Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Thaimaan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,7 0,7 0,6 0,7 0,7
Tuonnista1,6 1,7 1,7 1,6 1,6
Tavaroiden ulkomaankaupasta1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Thaimaan kanssa, vienti Thaimaahan ja tuonti Thaimaasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Thaimaan osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta marraskuussa 2021 oli 1,3 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0,7 %:a ja 1,6 %:a tuonnista. Marraskuussa Thaimaa oli Yhdysvaltain 19. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 5,3 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 20,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Thaimaan kanssa oli Yhdysvalloille 3,1 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Thaimaasta oli 23,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 4,2 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Thaimaasta olivat Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), joka edusti 16,6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 11,1 % sekä Sitc625 (ulko- ja sisärenkaat,kumia; vaihdettavat ulkorenkaan kulutuspinnat, vannenauhat) 6,4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Thaimaahan oli 10,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 1,1 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), mikä edusti 17,9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 10,2 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 3,8 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Thaimaan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 22,5 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 54,7 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 43,1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 11,6 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 25,5 prosentilla ja viennin arvo 12,5 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), arvon ollessa 7,1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 1,1 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 31,5 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 24,0 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Thaimaahan (TH) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 65,0 6,1 86,8 8,7 88,3 9,7 100,7 8,6 63,6 5,8
00. Elävät eläimet 3,2 0,3 1,0 0,1 0,8 0,1 2,1 0,2 1,5 0,1
01. Liha ja lihatuotteet 0,9 0,1 0,6 0,1 0,4 0,0 0,2 0,0 0,6 0,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 4,8 0,4 4,7 0,5 5,2 0,6 4,6 0,4 4,8 0,4
03. Kala- ja kalavalmisteet 2,4 0,2 11,3 1,1 19,1 2,1 16,6 1,4 8,5 0,8
04. Vilja ja viljatuotteet 0,9 0,1 14,2 1,4 19,1 2,1 22,4 1,9 1,3 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 6,8 0,6 6,5 0,7 6,1 0,7 7,8 0,7 9,4 0,9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,9 0,3 1,9 0,2 1,1 0,1 2,4 0,2 2,0 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4,9 0,5 3,4 0,3 2,5 0,3 5,0 0,4 2,5 0,2
08. Rehuaineet 18,5 1,7 26,7 2,7 18,0 2,0 24,5 2,1 18,9 1,7
09. Erinäiset elintarvikkeet 19,8 1,9 16,3 1,6 16,0 1,8 15,1 1,3 14,3 1,3
1. Juomat ja tupakka 0,9 0,1 0,6 0,1 1,1 0,1 0,2 0,0 1,0 0,1
11. Juomat 0,8 0,1 0,6 0,1 1,1 0,1 0,2 0,0 0,9 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 121,4 11,4 109,9 11,0 104,2 11,5 107,0 9,1 321,4 29,2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 5,1 0,5 7,0 0,7 5,1 0,6 11,0 0,9 8,3 0,8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 7,8 0,7 5,7 0,6 5,2 0,6 7,8 0,7 215,0 19,5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 5,6 0,5 5,2 0,5 7,2 0,8 9,5 0,8 5,8 0,5
24. Puutavara ja korkki 2,1 0,2 1,8 0,2 1,3 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1
25. Paperimassa 47,6 4,5 44,1 4,4 43,7 4,8 26,9 2,3 29,8 2,7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 17,5 1,6 11,2 1,1 3,8 0,4 5,3 0,5 4,6 0,4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3,3 0,3 3,3 0,3 3,9 0,4 3,1 0,3 3,2 0,3
28. Malmit ja metalliromu 30,9 2,9 30,1 3,0 32,8 3,6 40,8 3,5 52,0 4,7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,6 0,2 1,5 0,2 1,2 0,1 1,8 0,1 1,8 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 163,7 15,4 69,2 6,9 15,2 1,7 131,2 11,2 38,2 3,5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 163,6 15,4 39,7 4,0 15,1 1,7 131,1 11,2 38,1 3,5
34. Kaasut 0,0 0,0 29,4 2,9 0,0 0,0 00 0,0 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 159,2 14,9 148,3 14,8 170,3 18,7 149,4 12,8 165,4 15,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 9,6 0,9 10,6 1,1 9,2 1,0 18,2 1,6 10,1 0,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5,2 0,5 10,9 1,1 15,3 1,7 13,9 1,2 11,5 1,0
53. Väri- ja parkitusaineet 10,1 1,0 6,6 0,7 6,0 0,7 5,0 0,4 5,3 0,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 31,2 2,9 11,9 1,2 27,7 3,0 19,0 1,6 48,4 4,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 16,1 1,5 15,3 1,5 13,3 1,5 18,2 1,6 11,8 1,1
56. Lannoitteet, valmistetut 0,1 0,0 0,4 0,0 9,0 1,0 0,0 0,0 0,3 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 38,6 3,6 37,7 3,8 43,3 4,8 41,8 3,6 35,4 3,2
58. Muovit, valmistetut 6,9 0,7 8,2 0,8 7,7 0,8 6,2 0,5 5,7 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 41,2 3,9 46,7 4,7 38,9 4,3 27,0 2,3 36,9 3,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 59,4 5,6 59,3 5,9 50,1 5,5 51,9 4,4 56,0 5,1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 2,4 0,2 1,9 0,2 1,9 0,2 2,0 0,2 1,4 0,1
62. Kumituotteet 5,7 0,5 5,8 0,6 3,9 0,4 5,0 0,4 2,4 0,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4,3 0,4 5,0 0,5 5,4 0,6 4,3 0,4 3,5 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5,0 0,5 4,7 0,5 4,8 0,5 3,7 0,3 4,5 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 18,5 1,7 22,1 2,2 17,1 1,9 15,5 1,3 21,3 1,9
67. Rauta ja teräs 5,3 0,5 2,8 0,3 2,3 0,2 3,3 0,3 5,4 0,5
68. Muut metallit 6,4 0,6 6,0 0,6 4,8 0,5 6,5 0,6 5,1 0,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 11,7 1,1 10,8 1,1 10,0 1,1 11,4 1,0 12,4 1,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 399,0 37,5 370,6 37,1 381,3 41,9 533,6 45,6 368,5 33,5
71. Voimakoneet ja moottorit 16,1 1,5 12,9 1,3 16,8 1,8 11,3 1,0 13,1 1,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 12,7 1,2 14,5 1,5 12,7 1,4 13,4 1,1 12,8 1,2
73. Metalliteollisuuskoneet 2,8 0,3 1,7 0,2 1,4 0,2 1,4 0,1 4,7 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 42,0 3,9 33,7 3,4 35,5 3,9 189,8 16,2 34,3 3,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 47,9 4,5 25,8 2,6 19,4 2,1 35,9 3,1 43,4 3,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 39,4 3,7 35,0 3,5 29,9 3,3 34,6 3,0 30,3 2,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 152,9 14,4 164,3 16,4 159,0 17,5 161,3 13,8 150,7 13,7
78. Moottoriajoneuvot 73,0 6,9 68,4 6,8 71,9 7,9 70,1 6,0 54,9 5,0
79. Muut kuljetusvälineet 12,3 1,2 14,2 1,4 34,8 3,8 15,7 1,3 24,3 2,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 70,6 6,6 80,3 8,0 75,5 8,3 73,1 6,2 64,4 5,9
82. Huonekalut 2,2 0,2 3,6 0,4 2,2 0,2 1,9 0,2 1,1 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0
84. Vaatteet 4,8 0,4 0,7 0,1 0,6 0,1 0,5 0,0 0,5 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 33,1 3,1 34,4 3,4 33,5 3,7 37,1 3,2 29,7 2,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 5,8 0,5 5,5 0,6 5,0 0,6 4,3 0,4 5,3 0,5
89. Muut valmiit tavarat 24,1 2,3 35,8 3,6 33,8 3,7 28,8 2,5 26,8 2,4
9. Muut tavarat 25,9 2,4 74,2 7,4 22,9 2,5 22,5 1,9 21,7 2,0
93. Erittelemätön 6,5 0,6 0,7 0,1 6,9 0,8 1,2 0,1 1,5 0,1
97. Kulta, ei monetaarinen 1,7 0,2 58,0 5,8 1,4 0,2 1,6 0,1 1,8 0,2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 17,7 1,7 15,5 1,5 14,6 1,6 19,7 1,7 18,3 1,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.065,1 100,0 999,3 100,0 909,0 100,0 1.169,7 100,0 1.100,4 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Thaimaasta (TH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 278,8 7,2 332,3 8,0 286,7 6,8 303,9 7,5 305,7 7,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,9 0,0 0,7 0,0 1,5 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 87,1 2,3 114,5 2,7 84,7 2,0 103,0 2,6 105,4 2,5
04. Vilja ja viljatuotteet 38,3 1,0 48,9 1,2 51,1 1,2 52,6 1,3 54,9 1,3
05. Hedelmät ja kasvikset 61,6 1,6 76,5 1,8 65,7 1,6 65,1 1,6 56,8 1,4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 7,0 0,2 11,3 0,3 18,4 0,4 7,7 0,2 8,1 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2,5 0,1 2,1 0,1 2,3 0,1 2,4 0,1 2,3 0,1
08. Rehuaineet 52,5 1,4 46,5 1,1 35,8 0,8 45,5 1,1 48,8 1,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 27,7 0,7 31,4 0,8 27,2 0,6 26,7 0,7 28,7 0,7
1. Juomat ja tupakka 8,0 0,2 11,3 0,3 8,3 0,2 7,6 0,2 8,3 0,2
11. Juomat 8,0 0,2 11,3 0,3 8,3 0,2 7,6 0,2 8,2 0,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 80,1 2,1 58,1 1,4 81,0 1,9 62,8 1,6 71,3 1,7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 54,8 1,4 35,7 0,9 58,5 1,4 42,0 1,0 50,3 1,2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 14,0 0,4 12,4 0,3 13,8 0,3 9,8 0,2 10,1 0,2
28. Malmit ja metalliromu 1,1 0,0 1,8 0,0 1,1 0,0 1,6 0,0 0,9 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 10,1 0,3 7,6 0,2 7,3 0,2 8,8 0,2 9,4 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,0 0,0 3,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 3,4 0,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,0 0,0 3,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 3,4 0,1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,8 0,0 0,8 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,7 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 86,0 2,2 107,5 2,6 115,9 2,8 109,5 2,7 112,7 2,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 19,6 0,5 25,3 0,6 30,2 0,7 26,5 0,7 34,2 0,8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4,2 0,1 6,9 0,2 4,7 0,1 7,6 0,2 8,3 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 1,5 0,0 1,7 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 1,4 0,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,4 0,1 2,8 0,1 3,2 0,1 1,0 0,0 4,0 0,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6,3 0,2 7,2 0,2 6,9 0,2 13,8 0,3 10,0 0,2
57. Muovit, valmistamattomat 19,9 0,5 25,4 0,6 32,1 0,8 29,1 0,7 22,7 0,5
58. Muovit, valmistetut 21,3 0,6 19,7 0,5 20,5 0,5 17,3 0,4 19,5 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 10,7 0,3 18,4 0,4 17,8 0,4 13,5 0,3 12,6 0,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 517,9 13,4 608,7 14,6 616,7 14,6 586,5 14,5 621,0 14,9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1,6 0,0 0,9 0,0 3,9 0,1 2,1 0,1 0,8 0,0
62. Kumituotteet 261,3 6,8 293,4 7,0 293,8 7,0 289,4 7,2 300,3 7,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 12,8 0,3 15,7 0,4 11,0 0,3 12,9 0,3 14,0 0,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4,0 0,1 4,9 0,1 6,0 0,1 6,9 0,2 6,6 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 19,1 0,5 20,9 0,5 19,1 0,5 20,5 0,5 17,4 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 39,3 1,0 43,7 1,0 49,4 1,2 40,7 1,0 41,2 1,0
67. Rauta ja teräs 18,1 0,5 28,8 0,7 36,5 0,9 23,3 0,6 19,5 0,5
68. Muut metallit 53,2 1,4 77,3 1,9 57,2 1,4 73,8 1,8 65,3 1,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 108,5 2,8 123,1 3,0 139,9 3,3 117,0 2,9 155,8 3,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2.231,2 57,8 2.336,0 56,0 2.417,4 57,4 2.260,2 56,1 2.315,7 55,4
71. Voimakoneet ja moottorit 35,5 0,9 39,0 0,9 42,3 1,0 39,1 1,0 33,6 0,8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 70,1 1,8 67,9 1,6 61,5 1,5 53,1 1,3 63,6 1,5
73. Metalliteollisuuskoneet 11,4 0,3 11,4 0,3 11,3 0,3 9,9 0,2 11,8 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 180,3 4,7 181,1 4,3 188,9 4,5 151,7 3,8 201,8 4,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 814,3 21,1 822,8 19,7 935,3 22,2 715,8 17,8 788,0 18,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 439,0 11,4 477,1 11,4 452,5 10,7 596,9 14,8 574,6 13,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 518,2 13,4 559,0 13,4 567,5 13,5 564,9 14,0 516,0 12,4
78. Moottoriajoneuvot 159,7 4,1 174,5 4,2 154,8 3,7 126,1 3,1 122,9 2,9
79. Muut kuljetusvälineet 2,8 0,1 3,2 0,1 3,2 0,1 2,8 0,1 3,4 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 618,5 16,0 672,5 16,1 645,5 15,3 665,6 16,5 696,0 16,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 17,1 0,4 21,3 0,5 21,8 0,5 17,8 0,4 28,6 0,7
82. Huonekalut 69,5 1,8 72,1 1,7 63,5 1,5 63,5 1,6 74,8 1,8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 13,7 0,4 12,5 0,3 12,5 0,3 13,7 0,3 15,3 0,4
84. Vaatteet 204,0 5,3 194,9 4,7 158,4 3,8 187,9 4,7 162,6 3,9
85. Jalkineet 8,0 0,2 10,0 0,2 12,4 0,3 9,4 0,2 9,3 0,2
87. Kojeet,mittarit yms. 60,0 1,6 77,8 1,9 79,1 1,9 66,7 1,7 71,3 1,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 46,2 1,2 40,7 1,0 50,0 1,2 45,5 1,1 58,0 1,4
89. Muut valmiit tavarat 200,1 5,2 243,3 5,8 247,7 5,9 261,0 6,5 276,1 6,6
9. Muut tavarat 38,4 1,0 40,2 1,0 39,4 0,9 35,3 0,9 42,0 1,0
93. Erittelemätön 20,2 0,5 21,6 0,5 21,4 0,5 16,6 0,4 23,5 0,6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 18,1 0,5 18,5 0,4 18,0 0,4 18,6 0,5 18,4 0,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3.859,9 100,0 4.170,5 100,0 4.211,3 100,0 4.031,7 100,0 4.176,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu