Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Thaimaan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.90.80.70.70.7
Tuonnista1.71.71.91.71.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.41.31.41.31.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Thaimaan kanssa, vienti Thaimaahan ja tuonti Thaimaasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Thaimaa oli Yhdysvaltain 19. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kauppa Thaimaan kanssa edusti vuoden 2021 heinäkuussa 1.3 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0.7 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 1.6 prosenttia tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 4.9 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 25.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Thaimaan kanssa oli Yhdysvalloille 2.8 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Thaimaasta oli 26.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 3.9 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Thaimaasta olivat Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), joka edusti 19.2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 9.7 % sekä Sitc625 (ulko- ja sisärenkaat,kumia; vaihdettavat ulkorenkaan kulutuspinnat, vannenauhat) 6.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Thaimaahan oli 19.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 1.1 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 13.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 9.9 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 5.5 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Thaimaan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 23.3 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 33.9 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 26.5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 7.4 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 28.5 prosentilla ja viennin arvo 7.9744742998986. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), arvon ollessa 4.2 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 666 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 19.1 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 13.8 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Thaimaahan (TH) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 90.7 6.9 102.2 9.4 75.2 7.5 91.1 9.1 65.0 6.1
00. Elävät eläimet 2.2 0.2 2.4 0.2 1.3 0.1 1.10 0.2 3.2 0.3
01. Liha ja lihatuotteet 1.3 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1 1.4 0.1 0.9 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 8.8 0.7 6.2 0.6 6.2 0.6 5.0 0.5 4.8 0.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 3.1 0.2 6.8 0.6 3.9 0.4 1.8 0.2 2.5 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 17.3 1.3 38.6 3.5 1.2 0.1 34.1 3.4 0.9 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 8.1 0.6 6.4 0.6 7.3 0.7 6.7 0.7 6.9 0.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.9 0.2 1.10 0.2 2.2 0.2 1.9 0.2 2.9 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4.3 0.3 3.3 0.3 4.1 0.4 3.9 0.4 4.9 0.5
08. Rehuaineet 24.9 1.9 18.8 1.7 29.1 2.9 19.7 2.0 18.6 1.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 18.3 1.4 17.4 1.6 19.5 1.9 15.0 1.5 19.8 1.9
1. Juomat ja tupakka 0.7 0.1 0.6 0.1 1.0 0.1 0.4 0.0 0.9 0.1
11. Juomat 0.7 0.1 0.6 0.1 0.10 0.1 0.4 0.0 0.9 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 135.4 10.2 117.6 10.8 138.7 13.8 135.5 13.6 121.5 11.4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 5.9 0.4 3.5 0.3 11.2 1.1 9.2 0.9 5.1 0.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 18.0 1.4 9.9 0.9 10.10 1.1 7.7 0.8 7.8 0.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 6.1 0.5 4.1 0.4 6.1 0.6 6.2 0.6 5.6 0.5
24. Puutavara ja korkki 1.8 0.1 1.6 0.1 1.8 0.2 1.9 0.2 2.1 0.2
25. Paperimassa 42.7 3.2 45.2 4.1 51.8 5.1 48.6 4.9 47.6 4.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 18.8 1.4 14.4 1.3 17.5 1.7 16.4 1.6 17.6 1.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.9 0.2 1.9 0.2 5.3 0.5 3.2 0.3 3.3 0.3
28. Malmit ja metalliromu 36.3 2.7 35.2 3.2 32.6 3.2 41.7 4.2 30.10 2.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.2 0.2 2.2 0.2 1.9 0.2 0.10 0.1 1.7 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 30.5 2.3 178.3 16.3 48.6 4.8 97.4 9.8 163.7 15.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 30.5 2.3 162.10 14.9 14.6 1.4 97.4 9.8 163.7 15.4
34. Kaasut 0.1 0.0 15.3 1.4 34.1 3.4 0 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 163.4 12.4 144.6 13.2 158.9 15.8 139.8 14.0 159.2 14.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 13.5 1.0 10.10 1.0 16.3 1.6 10.2 1.0 9.7 0.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 22.5 1.7 11.8 1.1 15.8 1.6 17.6 1.8 5.3 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 6.8 0.5 7.6 0.7 6.2 0.6 5.4 0.5 10.2 1.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 25.1 1.9 9.5 0.9 11.6 1.2 15.8 1.6 31.2 2.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 14.1 1.1 12.6 1.1 18.7 1.9 11.6 1.2 16.2 1.5
56. Lannoitteet, valmistetut 0.6 0.0 13.5 1.2 0.2 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 39.0 2.9 34.6 3.2 39.9 4.0 37.2 3.7 38.7 3.6
58. Muovit, valmistetut 10.6 0.8 8.10 0.8 8.7 0.9 6.7 0.7 6.10 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 31.5 2.4 35.5 3.2 41.8 4.2 35.3 3.5 41.3 3.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 62.3 4.7 49.8 4.6 70.10 7.1 53.7 5.4 59.4 5.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1.5 0.1 2.1 0.2 6.3 0.6 4.0 0.4 2.4 0.2
62. Kumituotteet 4.2 0.3 5.2 0.5 6.1 0.6 3.9 0.4 5.7 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5.5 0.4 4.0 0.4 7.0 0.7 5.1 0.5 4.4 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5.6 0.4 4.7 0.4 5.6 0.5 4.7 0.5 5.0 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 26.5 2.0 13.7 1.3 26.9 2.7 17.4 1.7 18.6 1.7
67. Rauta ja teräs 2.6 0.2 5.1 0.5 2.6 0.3 2.8 0.3 5.3 0.5
68. Muut metallit 4.0 0.3 3.9 0.3 4.4 0.4 3.8 0.4 6.5 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12.5 0.9 11.0 1.0 12.2 1.2 12.2 1.2 11.7 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 443.3 33.5 383.6 35.1 419.7 41.7 387.3 38.9 399.0 37.5
71. Voimakoneet ja moottorit 24.7 1.9 20.6 1.9 13.1 1.3 22.6 2.3 16.2 1.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11.2 0.8 11.2 1.0 33.2 3.3 14.4 1.4 12.7 1.2
73. Metalliteollisuuskoneet 2.9 0.2 2.8 0.2 4.5 0.4 2.2 0.2 2.9 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 40.1 3.0 41.5 3.8 39.4 3.9 35.2 3.5 42.0 3.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 22.6 1.7 28.7 2.6 47.6 4.7 29.7 3.0 47.10 4.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 43.0 3.3 43.1 3.9 45.9 4.6 52.5 5.3 39.5 3.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 128.3 9.7 144.0 13.2 141.2 14.0 157.7 15.8 152.9 14.4
78. Moottoriajoneuvot 81.7 6.2 59.6 5.5 80.9 8.0 62.5 6.3 73.0 6.9
79. Muut kuljetusvälineet 88.9 6.7 32.5 3.0 14.4 1.4 10.8 1.1 12.3 1.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 83.1 6.3 69.0 6.3 74.10 7.4 73.2 7.3 70.7 6.6
82. Huonekalut 2.1 0.2 2.6 0.2 2.9 0.3 2.1 0.2 2.2 0.2
84. Vaatteet 0.4 0.0 0.3 0.0 1.2 0.1 0.9 0.1 4.8 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 43.1 3.3 34.5 3.2 36.3 3.6 33.9 3.4 33.2 3.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 11.8 0.9 5.7 0.5 7.4 0.7 6.3 0.6 5.9 0.5
89. Muut valmiit tavarat 25.2 1.9 25.6 2.3 26.9 2.7 29.6 3.0 24.1 2.3
9. Muut tavarat 312.1 23.6 47.0 4.3 18.1 1.8 18.6 1.9 25.9 2.4
93. Erittelemätön 0.6 0.0 0.8 0.1 0.5 0.0 0.6 0.1 6.5 0.6
97. Kulta, ei monetaarinen 290.3 22.0 28.8 2.6 1.3 0.1 1.6 0.2 1.8 0.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 21.3 1.6 17.5 1.6 16.3 1.6 16.5 1.7 17.7 1.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,321.3 100.0 1,092.5 100.0 1,005.9 100.0 996.7 100.0 1,065.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Thaimaasta (TH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 317.8 8.0 319.1 8.4 359.9 8.2 294.9 7.2 278.9 7.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.10 0.0 0.9 0.0 1.6 0.0 1.7 0.0 1.9 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 99.10 2.5 88.6 2.3 108.3 2.5 87.5 2.1 87.1 2.3
04. Vilja ja viljatuotteet 68.1 1.7 66.3 1.7 69.1 1.6 45.8 1.1 38.4 1.0
05. Hedelmät ja kasvikset 66.1 1.7 73.2 1.9 79.9 1.8 71.7 1.7 61.6 1.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 9.0 0.2 8.1 0.2 9.2 0.2 9.4 0.2 7.0 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.9 0.1 2.4 0.1 2.3 0.1 2.5 0.1 2.5 0.1
08. Rehuaineet 40.2 1.0 48.4 1.3 56.1 1.3 44.2 1.1 52.5 1.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 30.7 0.8 31.5 0.8 33.5 0.8 31.10 0.8 27.8 0.7
1. Juomat ja tupakka 7.2 0.2 8.1 0.2 10.2 0.2 7.9 0.2 8.1 0.2
11. Juomat 7.2 0.2 8.1 0.2 9.10 0.2 7.9 0.2 8.1 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 67.3 1.7 62.7 1.7 71.1 1.6 48.6 1.2 80.2 2.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 38.9 1.0 35.4 0.9 41.1 0.9 24.2 0.6 54.8 1.4
24. Puutavara ja korkki 0.6 0.0 0.9 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 11.2 0.3 11.2 0.3 13.5 0.3 13.8 0.3 14.0 0.4
28. Malmit ja metalliromu 9.5 0.2 8.9 0.2 8.4 0.2 0.1 0.0 1.2 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 7.2 0.2 6.2 0.2 7.3 0.2 10.2 0.2 10.1 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 4.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.0 4.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.9 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.8 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 86.1 2.2 95.2 2.5 97.7 2.2 100.10 2.5 86.0 2.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 16.6 0.4 21.6 0.6 20.4 0.5 20.2 0.5 19.7 0.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.4 0.1 2.3 0.1 3.10 0.1 7.9 0.2 4.2 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 1.3 0.0 1.6 0.0 0.7 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.7 0.1 4.5 0.1 2.6 0.1 2.10 0.1 2.5 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7.10 0.2 6.6 0.2 4.8 0.1 6.0 0.1 6.4 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 18.2 0.5 23.2 0.6 26.6 0.6 22.3 0.5 19.10 0.5
58. Muovit, valmistetut 18.8 0.5 18.3 0.5 20.8 0.5 23.3 0.6 21.3 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 15.3 0.4 17.5 0.5 18.2 0.4 17.0 0.4 10.8 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 555.6 14.0 561.5 14.8 632.2 14.5 525.8 12.8 517.10 13.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.6 0.0 1.5 0.0 1.8 0.0 0.8 0.0 1.7 0.0
62. Kumituotteet 303.4 7.6 301.3 7.9 332.2 7.6 252.2 6.1 261.4 6.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 10.7 0.3 10.7 0.3 11.10 0.3 11.7 0.3 12.8 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.8 0.1 5.10 0.2 3.9 0.1 3.6 0.1 4.0 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 21.4 0.5 21.10 0.6 21.9 0.5 19.3 0.5 19.1 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 32.8 0.8 35.9 0.9 45.4 1.0 45.2 1.1 39.3 1.0
67. Rauta ja teräs 13.9 0.3 14.3 0.4 9.2 0.2 11.3 0.3 18.2 0.5
68. Muut metallit 47.8 1.2 42.3 1.1 56.8 1.3 55.7 1.4 53.2 1.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 121.5 3.1 127.9 3.4 149.4 3.4 126.4 3.1 108.6 2.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2,224.4 55.9 2,035.6 53.6 2,402.10 55.1 2,395.2 58.3 2,231.3 57.8
71. Voimakoneet ja moottorit 40.8 1.0 36.10 1.0 49.7 1.1 43.5 1.1 35.5 0.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 64.6 1.6 54.1 1.4 79.6 1.8 67.5 1.6 70.1 1.8
73. Metalliteollisuuskoneet 9.4 0.2 9.1 0.2 13.2 0.3 9.5 0.2 11.4 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 221.9 5.6 230.10 6.1 273.9 6.3 209.7 5.1 180.3 4.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 599.1 15.1 620.0 16.3 790.0 18.1 921.1 22.4 814.4 21.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 517.10 13.0 437.8 11.5 454.8 10.4 495.5 12.1 439.0 11.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 562.8 14.1 495.8 13.1 580.3 13.3 522.9 12.7 518.2 13.4
78. Moottoriajoneuvot 205.3 5.2 148.6 3.9 158.9 3.6 122.8 3.0 159.7 4.1
79. Muut kuljetusvälineet 2.9 0.1 2.6 0.1 2.9 0.1 3.2 0.1 2.9 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 671.9 16.9 668.6 17.6 748.9 17.2 694.3 16.9 618.6 16.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 15.2 0.4 16.4 0.4 14.4 0.3 17.8 0.4 17.1 0.4
82. Huonekalut 71.8 1.8 64.1 1.7 73.2 1.7 70.2 1.7 69.6 1.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 11.1 0.3 13.4 0.4 15.2 0.3 10.0 0.2 13.7 0.4
84. Vaatteet 234.1 5.9 242.7 6.4 290.3 6.7 251.2 6.1 204.1 5.3
85. Jalkineet 8.7 0.2 10.6 0.3 10.5 0.2 9.6 0.2 8.0 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 72.3 1.8 75.8 2.0 70.6 1.6 66.4 1.6 60.0 1.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 43.3 1.1 48.5 1.3 50.1 1.1 45.0 1.1 46.3 1.2
89. Muut valmiit tavarat 215.8 5.4 197.5 5.2 224.10 5.2 224.4 5.5 200.2 5.2
9. Muut tavarat 48.8 1.2 38.7 1.0 41.2 0.9 41.4 1.0 38.5 1.0
93. Erittelemätön 29.8 0.7 21.6 0.6 23.1 0.5 22.9 0.6 20.3 0.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 19.0 0.5 17.1 0.5 18.1 0.4 18.5 0.4 18.2 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3,979.4 100.0 3,794.1 100.0 4,363.10 100.0 4,109.1 100.0 3,859.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu