Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Thaimaan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.70.90.70.90.8
Tuonnista1.51.61.61.71.7
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.21.31.21.41.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Thaimaan kanssa, vienti Thaimaahan ja tuonti Thaimaasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Thaimaan osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta huhtikuussa 2021 oli 1.3 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0.8 %:a ja 1.7 %:a tuonnista. Huhtikuussa Thaimaa oli Yhdysvaltain 19. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 4.9 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 28.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Thaimaan kanssa oli Yhdysvalloille 2.7 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Thaimaasta oli 31.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 3.8 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Thaimaasta olivat Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), joka edusti 13.4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 9.4 % sekä Sitc625 (ulko- ja sisärenkaat,kumia; vaihdettavat ulkorenkaan kulutuspinnat, vannenauhat) 7.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Thaimaahan oli 20.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 1.1 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 14.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 9.1 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 4.4 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Thaimaan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 18.5 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 13.7 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 14.2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 4.3 miljardia dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 19.6 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), arvon ollessa 2.0 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), arvon ollessa 414 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 2.1 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 9.8 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 7.4 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Thaimaahan (TH) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 51.5 5.3 103.6 9.5 50.3 6.0 90.7 6.9 102.2 9.4
00. Elävät eläimet 2.6 0.3 1.4 0.1 1.7 0.2 2.2 0.2 2.4 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 1.1 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1 1.3 0.1 0.9 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.1 0.2 3.1 0.3 6.0 0.7 8.8 0.7 6.2 0.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.7 0.2 0.8 0.1 1.6 0.2 3.1 0.2 6.8 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 2.2 0.2 45.4 4.2 1.5 0.2 17.3 1.3 38.6 3.5
05. Hedelmät ja kasvikset 11.4 1.2 7.1 0.6 6.4 0.7 8.1 0.6 6.4 0.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.4 0.1 2.3 0.2 1.8 0.2 2.9 0.2 1.10 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.10 0.2 3.3 0.3 4.2 0.5 4.3 0.3 3.3 0.3
08. Rehuaineet 12.1 1.2 19.1 1.8 10.10 1.3 24.9 1.9 18.8 1.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 15.4 1.6 20.7 1.9 15.6 1.8 18.3 1.4 17.4 1.6
1. Juomat ja tupakka 1.2 0.1 0.5 0.0 0.7 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1
11. Juomat 1.2 0.1 0.5 0.0 0.7 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 179.6 18.4 168.1 15.5 106.1 12.6 135.4 10.2 117.6 10.8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 1.4 0.1 3.6 0.3 2.6 0.3 5.9 0.4 3.5 0.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 121.1 12.4 81.4 7.5 28.7 3.4 18.0 1.4 9.9 0.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 4.1 0.4 5.5 0.5 4.3 0.5 6.1 0.5 4.1 0.4
24. Puutavara ja korkki 1.3 0.1 1.3 0.1 1.7 0.2 1.8 0.1 1.6 0.1
25. Paperimassa 13.9 1.4 20.9 1.9 24.2 2.9 42.7 3.2 45.2 4.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 5.3 0.5 9.5 0.9 13.6 1.6 18.8 1.4 14.4 1.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.1 0.2 2.9 0.3 2.4 0.3 2.9 0.2 1.9 0.2
28. Malmit ja metalliromu 29.6 3.0 41.1 3.8 27.2 3.2 36.3 2.7 35.2 3.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.3 0.1 2.2 0.2 1.8 0.2 3.2 0.2 2.2 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 146.5 15.0 192.9 17.8 14.9 1.8 30.5 2.3 178.3 16.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 146.4 15.0 192.9 17.7 14.8 1.8 30.5 2.3 162.10 14.9
34. Kaasut 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 15.3 1.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 117.9 12.0 149.1 13.7 132.6 15.7 163.4 12.4 144.6 13.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 14.4 1.5 12.8 1.2 9.1 1.1 13.5 1.0 10.10 1.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7.9 0.8 26.3 2.4 16.2 1.9 22.5 1.7 11.8 1.1
53. Väri- ja parkitusaineet 7.9 0.8 12.6 1.2 9.8 1.2 6.8 0.5 7.6 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 8.2 0.8 15.10 1.5 9.1 1.1 25.1 1.9 9.5 0.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 14.8 1.5 11.1 1.0 14.7 1.7 14.1 1.1 12.6 1.1
56. Lannoitteet, valmistetut 0.5 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 13.5 1.2
57. Muovit, valmistamattomat 28.8 2.9 35.3 3.2 36.1 4.3 39.0 2.9 34.6 3.2
58. Muovit, valmistetut 6.10 0.7 7.7 0.7 8.8 1.0 10.6 0.8 8.10 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 28.8 2.9 27.7 2.5 29.0 3.4 31.5 2.4 35.5 3.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 43.1 4.4 50.7 4.7 50.7 6.0 62.3 4.7 49.8 4.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 2.1 0.2 1.9 0.2 2.3 0.3 1.5 0.1 2.1 0.2
62. Kumituotteet 3.2 0.3 4.3 0.4 4.5 0.5 4.2 0.3 5.2 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.9 0.5 4.8 0.4 4.4 0.5 5.5 0.4 4.0 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6.3 0.6 6.0 0.5 5.1 0.6 5.6 0.4 4.7 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 12.8 1.3 17.6 1.6 16.9 2.0 26.5 2.0 13.7 1.3
67. Rauta ja teräs 2.4 0.2 2.3 0.2 2.5 0.3 2.6 0.2 5.1 0.5
68. Muut metallit 2.3 0.2 3.7 0.3 3.8 0.4 4.0 0.3 3.9 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9.2 0.9 10.4 1.0 11.4 1.4 12.5 0.9 11.0 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 358.5 36.6 337.4 31.1 324.1 38.4 443.3 33.5 383.6 35.1
71. Voimakoneet ja moottorit 7.4 0.8 13.2 1.2 18.9 2.2 24.7 1.9 20.6 1.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 16.8 1.7 14.6 1.3 13.4 1.6 11.2 0.8 11.2 1.0
73. Metalliteollisuuskoneet 2.8 0.3 3.7 0.3 4.3 0.5 2.9 0.2 2.8 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 36.3 3.7 32.2 3.0 32.3 3.8 40.1 3.0 41.5 3.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 35.3 3.6 19.9 1.8 27.8 3.3 22.6 1.7 28.7 2.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 45.1 4.6 34.7 3.2 25.8 3.1 43.0 3.3 43.1 3.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 122.4 12.5 129.6 11.9 109.1 12.9 128.3 9.7 144.0 13.2
78. Moottoriajoneuvot 67.5 6.9 64.9 6.0 75.1 8.9 81.7 6.2 59.6 5.5
79. Muut kuljetusvälineet 25.2 2.6 25.1 2.3 17.7 2.1 88.9 6.7 32.5 3.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 61.9 6.3 62.7 5.8 56.1 6.6 83.1 6.3 69.0 6.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.7 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
82. Huonekalut 1.6 0.2 1.6 0.1 2.5 0.3 2.1 0.2 2.6 0.2
84. Vaatteet 0.4 0.0 0.7 0.1 0.6 0.1 0.4 0.0 0.3 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 34.1 3.5 32.2 3.0 27.7 3.3 43.1 3.3 34.5 3.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.5 0.4 5.0 0.5 5.9 0.7 11.8 0.9 5.7 0.5
89. Muut valmiit tavarat 21.5 2.2 22.6 2.1 19.0 2.2 25.2 1.9 25.6 2.3
9. Muut tavarat 18.7 1.9 21.7 2.0 108.7 12.9 312.1 23.6 47.0 4.3
93. Erittelemätön 1.2 0.1 1.9 0.2 0.9 0.1 0.6 0.0 0.8 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 0.8 0.1 1.3 0.1 93.6 11.1 290.3 22.0 28.8 2.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 16.8 1.7 18.5 1.7 14.2 1.7 21.3 1.6 17.5 1.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 978.6 100.0 1,086.5 100.0 843.9 100.0 1,321.3 100.0 1,092.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Thaimaasta (TH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 295.6 9.0 332.8 10.1 245.5 7.9 317.8 8.0 319.1 8.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.0 0.0 1.1 0.0 0.6 0.0 0.10 0.0 0.9 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 116.8 3.6 117.2 3.5 71.8 2.3 99.10 2.5 88.6 2.3
04. Vilja ja viljatuotteet 58.9 1.8 67.2 2.0 54.3 1.8 68.1 1.7 66.3 1.7
05. Hedelmät ja kasvikset 49.1 1.5 65.10 2.0 50.6 1.6 66.1 1.7 73.2 1.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 8.2 0.2 6.9 0.2 8.5 0.3 9.0 0.2 8.1 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.6 0.0 1.9 0.1 1.2 0.0 2.9 0.1 2.4 0.1
08. Rehuaineet 31.4 1.0 38.2 1.2 30.4 1.0 40.2 1.0 48.4 1.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 28.8 0.9 34.6 1.0 28.4 0.9 30.7 0.8 31.5 0.8
1. Juomat ja tupakka 10.2 0.3 6.4 0.2 5.1 0.2 7.2 0.2 8.1 0.2
11. Juomat 8.9 0.3 6.2 0.2 5.1 0.2 7.2 0.2 8.1 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.4 0.0 0.2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 36.10 1.1 54.0 1.6 40.7 1.3 67.3 1.7 62.7 1.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 19.8 0.6 30.7 0.9 27.5 0.9 38.9 1.0 35.4 0.9
24. Puutavara ja korkki 0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.9 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 7.5 0.2 8.3 0.2 7.1 0.2 11.2 0.3 11.2 0.3
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 7.2 0.2 1.8 0.1 9.5 0.2 8.9 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 9.5 0.3 7.9 0.2 4.1 0.1 7.2 0.2 6.2 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 1.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 4.9 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.0 1.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 4.9 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 65.1 2.0 74.4 2.2 52.9 1.7 86.1 2.2 95.2 2.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 11.2 0.3 17.2 0.5 9.7 0.3 16.6 0.4 21.6 0.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.7 0.1 3.8 0.1 3.8 0.1 4.4 0.1 2.3 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.4 0.0 1.1 0.0 0.8 0.0 1.3 0.0 1.6 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.8 0.1 2.6 0.1 2.4 0.1 3.7 0.1 4.5 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3.5 0.1 6.2 0.2 3.5 0.1 7.10 0.2 6.6 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 16.4 0.5 13.8 0.4 9.9 0.3 18.2 0.5 23.2 0.6
58. Muovit, valmistetut 15.3 0.5 17.1 0.5 13.1 0.4 18.8 0.5 18.3 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 10.2 0.3 13.0 0.4 10.0 0.3 15.3 0.4 17.5 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 486.3 14.8 495.2 15.0 395.7 12.8 555.6 14.0 561.5 14.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.7 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 1.5 0.0
62. Kumituotteet 301.2 9.2 288.9 8.7 186.5 6.0 303.4 7.6 301.3 7.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 8.10 0.3 12.6 0.4 9.4 0.3 10.7 0.3 10.7 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.4 0.1 4.8 0.1 3.6 0.1 3.8 0.1 5.10 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 19.3 0.6 20.4 0.6 18.1 0.6 21.4 0.5 21.10 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 24.8 0.8 29.3 0.9 27.3 0.9 32.8 0.8 35.9 0.9
67. Rauta ja teräs 7.4 0.2 9.7 0.3 11.7 0.4 13.9 0.3 14.3 0.4
68. Muut metallit 16.3 0.5 23.9 0.7 21.6 0.7 47.8 1.2 42.3 1.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 103.6 3.2 105.7 3.2 117.6 3.8 121.5 3.1 127.9 3.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,832.2 55.9 1,763.9 53.3 1,821.0 58.9 2,224.4 55.9 2,035.6 53.6
71. Voimakoneet ja moottorit 52.4 1.6 36.8 1.1 34.6 1.1 40.8 1.0 36.10 1.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 41.1 1.3 46.0 1.4 54.3 1.8 64.6 1.6 54.1 1.4
73. Metalliteollisuuskoneet 8.1 0.2 7.8 0.2 4.2 0.1 9.4 0.2 9.1 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 137.2 4.2 163.9 5.0 141.9 4.6 221.9 5.6 230.10 6.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 547.0 16.7 571.8 17.3 694.7 22.5 599.1 15.1 620.0 16.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 465.4 14.2 365.8 11.1 376.6 12.2 517.10 13.0 437.8 11.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 465.9 14.2 432.6 13.1 384.7 12.4 562.8 14.1 495.8 13.1
78. Moottoriajoneuvot 113.5 3.5 137.0 4.1 127.8 4.1 205.3 5.2 148.6 3.9
79. Muut kuljetusvälineet 1.9 0.1 2.4 0.1 2.6 0.1 2.9 0.1 2.6 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 518.6 15.8 542.3 16.4 502.2 16.2 671.9 16.9 668.6 17.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 11.10 0.4 9.8 0.3 10.6 0.3 15.2 0.4 16.4 0.4
82. Huonekalut 62.4 1.9 68.8 2.1 50.5 1.6 71.8 1.8 64.1 1.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 7.3 0.2 8.1 0.2 8.2 0.3 11.1 0.3 13.4 0.4
84. Vaatteet 156.3 4.8 191.7 5.8 173.3 5.6 234.1 5.9 242.7 6.4
85. Jalkineet 6.6 0.2 10.6 0.3 4.3 0.1 8.7 0.2 10.6 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 60.1 1.8 55.2 1.7 53.1 1.7 72.3 1.8 75.8 2.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 35.6 1.1 40.5 1.2 32.9 1.1 43.3 1.1 48.5 1.3
89. Muut valmiit tavarat 178.6 5.4 157.8 4.8 169.6 5.5 215.8 5.4 197.5 5.2
9. Muut tavarat 34.5 1.0 37.6 1.1 29.1 0.9 48.8 1.2 38.7 1.0
93. Erittelemätön 17.7 0.5 22.4 0.7 13.10 0.4 29.8 0.7 21.6 0.6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 16.8 0.5 15.2 0.5 15.1 0.5 19.0 0.5 17.1 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3,279.5 100.0 3,308.6 100.0 3,092.3 100.0 3,979.4 100.0 3,794.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu