0 12,3 0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 359,2 38,0 435,2 30,8 857,4 51,6 412,9 32,7 410,3 23,2
71. Voimakoneet ja moottorit 20,0 2,1 21,2 1,5 17,9 1,1 25,4 2,0 31,3 1,8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8,9 0,9 12,7 0,9 11,3 0,7 17,2 1,4 20,3 1,1
73. Metalliteollisuuskoneet 4,9 0,5 5,6 0,4 6,5 0,4 4,4 0,3 3,4 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 40,4 4,3 60,4 4,3 68,1 4,1 44,0 3,5 37,6 2,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 30,6 3,2 29,3 2,1 33,4 2,0 31,7 2,5 26,6 1,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 31,6 3,3 62,5 4,4 57,7 3,5 33,3 2,6 39,8 2,3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 150,4 15,9 173,4 12,3 181,7 10,9 175,3 13,9 172,5 9,8
78. Moottoriajoneuvot 47,9 5,1 56,1 4,0 55,5 3,3 64,5 5,1 55,5 3,1
79. Muut kuljetusvälineet 24,6 2,6 14,0 1,0 425,3 25,6 17,1 1,4 23,3 1,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 62,5 6,6 84,6 6,0 122,7 7,4 84,9 6,7 98,2 5,6
82. Huonekalut 0,8 0,1 2,2 0,2 2,0 0,1 2,7 0,2 2,5 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,2 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,8 0,1 0,7 0,0
84. Vaatteet 1,4 0,2 1,6 0,1 0,6 0,0 0,4 0,0 0,8 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 28,2 3,0 40,4 2,9 36,5 2,2 39,5 3,1 40,9 2,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4,7 0,5 5,4 0,4 5,9 0,4 5,8 0,5 6,7 0,4
89. Muut valmiit tavarat 26,8 2,8 34,4 2,4 77,3 4,6 35,1 2,8 46,2 2,6
9. Muut tavarat 18,1 1,9 25,5 1,8 24,5 1,5 22,8 1,8 95,8 5,4
93. Erittelemätön 1,5 0,2 0,8 0,1 1,8 0,1 0,6 0,0 6,4 0,4
97. Kulta, ei monetaarinen 1,7 0,2 1,7 0,1 0,7 0,0 0,8 0,1 60,9 3,4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 14,9 1,6 23,0 1,6 22,0 1,3 21,4 1,7 28,5 1,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 945,7 100,0 1.414,1 100,0 1.662,9 100,0 1.264,6 100,0 1.765,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Thaimaasta (TH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 336,5 7,9 420,5 7,8 422,2 8,8 447,1 8,3 394,4 8,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,8 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 96,5 2,3 106,1 2,0 120,8 2,5 119,5 2,2 107,9 2,2
04. Vilja ja viljatuotteet 68,7 1,6 97,5 1,8 83,7 1,7 88,0 1,6 73,1 1,5
05. Hedelmät ja kasvikset 70,5 1,7 95,8 1,8 89,1 1,9 90,6 1,7 82,6 1,7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 8,9 0,2 10,7 0,2 11,7 0,2 12,4 0,2 11,1 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2,7 0,1 3,6 0,1 2,8 0,1 3,1 0,1 2,6 0,1
08. Rehuaineet 54,7 1,3 66,7 1,2 75,8 1,6 90,4 1,7 77,7 1,6
09. Erinäiset elintarvikkeet 33,7 0,8 39,4 0,7 37,5 0,8 42,1 0,8 38,7 0,8
1. Juomat ja tupakka 6,6 0,2 7,5 0,1 6,2 0,1 11,9 0,2 13,6 0,3
11. Juomat 6,6 0,2 7,5 0,1 6,2 0,1 11,8 0,2 12,9 0,3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 00 0,0 0,0 00 0,1 0,0 0,6 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 60,2 1,4 71,1 1,3 44,6 0,9 110,4 2,1 74,8 1,5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 44,9 1,1 41,0 0,8 19,3 0,4 64,6 1,2 46,2 0,9
24. Puutavara ja korkki 0,2 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 6,2 0,1 12,1 0,2 15,4 0,3 16,3 0,3 16,3 0,3
28. Malmit ja metalliromu 2,5 0,1 10,1 0,2 0,9 0,0 19,4 0,4 2,4 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 6,1 0,1 7,1 0,1 8,8 0,2 9,4 0,2 8,8 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 4,4 0,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 4,4 0,1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,7 0,0 0,9 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,3 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 108,5 2,6 122,1 2,3 138,9 2,9 126,7 2,4 143,3 2,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 32,7 0,8 33,4 0,6 54,8 1,1 30,5 0,6 35,1 0,7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7,9 0,2 6,7 0,1 5,6 0,1 7,3 0,1 9,0 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 0,4 0,0 0,4 0,0 0,8 0,0 1,4 0,0 1,3 0,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,1 0,1 5,4 0,1 2,0 0,0 4,2 0,1 3,5 0,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6,3 0,1 15,7 0,3 10,1 0,2 11,4 0,2 11,4 0,2
57. Muovit, valmistamattomat 24,3 0,6 26,0 0,5 26,2 0,5 29,7 0,6 31,5 0,6
58. Muovit, valmistetut 17,1 0,4 17,8 0,3 14,9 0,3 17,1 0,3 16,5 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 17,5 0,4 16,6 0,3 24,5 0,5 24,9 0,5 35,0 0,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 679,7 16,0 806,9 14,9 758,6 15,8 949,1 17,7 810,0 16,6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1,4 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,8 0,0 1,2 0,0
62. Kumituotteet 297,6 7,0 349,1 6,4 367,1 7,6 403,6 7,5 375,4 7,7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 18,7 0,4 16,9 0,3 18,8 0,4 22,7 0,4 17,8 0,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5,6 0,1 6,4 0,1 5,6 0,1 7,1 0,1 6,7 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 18,7 0,4 21,4 0,4 23,0 0,5 30,9 0,6 21,5 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 67,0 1,6 88,9 1,6 54,8 1,1 109,0 2,0 71,4 1,5
67. Rauta ja teräs 27,1 0,6 36,4 0,7 20,8 0,4 61,5 1,1 29,8 0,6
68. Muut metallit 86,2 2,0 102,2 1,9 93,4 1,9 106,9 2,0 107,4 2,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 157,3 3,7 184,7 3,4 174,3 3,6 206,6 3,9 178,8 3,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2.407,1 56,8 3.129,8 57,8 2.656,7 55,2 2.866,9 53,5 2.638,1 54,0
71. Voimakoneet ja moottorit 45,6 1,1 48,2 0,9 66,4 1,4 69,7 1,3 51,6 1,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 60,6 1,4 73,5 1,4 82,3 1,7 72,0 1,3 80,2 1,6
73. Metalliteollisuuskoneet 14,9 0,4 18,5 0,3 9,9 0,2 27,3 0,5 14,3 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 226,0 5,3 350,2 6,5 331,8 6,9 300,3 5,6 245,4 5,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 775,3 18,3 1.096,8 20,3 734,7 15,3 835,1 15,6 773,2 15,8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 522,4 12,3 535,9 9,9 533,0 11,1 614,0 11,5 577,4 11,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 604,4 14,3 764,6 14,1 738,0 15,3 752,7 14,1 739,1 15,1
78. Moottoriajoneuvot 154,9 3,7 239,0 4,4 158,0 3,3 187,1 3,5 152,1 3,1
79. Muut kuljetusvälineet 3,0 0,1 3,1 0,1 2,7 0,1 8,7 0,2 4,8 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 599,1 14,1 807,0 14,9 734,1 15,3 799,1 14,9 757,5 15,5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 21,7 0,5 22,0 0,4 39,1 0,8 31,5 0,6 26,5 0,5
82. Huonekalut 67,9 1,6 100,3 1,9 84,4 1,8 89,9 1,7 89,1 1,8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 15,0 0,4 21,8 0,4 27,5 0,6 29,8 0,6 27,8 0,6
84. Vaatteet 141,2 3,3 195,9 3,6 164,8 3,4 187,8 3,5 159,6 3,3
85. Jalkineet 12,5 0,3 14,9 0,3 18,0 0,4 15,3 0,3 14,3 0,3
87. Kojeet,mittarit yms. 66,0 1,6 90,8 1,7 85,4 1,8 92,3 1,7 92,1 1,9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 37,5 0,9 46,4 0,9 41,6 0,9 58,2 1,1 46,3 0,9
89. Muut valmiit tavarat 237,3 5,6 314,9 5,8 273,3 5,7 294,2 5,5 301,8 6,2
9. Muut tavarat 40,2 0,9 46,9 0,9 49,7 1,0 44,7 0,8 46,1 0,9
93. Erittelemätön 23,2 0,5 26,7 0,5 31,4 0,7 26,0 0,5 27,7 0,6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 16,9 0,4 20,0 0,4 18,1 0,4 18,6 0,3 18,2 0,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4.238,7 100,0 5.412,8 100,0 4.811,4 100,0 5.356,5 100,0 4.882,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu